Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Repslagergata 1

Riddergården

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 546

Løpenummer i 1901 matrikkel: 414

Matrikkelnummer: 425a, 426a, 427a2, 819a1a, 819a3 & 819b

Gårds og bruksnummer: 62/190

 

Foto: SW 28. juli 2006

 

* 2016

 

* 2015

 

* 2014

 

* 1999

 

* 1996

 

* 1993

 

* 1992

 

* 1987

 

* 1984

 

* 1982

 

* 1981

 

* 1976

 

* 1972

 

* 1971

 

* 1970

 

* 1967

 

* 1959

 

* 1957

 

* 1956

 

* 1949

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Repslagergata 1:

 

* 1936

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Hansen Bertha Erika
1894
hushjelp Repslagergata 1
Heidenstrøm Ingeborg
1875
g.m. agent Repslagergata 1
Heidenstrøm Nils Edvin
1856
agent Repslagergata 1
Rød Alf
1880
skipsmegler Repslagergata 1
Rød Ragnhild
1884
g.m. skipsmegler Repslagergata 1
Thorp Inga Elise
1867
frøken Repslagergata 1

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 bor det ti personer fordelt på tre leiligheter på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Nils Edvin Heidenstrøm

01

1856-06-05

Fredrikstad

-

hp

g

Agenturforretning.

002 Ingeborg Margrethe Heidenstrøm

01

1877-01-16

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor.

001 Andreas Gunneng

02

1878-04-16

Øymark herred

-

hp

ug

Trælasthandler.

002 Alma Kristiansen

02

1876-01-05

Id Herred

-

tj

ug

Husbestyrerinde.

001 Alf Rød

03

1880-09-09

Tjømø

-

hp

g

Consul og skibsmægler.

002 Ragnhild Rød

03

1884-08-22

Kristiania

-

hu

g

Husmor.

003 Else-Margrete Cammermeyer Rød

03

1907-06-30

Tjømø

-

d

ug

-

004 Olaus Johannes Rød

03

1910-10-19

Fredrikshald

-

s

ug

-

005 Bertha Erika Hansen

03

1894-07-21

Fredrikshald

-

tj

ug

Kokkepige.

006 Henriette Marie Hansen

03

1896-12-27

Fredrikshald

-

tj

ug

Stuepike.

 

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra brukseier Ragnvald Falch til mægler Alf Rød for 57000 kr. dat 24/11 1917 Eiendommen indeholder iflg. målebrev 23 mai 1901 - 737m² tinglyst 27 november 1917

 

* 1910

I folketellinga i 1910 finner vi oppført et våningshus på to etasjer, uthus og fabrikklokale. Disse blir benyttet til fire boenheter, et kontor og en fabrikk.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

to rom og kjøkken kr 180 r år              

001 Johan Olden

01

1867-10-17

Fredrikshald

b

hf

e

Maler

002 Marie Wagenfeldt

01

1876-11-24

Sverige

b

tj

f

Husbestyrer

003 Johan Olsen

01

1892-08-03

Fredrikshald

b

s

ug

visegut Colonialforr.

1.etg tre rom og kjøkken kr 350 pr år              

001 Hj. Johannesen

02

1882-07-14

Tønsberg

b

hf

g

Handelsbetjent Manufakturforet.

002 Carla Johannesen

02

1884-12-05

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Otto Johan Klein Johannesen

02

1910-09-12

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

1.etg fire rom og kjøkken kr 450 pr år              

001 Nils Edvin Heidenstrøm

03

1856-06-05

Fr.stad

b

hf

g

Handels Agent

002 Ingeborg Margrethe Heidenstrøm*

03

1877-01-16

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Pauline Heidenstrøm

03

1849-01-31

Fr.stad

mt

b

ug

Uten Erhverv. Underholdes av Familien

004 Gunda Buschmand

03

1851-11-22

Fr.stad

mt

b

e

Uten Erhverv. Underholdes av Familien

2.etg seks rom og kjøkken kr 800 pr år huseier              

001 Ragnvald Falch

04

1865-11-27

Glemminge

b

hf

g

Granitexportør

002 Fanny Falch

04

1871-08-08

Christiania

b

hm

g

Hustru

003 Ragnar Falch

04

1892-12-09

Id

b

s

ug

Søn

004 Adile Falch

04

1896-03-30

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

005 Sigrid Falch

04

1900-10-14

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

006 Fanny Falch

04

1906-03-13

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

007 Anna Pettersen

04

1886-10-24

Fredrikshald

b

tj

ug

Tjenestepike

008 Fride Johansen

04

1890-12-25

Hvaler

b

tj

ug

Tjenestepike

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Christiansen Betzy Fredrikke
1853
g.m. Bryggearbeider
Christiansen Karl Lauritz
1849
bryggearbeider
Falch Ragnvald Goodschild
1866
verkseier
Falch Fanny
1870
g.m. verkseier
Luihn Othilde
1857
lærerinde
Moum Gustava
1858
tjenestepige
Rogge Sofie
1818
enkefru
Sewell H.F.
1847
grosserer

