Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Repslagergata 23

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 525

Løpenummer i 1901 matrikkel: 399

Matrikkelnummer: 468

Gårds og bruksnummer: 62/252

 

Rød sirkel er ca. plassering av matrikkel 468. Den tidligere Repslagergata 23.
 

 

* 1961

 

* 1957

 

* 1946

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring av 28/11-1946 fra Julius Danielsen og hustru Sofie Amalies dødsbo v/ K.Stenrød til arvingene, Nils Ditlev Danielsen og Margit Andersen på d.e. til verdi kr. 7.500,-

Skjøte, dat 11/10-1946 fra Nils Ditlev Danielsen og Margit Andersen til Halden kommune på d.e. for kr. 7.500,-

 

 

* 1945

Mannatallet for Halden i 1945 har kun en myndig person i Repslagergata 23.

 

* 1936

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Danielsen Karl Johan
1875
løsarbeider Repslagergata 23
Danielsen Sofie Amalie
1848
enkefru Repslagergata 23

 

 

* 1923

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det en boenhet i Repslagergata 23.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Julius Danielsen

01

1845-03-26

Fredrikshald

-

hp

g

Cellulosearbeider

002 Sofie Amalie Danielsen

01

1848-04-23

Id pr. Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Karl Johan Lauritz Danielsen

01

1875-09-14

Fredrikshald

-

s

ug

Tomtearbeider

004 Margit Rollaug Andersen

01

1915-08-10

Kristiania

-

DatterDatter

ug

Datterdatter

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller at det på eiendommen er et våninghus på en etasje, to skur og et "Lukom"

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg fire rom og kjøkken egen bolig          

Sofie Danielsen(kvinne)

1848-04-23

Id

hm g Hustru

Fredrikshald: Rebslagergate

1910

Julius Danielsen(mann)

1845-03-26

Fredrikshald

hf g fhv. Skipper nu Sellulosearbeider

Fredrikshald: Rebslagergate

1910

Carl Danielsen(mann)

1875-09-14

Fredrikshald

s Mæglerbekjendt

Fredrikshald: Rebslagergate

1910

Eugen Danielsen(mann)

1878-07-24

Fredrikshald

s Styrmand

Fredrikshald: Rebslagergate

1910

Margit Danielsen(kvinne)

1886-06-23

Fredrikshald

d Expeditrise i Hvidevarerforr.

Fredrikshald: Rebslagergate

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Danielsen Julius
1845
skipper
Danielsen Karl Diderik
1848
fhv. skipper
Danielsen Karl John M.
1875
kontorist
Danielsen Sofie Amanda
1848
g.m. skipper

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Rebslagergaden Skipper Julius Danielsen 2.500 3.550  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det også der registrert et våninghus på en etasje med en leilighet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken          

Nils Ditlef Daniels.(mann)

1880

Fredrikshald kjøpstad

s ug Donkeymand

Fredrikshald: Rebslagergd Rødsbjergs Plads

1900

Sofie Amalie Daniels.(kvinne)

1848

Id Sogn Sm

hm g Husmor

Fredrikshald: Rebslagergd Rødsbjergs Plads

1900

Carl Didrik Daniels.(mann)

1848

Fredrikshald kjøpstad

el (fl) e forhv. Skibsfører

Fredrikshald: Rebslagergd Rødsbjergs Plads

1900

Carl J. M. Daniels.(mann)

1875

Fredrikshald kjøpstad

s ug Mæglerkontorist

Fredrikshald: Rebslagergd Rødsbjergs Plads

1900

Margit Sofie Daniels.(kvinne)

1886

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Rebslagergd Rødsbjergs Plads

1900

Julius Daniels.(mann)

1845

Fredrikshald kjøpstad

hf g forhv. Skibsfører

Fredrikshald: Rebslagergd Rødsbjergs Plads

1900

Julius Eugen Daniels.(mann)

1878

Fredrikshald kjøpstad

s ug Styrmand

Fredrikshald: Rebslagergd Rødsbjergs Plads

1900

 

 

* 1897

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Johannes Danielsens Arvinger nemlig Carl. D. Danielsen, Julius Danielsen og Carl Silberg som gift med Elen Sofie Danielsen, til Julius Danielsen paa d.E. for Kr. 3200,00, dat 8/11 97 med paategnet Bevidnelse fra M.Andersen, C.A.Møller og C. Østbye for at Johannes Danielsen er død og at forannævnte er hans eneste og myndige Arvinger, dat 8/11 97 - Thinglæst 9.Novbr. 1897

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har oppført tre personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johannes Danielsen(mann)

1813

Fredrekshald

Familiens overhode e-mand

Fredrekshalds: Rebslagergaden

1891

Helene Iversdatter(kvinne)

1827

Ide

Tjenestetyende ug

Fredrekshalds: Rebslagergaden

1891

Carl Diedrik Danielsen(mann)

1848

Fredrekshald

Søn e-mand

Fredrekshalds: Rebslagergaden

1891

 

 

* 1885

Ser vi i folketellinga i 1885 finner vi J.Danielsen oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johannes Danielsen(mann)

1811

Fredrikshald

Leverandør

Fredrikshald: !!

