Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Porsnesbakken 10

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 866

Løpenummer i 1901 matrikkel: 642

Matrikkelnummer: 625b

Gårds og bruksnummer: 66/233 i 1982 i dag 66/827

Foto: SW 16.februar 2003

 

* 1998

 

* 1989

 

* 1987

 

* 1981

 

* 1980

 

* 1977

 

* 1976

 

* 1970

 

* 1968

 

* 1963

 

* 1962

 

* 1961

 

* 1960

 

* 1958

 

* 1956

 

* 1954

 

* 1950

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring av 24/4-1950 fra Klaus M. Østbys, død 24/11-1949, arvinger, 1) Klaus Ola Østby og 2) Øvre Bjørn Østby forsåvidt angår d.e. og matr. nr 554 samt gnr. 121/78 i Berg til verdi kr. 75.000,-

 

Skjøte, dat. 24/4-1950 fra Klaus Ola Østby til bror og medarving Øvre Bjørn Østby f. 25/4-1916 på sin 1/2 part av d.e. og mtr. 554 for kr. 28.500,-, inneh.best. om forkjøpsrett for selgeren, hans hustru og barn efter kjøperens hustru og barn. Dbf: 26/4-1950 Grbf: 26/4-1950

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Porsnesbakken 10.

 

* 1944

 

* 1940

 

* 1937

 

* 1934

Utdrag fra panteregister:

Skifteattest fra Idd og Marker skifterett om at enken Marthe Helene Østbye avgikk ved døden den 29/6 1931 efterlatende sig som eneste myndige arving sønnen malermester og lærer Klaus Østbye. Dat 10/1-1934 tinglyst 12 januar 1934.

 

* 1933

 

* 1930

 

* 1929

 

* 1925

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi et våningshus og en sidebygning på eiendommen. Antall etasjer er ikke oppgit. Husene inneholder en butikk og syv boenheter.

 

 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 26 pr mnd              

001 Ole Martin Larsen

01

1845-11-04

Id

b

hf

g

forhenv. Skibsfører

002 Hanna Sofie Larsen

01

1854-10-23

Id

b

hm

g

hm

003 Hilda Marie Larsen

01

1885-10-24

Fredrikshald

b

d

ug

Handlene (Colonial)