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredriskahld Rebslagergaden / Violgaden Værkseier R. Falch 30.000 39.440  

 

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert et våninghus på to etasjer med fem leiligheter.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Kjeller to rom og kjøkken              

001 Karl Kristians.

01

1849

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Høvleriarbeider

002 Betzy Fredrikke Kristians.

01

1853

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Husmoder

003 Dagmar Helene Kristians.

01

1880

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

004 Signe Marie Kristians.

01

1889

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

tre rom og kjøkken              

001 Andreas Hofgaard

02

1863

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Bankkasserer

002 Signe Hofgaard

02

1871

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Hustru

003 Tove Hofgaard

02

1895

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

004 Olga Lund

02

1882

Fredrikshald kjøpstad*

b

tj

ug

Tjenestepige

1.etg tre rom og kjøkken              

001 Ingeborg Sofie Rogge

03

1818

Bergen

b

hm

e

Husmoder

002 Gustava Johns.

03

1869

Sverige

b

tj

ug

Tjenestetyende

2.etg syv rom og kjøkken + et kvistværelse              

001 Ragnvald Falch

04

1865

Glemminge Sm

b

hf

g

Eier af teglværk & Stenhuggeri

002 Fanny Falch

04

1870

Christiania

b

hm

g

Hustru

003 Ragnar Falch

04

1892

Id Sm

b

s

ug

Søn

004 Adele Falch

04

1896

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

005 Sigrid Falch

04

1900-10-14

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

006 Vendela Johans.

04

1875

Mon Sverige

b

tj

ug

kokkepige

007 Ellen Ols.

04

1880

Holmedal Sverige

b

tj

ug

barnepige

008 Margit Sten

04

1878

Bergen

mt

tj

ug

diakonisse Søster

Et kvistværelse og kjøkken              

001 Ottilie Luihn

05

1852

Kr.sand S LM

b

el

ug

lærerinde ved folkeskolen

 

 

* 1899

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra H.Tambs arvinger v/ kaptein Lyche til grosserer Ragnvald Falch for kr 27.500,00 dat 13/4 99 thinglæst 14 april 1899

 

* 1897

Utdrag fra panteregister:

Præsteattest af 17/4 97 for at H. Tambs og Hustru ere døde og efterlader kun Datterbørnene: Hans Tambs og Vilhelmine g. m. Premierl. Axel Lyche, alle myndige. thinglæst 20 April 1897

 

* 1893

Utdrag fra panteregister:

Testamente fra H. Tambs og Hustru A. Tambs, hvorefter den Arv, som tilfalder Detterdatteren Wilhelmine g. m. Premierl. Axel Lyche, skal blive hendes Særeie, dat. 4/8 93 (testamenet ble først tinglyst 23. april 1997)

 

* 1885

I folketellinga i 1885 er Tambs oppgitt som eier av en matrikkel hvor det da bor atten personer.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Andreas Andersen

1831

Skjeberg

-

-

-

Malermester

002 Laura Andersen* f S??dt

1821

Strømstad

-

-

Gift

-

003 Lovise Georgine Andersen

1859

Frederikshald

-

-

Ugift

-

004 Petrine Martine Olsen

1839

Frederikshald

-

-

Enke

-

005 Thomine Martine Olsen

1867

Frederikshald

-

-

Ugift

-

006 Hans Tambs

1810

Odense Dannemark

-

-

-

Skipper

007 Caroline Augusta Tambs

1814

Nannestad

-

-

Gift

-

008 Ida Amalie Jansen

1864

Idde Sogn

-

-

Ugift

-

009 Hanne Emilie Bentzen

1862

Idde Sogn

-

-

Ugift

-

010 Elisabet Magrete Nilsen

1821

Stavanger

-

-

Fru!!

