Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Porsnesveien 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 797

Løpenummer i 1901 matrikkel: 677

Matrikkelnummer: 637

Gårds og bruksnummer: 66/251

Halden kommune sitt eiendomskart viser hvor matrikkelen lå i terenget.
 
 

4.februar 1987 har Halden Arbeiderblad en reprtasje om at nabohusene blir revet. Matrikkel 637 ble revet noe senere.

Reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

  Foto: Halden Arbeiderblad 4.februar 1987

 

* 1982

 

* 1970

 

* 1964

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1957

 

* 1952

 

* 1951

 

* 1949

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Porsnesveien 2.

 

* 1939

 

* 1938

 

* 1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Karlsen  Bille Mandrup
1882
cellulosearbeider Porsnesveien 2
Karlsen  Anna Marie
1884
g.m. cellulosearbeider Porsnesveien 2
Kristiansen Borghidl Theodora
1883
g.m. cellulosearbeider Porsnesveien 2
Kristiansen Adolf Marinius
1885
cellulosearbeider Porsnesveien 2
Magnussen Karl Johan
1893
mekaniker Porsnesveien 2

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det fire boenheter i Porsnesveien 2.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Johan Edvart Magnussen
1
1871-07-26
Ed Sverige - hp g Reparatør (Mekaniker)
002 Agna Pauline Magnussen
1
1871-03-03
Idd Norge - hu g Husmor
003 Karl Johan Magnussen
1
1893-07-12
Idd Norge - s ug Reparatør (Mekaniker)
004 Brun Edvart Magnussen
1
1900-09-23
Berg Østfold Norge - s ug Reparatør
005 Birger Marinius Magnussen
1
1905-01-10
Idd Norge - s ug Visergut
006 Anna Elise Magnussen
1
1907-02-12
Idd Norge - d ug !!
007 Paul Eilif Magnussen
1
1909-04-16
Idd Norge - s ug !!
008 Odd Henry Magnussen
1
1913-03-14
Idd Norge - s ug !!
 
         
001 Johan Persson
2
1880-11-05
Sverige - hp g Papirfabriksarbeider
002 Josefine Alberta Persson
2
1881-06-12
Tune Østfold - hu g Husmor
003 Elsa Persson
2
1906-11-13
Sarpsborg - d ug !!
004 Ruth Persson
2
1913-04-26
Sarpsborg - d ug !!
 
         
001 Thorleif Georg Nilsen
3
1890-09-30
Skoger pr. Drammen - hp g Mekaniker
002 Hulda Marie Nilsen
3
1890-06-18
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Ragnhild Marie Nilsen
3
1913-08-24
Fredrikshald - d !! !!
 
         
001 Adolf Marinius Kristiansen
4
1885-06-15
Fr.hald - hp g Fyrbøter i Cellulosefabrik
002 Borghild Theodora Kristiansen
4
1883-08-05
Fr.hald - hu g Husmor
003 Trygve Georg Kristiansen
4
1911-04-06
Fr.hald - s ug Skolegut
004 Anne Ingrid Kristiansen
4
1914-11-27
Fr.hald - d ug !!
005 Randolph Wessel Kristiansen
4
1917-10-21
Fr.hald - s ug !!
006 Reidar Kai Kristiansen
4
1920-03-20
Fr.hald - s ug !!

 

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Fr.halds kommune ved ordfører og magistrat til Saugbrugsforeningen paa 117 m² av matr 638, hvilken parcel skal tillægges d.e. for 1170,- kr. dat 28/11 1917 Kartforretningen dat. 4/11 17. Tinglyst 8 januar 1918

Begjæring fra Saugbrugsforeningen om at det kjøpte areal av m.nr. 638. 117 m² tillægges m.nr. 637. Attest om at eiendommene ligger umidelbart op til hinanden..

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Hildegard Elisabeth Jensen enke efter Frithjof Jensen til at sitte i uskiftet bo dat. 20 juni 1914 tinglyst 17 november 1916

Skjøte fra Hildegard Jensen til Saugbrugsforeningen for 15000 kr. dat. 12 november 1916 tinglyst 17 november 1916.