004 Marta Bergliot Larsen

01

1894-10-13

Fredrikshald

b

d

ug

Husgjerning

Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 15 pr mnd              

001 Anton Andersen Lund

01

1869-11-09

Sverige

b

hf

g

arbeider ved et Høvleri

002 Eleonore Andersen

01

1861-11-06

Sverige

b

hm

g

husets stell

003 Arthur Torleif Lund

01

1901-03-05

Fredrikshald

b

s

ug

gaar paa Skolen

004 Lilli Berglot Lund

01

1903-05-27

Fredrikshald

b

d

ug

gaar paa Skolen

Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 15 pr mnd              

001 Daniel Berg

01

1884-04-29

Sverige

b

hf

g

Skofabrikarbeider

002 Andrea Pauline Berg

01

1887-03-20

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Olof Andreas Berg

01

1909-12-13

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

Bakbygning 1.etg to rom og kjøkken kr 12 pr mnd              

001 Adolf Martin Ohlgren

01

1862-08-14

Fredrikshald

b

hf

g

Elektrik arbeider

002 Othilde Ohlgren

01

1867-03-06

Asak Sogn

b

hm

g

Hustru

003 Marta Sofie Ohlgren

01

1897-01-11

Kristiania

b

d

ug

Barn

004 Johan Viljam Ohlgren

01

1898-11-23

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

005 Kristian Ohlgren

01

1900-10-19

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

006 Sevrin Ohlgren

01

1901-11-28

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

007 Adolf Ohlgren

01

1904-01-27

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

008 Haakon Ohlgren

01

1905-08-23

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

009 Petter Ohlgren

01

1907-10-05

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

010 Jenni Ohlgren

01

1910-07-16

Fredrikshald

b

d

ug

Barn

Bakbygning 2.etg to rom og kjøkken kr 10 pr mnd              

001 Karoline Amalie Andersen

01

1851-12-05

Aremark

b

hm

e

Bagerkone

002 Kamilla Olina Ottersen

01

1897-06-05

Fredrikshald

b

d

ug

Skolebarn

003 Einar Bergquist

01

1890-11-07

Karlstad Sverige

mt

el

ug

Malerlærling

Bakbygning et kvistværelse og delt kjøkken kr 6 pr mnd              

001 Marie K. Olsen

01

1864-12-12

Ed

b

Moder

ug

Vask og rengjøring

002 Marta E. Johnsen

01

1900-07-27

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

003 Olga S. Johnsen

01

1901-09-28

Fredrikshald

b

d

ug

-

004 Karla J. Simensen

01

1907-04-27

Fredrikshald

b

d

ug

-

Bakbygning et kvistværelse og delt kjøkken kr 6 pr mnd              

001 Johan O. Amundsen

01

1843-02-16

Aremark

b

hf

g

Tømmerfløter

002 Anne E. Amundsen

01

1857-04-16

Ømark

b

hm

g

Hustru

003 Ole M. Amundsen

01

1894-01-06

Id

b

s

ug

Barn

004 Anna D. Amundsen

01

1895-06-18

Id

b

d

ug

Barn

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Porsnesgaden Enkefru Østbye 9.500 13.640  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om "vaaningshus, udhus og sidebygning" på matrikkelen. Vi finner da 32 personer fordelt på åtte boenheter på eiendommen:

             
  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Bakbygning 2 etg. ett rom og delt kjøkken              

001 Elise Anders.

01

1852

Frhald

b

hm

e

Forsørget af Børn

002 Mariane Anders.

01

1882

Frhald

b

d

ug

i Bagerforetning

003 Karla Anders.

01

1884

Frhald

b

d

ug

i Sæbeforretning

004 Lydia Anders.

01

1887

Frhald

b

d

ug

Datter

005 Harald Anders.

01

1889

Frhald

b

s

ug

Datter!!

