Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Repslagergata 12

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 520

Løpenummer i 1901 matrikkel: 402

Matrikkelnummer: 526

Gårds og bruksnummer: 692/328

Foto: Skjermdump Google maps

 

* 1999

 

* 1997

 

* 1983

 

* 1980

 

* 1957

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har fire myndige personer i Repslagergata 12.

 

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Diesen Alvilde Goranda
1886
handlende Repslagergata 12
Eriksen Emil J.
1878
skipsfører Repslagergata 12
Eriksen Hildur Marie
1881
g.m. skipsfører Repslagergata 12

 

 

* 1926

I kirkeboken for Halden for perioden 1925 - 1941 (side 11 nr.12) kan vi lese at Skibsfører Emil Juell Eriksen sin datter, Gudrun Nathalie Juell Eriksen dør den 5.februar 1926.

Hun var behandlet av doktor Ringvold og dødsårsaken var oppgitt til Tuberculosis pulm.

I følge samme kirkebok var hun født i Fr.hald 14.juni 1907.

 

* 1924

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra avd. konduktør Otto Diesen og hustru Antonette Diesens arvinger ved Alvilde Diesen og Hildur Eriksen iflg. fullmakter til medarvingen skibskaptein Emil J. Eriksen for kr. 5000,- Påført attest om at de eneste og myndige arvinger er: 1. Frithjof Marinius Diesen, 2. Hildur g.m. skibskaptein Eriksen, 3. Alvilde Diesen. Dat 14/1 1924. Attester indeholder at Diesen og frue er døde. - Iflg. kartforretning av 7/4 1921 utgjør tomten 140 m².

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet i Repslagergata 12.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Emil Juell Eriksen

01

1878-07-20

Fredrikstad

-

hp

g

Skibsfører

002 Hildur Marie Eriksen

01

1881-05-16

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Gudrun Nathalie Juell Eriksen

01

1907-06-14

Fredrikshald

-

d

!!

-

004 Astri Juell Eriksen

01

1909-02-01

Fredrikshald

-

d

!!

-

005 Ragni Antonette Juell Eriksen

01

1915-06-18

Fredrikshald

-

d

!!

-

006 Alvilde Gøranda Diesen

01

1885-10-28

Fredrikshald

-

Svigerinde

ug

Ekspeditrice

007 Elfriede Diesen

01

1887-07-12

Barmen - Tyskland

-

b, svigerinde

g

husmor

008 Frithjof Roald Diesen

01

1917-03-12

München - Tyskland

-

s, b

!!

-

009 Ragnvald Diesen

01

1920-11-17

Sarpsborg

-

s, b

!!

-

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus og Et alm uthus". Huset har en etasje med to leiligheter. Syv personer har dette som sitt bosted, men Frothjof Diesen og Emil Juell Eriksen er ikke til stede på tellingsdatoen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og del i kjøkken + et kvistværelse - har eget hus          

Antonette Diesen(kvinne)

1851-11-17

Fredrikshald

hm e Husligt arbeide

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910-12-01

Alvilde Diesen(kvinne)

1885-10-28

Fredrikshald

d ug ekspeditrice i colonalforr

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910-12-01

Frithjof Diesen(mann)

1888-05-07

Fredrikshald

s ug Tegner ved emalje-skilte fabrik

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910-12-01

Forhus 1.etg to rom og del i kjøkken kr 15 pr mnd          

Emil Juell Eriksen(mann)

1878-07-20

Fredriksstad

hf g styrmand paa dampskib

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910-12-01

Hildur Eriksen(kvinne)

1881-05-16

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910-12-01

Gudrun Juell Eriksen(kvinne)

1907-06-14

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910-12-01

Astrid Juell Eriksen(kvinne)

1909-02-01

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Diesen Antonette Charlotte
1851
gaardeierske
Halvorsen Karoline Birgitte
1843
gaardeierske

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Rebslagergaden / Lilliegaden Antonette Diesen og Karoline Halvorsen 3.000 5.290  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det registrert et "almindeligt Vaaningshus på en etasje med et kvistværelse". Seks personer har denne matrikkelen som sitt bosted.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg fire rom og kjøkken + et kvistværelse          

Karoline Halvors.(kvinne)

1843-09-20

Fredrikshald kjøpstad

hm's søster ug ernæres af Husmoderen

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900-12-03

Antonette Diesen(kvinne)

1851-11-17

Fredrikshald kjøpstad

hm e Pension af jernbanestyre

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900-12-03

Hildur Diesen(kvinne)

1881-05-16

Fredrikshald kjøpstad

d ug ekspeditrice i manufakturfor.

