Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Porsnesbakken 1

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 854

Løpenummer i 1901 matrikkel: 638

Matrikkelnummer: 671

Gårds og bruksnummer: 66/298

 

 

Foto: SW 16.februar 2003
 
   

 

* 2003

 

* 1970

 

* 1959

 

* 1958

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har fire myndige personer i Porsnesbakken 1.

* 1937

 

* 1935

 

* 1928

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.   

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Hansen Gulette Marie
1866
enkefrue Porsnesgata 1
Maastad Bertha Margit 
1894
g.m. kjøpmann Porsnesgata 1
Maastad Mads
1894
kjøpmann Porsnesgata 1
Schau Bjarne Sigurd
1895
cykkelfabr. Porsnesgata 1
Schau Ruth Bergleot
1896
g.m. cykkelfabr. Porsnesgata 1

 

 

* 1926

Kirkebok for Fredrikshald for perioden 1925 -1945 (side 15 nr.35) har Marie Maastad, enke etter Kjøbm. (kolonial) August Maastad, død den 14.juni 1926. Dr. Rambech har oppgitt dødsårsaken til Hjerneapoplexi .

I følge samme kirkebok var hun født i Enningdalen, Idd 26.juni 1860.

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra eneste og myndige arvinger efter den under 16/6-26 avdøde enke Marie Maastad, kjøpmann Johan Maastad, lærer Hans Maastad og kjøpmann Albert Maastad til medarvingen kjøpmann Mads Maastad for kr 17.000.- påført attest for at enke Marie Maastad er død og at de 3 foran nævnte er hendes eneste og myndige arvinger. Dat. 10/10-1926 (Iflg. kartforretning av 30/4-21 er eiendommen 350 m²) tinglyst 12 oktober 1926.

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet i Porsnesbakken 1.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Marie Maastad
1
1860-06-26
Idd - hp e Handlende kolonial detalj
002 Mads Maastad
1
1894-08-14
Fr.hald - s ug Handelsfuldmægtig
003 Jenny Bolette Golden
1
1882-09-25
Idd - tj ug tjenestepike
004 Anne Sofie Andersen
1
1899-01-15
Sverige - tj ug tjenestepike

 

 

* 1912

 

Utdrag fra panteregister:

Bevilling fra Smaalenenes Amt, dat 17/7-12 for kjøpmand August Maastads enke, Marie til at hensitte i uskiftet bo. Tinglyst 19 juli 1912

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus og en sidebygning "hvori bryggerhus, stald, privet og lagerrum". Huset er på en etasje og har en leilighet hvor det bor seks personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

August Maastad(mann)

1853-11-05

Berg

hf g Kjøbmand Kolonial

Fredrikshald: Porsnæsgate

1910-12-01

Marie Maastad(kvinne)

1860-06-26

Id

hm g Hustru

Fredrikshald: Porsnæsgate

1910-12-01

Johan Maastad(mann)

1885-07-16

Fredrikshald

s ug Handelsbetjent Kolonial

Fredrikshald: Porsnæsgate

1910-12-01

Hans Maastad(mann)

1889-09-14

Fredrikshald

s ug Lærer Folkeskole

Fredrikshald: Porsnæsgate

1910-12-01

Mads Maastad(mann)

1894-08-14

Fredrikshald

s ug Handelsbetjent Kolonial

Fredrikshald: Porsnæsgate

1910-12-01

Ragnhild Stefansen(kvinne)

1893-08-30

Fredrikshald

tj ug Tjenestepike

Fredrikshald: Porsnæsgate

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Maastad August
1853
handelsmand
Maastad Marie
1860
g.m. handelsmand

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Handelsmand Aug. Maastad oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 7.500 kroner og en branntakst på 7.920 kroner. Beliggenheten var den gangen angitt til "Porsnesgaden".

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et "almindeligt Vaaningshus med Udhus, Stald, et Vedskjul, to Vareboder og et Privet". Familien Maastad har fire rom og kjøkken i første etasje, pluss to kvistværelser, til disposisjon. I tillegg er det oppgitt at det er en ubebodd leilighet på matrikkelen.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
August Maastad m hf g Kjøbmand 1853 Asak Sm n s
Marie Maastad k hm g 1860 Enningdalen Sm n s
Johan Maastad m s ug Skoledicipel 1885 t n s
Hans Maastad m s ug 1889 t n s
Mads Maastad m s ug 1894 t n s
Hanna Nils. k tj ug Tjenestepige 1882 t n s


* 1894

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Karoline Pedersen, der med børns og svigerbørns samtykke hensidder i uskiftet bo efter manden slagtermester L.Pedersen til handelsmand August Maastad for 7000 kr., dat 23/1 94. Thinglæst 26. januar 1894

Præsteattest af 7/6 93 ang. slagter L.Pedersens og hustru Karolines arvinger hvoraf fremgaar at samtlige av disse er myndige - med paategnet samtykke fra disse og ægtefeller for Karoline Pedersen til at sælge denne eiendom. Thinglæst 26. januar 1894

Do. (præsteattest) af 7/6 93 hvoraf fremgaar at kjøbmand Søren Thomasen, skolelærer Jørgen Simensen og dennes hustru forlængst er døde. Thinglæst 26. januar 1894

 

* 1893

 

* 1892

I følge kirkeboken for Fredrikshald, for perioden 1890 til 1906 (side 18 nr.39), dør fhv. slaktermester og huseier Laurits Pedersen i Porsnesbakken den 14.mars 1892. Dødsårsaken er oppgitt til hjerneblødning. I følge samme kirkebok var han født i Fredrikshald i 1824.

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det seks personer på eiendommen.

    Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand  

001 Laurits Pedersen

 

1824

Fredrikshalds By

-

Familiens overhode

g

-

002 Caroline Andrine Martine Pedersen

 

1832

Fredrikshalds By

-

Hustru

g

-

003 Anna Vilhelmine Cathinke Pedersen

 

1862

Fredrikshalds By

-

Datter

ug

-

004 Lavise Caroline Valborg Pedersen

 

1864

Fredrikshalds By

-

Datter

ug

-

005 Einar Pedersen

 

1887

Skjeberg Sogn, Smaalenene

-

Besøgende

ug

-

006 Mathilde Andersson

 

1862

Holm Sogn, Dalsland, Sverige

-

Tjenestetyende

ug

-

 

 

* 1885


Folketellinga i 1885 har oppgitt L.Pedersen som eier av matrikkelen. Det oppholder seg seks personer på eiendommen på tellingstidspunktet, men en av disse er sønnen Nils Kristian August som bare ser ut til å være på besøk hos foreldrene.

Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Lauritz Pedersen 1824 M Fredrikshald Slagtermester
1 Karoline Andrine Martine Pedersen 1832 K Fredrikshald
1 Lovise Karoline Valborg Pedersen 1864 K Fredrikshald
1 Nils Kristian August Pedersen 1867 M Fredrikshald Mekanikuslærling Mt
1 Elise Kristine Sofie Pedersen 1870 K Fredrikshald
1 Frithjof Aksel Emil Pedersen 1871 M Fredrikshald


* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Slagter L. Pedersen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 5.000 kroner og en branntakst på 5.240 kroner.

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 er det Lauritz Pedersen som er oppgitt som eier av matrikkelen. Det bor da elleve personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Lauritz Pedersen(mann)

1824

Frederikshald

hf g Slagter og skibsrehder

Fredrikshald: Laxestrædet

1875-12-31

Carolin Andrine Mathilde?? Pedersen*(kvinne)

1832

Frederikshald

hm

Fredrikshald: Laxestrædet

1875-12-31

Carl Ludvig Pedersen(mann)

1853

Frederikshald

Styrmand ug

Fredrikshald: Laxestrædet

1875-12-31

Oscar Necolai Eugen Pedersen(mann)

1857

Frederikshald

Theknisk?? Elev

Fredrikshald: Laxestrædet

1875-12-31

Mariane Josefine Pedersen(kvinne)

1860

Frederikshald

d

Fredrikshald: Laxestrædet

1875-12-31

Anna Wilhelmin Pedersen(kvinne)

1862

Frederikshald

d

Fredrikshald: Laxestrædet

1875-12-31

Lovise Caroline Pedersen(kvinne)

1865

Frederikshald

d

Fredrikshald: Laxestrædet

1875-12-31

Niels Chr. August Pedersen(mann)

1867

Frederikshald

s

Fredrikshald: Laxestrædet

1875-12-31

Sofie Elise Pedersen(kvinne)

1870

Frederikshald

d

Fredrikshald: Laxestrædet

1875-12-31

Axel Emil Pedersen(mann)

1871

Frederikshald

s

Fredrikshald: Laxestrædet

1875-12-31

Sofie Marie Andersdatter(kvinne)

1851

Aremark

Tjenestepige ug Tyende

Fredrikshald: Laxestrædet

1875-12-31

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 bor det også kun en familie på matrikkelen. Eiendommen er her ført opp under "Laxegaden". Følgende ni personer bor på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Lauits Peders. Husfader Slagtermester g 42 m Frederikshald
Caroline Andrine Martine Peders. Husmoder, Hans Hustru g 34 k Frederikshald
Carl Ludvig Lauits.* Ovennævntes Barn ug 13 m Frederikshald
Oscar Nicolay Eugen Lauits.* Ovennævntes Barn ug 9 m Frederikshald
Mariane Josefine Amanda Lauitsd.* Ovennævnte Barn ug 6 k Frederikshald
Anna Wilhelmine Cathinka Lauitsd.* Ovennævnte Barn ug 4 k Frederikshald
Caroline Lovise Valborg Lauitsd.* Ovennævnte Barn ug 2 k Frederikshald
Christine Johannesd. Enke efter Smed Bleki. Hustruens Moder e 69 k Frederikshald
Karen Olsd. Tjenestepige ug 31 k Id Sogn Smaalenenes Amt* 1851

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Handelsmand S.Thomassen til Slagter Laurits Pedersen paa Gaard Matr. 671 med Tomt og Tiliggelser, indeholdende, at der ei maa drives Handelsnæring i Gaarden saalænge Sælgeren lever og bor i ?? og at den J.L.Simensen og ?? for Livsttid ved Skjøde thinglæst 17. Januar 1839 hjemlede Ret til fri Benyttelse af ?? Bekvemligheder i Gaarden fremdeles tilkommer dem, dateret 7. og thinglæst 13. Mai 1851

 

*1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi følgende familier i det som da var gård nr.671.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Ole Ringdahlen Huusbonde 60 Givt 4de gang Skibs tømmermand M
Berthe Olsdtr Hans kone 50 Gift 2. gang K
Christian Nielsen Logerende 38 Ugift Hestehandler M
Ole Olsen_sværen Huusbonde 54 I 1ste ægteskab Skoemager M
Maren Olsdtr Hans kone 48 I 1ste ægteskab K
Andreas Olsen Deres søn 16 Ugift M
Christian Olsen Deres søn 3 M
Karen Mathea Olsdtr Deres datter 6 K
Thore Carlsen Huusbonde 61 I 1te ægteskab Vægter M
Johanne Maria Andersdtr Hans kone 67 I 1te ægteskab K
Peder Hansen Fosterbarn 11 M


Sist oppdatert 14.04.2023 19:51