Forhus 2.etg to rom og delt kjøkken              

001 Petter Fredriks.

02

1873

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Malersvend

002 Marie Fredriks.

02

1867

Enningdalen Sm

b

hm

g

Hustru

003 Klaus Fredriks.

02

1898

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

004 Lilli Fredriks.

02

1899-11-12

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

Forhus et kvistværelse              

001 Marte Syvers.

03

1838

Tistedalen Sm

b

hm

-

Offentlig understøttelse

Forhus 2.etg ett rom og delt kjøkken              

001 Marte Helene Østbye

04

1847

Id Sm

b

hm

e

Jordemor

002 Klaus Østby

04

1874

Fredrikshald kjøpstad*

f

s

ug

Maler

Forhus 1.etg to rom og kjøkken              

001 Ole Lars.

05

1845

Id Sm

f

hf

g

Skibskaptein

002 Hanna Lars.

05

1854

Id Sm

b

hm

g

Hustru

003 Artur Lars.

05

1873

Berg Smaalenene Sm

b

s

ug

Søn

004 Olga Lars.

05

1881

Berg Smaalenene Sm

b

d

ug

Butikfrøken i Kolonialforretning

005 Hilda Lars.

05

1885

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

006 Lars Lars.

05

1883

Fredrikshald kjøpstad*

f

s

ug

Sømand

007 Marta Lars.

05

1896

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

Bakbygning to kvistværelser og kjøkken              

001 Otter Anders.

06

1848

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Offentlig understøttelse

002 Karoline Anders.

06

1851

Aremark Sm

b

hm

g

Hustru

003 Harald Anders.

06

1879

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Høvleriarbeider

004 Anna Anders.

06

1887

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

005 Oskar Anders.

06

1890

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

006 Valborg Anders.

06

1893

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

007 Kamilla Anders.

06

1897

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

Et kvistværelse og delt kjøkken              

001 Helene Caroline Bergman

07

1829

Sverige

b

hm

e

Offentlig understøttelse

002 Harald Fredrik Sanne

07

1886

Fr.stad Sm

b

fl

ug

Skolebarn

Bakbygning 1.etg to rom og kjøkken              

001 Jakob Tønnes.

08

1852

Egersund Sta

b

hf

g

Malersvend

002 Augusta Tønnes.

08

1858

Sverige

b

hm

g

Hustru

003 Aliksander Tønnes.

08

1886

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Malerlærrig

004 Torval Tønnes.

08

1890

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

005 Jakob Tønnes.

08

1892

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

006 Oskar Tønnes.

08

1894

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

007 Gustav Tønnes.

08

1896

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

008 Petter Tønnes.

08

1898

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885er det Østbyes enke som er oppført som eier av matrikkelen. Vi finner følgende personer på eiendommen:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Severin Aronsen*(mann)

1885

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marte Helene Østbye(kvinne)

1847

Id præstegjeld

Enke Jordemoder

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Claus Marinius Østbye(mann)

1874

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ida Eliasen(kvinne)

1865

Id præstegjeld

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Knold(mann)

1842

Raksta præstegjeld

Skomagermester

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Helene Marie Knold(kvinne)

1857

Bergs præstegjeld

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jenni Lagerte Knold(kvinne)

1884

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Helene Ottersdatter(kvinne)

1811

Skeberg præstegjeld

Har understøtelse af armarks fattigkasse

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Ludvig Olsen(mann)

1869

Aremark præstegjeld

Skomagerlære

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Fogelberg(mann)

1814

Skara Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jeanette Reinholdtine Fogelberg*(kvinne)

1832

Berg præstegjeld

Ernerer sig ved søm for forskelige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristian Marenius Eriksen(mann)

1851

Fredrikshald

Maler

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mariane Eriksen(kvinne)

1857

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Augus Johannesen(mann)

1843

Svarteborg Præstegjel Sverige

Tømmermand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Johanne Johannesen(kvinne)

1845

Aremark Præstegjeld

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alvilde Marie Johannesen(kvinne)

1874

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Inga Andrea Johannesen(kvinne)

1877

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olga Lovise Johannesen(kvinne)

1880

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Valborg Matilde Johannesen(kvinne)

1884

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Siverin Eliasen(mann)

1861

Thune Præstegjeld

Arbeider Saugbrugsforeningens Brygge

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hulda Amanda Eliasen(kvinne)

1864

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Edvard Engebretsen(mann)

1857

Fredrikshald

Styrmand med et skib som tilhører Spørk

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Josefine Elvine Engebretsen(kvinne)

1856

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Inga Andrea Engebretsen(kvinne)

1882

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristen Aronsen(mann)

1849

Aremark Præstegjeld

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hanna Aronsen(kvinne)

1860

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hulda Kristine Aronsen*(kvinne)

1882

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alf Aronsen*(mann)

1883

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Olsen(mann)

1829

Svarteborg Sverige

Handler med filler og ben

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristine Olsen*(kvinne)

1839

Id Præstegjeld

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Selma Pauline Olsen*(kvinne)

1874

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Kristine Olsen*(kvinne)

1879

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristine Andreasdatter(kvinne)

1821

Naverste Præstegjel Sverige

Ernerer sig af opsparte tjeneste penge

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lisabet Hansen(kvinne)

1836

Rokke Berg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristian Ludvig Lauritzen(mann)

1861

Frhald

Sømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Edvin Jansen(mann)

1865

Frhald

Sømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Marinius Kristiansen(mann)

1864

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Laura Antonie Emilie Hansen(kvinne)

1881

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1881

 

* 1880

 

* 1878

Utdrag fra panteregister:

Erklæring fra Helene Østbye om at hun naar forlanges er forpligtet til at sløyfe de Vinduer hun har faaet Tilladelse til at anbringe i Sidehuset mot Ebenezerløkken, dateret 6 Desember thinglæst 8 Januar 1878

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Porsnæsgaden Claus Østbyes Enke 10,000 15.520  

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi også Claus Østbyes enke som eier av matrikkelen.


