Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Porsnesbakken 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 870

Løpenummer i 1901 matrikkel: 636

Matrikkelnummer: 619 & 799v

Gårds og bruksnummer: 66/229

Foto: SW 16.februar 2003
 
  Foto: Skjermdump fra Google Maps oktober 2023
 
  Tomta merket 636 (løpenummer i 1901 matrikkel) er matrikkel 619 & 799v

 

* 2013

 

* 2007

 

* 1997

 

* 1988

 

* 1983

 

* 1981

 

* 1977

 

* 1962

 

* 1955

Utdrag fra panteregister for matrikkel 799v:

Skjøte, dat. 21/5-1955 fra fru Charlotte Børesen til sønner Kaare Børesen f. 22/5-1902 og Rich. Børesen f. 1/1-1922 på d.e. m.fl. for kr. 77300,- heri innhl. livsvarig vederlagsfri beboelsesrett for selger til leilighet som hun nå bebor. Dbf:25/6-1955 Grbf: 27/6-1955

 

 

* 1953

 

* 1952

 

* 1951

 

* 1949

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring, dat. 16/5-1949 fra Tichard og Charlotte Børesen etter avdøde sønn Reidar Børesen forsåvidt angår d.e. og mtr.nr. 799v, 799e3 og 617b til verdi kr. 107.000,- Dbf: 15/5-1949 Grbf: 18/5-1949.

 

* 1947

 

* 1946

Utdrag fra panteregister:

Erklæring av 24/4-1946 fra o.r.sakf. Sverre Arnessen om at han av Erstatningsdirektoratets er oppnenvt som tilsynsmann for garverieier Richard Børresen`s formue i h.t. landssviksanordn.`s §§ 36 og 37 Gbf: 3/5-46

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Porsnesbakken 2.

 

* 1940

 

* 1938

 

* 1937

 

* 1936

 

* 1932

Utdrag fra panteregister:

Tvangsauksjonsskjøte fra Halden Namsrett til Reidar Børresen på d.e. og matrnr. 799 v for Kr. 50.300.-, dat. 22/6-32 tinglyst 24 juni 1932.

 

* 1931

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn

Fornavn

Født

Stilling

Bopæl

Gundnes Dagny
1886
g.m. reisende Porsnesgata 2
Gundnes Leif Knut
1886
reisende Porsnesgata 2
Øslebye Borghild Marie
1888
g.m. postexped. Porsnesgata 2
Øslebye Olaf Brookmann
1888
postexpeditør Porsnesgata 2
Steiner Frans Ludvig
1870
garversvend Porsnesgata 2
Steiner Hilma Amanda
1870
g.m. garversvend Porsnesgata 2
Steiner Svea Hilma Margrete 
1902
expeditrice Porsnesgata 2
Steiner Nils Einar V.
23/3 1904
garversvend Porsnesgata 2
Svendsen Augusta
1882
g.m. chauffør Porsnesgata 2
Svendsen Olav Marinius
1884
chauffør Porsnesgata 2

 

 

* 1925

 

* 1924

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra a/s Dahls Lærfabrik til garver Rich. Børesen på d.e. og mtr. no. 799v, 617b og 799 e3 for kr. 16000.- dat. 14/10 24 indbefattet de til garveriet hørende maskiner, verktøy m.v. tinglyst 21 oktober 1924.

 

* 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter på denne adressen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Olav Brochmann Yslebye
1
1888-07-11
Kristiansand S - hp g Postekspeditør
002 Borghild Marie Yslebye
1
1888-03-25
Fredrikshald - hu g hustru
003 Thor Yslebye
1
01.06.1917
Namsos Vemundvik herred N. Tr - s - -
 
         
001 Hans Kristian Dahl
2
1867-04-09
Rakkestad Østf - hp g Garvermester
002 Mina Dahl
2
1864-12-17
Sverige - hu g Hustru
003 Helga Magrete Dahl
2
1898-08-31
Fr-hald - d ug Husarbeide hjemme
004 Birger Vilhelm Dahl
2
09.04.1905
Fr-hald - s ug Elev av middelskole
005 Randi Vilhelmine Dahl
2
31.03.1908
Fr-hald - d - -
006 Mary Dahl
2
02.02.1915
Kornsjø Idd - d - -
 