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900-12-03

Alvilde Diesen(kvinne)

1885-10-28

Fredrikshald kjøpstad

d ug datter

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900-12-03

Fridtjof Diesen(mann)

1888-05-07

Fredrikshald kjøpstad

s ug søn

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900-12-03

Klaus Larss.(mann)

1871-04-12

Fredrikshald kjøpstad

el ug Jernvarehandler

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900-12-03

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra H.M.Halvorsen til hans søstre Antonette Diesen og Karoline Halvorsen for kr. 1000,00 dat 16/9 98 Thinglæst 16. sept. 98

Fuldmagt fra H.M.Halvorsen til ovrsagf. Johannesen til at udstede ovennævnte skjøde - dat 27/8 98 Thinglæst 16 sept. 98

Testamente fra Karoline Halvorsen til fordel for søsteren Antonette Diesen eller hvis hun dør før Karoline, hendes barn. Dat 6/9 1898

 

* 1885

I folketellinga i 1885 er M. Halvorsens Enke angitt som eier av denne matrikkelen hvor det da bor åtte personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Alvilde Goranda Nielsen(kvinne)

1885

Frederikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Marie Halvorsen(kvinne)

1815

Id

Enke Ingen

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karoline Halvorsen(kvinne)

1843

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Otto Nielsen Disen(mann)

1855

Søndre Odalen

Conduktør

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Antonette Nielsen(kvinne)

1851

Frederikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hildur Marie Nielsen(kvinne)

1881

Frederikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Albert Einar Stenmark(mann)

1864

Fr.hald

Kontorbud

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Nathalie Stenmark(kvinne)

1860

Fr.hald

Ingen

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Rebslagergaden Martin Halvorsens Enke 3.000 5.080  

 

* 1876

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 er det Hans Marthin Halvorsen som er oppgitt som eier av matrikkelen. Der kan vi også lese at Anne Halvorsen har en gris på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Helstrøm(mann)

1848

Sverige

Logerende ug Jernbanearbeider

Fredrikshald: Lilliegade

1875

Hildor Eugenie Halvorsen(kvinne)

1866

Fr.hald

d

Fredrikshald: Lilliegade

1875

Georg F. M. Halvorsen(mann)

1869

Fr.hald

s

Fredrikshald: Lilliegade

1875

Anne Marie Halvorsen(kvinne)

1815

Id

hm e Handlerske

Fredrikshald: Lilliegade

1875

Antonette Halvorsen(kvinne)

1852

Fr.hald

d ug Sypige

Fredrikshald: Lilliegade

1875

Anne Emelie Olsen(kvinne)

1863

Fr.hald

Datter-Datter Fattigvæsenet

Fredrikshald: Lilliegade

1875

Johan Brath(mann)

1852

Sverige

Logerende ug Jernbanearbeider

Fredrikshald: Lilliegade

1875

Hans M. Halvorsen(mann)

1843@1844

Fr.hald

hf g Styrmand

Fredrikshald: Lilliegade

1875

Georg Halvorsen(mann)

1862

Fr.hald

s

Fredrikshald: Lilliegade

1875

Carl Johannessen(mann)

1849

Sverige

Logerende ug Jernbanearbeider

Fredrikshald: Lilliegade

1875

Jens M. Hansen(mann)

1852

Id

Logerende ug Sømand

Fredrikshald: Lilliegade

1875

Julie Halvorsen(kvinne)

1843

Fr.hald

Kone g

Fredrikshald: Lilliegade

1875

Caroline Halvorsen(kvinne)