-

011 Elise Lagerta Martilda Dahl

1861

Tune Sogn

-

-

Ugift

-

012 Carl Johan Lorange

1817

Frederikshald

-

-

-

Foged

013 Georgine Pedersdatter

1859

Id

-

-

Ugift

Tjenestepige

014 Alvilde Lorange

1841

Christiania

f

-

-

-

015 Gjertrud Lorange

1879

Fhald

f

-

-

-

016 Fredrikke Lorange

1884

Fhald

f

-

-

-

017 Sofie Olsen

1864

Fhald

f

-

-

-

018 Margrete Shofie Nordby

1806

Frederikshald

-

Frøken

Ugift

-

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredriskahld Rebslagergaden Skibsreder Hans Tambs 26.000 49.080  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 forteller at det var skipper H. Tambs som var eier av matrikkelen. På eiendommen hadde han da to hester og syv kuer.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Hans Wilhelm Carl Tambs

01

1810

Odense Danemark

b

hf

g

Jordbruger Skipsreder

002 Caroline Augusta Tambs f Hjermann

01

1814

Nannestad

b

hm

g

-

003 Marie Jonasdatter

01

1854

Nösemarka

b

Tjænestepige

ug

Tyende

004 Sophie Hilma Siöblom

01

1853

Hogdal

b

Tjænestepige

ug

Tyende

005 Ole Baastad

02

1839

Frederikshald

b

hf

ug

Fuldmægtig Skibsrhederi

006 Andreas Stang

03

1836

Frederikshald

b

hf

g

Fuldmægtig Skibsrhederi

007 Septima Stang

03

1841

Frederikshald

b

hm

g

-

008 Elise Stang

03

1866

Frederikshald

b

d

ug

-

009 Christen Stang

03

1867

Frederikshald

b

s

-

-

010 Olavia Stang

03

1869

Frederikshald

b

d

-

-

011 Anna Stang

03

1871

Frederikshald

b

d

-

-

012 Christine Stang

03

1873

Frederikshald

b

d

-

-

013 Adolfine Elvestad

03

1849

Frederikshald

b

Tjenestepige

-

Tyende

014 Caroline Hansen

03

1852

Trøgstad

b

Tjenestepige

-

Tyende

015 Elevine Andreassen

03

1851

Nøssmark (Sverrige)

b

Tjenestepige

-

Tyende

016 Olava Olsen

03

1847??

Tistedalen

b

Tjenestepige

-

Tyende

017 Andreas Andersen

04

1827

Skieberg

b

hf

g

Malermester

018 Marie Laurentia Andersen*

04

1822

Stømstad

b

hm

g

-

019 Andrea Andersen

04

1852

Frederikshald

b

d

ug

Forældrene

020 Sophie Andersen

04

1864

Frederikshald

b

d

ug

-

 

 

* 1871

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Slagter Christian Østbye til Skipper H. Tambs paa 231 kvadratalen , til Kjøbmand Hans Larsen paa 252 kvadratalen og til Restauratør Lars Hansen paa (Resten) 164 ½ kvadratalen af Tomt Matr. 819a (der i det Hele udgjør 647 ½ kvadratalen) og har Tambs Andel faaet Matr. 819a3, Larsens 819a2 og Hansens Del 819a1, Asurancesummen for Matr. 819a medfulgte i Salget. - dateret 24. og thinglæst 27 Januar 1871

Mageskiftebrev imellem Skipper August Oslen og Hans Tambs, hvorved den Første til den Sidste af Matr. 427a overdrager 215 8/9 kvadratalen og Sidstnevnte til Førstnevnte overdrager 231 5/8 kvadratalen af Matr. 426. Tambs Andel af Matr. 427a er given 427a2 og Olsens igjenhavende Del deraf har faaet Matr. 427a1, medens Olsens Anpart af Matr. 426 har faaet Matr. 426b, og Tambs igjenhavende Del af samme er given Matr. 426a, dateret 6. og thinglæst 20 Janaur 1871

* 1870

4.juli 1870 klokka 01:15 begynner det å brenne i høylfotet til skipskaptein Tambs. Det er sterk vind og hele dette kvartalet og kvartalet ovenfor brenner ned. Alt om denne brannen kan leses på egen side om branner i Fredrikshald.

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skipper T.A. Svendsen til Skipper H. Tambs og Hans Larsen paa Matr. 425 (Tomt) med Assurancesummen af de afbrendte Bygninger, saaledes at Tambs deraf faar 1/3 Part, der er given Matr. 425a og Larsen 2/3 Parter, hvilke ere givne Matr. 425b, dateret 30 Juli og thinglæst 12. Aug. 1870.