         
001 Frans Ludvig Steiner
3
1870-02-19
Hvetlanda Sverige - hp g Arbesstilning Garversvend Tilværkning av læder
002 Hilma Amanda Steiner
3
1870-03-28
Hvetlanda Sverige - hu g Husmor
003 Elsa Gertrud Steiner
3
1895-03-25
Hvetlanda Sverige - d ug Husarbeide utan kontant løn
004 Thon Ludvig Steiner
3
22.09.1900
Hassna Sverige - s ug Bagersvend Tilverkning av brød
005 Svea Margareta Steiner
3
26.11.1902
Hassna Sverige - d ug Syerske tilvirkning av herrekleder
006 Nils Werner Steiner
3
28.03.1904
Hassna Sverige - s ug Konditorlærling
007 Hasse Walter Steiner
3
29.01.1908
Svenljunga Sverige - s ug -
008 Harry Olav Steiner
3
13.06.1912
Kornsjø Idd Østf Norge - s ug -
009 Leif Arne Steiner
3
27.07.1918
Fr-hald - s ug -
 
         
001 Carl Johan Stein
4
1866-10-27
Sverige - hp g Garversvend
002 Jenny Kristina Stein
4
1870-02-27
Sverige - hu g Husmor
003 Elin Alli Kristine Stein
4
29.12.1910
Sverige - d - -

 

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra garvermester H. Dahl til a/s Dahls Lærfabrik paa d.e. og matrnr. 799 v for Kr 75000,- dat 16 september 1918 samt de til garveriet hørende maskiner og verktøi m. v. tinglyst 24 september 1918

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra frk. Inga Fromme til garver Hans Dahl pa d.e. og mtr. nr. 799 v for 60000 kr. dat. 31/10 1917 tinglyst 6 november 1917

 

* 1912

Utdrag fra panteregister for matrikkel 799v:

Skjøte fra garvermester Gustav Frommè til Inga Frommè for kr. 17500,00 paa d.e. og m.no 619, dat 9/3-11. Iflg maalebrev av 20/4-11 indeh. tomten for begge 1024 m²

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på en etasje og en sidebygning med garveri.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1.etg 3 rom og kjøkken kr 216 pr aar
         
001 Hansine Brynildsen
1
1858-11-01
Fredrikshald b hm e Sømmerske
002 Marie Brynildsen
1
1887-12-20
Fredrikshald b d - I. Forretning
003 Henry Brynildsen
1
1891-10-22
Fredrikshald f s - Sjømand
004 Barbara Hans
1
1826-06-14
Strømstad b mor e intet
1.etg 4 rom og kjøkken kr360 pr aar
         
001 Anders Gustav Fromme
2
1831-08-21
Sverige b hf g Garvermester S
002 Mathilde Fromme
2
1839-07-01
Sverige b hm g -
003 Inga Fromme
2
1870-05-20
Fredrikshald b d ug Bestyrende av Faderens Garveri
Forhus 1.etg 2 rom og kjøkken kr 14 pr mnd
         
001 Joh. F. Andersen
3
1873-09-01
Sverige b hf g Garversvend
002 Wilhelmina Andersen
3
1884-06-30
Sverige b hm g Hustru
Forhus 1.etg 1 romo g kjøkken kr 10 pr mnd
         
001 Inger Marie Johannesen
4
1843-04-01
Prestebakke b hm g Hustru Manden sindsyk
002 Alma Sofie Johannesen
4
1882-06-10
Høkedalen b d ug Naatlerske
003 Marte Sofie Larsen
4
1838-04-12
Prestebakke b hms søster ug syk offentlig understøttelse
Forhus 2 kvistvæerlser og kjøkken kr 14 pr mnd
         
001 Rudolf Danielsen
5
1866-06-13
Sverige f hf g Telefonarbeider
002 Sofia Danielsen
5
1867-02-19
Sverige b hm g -
003 Evald B. Danielsen
5
1892-07-22
Sverige b s ug Skofabriksarbeider
004 Ester I. Danielsen
5
1898-08-31
Id b d ug Datter
005 Hilding E. Danielsen
5
19.10.1904
Sverige b s ug Søn

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn

Fornavn

Født

Livstilling

Frommè Gustav
1831
garverm.
Frommè Mathilde 
1939
g.m. garverm.
Frommè Petrine Inga
1870
frøken
Kristiansen Alma
1876
sypige
Kristiansen Cicilie Marie
1839
g.m. opsyndsmand
Kristiansen Ludvig
1838
opsynsmand
Sandberg Carl Axel
1868
feierinspektør
Sandberg Ragna
1867
g.m. feierinspektør
Tøgersen Andreas
1854
sjkibstømmermand
Tøgersen Karoline
1856
g.m. skibstømmermand
Wahlberg August
1863
skrædder
Wahlberg Justine
1870
g.m. skrædder