1885

Constanse Margrethe Danielsen(kvinne)

1879

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Cecilie Danielsen(kvinne)

1808

Id

Fredrikshald: !!

1885

Carl Danielsen(mann)

1848

Fredrikshald

Styrmand

Fredrikshald: !!

1885

Hildegard Danielsen(kvinne)

1877

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Rebslagergaden Leverandør Johan Danielsen 3.000 3.240  

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 var det Johannes Danielsen som var eier av matrikkelen. Da er det kun ekteparet Danielsen som bor på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Seselie Danielsen(kvinne)

1810

Id

Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Johannes Danielsen(mann)

1813

Frhald

hf g Levandør

Fredrikshald: Saugbanken

1875

 

 

* 1868

Utdrag fra panteregister:

Erklæring af Johannes Danielsen om at han tilader Frhald Commune at legge en Rende over denne Eiendom, paa hvilken Rende Communen til enhver Tid skal være berettiget til at foretage de fornødne Reparetionner, hvorfor han har forpligtet sig til ikke at disponere over den Del af Eiendommen, hvor Renden er anbragt paa saadan Maade, at Adgangen til renden derved hindres, dateret 12. og thinglæst 12. Mai 1868

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller om fire personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Sedselie Iversdatter(kvinne)

1809

Ide Sogn

Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Carl Didrik Johannesen(mann)

1848

Fredrikshald

deres Søn ug Sømand

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Johannes Danielsen(mann)

1813

Fredrikshal

Husfader g Levreændeur

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Julius Johannesen(mann)

1845

Fredrikshald

deres Søn ug Sømand

Fredrikshald: Saugbanken

1865

 

 

* 1848

Utdrag fra panteregister:

Gavebrev af G. Leganger til Leverandør Johannes Danielsen paa Gaard MaN 468, dateret 18. og thinglæst 24. Januar 1848

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi tjue personer på matrikkel 468 på Saug Banken.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anders Hansen(mann)

1793

Hans søn

Friderichshald: Saug Banken

1801

Maria Larsdatter(kvinne)

1752

Hans kone Gift 1te gang

Friderichshald: Saug Banken

1801

Lars Hansen(mann)

1787

Deres søn Ugift

Friderichshald: Saug Banken

1801

Gunild Giertsdatter(kvinne)

1752

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Saug Banken

1801

Hans Hansen(mann)

1782

Hendes søn Ugift Matros

Friderichshald: Saug Banken

1801

Johanne Maria Olsdatter(kvinne)

1793

Hendes datter

Friderichshald: Saug Banken

1801

Friderica Nielsdatter(kvinne)

1765

Logerende Enke 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Saug Banken

1801

Hans Torkildsen(mann)

1759

Huusbonde Enkemand 1te gang Arbeidsmand

Friderichshald: Saug Banken

1801

Ole Nielsen(mann)

1739

Logerende I første ægteskab Arbeidsmand

Friderichshald: Saug Banken

1801

Hans Johansen(mann)

1734

Hendes fader Gift 2dn gang

Friderichshald: Saug Banken

1801

Kari Olsdatter(kvinne)

1732

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Saug Banken

1801

John Jørgensen(mann)

1779

Huusbonde Begge i første ægteskab Matros

Friderichshald: Saug Banken

1801

Inger Maria Hansdatter(kvinne)

1777

Hans kone Begge i første ægteskab

Friderichshald: Saug Banken

1801

Helvig Ingemorsdatter(kvinne)

1751

Huusmoder Enke 3die gang Haandarbejde

Friderichshald: Saug Banken

1801

Anne Nielsdatter(kvinne)

1795

Hendes datter

Friderichshald: Saug Banken

1801

Arne Andersen(mann)

1721

Logerende Gift 3de gang Arbejdsmand

Friderichshald: Saug Banken

1801

Marthe Mogensdatter(kvinne)

1761

Hans kone Gift 1te gang

Friderichshald: Saug Banken

1801

Ole Andersen(mann)

1756

Huusbonde I første ægteskab Arbeidsmand

Friderichshald: Saug Banken

1801

Anne Olsdatter(kvinne)

1791

Deres datter

Friderichshald: Saug Banken

1801

Jonas Olsen(mann)

1796

Hendes søn

Friderichshald: Saug Banken

1801

 

 

Sist oppdatert 18.03.2023 19:26