 

* 1869

Utrdrag fra panteregister:

Skjøde fra Handelsmand F. Juul til Slagter Christian Østbye paa Matr. 819a med Huse og Hauge, dateret 5. og thinglæst 6. Juli 1869.

 

* 1867

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Bundtmager C.P. Olsen til Handelsmand F. Juul paa Matr. 819a, dateret 17. og thinglæst 19 Juli 1867.

 

* 1866

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Skipper August Olsen paa Gaard Matr. 427a med Grund og Tomt (Auct. afholdt 27/1 66) dat. 17. og thinglyst 18. Novbr. 1870. (selv om denne auksjonen var avhodlt i 1866 blir skjøtet først tinglyst etter den store brannen i juli 1870)

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Præsteattest for at Skipper T.A. Svendsen blev ægteviet den 8 April 1864 med Enkemadame Jensine Paulsen, dateret 13. og thinglæst 14. Febr. 1865.

Auctionsskjøde til Skipper H. Tambs paa Gaard Matr. 426 og Tomt Matr. 819 (819b), dateret 9 og thinglæst 10. Novbr 1865.

 

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi på matrikkel 425 følgende personer:

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Martin Rasmus With Schou

01

33

Frederiksstad

-

Husfader

g

Dyrlæge

002 Helene Wilhelmine Oline Schou

01

23

Nordrehovs Prgj.

-

Kone

g

-

003 Stina Andersdatter

01

23

Sverige

-

-

ug

Tjenestepige

004 Margrethe Weisser

02

67

Trondhjem Stift

-

Jomfru

ug

-

005 Thale E. Bagge

02

30

Frederikshald

-

Jomfru

ug

-

006 Shara Eriksdatter

02

40

Sverige

-

-

ug

Tjenestepige

007 Sophie Lindqvist

03

46

Christiania

-

-

f

Kogerske

008 Pauline Elisabeth Sophie Amalia Blich

04

48

Christiania

-

Frøken

ug

-

009 Juliane Marie Blich

04

43

Christiania

-

Frøken

ug

-

Matrikkel 426 i Rebeslagergaden er det skipper H. Tambs som benytter - og han har da også en hest på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Hans Tambs

01

56

Dannemark

-

Husfader

g

Skipper

002 Caroline Augusta Tambs

01

52

Nannestad

-

Husmoder og Kone

g

-

003 Hansine Johnsen

01

25

Stathelle

-

-

ug

Husjomfru

004 Inger Christensdatter

01

25

Rokke sogn

-

-

ug

Tjænestepige

005 Gregert Thoresen

02

41

Flogstagden

-

Husfader

g

Skipper

006 Grete Sophie Gabrielsen

02

32

Singlaaen

-

Kone og Husmoder

g

-

007 Thomas Georg Thoresen

02

5

Frederikshald

-

Søn

ug

-

008 Josefine Albertine Johanesen

02

18

Frederikshald

-

-

ug

Tjenestepige

009 Frans Gustav Carlberg

03

43

Carlstad Sverrig

-

Husfader

g

Politibetjent

010 Anne Chatrine Larsen

03

45

Frederikshald

-

Kone og Husmoder

g

-

011 Wilhelmine Frederike Carlberg

03

22

Frederikshald

-

Datter

ug

-

012 Hendriette Eugeni Carlberg

03

16

Frederikshald

-

Datter

ug

-

013 Marie Adolphin Carlberg

03

14

Frederikshald

-

Datter

ug

-

014 Hans Winter

03

18

Frederikshald

-

Pleiebarn

ug

Sømand

015 Caroline Josephine Olsen

03

17

Frederikshald

-

-

ug

Tjenestepige

016 Olaus Nielsen

04

56

Frederikshald

-

Husfader

g

Leveranseus

017 Chatrine Andersdatter

04

52

Idesogn

-

Husmoder og Kone

g

-

018 Chrestine Nielsen

04

21

Frederikshald

-

Datter

ug

-

019 Ludvig Joseph Nielsen

04

12

Frederikshald

-

Søn

ug

-

På matrikkel 427, som lå mot Lille fiolstrædet, finner vi disse personene:

