Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Repslagergata 14

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 521

Løpenummer i 1901 matrikkel: 401

Matrikkelnummer: 466

Gårds og bruksnummer: 62/248

 

Foto: Skjermdump fra Google maps november 2020

 

* 2017

 

* 2004

9.juli 2004 har Halden Arbeiderblad en helside om Astrid Nordby og Eivind Kolstad som har brukt fire år på å restaurere Replagergata 14.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

 

* 2000

 

* 1987

 

* 1984

 

 

* 1983

 

* 1981

 

* 1977

 

* 1976

 

* 1970

 

* 1969

 

* 1967

 

* 1965

 

* 1964

 

* 1956

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Repslagergata 14.

 

* 1936

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Erlandsen Bjarne Krisitan
1890
matros Repslagergata 14
Erlandsen Elida
1894
g.m. sjømann Repslagergata 14
Hansen Karl Ludvig
1881
styrmann Repslagergata 14
Hansen Karl Stener
18/8 1904
smedgutt?? Repslagergata 14
Hansen Selma Marie
1880
g.m. styrmann Repslagergata 14

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1914 var det to boenheter i Repslagergata 14.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Karl L. Hansen

01

1881-06-26

Fredrikshald

-

hp

g

styrmand

002 Selma Marie Hansen

01

1880-12-29

Fr.hald

-

hu

g

husmor

003 Karl Stener Hansen

01

1904-08-28

Fredrikshald

-

s

ug

gaar paa skolen 4 middel

004 Ragnhild Hansen

01

1908-02-03

Fredrikshald

-

d

!!

skolepligtig

005 Elna Hansen

01

1911-06-06

Fredrikshald

-

d

!!

-

001 Anna Olsen

02

1884-12-08

Asak Berg-Østf.

-

hp

ug

syerske

 

 

* 1914

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra arvingene i Chr. Østbys bo. med paaført attest om arveforholdet, til Styrmand Karl Ludvig Hansen for 3600 kr. dat. 9 mars 1914 (Tomten har 336 m2 v/?? 7/10 13) tinglyst 27 mars 1914

 

* 1913

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje og en uthusbygning på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken kr 5,50 pr mnd          

Emilie Karlsen(kvinne)

1874-07-28

Sverige

hm ug Strygeforretning

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910

Ragnhild Johnsen(kvinne)

1901-08-01

Sverige

d ug datter

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken kr 10 pr mnd          

Frantz Karlsen(mann)

1886-06-12

Fredrikshald

s ug Skræddersvend

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910

Johan Karlsen(mann)

1882-10-14

Sverige

s ug Malerarbeider

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910

Oleane Karlsen(kvinne)

1845-06-17

Skee Sverige

hm e Husligt arbeide

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910

Sigrid Karlsen(kvinne)

1893-11-15

Fredrikshald

d ug Sylærling

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910

Hans Karlsen(mann)

1888-12-09

Fredrikshald

s ug Skotøiarbeider

Fredrikshald: Rebslagergaten

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Hans Aug.
1868
Fyrbøter
Andersen Karla Marie
1873
g.m. fyrbøder
Lund Anton Andersen
1869
høvleriarbeider
Lund Eleonore Andersen
1861
g.m. høvleriarbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Rebslagergaden Slagter Chr. Østbye 2.500 4.750  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 har den registrert et våninghus på en etasje og en sidebygning. Det er oppgitt at det er to leiligheter på eiendommen, men kun registrert beboelse i en boenhet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Bakbygning 1 etg ett rom og kjøkken          

Kristian Peders.(mann)

1872

Fredrikshald kjøpstad

hf g Høvleri Arbeider

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900

Maren Peders.(kvinne)

1860

Rakkestad Sm

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900

Ragna Peders.(kvinne)

1895

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900

Ejnar Peders.(mann)

1897

Fredrikshald kjøpstad

s ug søn

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900

Frithof Peders.(mann)

1900-03-21

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 har slakter Østby ført inn denne eiendommen sammen med Øvre Bankegate 19 (matr.nr 464 og 794a) det er derfor vanskelig å slå fast hvem som bodde på en bestemt adresse.


H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Sivilstand

Yrke

001 Christen Dahl Gløersen

00

1846

Værø i Lofoten

-

-

Kontorist

 

002 Nikoline Lovise Gløersen

00

1849

Drammen

-

-

-

 

003 Hagbard Fredriksen Gløersen

00

1880

Fredrikshald

-

-

-

 

004 Johan Gløersen

00

1880

Fredrikshald

-

-

-

 

005 Signy Gløersen

00

1881

Fredrikshald

-

-

-

 

006 Thoralf Gløersen

00

1884

Fredrikshald

-

-

-

 

007 Lovise Stake

00

1860

Sillerud Sverige

-

-

-Tjenestepige

 

008 Mariane Nilsen

00

1867

Fredrikshald

-

-

-Tjenestepige

 

009 Otto G. Olsen

00

1853

Berg

-

-

-

 

010 Lovise Olava Olsen

00

1856

Skjeberg

-

-

-

 

011 Kristian Hansen

00

1826

Fredrikshald

-

-

-Arbeider

 

012 Marie Hansen

00

1825

Fredrikshald

-

-

-

 

013 Sofie Hansen

00

1858

Fredrikshald

-

-

-

 

014 Hanna Hansen

00

1864

Fredrikshald

-

-

-

 

015 Bolette Sjarden

00

1827

Fredrikshald

-

-

Jomfru

 

016 Aniken Andresen

00

1799

Fredrikshald

-

-

-

 

017 Marie Olsen

00

1842

Fredrikshald

-

-

-Handlende

 

018 Anders Masen

00

1836

Fredrikshald

-

-

Arbeidsmand (Stuver

 

019 C. Østbye

00

1818

Frhald

-

-

Slagter

 

020 Augusta Østbye

00

1830

Christiania

-

-

-

 

021 Nathalie Østbye

00

1859

Berg Sogn

-

-

Butik

 

022 Alma Østbye

00

1862

Fr.hald

-

-

-Lærerinde

 

023 Amund Stadheim

00

1857

Sunelven Prg.

mt

-

Cand jur.

