Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Porsnesbakken 17

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 863

Løpenummer i 1901 matrikkel: 675

Matrikkelnummer: 796

Gårds og bruksnummer: 66/303

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med utbygging av Porsnes v.g. skole ble huset revet kort tid etter at dette bildet ble tatt.

Foto: SW 16.februar 2003

 

* 2002

 

* 1981

 

* 1968

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Porsnesbakken 17.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Gylvik Anna Fredrikke
1880
g.m. politikonstabel Porsnesgata 17
Gylvik Christen
1880
politikonstabel Porsnesgata 17
Gylvik Astrid Marie
1903
apotekass. Porsnesgata 17
Olaussen Borghild L.
1886
enkefrue Porsnesgata 17
Strøm John Toralf
1897
matriealforvalter Porsnesgata 17
Strøm Karla Josefine
1898
g.m. matrialforvalter Porsnesgata 17

 

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 bor det tre familier på matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og kjøkken fritt hus
         
001 Zakkarias Sandblom
1
1844-11-26
Bohuslæn Sverige b hf g forhenværende Rørlægger
002 Sofie Sandblom
1
1845-01-25
Bohuslæn Sverige b hm g Hustru
003 Jenny Sandblom
1
1889-09-01
Fredrikshald b d ug Sypige
Forhus 1.etg to rom og kjøkken fritt hus
         
001 Hans Torp
2
1826-02-11
Rokke Sogn b hf g Formand paa Gasværket
002 Marthe Torp
2
1828-02-29
Skjeberg b hm g Hustru
Forhus kvist to rom og kjøkken fritt hus
         
001 Hans Ahlsen
3
1860-09-22
Fredrikshald b hf g Fyrbøder gasværk
002 Emilie Ahlsen
3
1861-07-26
Id b hm g hm
003 Alf Ahlsen
3
1892-02-31!!
Fredrikshald b s ug Rørlægger
004 Asta Ahlsen
3
1895-01-26
Fredrikshald b d ug Maanespige hos Samlagsbestyreren
005 Torleif Ahlsen
3
1896-12-09
Fredrikshald b s ug Visergut
006 Birger Ahlsen
3
1901-01-08
Fredrikshald b s ug -
007 Marta Ahlsen
3
1903-02-14
Fredrikshald b d ug -
008 Aase Ahlsen
3
1910-03-17
Fredrikshald b d ug -

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Ahlsen Emilie Petrine
1862
G.m. fyrbøter
Ahlsen Hans Aug.
1861
Fyrbøter
Sandblom Johanne Mathilde
1872
sypige
Sandblom Sofie
1845
g.m. gasmester
Sandblom Zakarias
1844
gasmester
Torp Hans
1826
gasforand
Torp Marthe 
1828
g.m. gasformand

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Kommunen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 5.000 kroner og en branntakst på 7.240 kroner. Eiendommen var den gangen matrikkelført i Parkveien, men grenset også til Porsnesgaden. Det er ført en merknad om at dette var en arbeiderbolig.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et "almindeligt Vaaningshus udelukkende til beboelse". Huset er på en etasje og inneholder tre leiligheter.
Tre rom og kjøkken
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Hans Thorp m hf g Formand paa Gasværket 1826 Bergs Herred Sm n s
Marthe Thorp k hm g 1828 Skjebergs Herred Sm n s

To rom og kjøkken
Zakkarias Sandblom m b hf g Rørlægger for %Byen% Gasværket i Frhald 1844 Bohuslehn Sverige n s
Sofie Sandblom k b hm g Hm 1845 Bohuslehn Sverige n s
Johanne Sandblom k b d ug Sypige 1872 Bohuslehn Sverige n s
Alma Berg f Sandblom k d g Hm 1875 Bohuslehn Sverige n s (midlertidig opphold)
Hartvig Berg m Frhald Dattersøn ug Barn 1897 Lillestrømmen Ak n s Søn af Alma Berg (midlertidig opphold)
!! Berg* m Frhald Dattersøn ug Barn 02.09.1900 t n s Udøbt Gut (midlertidig opphold)
Charlotte Sandblom k d ug Barn 1885 t n s
Jenny Sandblom k d ug Barn 1889 t n s
Christine Ols. k tj ug Tj 1837 Bohuslehn Svensk s (midlertidig opphold - bosatt Idd)