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Porsnesgaden Garver Fromme 18.500 26.720  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi oppført et våningshus på to etasjer, men det er også ført at det er to kvistleiligher. Mest trolig er andre etasje kvistleilighetene. Som sidebygninger er ført uthus og garveri.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 Forhus 1 rom og kjøkken
         
001 Anders Wiktor Anderson
1
1858
Kristineham Sverige b hf g Kurv Handel
002 Ada Anderson
1
1861
Gustavfors b hm g Hustru
003 Hanna Emelie Anderson
1
1884
i Moss Sm b d ug Datter
004 Thea Wiktoria Anderson
1
1888
Moss Sm b d ug Datter
005 Hulda Marie Anderson
1
1891
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter
006 Ebba Rosalie Anderson
1
1893
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter
007 Frida Charlotte Anderson
1
1895
Fredrikstad Sm b d ug Datter
008 Anny Threse Anderson
1
1898
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter
009 !! Anderson*
1
04.10.1900
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter
Forhus 1.etg 2 rom og kjøkken
         
001 August Svendsen Vahlberg
1
1863
Sverige b hf g Skræddersvend
002 Justine Wahlberg
1
1870
Sverige b hm g Hustru
003 Agnes Wilhelmine Wahlberg
1
1891
Fr.hald b d ug Datter
Forhus 2.etg 2 rom og kjøkken
         
001 Jens Nilsen
1
1848
Aremark Sm b hf g ReparationsSnekker på gardinfabrik
002 Karoline Nilsen
1
1848
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Hustru
003 Oskar Nilsen
1
1882
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Bleker Gardinfabrikarbeider
004 Asora Nilsen
1
1885
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter
005 Sholman Nilsen
1
1889
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Datter!!
Forhus 1.etg 5 rom og kjøkken
         
001 Gust Frommé
1
1831
Falkopig Sverige b hf g Handel Garver & Læderhandler
002 Mathilde Frommé
1
1839
Nesing Sverige b hm g Hustru
003 Inga Frommé
1
1870
Fredrikshald b d ug Datter
Forhus 1.etg 4 rom og kjøkken
         
001 Gustav Johannessen
1
1841
Tune Sm b hf g Leverandør Trælastforetning
002 Pauline Johannessen
1
1843
Tune Sm b hm g Hustru
003 Josef Johannessen
1
1881
Tune Sm b s ug Handelsbetjent i Manufakturf.
004 Otto Johannessen
1
1885
Tune Sm b s ug Søn
005 Rakel Johannessen
1
1883
Tune Sm f d ug Datter
006 Dagny Johannessen
1
1887
Tune Sm b d ug Datter
007 Gerda Johannessen
1
1895
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter

 

 

* 1885

I folketellinga i 1875 finner vi Frommee oppført som eier av en matrikkel hvor det bor tjueto personer.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Gustaf Frommee
1831
Sverge - - - Garfver %Handlende%
002 Mathilde Frommee
1839
Sverge - Hustru - -
003 Inga Matilde Frommee
1870
Fredrikshald - Dooter - -
004 Ana Ottilie Frommee
1878
Fredrikshald - Dooter - -
005 Helene Sophie Andersen
1855
Sverge - - - Tjenste Pige
006 Ole Stokkelen
1839
Grebesta Sogn Sverige - - - Prest i Frimenigheten
007 Lotte Augusta Stokelen
1858
Banaasen Sogn ved Christiansand - Hustru - -
008 Marie Stokkelen
1867
Grebesta Sogn Sverige - Dooter - -
009 Gunvald Stokkelen
1872
Grebesta Sogn Sverige - Son - -
010 Torvald Stokkelen
1875
Grebesta Sogn Sverige - Son - -
011 August Mosta
1853
Id Sogn - - - Handlende
012 Marie Mosta
1860
Id Sogn - Hustru - -
013 Johan Mosta
1885
Fredrikshald - Son - -
014 Elise Iversen
1871
Id Sogn - - - Tienstepige
015 Christian Olsen
1844
Fredrikshald - - - Arbejder
016 Caroline Andersen
1843
Armark - - - Husolerske
017 Sigvart Olsen
1875
Fredrikshald - Son - -
018 Carl Olsen
1876
Fredrikshald - Son - -
019 Anna Olsen
1879
Fredrikshald - Dooter - -
020 Bolette Marie Aas
1847
Id sogn - - - Lererinde
021 Regine Aas
1850
Id sogn - - - Strikkerske
022 Elisabet Iversen
1820
Fredrikshald - - Enke -