 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Helene Østbye

01

1847

Id

b

hm

e

Selveier og ernærer sig af Gaardens Indtægt

002 Claus Østbye

01

1874

Fr.hald

b

Barn

ug

-

003 Gunder Halvorsen Søberg

02

1852

Elverum

b

hf

g

Ernærer Familien af at tjenstgjøre som Sergeant

004 Karoline Vilhelmsdatter Søberg

02

1852

Fr.hald

b

hm

g

-

005 Jahn Hansen

03

1835

Nøsemarken Sverig

b

hf

g

Murersvend

006 Therese Elisabeth Hansen

03

1837

Åmål

b

hm

g

-

007 Karl Herman Hansen

03

1870

Fr.hald

b

Barn

ug

-

008 Elise Hansen

03

1872

Fr.hald

b

Barn

ug

-

009 Haldor Hansen

03

1875

Fr.hald

b

Barn

ug

-

010 Jens Karlsen

04

1825

Fr.hald

b

hf

g

Levandør og Høkerhandler

011 Johanne Karlsen

04

1840

Svendby (Sverig)

b

hm

g

-

012 Anna Karlsen

04

1868

Fr.hald

b

Barn

ug

-

013 Petra Maria Karlsen

04

1871

Fr.hald

b

Barn

ug

-

014 Paula Karlsen

04

1873

Fr.hald

b

Barn

ug

-

015 Anna Jensen

04

1857

Fr.hald

b

Tjenestepige

ug

Tyende

016 Sara Kristine Andersdatter Alqvist

04

1818

Gøteborg

b

Tjenestepige

ug

Tyende

017 August Andersen

05

1845

Krogstad (Sverig)

b

hf

g

Snedkersvend

018 Sara Marie Andersen

05

1846

Krogstad (Sverig)

b

hm

g

-

019 Herman Julius Andersen

05

1873

Fos (Sverig)

b

Barn

ug

-

020 Johan Wilhelm Andersen

05

1875

Svarteborg (Sverig)

b

Barn

ug

-

021 Kristen Hansen

05

1854

Id

mt

Logerende

ug

Styrmand og Navigationslærer

022 Maria Greta Olavesdatter

05

1859

Krogstad (Sverig)

mt

Tjenestepige

ug

Tjenestepige

023 Jens Pedersen

05

1855

Torpedalen

mt

Logerende

ug

Jernbanearbeider

024 Ludvig Pedersen

05

1852

Torpedalen

mt

Logerende

ug

Jernbanearbeider

025 Oskar Johannesen

05

1857

Tose (Sverig)

mt

Logerende

ug

Smed ved Jernbanen

 

 

* 1874

I følge krikeboken for Fredrikshald for perioden 1866 til 1877 (side 87 nr.64) dør gift slagter Claus Østbye i Porsnesbakken den 15.juni 1974, begravd 19. juni 1974.

 

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Slagter Claus Østbys Enke Helene til at hensidde i uskiftet Bo, dateret 9de og thinglæst 23. October 1874

 

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Slagter Claus Østbye paa denne Gaard dateret 15. og thinglæst 19 Januar 1872

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 bor det trettito personer på eiendommen. Det er også registrert at det er to hester og en gris på eiendommen, men ikke hvem som er eier av disse.