To kvistværelser og kjøkken
August Ahls. m hf g Fyrbøder ved Gasværket i Frhald 1860 t n s
Petrine Emilie Ahls. k hm g Hm 1861 t n s
Gerhard Waldemar Ahls. m s ug Kontorist 1883 t n s
Oliver Martinius Ahls. m s ug Visergut 1885 t n s
Hans Olaves Ahls. m s ug Barn 1890 t n s
Alf Erling Ahls. m b ug Barn 1892 t n s
Asta Helene Ahls. k d ug Barn 1895 t n s
Karl Torleif Ahls. m s ug Barn 1896 t n sI folketellinga i 1885 er Gassverket oppført som eier av matrikkelen. Det bor da femten personer på eiendommen. I tillegg oppholder set seg to personer midlertidig på eiendommen ved tellingstidspunktet.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Hans Torp 1826 M Bergs Præstegjeld Formand Gasværket
1 Marte Eriksdatter Torp 1828 K Skeberg Præstegjeld Hustru
1 Dagmar Torp 1867 K Fredrikshald Datter
1 Ole Olsen 1815 M Drøbak %Froen Sogn% Gasmester
1 Katrine Olsen 1838 K Fredrikshald Hustru
1 Albert Olsen 1876 M Fredrikshald Søn
1 Anne Marie Arnesen 1813 K Fredrikshald Enke
1 Petrea Arnesen 1848 K Fredrikshald Jomfru Midlertidig
1 Maren Bernsen 1852 K Fredrikshald Enke Midlertidig
2 Johan Magnus Svendsen 1831 M Dalsland Sverige Fyrbøder Gasværket
2 Charlotte Svendsen 1837 K Strømstad Sverige Hustru
2 Hanna Svendsen 1863 K Tistedalen Syerske Kaabefabrikken
2 Karl Svendsen 1865 M Strømstad Sverige Murerlærling
2 Svend Svendsen 1868 M Strømstad Sverige Smedlære
2 Axel Svendsen 1877 M Tistedalen
2 Sofie Svendsen 1879 K Fredrikshald
2 Andreas Olavesen 1821 M Bohuslhen Sverige Fyrbøder Gasværket


I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Fredrikshalds Gasværk oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 6.000 kroner og en branntakst på 6.640 kroner.

 

Ved folketellinga i 1865 bor det fem familier på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Anders Eriks. Husf Tomtearbeider g 51 m Sjeberg Prgj.
Grethe Eriks. hans Hustrue g 43 k Bergs Prgj.
Erik Eriks.* Deres Barn Malersvend ug 22 m Fredrikshald
Andreas Eriks. Deres Barn Sømand ug 17 m Fredrikshald
August Eriks. Deres Barn ug 11 m Fredrikshald
Bolette Eriks. Deres Barn ug 9 k Fredrikshald
Johanne Eriks. Deres Barn ug 2 k Fredrikshald

Carl Westmann Husf Fyrbøder ved Gasværket g 39 m Frederikshald
Keisa Westmann hans Hustrue g 45 k Sverige
Christine Westmann Deres Barn ug 7 k Sverige
Alfred Westmann Deres Barn ug 5 m Frederikshald
Josefine Westmann Deres Barn ug 3 k Frederikshald
Elida Westmann Deres Barn ug 2 k Frederikshald

Andreas Olaves. Husfader Fyrbøder ved Gasværket g 46 m Sverige
Severine Olaves. hans Hustrue g 47 k Frederikshald
Marie Olaves.* Deres Barn ug 17 k Frederikshald
Albertine Olaves.* Deres Barn ug 13 k Frederikshald

Ole Ols. Husfader Gas Jitter g 51 m Frogner, Drøbak
Marie Ols. hans Hustrue g 48 k Ringerige
Olava Ols. Deres Barn ug 20 k Christiania
Jens Ols. Deres Barn Postbud ug 17 m Christiania
Axel Edvard Flugt Barn til Opfostring ug 8 m Fredrikshald

Hans Torp Husfader Formand paa Gas Værket g 39 m Berg Prgj.
Marte Torp hans Hustrue g 37 k Sjeberg
Helene Torp Deres Barn ug 13 k Bergs Prgj.
Erik August Torp* Deres Barn ug 9 m Fredrikshald
Herman Torp* Deres Barn ug 6 m Fredrikshald
Nille Bolette Torp* Deres Barn ug 3 k FredrikshaldGår vi til folketellinga i 1801 finner vi følgende personer i det som var registrert som "gaard No.796 paa Byens Grund".
Fornavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Johannes Eriksen Huusbonde 39 I 1ste ægteskab Brendeviins brender M
Gunild Jonsdtr Hans kone 40 I 1ste ægteskab K
John Johannesen Deres søn 10 M
Erik Johannesen Deres søn 6 M
Andreas Johannesen Deres søn 2 M
Elen Engebretsdtr Logerende 48 Enke 2. gang Haandarbejde K
Cathrine Olsdtr Hendes datter 13 K
Siri Olsdtr Logerer 60 Enke 2. gang Fattig K


Sist oppdatert 12.05.2023 22:38