 

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Ludvig Dahl til adjunkt Fritjof Jensen for kr. 10000, dat. 17/4-12 tinglyst 19 april 1912

 

* 1911

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøte til skomaker Ludvig Dahl paa d.e. for kr. 8000, dat 27/11-1911 (Auktionen avhodlt 9/11-11) (Ifølge maalebrev av 27/11 1911 indeholder tomten 200 m²) tinglyst 28 november 1911

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et beboelseshus på en etasje med seks leiligheter.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg tre rom og kjøkken kr 16 pr mnd              

001 Karl Olsen

01

1867-03-18

Sverige

b

hf

g

Stuer

002 Anna Olsen

01

1875-06-06

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Harald Olsen

01

1897-05-19

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

004 Valborg Olsen

01

1898-10-06

Fredrikshald

b

d

ug

Barn

005 Ludvig Olsen

01

1901-03-10

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

006 Toralf Olsen

01

1902-11-14

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

007 Gudrun Olsen

01

1905-03-02

Fredrikshald

b

d

ug

Barn

008 Olav Olsen

01

1908-05-16

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

009 !! Olsen*

01

1910-07-01

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

010 Johannes Andersen

01

1840-09-20

Sverige

b

el hms far

e

Offentlig understøttelse

011 Johanne Andersen

01

1882-09-30

Fredrikshald

b

el hms søster

ug

Sætterske paa Trykkeri

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken kr 16 pr mnd              

001 Christian Edvard Svendsen

01

1857-04-04

Fredrikshald

b

hf

g

Skomaker S

002 Berthine Svendsen

01

1866-01-25

Nedre Eker

b

hm

g

Hustru

003 Signe Marie Svendsen

01

!!

-

b

-

-

-

004 Svein Rudolf Svendsen

01

!!

-

b

-

-

-

005 Aagot Svendsen

01

1892-07-05

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

006 Dagmar Svendsen

01

1894-07-22

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

007 Kirsten Svendsen

01

1897-09-27

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 12 pr mnd              

001 Thorgal Andreas Andersen Gribsrød

01

1840-08-23

Enningdalen Id

b

hf

g

Huseier (syk)

