Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Pyntestredet 2
Grøttinggården

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 196

Løpenummer i 1901 matrikkel: 67

Matrikkelnummer: 255, 256 & 257

Gårds og bruksnummer: 160/404

 
Foto: SW 26.januar 2003

 

Opprinnelig ble det på denne matrikkelen drevet et farveri. Navnet Grøttinggården kommer av at dette var lokalene til Grøttings Emballagefabrikk. Denne fabrikken ble startet av Theodor Grøtting i 1904. Den gikk sener over til et aksjeselskap under navnet Theo.Grøtting A.s. Senere har det også blitt drevet søm av bl.a. lommetørkler i disse lokalene.

 

* 2006

 

* 1881

 

* 1978

 

* 1959

 

* 1957

 

* 1956

 

* 1951

 

* 1936

 

* 1933

 

* 1930

 

* 1929

 

* 1927

 

* 1926

 

* 1924

 

* 1922

* 1915

 

* 1914

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Theo. Grøtting til Theo. Grøtting embalagefabrikk a/s for 15000 kr. dat 28. mars 1914 ved dets styre or.sakf. Laur. Rode, kjøbm. Anders Riddervold og Theo Grøtting.

 

* 1911

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Oliane Syversen til Theo Grøtting paa d.E. med en del Maskiner og Inventar for Kr 9100,00. Selgersken med Mand har Beboelsesret indtil 31/12 1911 dat 23 Juni 1911. Iflg. Maalebrev af 21/5 11 indeh. Tomtene 567 m2. Tinglyst 28 Juli 1911

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er Oliane Syversen oppført som eier av eiendommen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 24.000 kroner og en branntakst på 28.330 kroner. Det er også gjort en anmerkning om at det på tomten var et "farveri".

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen ikke oppført. Vi kan vel da gå ut i fra at det ikke bodde noen personer på denne eiendommen.

 

* 1897

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Farver A. Nilsens Dødsbo ved Arnt Andersen ifl foranst. Fuldmagt til Fru Oliane Syversen paa d.E. for Kr 11500,00 dat 20/11-97

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Samtykke fra A Nilsen til at Knardalsbækken langs d.e. overdækkes, indeh. erkjendelse af at Knardalsbækkens grundflade eies af og alene kan raades af Fr.hald kommune. d 10/3 1890

 

* 1885

De eneste opplysningene vi kan få ut av folketellinga i 1885 vedrørende denne matrikkelen er at eier var A.Nilsen, at det var farveri på eiendommen, og som det står "I Farveriet Bor ingen".

 

 

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Farver A. Nilsen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 16.000 kroner og en branntakst på 27.990 kroner. Den eneste anmerkningen som er til posten er "Farveriet".

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har ikke registrert noen av disse matriklene.

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 er samtlige av matriklene egne eiendommer og er da også bebodde. På matrikkel 255 finner vi da følgende personer:
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Johan Berg Huusbonde 47 I første ægteskab Raadstue tiener M
Anne Ottersdtr Hans kone 46 I første ægteskab K
Andreas Lyche_berg Deres søn 9 M
Oliana Maria Berg Deres datter 6 K
Ole Jacobsen Fostersøn 7 M
Johan Kylle Logerende 67 Enkemand 1te gang Skoemager mester M

På matrikkel 256 finner vi disse personene:
Axel Olsen Huusbonde 70 I første ægteskab Forhen. fragtemand M
Gunild Jørgensdtr Hans kone 52 I første ægteskab K
Ole Axelsen Deres søn 24 Ugift Matros M
Jørgen Axelsen Deres søn 14 Ugift Matro S M
Gunder Axelsen Deres søn 7 M
Giertrud Axelsdatr Deres datter 12 K

Og matrikkel 257 med følgende personer:
Hans Andresen Huusbonde 57 I første ægteskab Arbeidsman D M
Lene Bentsdtr Hans kone 58 I første ægteskab K
Bent Hansen Deres søn 14 Ugift Matros M
Kirsti Hansdtr Logerende 85 Enke 1te gang Fattig lem K

Sist oppdatert 19.02.2023 10:59