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 John Aamodt

01

72

Høland

-

Huusfader

g

afsked Toldinspecteur

002 Andrea Aamodt

01

64

Tved Prgj. Christiansand

-

hans Hustru

g

-

003 Marie Aamodt

01

38

Christiansand

-

Deres Datter

ug

-

004 Alette Aamodt

01

30

Fredrikstad

-

Deres Datter

ug

-

005 Christine Aamodt

01

24

Drammen

-

Deres Datter

ug

-

006 Matilde Pedersdatter

01

19

Fredrikshald

-

-

ug

Tjenestepige

007 Bolette Aas

01

17

Fredrikshald

-

-

ug

Tjenestepige

008 Bolette Gluckstad

02

63

Skjeberg

-

Frøken

ug

-

009 Karen Gluckstad

02

38

Skjeberg

-

Frøken

ug

-

010 Amanda Matisen

02

20

Fredrikshald

-

-

ug

Tjenestepige

 

 

* 1864

Utdrag fra panteregister:

Skiftebrev i afdøde Stykjunker H. Paulsens Bo, hvormed Gaarden Matr. 425 er udlagt Enken Jensine Paulsen som Eiendom. Skiftet sluttet 22 Januar 1864 thinglæst 29 Januar 1864.

 

* 1862

Utdrag fra panteregister:

Do. (skjøde) fra C.P. Olsen til Olaus Nilsen paa Halvdelen af Tomt Matr. 819, hvilken Halvdel har faaet Matr. 819b, medens Olsens igjenhavende Del har Matr. 819a, dateret 3. og thinglæst 7. October 1962.

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Magistraten paa Frhalds Communes Vegne til Bundtmager C.P. Olsen paa en Del af Tomtene Matr. 341 og 818, forsaavidt det indeholder at Kjøberen er forpligtet til at Tomt Matr. 426 at afgive til Rebslagergadens Udvidelse 341 kvadratalen og til Nabotomtens Eier Madame Hansen 116 kvadratalen. thinglæst 24 Januar 1854.

Skjøde fra Skipper Horn til Bundtmager C.P. Olsen paa Tomt Matr. 819 med Assurancesum, dateret 18. og thinglæst 19 Septbr. 1854.

 

* 1853

2.mars 1953, litt over klokka tre på natta, bryter det ut brann i nabogården. (I dag Storgata 18) Resultatet var at hele dette kvartalet brandt ned. Alt hva avisene den gangen skrev om brannen kan leses på egen side om branner i Fredrikshald.

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Anne Hansen til Artillerisergeant Henrik Paulsen paa Tomt Matr. 425 og Assurancesummen for de afbrændte bygnigner, dateret 1ste og thinglæst 2. August 1853.

 

 

* 1844

Auctioner.

Fredagen den 23de August førstkommende, Klokken 2 Eftermiddag, afholdes offentlig Auction i den afdøde Jomfru Bjerks Bo tilhørende Gaard No. 425 i Rebslagergaden, saavel over denne Eiendom som over Boets Løsøre-Effecter, bestaaende af Meubler, hvoriblandt et stort Skab af massiv Mahogni, Sengklæder, Linned og Kjøkkentøi m. M. Af Conditionerne for Gaarden anmærkes, at en stor Deel af Kjøbesummen bliver staaende efter Obligationer, der allerede hvile paa Eiendommen.

Frederikshalds Byfogedcontoir, den 15de August 1844.

Rieck.

 

 

* 1843

Auctioner.

Ifølge Beslutning under Skiftebehandlingen efter afdøde Fragtemand Niels Halvorsen afholdes Torsdagen den 23de Marts førstkommende, Kl. 3 Eftermiddag, offentlig Auction i Stervbogaarden Nr. 426 i Reebslagergaden her i Staden over det Boet tilhørende Slupfartøi "Justinius" med Inventarium. Fartøiet er i seilbar Stand, bygget for 4 Aar siden af Ege og Furumaterialier, samt drægtig 12 ½ Commercelæster og beliggende i Havnen hersteds. Inventarielisten kan eftersees her ved Contoiret.

Frederikshalds Byfogedcontoir, den 4de Marts 1843.

Rieck.

 

Onsdag den 22de Marts førstkommende og paafølgende Dag, Klokken 3 Eftermiddag, afholdes offentlig Auction i den afdøde Fragtemand Niels Halvorsen beboede Gaard i Rebslagergaden over hans Boes Løsøre-Effecter, hvoriblandt 1 Sofa med 6 Stole, et Chatol og flere Meubler, Sængklæder, Linned Gangklæder, Kjøkkentøi, 1 Meerskums Tobakspibe, 3 Fag Vinduer m. M. Conditionerne erfares paa Auctionsstedet.