 

 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Carl Frederik Eriksen

01

27

Frederikshald

-

Husfader

g

Slagter

002 Wilhelmine Amalie

01

38

Tønsberg

-

Hans Hustru

g

-

003 Carl Peter August Tørnbom

01

15

Frederikshald

-

Hustruens Søn

ug

-

004 Oscar Wilhelm Tørnbom

01

12

Frederikshald

-

Hustruens Søn

ug

-

005 Agnes Marie Sofie Christiane Theodora Eriksen

01

5

Frederikshald

-

Ægtefolkenes Datter

ug

-

006 Helmer Emil Eriksen

01

2

Frederikshald

-

Ægtefolkenes Søn

ug

-

007 Adolf Marinius Eriksen

01

18

Frederikshald

-

Husfaderens Broder, Logerende

ug

Slagter

008 Hans Andreas Edvard Eriksen

01

37

Frederikshald

-

Broder til Husfaderen, Logerende

f %gift%

-

009 Andreas Pedersen

02

61

Skjeberg Prgj.

-

Husfader Logerende

g

Snedkerarbeider

010 Berte Nielsdatter

02

65

Borge Prgj.

-

Hans Hustru

g

-

011 Hans Olsen

02

40

Borge Prgj.

-

Deres Søn

ug

Matros

012 Gustav Olsen

02

29

Borge Prgj.

-

Deres Søn

ug

Matros

013 Frederikke Olsen

02

36

Borge Prgj.

-

Deres Datter

ug

-

014 Inger Marie Olsen

02

27

Borge Prgj.

-

Deres Datter

ug

-

015 Hansine Gustava Edevardsdatter

02

3

Frederikshald

-

Frederikkes Datter

ug

-

016 Carl Oscar Mathiasen

02

3

Frederikshald

-

Inger Maries Søn

ug

-

017 Hans Larsen

03

26

Frederikshald

-

Husfader, Logerende

g

Slagter

018 Anne Gurine Langerød

03

26

Frederikshald

-

Hans Hustru

g

-

019 Hulda Christiane Andrea Hansdatter*

03

6

Frederikshald

-

Deres Datter

ug

-

020 Agnes Caroline Mathilde Hansdatter*

03

3

Frederikshald

-

Deres Datter

ug

-

021 Martin Hansen

04

48

Frederikshald

-

Husfader, Logerende

g

Murarb

022 Marte Sofie Andersdatter

04

35

Id Prgj.

-

Hans Hustru

g

-

023 Hans Andreas Teodor Martinsen*

04

5

Frederikshald

-

Deres Søn

ug

-

024 Jens Marinius Martinsen*

04

1

Frederikshald

-

Deres Søn

ug

-

025 Søren Langerød

05

52

Frederikshald

-

Husfader, Logerende

g

Slagter

026 Else Ahlsdatter

05

49

Bergs Prgj.

-

Hans Hustru

g

-

027 Helene Andrea Marthea Sørensdatter*

05

25

Frederikshald

-

Deres Datter

ug

-

028 Nicoline Dorthea Christiansdatter

05

12

Moss

-

-

ug

Leiebarn

029 Larsine Nilsvarda Senore Nielsen

05

4

Frederikshald

-

Helene A. Matheas Datter

ug

-

030 Christen Andreasen

06

44

Aremarks Prgj.

-

Husfader, Logerende

g

Kjører

031 Cathrine Helgesdatter

06

40

Sverige

-

Hans Hustru

g

-

032 Joseph Johannesen

06

12

Sverige

-

Pleiebarn

ug

-

 

* 1848

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Slagter Alexander Larsen til Fattigfoged Hans Jensen paa Huset Matr 625 (625b) med Tomt og tilliggender, dateret 12. og thinglæst 17 Januar 1848

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 var gård nr.625 ikke delt. Kun følgende fem personer er registrert på eiendommen.
Fornavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Iver Jensen Huusbonde 52 I 1te ægteskab Vognmand M
Kari Gundersdtr Hans kone 48 I 1te ægteskab K
Peder Jonasen Tienestefolk 22 Ugift M
Ragnild Halvorsdtr Tienestefolk 23 Ugift K
Peder Brynilsen Logerer 83 Ugift Almisse lem M

 

 

Sist oppdatert 08.03.2023 17:58