1844

Fr.hald

d ug Hjælper Moderen

Fredrikshald: Lilliegade

1875

Peder Otto Johannessen(mann)

1851

Sverige

Logerende ug Jernbanearbeider

Fredrikshald: Lilliegade

1875

Daniel Sandstrøm(mann)

1851

Sverige

Logerende ug Jernbanearbeider

Fredrikshald: Lilliegade

1875

 

 

* 1873

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Anne Marie Jørgensdatter til Styrmand Hans Martin Halvorsen paa Gaard Matr.No. 526 med Grund og Tomt for 500 Spd, dateret 5. og Thinglæst 6. Juni 1873

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 har H.Halvorsen signert skjemaet for Martin Halvorsen. I 1865 bor det 12 personer på eiendommen. Vi kan også se at stuer Martin Halvorsen har en gris på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

!! Halvorsen*(kvinne)

1865*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Liliegaden Saugbanken

1865-12-31

Martin Halvorsen(mann)

1816*

Frederikshald

Huusfader g Stuer

Fredrikshald: Liliegaden Saugbanken

1865-12-31

Anne Marie Halvorsen(kvinne)

1815*

Id

Kone g

Fredrikshald: Liliegaden Saugbanken

1865-12-31

Caroline Halvorsen(kvinne)

1844*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Liliegaden Saugbanken

1865-12-31

Antonette Halvorsen(kvinne)

1852*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Liliegaden Saugbanken

1865-12-31

Bernhard Halvorsen(mann)

1855*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Liliegaden Saugbanken

1865-12-31

Edvind Halvorsen(mann)

1862*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Liliegaden Saugbanken

1865-12-31

Casper H. Røiter(mann)

1841*

Frederikshald

Huusfader g Styrmand

Fredrikshald: Liliegaden Saugbanken

1865-12-31

Anne Elisebeth Røiter(kvinne)

1841*

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Liliegaden Saugbanken

1865-12-31

Petter Bernhard Røiter(mann)

1831*

Frederikshald

Logerende e Skipper

Fredrikshald: Liliegaden Saugbanken

1865-12-31

Henrik Møller(mann)

1842*

Frederikshald

Huusfader g Styrmand

Fredrikshald: Liliegaden Saugbanken

1865-12-31

Anne Marie Møller(kvinne)

1836*

Id

Kone g

Fredrikshald: Liliegaden Saugbanken

1865-12-31

 

* 1847

Utdrag fra panteregister:

Skiftebrev i Boet efter Matros Halvor Syversen hvorefter Stervboenken, Anne Marie Jørgensdatter er udlagt Gaard Matr. 526 til Eiendom med følgende Panteudlæg: til Sønnen Hans Martin for Arv 3 Spd 99s, til Datteren Anne Serine for Arv 1 Spd 109 1/2s, til Dattereb Karine for Arv 1 Spd 109 1/2 s. Thinglæst 22 Marts 1847

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det ni personer på matrikkel 526 i Lillie Gaden.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Brynild Juelsen(mann)

1761

Huusbonde I første ægteskab Arbeidsmand

Friderichshald: Lillie Gaden

1801

Ingeborg Olsdatter(kvinne)

1759

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Lillie Gaden

1801

Gunild Hansdatter(kvinne)

1753

Huusmoder Enke 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Lillie Gaden

1801

Michel Henriksen(mann)

1787

Hendes søn

Friderichshald: Lillie Gaden

1801

Anne Maria Andersdatter(kvinne)

1796

Deres datter

Friderichshald: Lillie Gaden

1801

Juliana Maria Brynildsdatter(kvinne)

1794

Deres datter

Friderichshald: Lillie Gaden

1801

Anders Olsen(mann)

1766

Huusbonde I første ægteskab Arbeidsmand

Friderichshald: Lillie Gaden

1801

Olou Andersdatter(kvinne)

1771

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Lillie Gaden

1801

Torkild Henrichsen(mann)

1791

Hendes søn

Friderichshald: Lillie Gaden

1801

 

Sist oppdatert 24.03.2023 17:09