002 Alette Georgine Andersen Gribsrød

01

1855-03-12

Fredrikshald

b

hm

g

-

003 Hanna Josefine Gribsrød

01

1883-07-09

Fredrikshald

mt

d

ug

Forretning Kolonial

004 Ellen Marie Gribsrød

01

1887-09-03

Fredrikshald

b

d

ug

Kontor v/ Handelsagentur

005 Hans Andersen Gribsrød

01

1830-08-00

Enningdalen Id

b

el

ug

fv Gaardbruger

Sidebygning to kvistværelser og kjøkken kr 12 pr mnd              

001 Carl Olausen Bodahl

01

1855-04-12

Hogdahl Bohuslen

b

hf

g

Celulosearbeider v/ Fabrik

002 Augusta Matisen Bodahl

01

1860-06-20

Lommelanda Bohuslen

b

hm

g

Hustru

003 Klara Helmine Bodahl

01

1894-12-27

Fredrikshald

b

d

ug

Barn

004 Dagny Mathilde Bodahl

01

1896-09-27

Fredrikshald

b

d

ug

Barn

005 Harriet Sofie Bodahl

01

1898-08-10

Fredrikshald

b

d

ug

Barn

006 Carl Walther Bodahl

01

1903-09-02

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

Bakbygning to rom og kjøkken kr 10 pr mnd              

001 Ole Arthur Olsen

01

1879-08-29

Fredrikshald

b

hf

g

Bygningssnedker

002 Hilda Sophie Olsen

01

1879-01-03

Berg Smaalenene

b

hm

g

Hustru

003 Hjørdis Otelie Olsen

01

1899-10-23

Fredrikshald

b

d

ug

Barn

004 Aslaug Hildegar Olsen

01

1901-09-06

Fredrikshald

b

d

ug

Barn

005 Martha Rebækka Olsen

01

1903-11-16

Asak

b

d

ug

Barn

006 Haakon Olsen

01

1905-09-03

Asak

b

s

ug

Barn

007 Omar Roal Olsen

01

1907-02-10

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

008 Rut Elnore Olsen

01

1909-02-22

Fredrikshald

b

d

ug

Barn

009 Oline Olsen

01

1855-06-08

Berg Smaalenene

b

-

e

Mor

Bakbygning et kvistværelse og kjøkken kr 7 pr mnd              

001 Sofie Iversen

01

1860-11-29

Ødemark

b

%Pige%

ug

Syr paa Fabrik

 

 

* 1909

Utdrag fra panteregister:

Overenskomst mellem Fredrikshalds kommune som eier av m.no. 638 og K.Bockramm som eier av m.no.637 om overtakelse av et litet grundstykke av førstnævnte eiendom til bruk indtil videre for sidstnævnte mot at eieren av m.no.637 forpligter sig til at opføre og vedlikeholde gjærde mot m.no. 638 og at tilbakelevere grundstykket til kommunen, når den måtte begjære det. (Grunstykkets flateindhold er iflg opmål. 1,62 m² tinglyst 13.april 1909

 

* 1907

Utdrag fra panteregister:

Skifterettens Beslutn. om ophævelse af Formues feelleskabet mellem Konkursmanden K.Bockramm og hans Hustru Martha Georgine, dat 24/8 07 tinglyst 27 august 1907

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Dom afsagt 26/2 1906, hvorved eieren av d.e. (nu K.Bockramm) tilpligtes under døgnmulkt at opføre et tæt og 3 meter høit gjærde i grendsen mod gaard matr.no. 636, hvilket gjærde af denne eiendoms (Mno.637) eier bliver at besørge og bekoste vedligeholdt. Tinglyst 3 juli 1906

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi ingen personer på denne matrikkelen:

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Porsnæsveien K. Bockramm 8.000 10.040  

 

* 1900

I folketellinga i 1900 ser det ikke ut som der bor noen på matrikkel 637.

 

* 1896

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Oscar Baastad og Bernhard Borgen til Konrad Bockramm paa d.E. med fast Inventarium for Kr 6550,00 dat. i Mai 1896 thinglæst 8.Mai 1896

 

* 1893

 

* 1891

 

Går vi til folketellinga i 1891 er det kun registrert en person på eiendommen.


Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

001 Søren Carlsen

1822

Ids

-

Familiens overhode

ug

-

 

 

* 1889

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra B.Borgen til Oscar Baastad paa 7/16 Parter af d.E. for Kr 2500,00, dat. 30/8 89 thinglæst 13 Decbr 1889

 

* 1886

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra B.Borgen til Oscar Baastad paa halvparten?? for 3000 Kr. dat 22/12 85 thinglæst 9 Juli 1886

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har også kun oppført kun en person på denne matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Søren Carlsen(mann)

1822

Ide Præstegjæld

Arbeider

Fredrikshald: Sæbefabrikken

1885

 

 

* 1882

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Ant. Borgen til Bernhard Borgen for 6000 kr af 8/5 82 thinglæst 12 Mai 1882

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Parkveien Anthon Borgen 5.000 8.140 Sæbefabrikk

 

* 1865

Det er ikke registrert noen beboelse på matrikkel 637 i folketellinga i 1865.

 

* 1857

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra A.Borgen til C.A. Mamen paa Gaard MaN. 636, indeholdende at der fra Sebesyderiet MaN 637 ingen Ingang eller Aabning maa haves til solgte Hus, dat 27/12 56 thinglæst 7 Janaur 1857

 

* 1850

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Torgal Nilsen Bjørnstad til Handelsmand Anton Borgen paa MaN. 637 m. M., dat 26 Septbr. 1849 og thinglæst 28 Januar 1850.

 

Sist oppdatert 06.04.2023 17:28