Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Porsnesbakken 16

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 864

Løpenummer i 1901 matrikkel: 652

Matrikkelnummer: 634b

Gårds og bruksnummer: 66/247

 

 

 

 

 

 

Bildet viser bestyrerboligen. Selve gassverket lå bak denne bygningen.

Bygningen ble revet kort tid etter at dette bildet er tatt.

Foto: SW 16.februar 2003
 
  Foto: SW 2.mars 2008

 

 

 

* 2002

 

 

 

 

* 1995

* 1992

 

* 1986

 

* 1978

 

* 1976

 

* 1974

* 1972

 

* 1971

Mer om Einar Ohlsen kan leses her.

 

* 1969

 

* 1968

 

* 1967

 

* 1964

 

* 1960

 

* 1955

 

* 1954

 

* 1953

 

* 1950

 

* 1948

 

* 1947

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Porsnesbakken 16.

 

* 1937

 

* 1935

 

* 1934

 

* 1932

 

* 1931

¨

 

* 1930

 

* 1928

 

 

* 1926

 

* 1925

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det den boenhet i Porsnesbakken 16.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Hartvig Marinius Hammel

01

1876-03-06

Fredrikshald

-

hp

g

Jernbanefullmektig

002 Helene Johanne Kristin Hammel

01

1874-01-08

Grimstad

-

hu

g

Lærerinne ved Fredrikshald folkeskole

003 Egil Mosfield Hammel

01

1904-09-02

Fredrikshald

-

s

ug

Skoleelev

004 Edith Johanne Hammel

01

1908-11-12

Fredrikshald

-

d

ug

Går i middelskolens 1ste klasse

005 Rine Sofie Mosfield

01

1845-04-25

Kristiansand S

-

Tante

ug

Har ingen lønnet stilling

006 Agnes Terese Johansen

01

1905-01-10

Sverige

-

tj

ug

(Tjenestepike) hos Jernbanefullmektig Hammel. Enepike

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller at det er gassverket som eier matrikkelen og at det her er "vaaningshus Bestyrerbolig for kommunalt Gasværk". Det er en boenhet med tre personer på eindommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jens Christian Aamodt(mann)

1830-09-03

Kristiansand S

hf g Ingeniør og Bestyrer komm. Gasverk

Fredrikshald: Porsnæsgaten

1910-12-01

Marie Charlotte Aamodt(kvinne)

1838-04-26

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Porsnæsgaten

1910-12-01

Ragnhild Svendsen(kvinne)

1894-01-22

Fredrikshald

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Porsnæsgaten

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Aamodt Jens Christian
1835
Ingeniør
Aamodt Marie Jensine
1838
G.m. ingeniør

 

 

* 1901

 
I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Kommunen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på hele 70.000 kr. og en branntakst på 21.140 kr. Matrikkelen innbefattet gassverket og bestyrerboligen.

* 1900

I folketellinga i 1900 kan vi lese at eiendommen bestod av "almindeligt Vaaningshus, Fabrikbygning og Kontor". Det er også tilføyet at "Huset tilhører Gasværket og er bygget paa dets Grund". Selve våningshuset hadde en etasje, men med to kvistværelser. Det var kun en leilighet og denne bestod av hele seks rom og kjøkken. Følgende personer hadde sitt bosted i huset:
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Jens Christian Aamodt m hf g Bestyrer af Gasværket, og Lærer ved den tekniske Aftenskole 1830 Kristiansand S LM n s
Marie Aamodt k hm g Hm 1838 t n s
Anna Aamodt k d ug Lærerinde ved Privatskole 1875 t n s
Jens Christian Aamodt m s ug Sømand Skibsgut 1883 t n s (midlertidig bosted: i en Amerikansk Havn, eller paa Søen)
Hedvig Andreasd. k tj ug Tj 1867 Bohuslehn Svensk s

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert Gassværket som eier av matrikkelen. Det oppholder seg ni personer på eiendommen ved tellingstidspunktet, men to av disse er tilreisende fra Kristiania.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 J. G. Aamot 1830 M Kristiansand Ingeniør Bestyrer af Gasværket
1 Marie Jensine Aamot 1838 K Fredrikshald Hustru
1 Charlotte Aamot 1866 K Fredrikshald Gauvernanteskole i Kristiania Mt
1 John Aamot 1867 M Fredrikshald Student i Kristiania Mt
1 Anna Aamot 1875 K Fredrikshald Tvilling
1 Marie Aamot 1875 K Fredrikshald Tvilling
1 Jens Aamot 1883 M Fredrikshald
1 Charlotte Møller 1801 K Bornholm Enke
1 Elise Kristiansen 1853 K Dalsland Sverige Tjenestepige

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Fredrikshalds Gassværk oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 72.000 kr og en branntakst på 20.480 kr.

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi elleve personer på eiendommen. En av disse er kun her på besøk. Det er gjort en merknad om at dette er "Gasværket".

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Jens Christian Aamodt

01

1830

Christiansand

b

hf

g

Ingeniør, Bestyrer af Gasværket

002 Marie Aamodt

01

1838

Frederikshald

b

Kone

g

-

003 Charlotte Aamodt

01

1866

Frederikshald

b

d

-

Børn

004 John Aamodt

01

1867

Frederikshald

b

s

-

Børn

005 Ole Aamodt

01

1868

Frederikshald

b

s

-

Børn

006 Marie Aamodt

01

1875

Frederikshald

b

d

-

-

007 Anna Aamodt

01

1875

Frederikshald

b

d

-

-

008 Charlotte Møller

01

1801

Bornholm

b

Svigermoder

e

Svigersønnen

009 Sofie Andersen

01

1850

Aremark

b

tj

ug

Tyende

010 Julie Eilertsen

01

1850

Sponvigen

b

tj

ug

Tyende

011 Christine Aamodt

01

1842

Drammen

mt

Tilreisende Frøken

ug

Lærerinde

 

 

* 1865

Ved Folketellinga i 1865 er det to boenheter i huset. Huset var også da benyttet som bolig for bestyreren for gassverket, og som vi ser så er det den samme Jens Christian Aamodt som innehar denne stillingen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Jens Chr Aamodt Civilingenieur Bestyrer af Fredrikshalds Gasværk g 36 m Christiansand
Marie Aamodt Aamodts Hustru g 28 k Fredrikshald
Chistine Iversd. Tjenestepige hos A. ug 33 k Id Prgj.

Søren Christens. Husf Tomtearbeider g 55 m Rakkestad
Anne Annersd. hans Hustru g 61 k Marker
Christian Sørens. Deres Barn Styrmand ug 30 m Fredrikshald
Andreas Sørens. Deres Barn Tomtearbeider ug 26 m Fredrikshald

* 1801


Matrikkelen er ikke nevnt i folketellinga i 1801.


Sist oppdatert 06.04.2023 14:03