 

024 Frithjof Aslesen

00

1854

Christiania

mt

-

Arkitekt

 

025 Fredrikke Aslesen

00

1856

Frhald

mt

-

-

 

026 Sofie Aslesen

00

1880

Chrisitania

mt

-

-

 

027 Christian Aslesen

00

1882

Christiania

mt

-

-

 

028 Carl Larsen

00

1857

Christiania

-

-

Bogholder

 

029 Elen Rasmussen

00

1822

Frhald

-

-

-

 

030 Edvard Teodor Berg

00

1853

Svrge

-

-

Som Skomager

 

031 Helga Berg

00

1857

Fredrikstad

-

-

-

 

032 Carl Oskar Berg

00

1877

Fredrikstad

-

-

-

 

033 Hilma Matsld??

00

1865

Sverge

-

-

Tjens.pig.

 

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Rebslagergaden Slagter Chr. Østbye 2.000 3.400  

 

* 1874

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Slagter Christian Østbye paa Gaard Matr.Nr. 794a, 466 og 464 dateret 5. September (Auct. afholdt 23 Marts 1867) Thinglæst 18. September 1874

 

 

Fredrikshald den 26de September

Kjøbmand Fagelunds forrige Gaard paa Banken er solgt til Slagter C. Østby for 4000 Spd. Afdøde Kjøbmand Thomassens Gaard paa Porsnæsbakken er solgt til Bager Chr. Olsen for 2360 Spd.

 

 

* 1872

Jeg, som har begyndt idag med Konditori, anbefaler mig med alt, saavel med fine Konfektürer, Smaakager, Krandsekager, Kurve, samt andre nye store Kager, alle Sorter fine og simple Karameller, alt udstyret efter nyeste Smag og Elegants; med samme anbefaler jeg mig til det resp. Publikum her i Byen som paa Landet. Alle Slags Bestillinger modtages med Taknemmelighed, og bliver prompt udført.

Andreas Gulbrandsen,
boende paa Banken i G. Fagelunds Gaard

 

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har registrert ti personer på matrikkelen. "Saugarbeider Niels Olsen" har to kuer og en gris - og Hans Svendsen har en gris - på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anne Andreasdatter(kvinne)

1833

Sverige

hans Kone g

Fredrikshald: !!

1865

Svend Lindgren(mann)

1861

Tistedalen

deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865

Martha Olsdatter(kvinne)

1803

Berg

Svigermoder e

Fredrikshald: !!

1865

Albertine Josephine Hansdatter*(kvinne)

1864

Tistedalen

deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865

Niels Olsen(mann)

1836

Sverige

Husfader g Saugarbeider

Fredrikshald: !!

1865

Marie Pettersdatter(kvinne)

1838

Sverige

hans Kone g

Fredrikshald: !!

1865

Johanne Marie Nielsdatter*(kvinne)

1861

Tistedalen

deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865

August Nielsen*(mann)

1863

Tistedalen

deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865

Stina Maria Olsdatter(kvinne)

1845

Sverige

ug Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1865

Hans Svendsen(mann)

1833

Tistedalen

Husfader g

Fredrikshald: !!

1865

 

 

* 1850

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Matros Chrisitan Nielsens Enke, Johanne til Handelsmand Gustavus Fagelund paa Gaard MaN 466 med Udhuse, dateret og thinglæst 3. Juni 1850

 

* 1843

I Huset Nr. 466 i øvre Bankegade ere 3 Værelser med Adgang til Kjøkken og fornødne udvendige Beqvemmeligheder tilleie fra Flyttetid.

 

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det tretten personer på matrikkel 466 på Saug Banken.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Carlsen(mann)

1767

Huusbonde I første ægteskab Arbeidsmand

Friderichshald: Saug Banken

1801

Karen Pedersdatter(kvinne)

1777

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Saug Banken

1801

Oliana Jørgensdatter(kvinne)

1792

Deres datter

Friderichshald: Saug Banken

1801

Jørgen Olsen(mann)

1745

Huusbonde I første ægteskab Arbeidsmand

Friderichshald: Saug Banken

1801

Guri Jørgensdatter(kvinne)

1775

Deres datter Ugift

Friderichshald: Saug Banken

1801

Jens Jørgensen(mann)

1784

Deres søn Ugift Matros

Friderichshald: Saug Banken

1801

Maren Jørgensdatter(kvinne)

1788

Deres datter

Friderichshald: Saug Banken

1801

Peder Madsen(mann)

1741

Huusbonde Gift 2dn gang Arbeidsmand

Friderichshald: Saug Banken

1801

Marthe Hansdatter(kvinne)

1793

Hendes datter

Friderichshald: Saug Banken

1801

Carl Hansen(mann)

1798

Deres søn

Friderichshald: Saug Banken

1801

Ole Jørgensen(mann)

1798

Deres søn

Friderichshald: Saug Banken

1801

Anne Regine Jansdatter(kvinne)

1763

Hans kone Gift 2dn gang

Friderichshald: Saug Banken

1801

Ingeborg Monsdatter(kvinne)

1751

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Saug Banken

1801

 

 

Sist oppdatert 26.02.2024 22:54