 

 

*1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Porsnæsgaden Garver Frommè 16.000 30.480  

 

* 1876

 

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Garvermester Gustav Frommee paa M.No. 619 og 799v dateret 2. Juni og thinglæst 25 August 1876.

Går vi til selve panteboken ( Pantebok nr. 8, 1867-1886, s. 340) kan vi se at auksjonen ble avholdt 23.september 1874. Høyeste bud hadde bakermester C. Olsen på 2360 Spd. Det er bakermester C. Olsen som nå har overdratt sitt bud til Garvermester Gustaf Frome og det blir av overretssakfører Rasch begjært at skjøte utstedes til Fromme.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir bager Carl Olsen som eier av en matrikkel hvor det bor førtitre personer.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Halvor Johannessen
1
1843
Christiania b - ug Handelsmand
002 Nicolai Nielsen
1
1856
Vangs Pr. Hedemarken b - ug Handelsbetjent
003 Jens Røed
2
1852
Frederikshald b hf g Musikcorporal
004 Bolette Eilertsen Røed
2
1855
Sponvigen Bergsogn b Kone g -
005 Jenny Røed
2
1875
Frederikshald b d ug -
006 Jørgen Eilertsen
2
1852
Sponviken b Logerende ug Sømand
007 Henrik Larsen
3
1846
Nøssemark b hf g Gaardsdreng
008 Hanna Martine Larsen
3
1851
Enningdalen Id Pr. b Kone - -
009 Marthe Olava Larsen
3
1859
Enningdalen Id Pr. b tj ug Tjenestepige
010 Harald Ludvig Larsen
3
1875
Frederikshald b s - -
011 Johan Jacob Dinnetz
4
1827
Tungelande i Dalsland b hf g Skomagermester
012 Helene Dinnetz
4
1839
Id Pr. b Kone - -
013 Alfred Dannillius Dinnetz
4
1864
Frederikshald b s - -
014 Charles August Dinnetz
4
1866
Frederikshald b s - -
015 Hjalmar Dannilius Dinnetz
4
1872
Frederikshald b s - -
016 Hildur Elide Dinnetz
4
1874
Frederikshald b d - -
017 Tron Hansen
4
1840
Gøtheborg b Logerende - Smedsvend
018 Rikkard Forstrøm
4
1846
Jønkjøping b Logerende - Gjørtler
019 Lena Olsdatter
4
1818
Skee Sogn Sverige b Logerende ug Understøttelse af Byen
020 Severine Olsdatter
4
1816
Rollaug Pr. b - ug Kurvkone
021 Hans Eriksen
5
1840
Id Pr. b hf g Dagarbeider
022 Amalie Eriksen
5
1841
Skee Pr. Bohuslehn b Kone g -
023 Nils Eduard Hansen
5
1866
Fredrikshald b s ug -
024 Ole Morten Hansen
5
1868
Fredrikshald b s ug -
025 Marie Christine Hansen
5
1871
Fredrikshald b d ug -
026 Josephine Hansen
5
1873
Fredrikshald b d ug -
027 Jens Eriksen
5
1825
Id Pr. b Logerende e Ølkjører
028 Anders Andreassen
5
1855??
Id Pr. b Logerende ug Jernbanearbeider
029 Helene Larsen
6
1826
Rakkesogn b - e Fattigcassen
030 Marie Gulette Larsen
6
1861
Frederikshald b d ug -
031 Fritjof Hjalma Larsen
6
1864
Frederikshald b s ug -
032 Olaf Wilhelm Larsen
6
1866
Frederikshald b s ug -
033 Agnes Helene Larsen
6
1868
Frederikshald b d ug -
034 Hans Halvorsen
7
1826
Hadeland b hf g Snedker
035 Amalie Halvorsen
7
1836
Skee Bohuslehn b Kone g -
036 Laura Halvorsen
7
1862
Fredrikshald b d ug -
037 Olaf Halvorsen
7
1867
Fredrikshald b s ug -
038 Hans Halvorsen
7
1873
Fredrikshald b s ug -
039 Anne Olsdatter
7
1800
Hvaløer b Logerende e Understøttelse af Fatt.
040 Anne Eriksdatter
7
1806
Bekkefors b Logerende e Understøttelse af Fatt.
041 Karen Olsdatter
7
1820
Bergs Pr. b Logerende ug Arb. paa Fyrstikfab.
042 Brynthe Olsen
8
1798
Ed Sogn Sverige b hf g Murmester
043 Emma Olsen
8
1814
Fr.hald b Hans Kone g -

 

 

* 1874

 

Auktion.