Lysthavende indbydes.
Frederikshalds Byfogedcontoir, den 3dei Marts 1843.

Rieck.

 

 

 

* 1841

Formedelst anden Bestemmelse agter jeg underhaanden at sælge min iboende Gaard Nr. 425 i Rebslagergaden. Gaarden bestaaer af 3 Værelser, Kjøkken og god Kjelder, et tømret Fjøs med Veedskuur, samt en liden Kjøkkenhave. Gaarden ligger meget beqvemt for en Handlende, og kan tiltrædes til Paaske Flyttetid, Liebhabere ville behagentlig henvende sig til undertegnede angaaene Conditionerne.

N. H. Colbjørnsen.
Skomager.

 

 

* 1840

Auctioner.

Ifølge tagen Beslutning under Behandling af Skræddermester Winbergs Opbudsboe berammes offentlig Auction at afholdes udi og over det Boet tilhørende Huus Nr. 819 paa Nordre Frederikshald:

  • 1ste Gang: Løverdag den 7de Marts førstkommende, Kl. 3 Eftermiddag.

  • 2den Gang: Fredag den 13de næstefter, Kl. 11 Formiddag og

  • 3die Gang: Samme Dags Eftermiddag Kl. 3.

Conditionerne erfares paa Auctionsstedet, hvortil Lysthavende indbydes.

Frederikshald, den 21de Februar 1840.

B. N. Knap.

 

 

* 1833

Torsdagen den 11te April førstkommende, Eftermiddag Kl. 5, afholdes, efter Reqvisition fra den Kongelige Norske Regjerings Finans- Handels- og Told-Departement, en offentlig Auction paa dette Steds Bythingstue over den af Enkefru Weckhorst til Laanet af 1828 pantsatte Gaard, No. 426 her i Byen. Gaarden vil ved denne Auction absolut blive bortsolgt, saafremt et saadant Bud gjøres, at Statscassen for dens Pantefordring, 350 Spd., bliver fyldesgjort; i modsat Fald forbeholdes en Approbations-Tid af 4 Uger. Iøvrigt bekjendgjøres Conditionerne paa Auctionsstedet.

Frederikshald, den 14de Marts 1833.

Svensen.

 

 

* 1832

Tirsdagen den 14de August førstkommende afholdes, efter Vedkommendes Reqvisition, offentlig Auction udi og over efternævnte, i Frederikshalds Bye beliggende Gaarde, paa Grund af Udbeblivelse med Betaling af resterende Skatter og Brand-Contingent til følgende Tider:

  • Eftermiddagen Kl. 2, over Gaarden, Matr.-No. 351, Forsikr. No. 219, tilhørende Jomfru Anne Marie Jørgensen, Assureret for 2610 Spd.;

  • Eftermiddagen Kl. 4, over Gaarden, Matr.-No. 426, Forsikr.-No. 266, tilhørende Enkefru A. C. Wechhorst, assureret for 1400 Spd.;

  • Eftermiddagen Kl. 6, over Gaarden, Matr.-No. 97, Forsikr.-Nr. 65, tilhørende Snedkermester Tørris Larsens Enke, assureret for 500 Spd.

Conditinerne erfares paa Auctionsstedet.

Frederikshald, den 12te Juli 1832.

Svensen.

 

Den, under Matr.-No. 426, øverst i Rebslagergaden beliggende Gaard, bestaaende af en 2 Etages tømret Hovedbygning, hvori 7 større og mindre Værelser med 2de Kjøkkener og en god Bjelkekjelder, samt tilligende, fornødne Udhuse, Boder og en Urtehave, er underhaanden for billig Priis at erholde tilkjøbs, naar man desangaaende behager at henvende sig til Undertegnede, hvor Conditionerne kunne erfares. Det anmærkes foreløbigen, at den i den almindelige Brandkasse er assureret for 1400 Spd., og at der paa 1ste Prioritet hviler en Pantegjeld til Banken af 350 Spd., hvilken skal afbetales i 30 aar hinanden følgende Aar, og hvoraf saavel Capitalafdrag som Renter ere betalte for de første 4 Aar.

Frederikshald, den 11te October 1832

M. N. Wittkugel.

 

 

 

Sist oppdatert 27.12.2023 13:14