Fredag 12te Juni førstkommende Kl. 11 Formiddag afholdes Auktion i Raadhuset hersteds over Handelsmand S. Thomassens Dødsboes Gaard Matr. No. 619 og 799 v i Nærheden af Garverbroen. Tomten har en betydelig udstrækning, og Bygningerne ere i 1867 brandforsikrede for 4120 Spdlr.

Underretning om Konditionerne erholdes hos Overretssagfører Rasch.

Frederikshalds Byfogedkontor, 26de Mai 1874.

J. C. Lous.

 

Auktion.

Fredag 12te Juni førstkommende Kl. 3 Eftermiddag afholdes Auktion i Handelsmand S. Thomassens Dødsboes Gaard paa Porsnæsbakken over Boets Løsøreeffekter og Varebeholdning af forskjelligt Slags.

Fredrikshalds Byfogedkontor, 27de Mai 1874.

J. C. Lous.

 

 

Fredrikshald den 26de September

Kjøbmand Fagelunds forrige Gaard paa Banken er solgt til Slagter C. Østby for 4000 Spd. Afdøde Kjøbmand Thomassens Gaard paa Porsnæsbakken er solgt til Bager Chr. Olsen for 2360 Spd.

 

 

* 1870

Vedfolketellinga i 1870 bor det førtien personer på eiendommen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Søren Thommasen
1
1795
Staværn - hp Gift Handelsmd.
002 Joseffine Møller
1
1827
Mos - hu Gift Hustru
003 Elide Thommasen
1
1852
Frhald - d Ugift Jomf. Datt.
004 Anne Olsdatter
1
1837
Id - tj Ugift Tjenestep.
005 Elias Eliasen
1
1840
Berg - tj Ugift Tjenestedreng
006 Alete Møller
1
1828
Mos - - Enke Butikjomf.
007 Ole Hansen
2
1827
Skjeberg - hp Gift Snedker
008 Karoline Toresen
2
1833
Frhald - hu Gift Hustru
009 Adolf Hansen
2
1859
Frhald - s - Søn
010 Jakob Hansen
2
1862
Frhald - s - Søn
011 Josef Hansen
2
1867
Frhald - s - Søn
012 Sara Larsen
3
1828
Frhald - hp Enke Maler Madam
013 Soffie Jensen
3
1854
Frhald - d Ugift Jomf. Datter
014 Julie Jensen
3
1855
Frhald - d - Jomf. Datter
015 August Jensen
3
1856
Frhald - s - Søn
016 Marie Jensen
3
1857
Frhald - d - Jomf. Datter
017 Matilde Jensen
3
1858
Frhald - d - Jomf. Datter
018 Petro Jensen
3
1860
Frhald - d - Jomf. Datter
019 Anna Jensen
3
1862
Frhald - d - Jomf. Datter
020 August Jensen
3
1863
Frhald - s - Søn
021 Haral Jensen
3
1864
Frhald - s - Søn
022 Anders Andersen
4
1827
Aremark - hp Gift Arbeider
023 Olava Bigum
4
1827
Sponvigen - hu Gift Hustru
024 Søren Andersen
4
1865
Frhald - s - Søn
025 Anders Andersen
4
1867
Frhald - s - Søn
026 Amalie Johanesen
4
1858
Berg - - - Pleiebarn
027 Olave Ludvigsen
4
1858
Vestre Risør - - - Pleiebarn
028 Andreas Lindberg
5
1835
Torskov Sogn Sverge - hp Gift Skreddersv.
029 Johanna Johansen
5
1842
Torskov Sogn - hu Gift Hustru
030 Mattalea Lindberg
5
1864
Frhald - d - Datter
031 Karl Lindberg
5
1866
Frhald - s - Søn
032 Axel Lindberg
5
1868
Frhald - s - Søn
033 Ole Johannesen
6
1836
Stenby Sogn Sverge - hp Gift Arbeider
034 Mina Magnusen
6
1848
Ee Sogn Sverge - hu Gift Hustru
035 Julie Olsen
6
1870
Frhald - d - Datter
036 Ole Hansen
7
1836
Svarteberg Sverge - hp Gift Snedkersven
037 Ane Pedersen
7
1836
Mo Sverge - hu Gift Hustru
038 Eduarda Olsen
7
1863
Frhald - d - Datter
039 Georg Olsen
7
1865
Frhald - s - Søn
040 Valborg Olsen
7
1868
Frhald - d - Datter
041 Soffie Olsen
7
1870
Frhald - d - Datter

 

 

* 1865

På skjemaet ved folketellinga i 1865 finner vi handlesmand Søren Thomassen sin underskrift. Det bor da atten personer på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Søren Thomassen
1
70
Staværen - Huus Fader g Handeelmand
002 Josephine Cathrine
1
39
Moss - Hans Kone g -
003 Elida Josephine Marie Sørensdatter*
1
13
Fredrikshald - Deres Datter ug -
004 Aleta Kjelsen
1
38
Moss - - e Tieneste Tyende
005 Dorthe Johanesdatter
1
19
Berg Sogn - - ug Tieneste Tyende
006 Ole Johanesen
1
31
Engedal Sogn - Logerende ug Tienste
007 Sven Gulbrandsen
2
48
Frederikshald - Husfader g Tømermand
008 Soffie Ingebrigtsdatter
2
51
Bergs Sogn - Kone (hans) g -
009 Adolf Svensen
2
20
Frederikshald - Baren (deres) ug -
010 Alfred Svensen
2
13
Frederikshald - Baren (deres) ug -
011 Josephine Svensen
2
11
Frederikshald - Baren (deres) ug -
012 Let?? Andersen
2
10
Frederikshald - - ug Leie Baren (deres)
013 Elen Marie Siønesen
2
38
Frederikshald - Logerende ug -
014 Gulbrand Olsen
2
75
Walders - - ug Arbeidsmand
015 C. A. Seger Strøm
3
42
Arboga Sværig - Husfader g Skredermestr
016 Johane Marie Strøm*
3
40
Frederikshald - Hans Kone g -
017 Hans Oskar Strøm*
3
16
Frederikshald - deres Søn ug Sømand
018 Joseph Olsen
3
19
Aamot Sverige - - ug Lære Dreng

 

 

* 1852

Utdrag fra panteregister for matrikkel 799v:

Skjøde fra Compagnichirurg A. Paasche til Kjøbmand S. Thomassem pee en Byggetomt stor 1050 kvadratalen af Damhaugen MaN. 799, hvilken Tomt er given MatrNo. 799v, dateret 3. April og thinglæst 30 Novbr. 1852.

 

* 1847

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Handelsbetjent Frederik Juul til Handelsmand Søren Thomassen paa Gaard MaN. 619 med Tomt og Tilliggelser, dateret 30. November og thinglæst 13. Decbr. 1847.

 

* 1834

Utdrag fra panteregister:

Samtykke af Aslak Nordby, medelt Hans Holters Enke, som eier af Gaard MaN. 617 til at sætte dør paa sin Gaard der Vender imod hans Tomt MaN 619 thinglæst 11 Aug. 1834.

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reuleringskommissionsforslag, hvorefter at Haugen indrykkes til Gaden 10 Alen i Lengde og 4 Al. i Bredde i den ene Ende og intet i den anden . Thinglæst 22. Januar 1827.

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 finner vi på matrikkel 619 i Porsnæs gaden på Nordre Friderichshald syv personer.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Anders Pedersen
1
46
- - Huusbonde I 1te ægteskab Høker
002 Cathrine Carlsdatter
1
46
- - Hans kone I 1te ægteskab -
003 Carl Nielsen
1
6
- - Mandens brodersøn - -
004 Lene Jacobsdatter
1
20
- - Tienestepige Ugift -
005 Sven Larsen
2
36
- - Huusbonde Gift 1te gang Arbejdsmand
006 Sidsel Bentsdatter
2
51
- - Hans kone Gift 2. gang -
007 Guri Madsdatter
2
60
- - Logerende Ugift Haandarbejde

 

 

 

 

Sist oppdatert 26.02.2024 22:48