Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Repslagergata 7

Slumstasjon

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 542

Løpenummer i 1901 matrikkel: 410

Matrikkelnummer: 431

Gårds og bruksnummer: 62/198

Foto: SW 16.mars 2003

 

* 1997

 

* 1995

 

* 1991

 

* 1986

 

* 1985

 

* 1964

 

* 1960

 

* 1957

 

* 1951

 

* 1948

 

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelserklæring dat. 8/5-1947 fra Carl E. Rasch som eneste testamentariske arving etter før avd. Fredrik S. Christiansen og nu avd. hustru Hanna Marie Christiansen for d. e. Verdi kr 10.000,- Dbf: 13/5-47 Grbf: 13/5-1947

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Repslagergata 7:

 

* 1935

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Mathisen Azora Helmine
1897
hushjelp Repslagergata 7
Eriksen Eli
1861
kontordame Repslagergata 7
Jørgensen Hansine Johanne
1873
g.m. høvleriarbeider Repslagergata 7
Jørgensen Svend August
1865
høvleriarbeider Repslagergata 7

 

 

* 1920

Folketellinga i 1920 har registrert tre familier på denne eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Fredrik Severin Christiansen

01

1864-11-10

Fredrikshald

-

hp

g

Styrmann ombord i S/S Stegg av Bergen.

002 Hanna Marie Christiansen

01

1867-03-18

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor.

003 Hans Kristiansen

01

1876-06-17

Fredrikshald

-

b

ug

Styrmann.

001 Svend August Jørgensen

02

1865-09-03

Frhald

-

hp, l

g

Høvler og Kinomatografkontrolør.

002 Hansine Johanna Jørgensen

02

1873-08-17

Skjeberg

-

hu

g

Hustru.

003 Anton Schiissler

02

1901-12-06

Offenbach Tyskland

-

l

ug

Boktrykker.

001 Eli Eriksen

03

1861-10-30

Fredrikshald

-

hp

ug

Asistent ved Sparebankens Laanekontor.

 

 

 

* 1918

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 65 nr.7, finner vi enkemann og forhenværende prambygger Carl Fredrik Rasch i Rebslagergaten død 22. januar og begravd 29. jnauar 1918. Dr. Tanberg har oppgitt dødsårsaken til Canser Ventric. I følge samme kirkebok var han født i Fredrikshald 4.september 1828.

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Carl Fredrik Raschs eneste og myndige arvinger til Styrmand Fredrik S Christiansen for 11500,- kroner - dat. 8. mai. Skjøtet er paategnet attest for arveforholdet. (Forutnvente Carl E Rasch og Hanna, g.m. kjøperen) Ifølge kartforetning avh. 23/10 17 er tomten 206 m² tinglyst 17 mai 1918

 

* 1915

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 45 nr.7, dør prambygger Carl Fredrik Raschs hustru Caroline Emilie Rasch i Rebslagergaden 13. februar og begraves 18. februar 1915. Dødsårsaken er av dr. Tandberg oppgitt til Influenzaen. I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald i 1832.

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 er et våninghus på to etasjer, en bakbygning og et uthus på eiendommne.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken egen gaard              

001 Carl Fredrik Hansen Rasch

01

1828-09-05

Fredrikshald

b

hf

g

Formand ved Prambyggeri

002 Karoline Emilie Rasch

01

1832-06-21

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

Forhus 2.etg tre rom og kjøkken kr 168 pr aar              

001 Fredrik Severin Christiansen

02

1864-11-10

Fredrikshald

b

hf

g

Skipper

002 Hanna Marie Christiansen

02

1867-03-18

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Carl Johan Ramstad

02

1848-06-02

Eidsberg

b

el

e

Bud ved offentlig Kontor

Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 144 pr aar              

001 Eli Eriksen

03

1861-10-30

Fredrikshald

b

-

ug

Assistentinde v/ Laanekontor

Bakbygning 1.etg ett rom og kjøkken kr 7 pr mnd              

001 Thure Berling

04

1884-09-10

Id

b

hf

g

Bakermester S

002 Theodora Berling

04

1884-04-29

Drammen

b

hm

g

Hustru

003 Aase Berling

04

1909-03-06

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Christiansen Fredrik S.
1865
Skipper
Christiansen Hanna Marie
1867
g.m. skipper
Rasch Carl Emil
1876
Kontorist
Rasch Carl Fredrik
1828
formand
Rasch Caroline Emilie
1832
g.m. formand
Svendsen Mathilde
1828
g.m. snedkerformand
Svendsen Petter
1838
snedkerformand

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Rebslagergaden Prambygger Karl Rasch 6.000 9.510  

 

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et våninghus på toetasjer og "1 Bagbygning med 1 Bryggerhusværelse og Kjøkken" på eiendommen. Det er oppgitt at det skal være tre leiligheter i disse husene, men kun oppgitt to familier. Alt tyder på at Carl Rasch benytter to av leiligheten til sin familie.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken              

001 P. Svends.

01

1838-05-13

Laxereby Sverge

b

hf

g

Snedkkerform Snedkerarbeder

002 Mathilde Svends.

01

1828-03-21

Fredrikstad

b

hm

g

Hustru

003 Elisabet Svendsd.

01

1870-03-03

Sverge

mt

tj

ug

tjenestpige

004 Wilhelma Dehlin

01

1888-12-06

Fredrikshald

b %mt%

DatterDatter

ug

Datter Adepted Barn

Forhus 2.etg og bakbygning 1.etg fire rom og kjøkken              

001 Carl Fredrik Rasch

02

1828

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Formand v/ Prambryggeri

002 Karoline Rasch

02

1832

Fredrikshald kjøpstad*

-

hm

g

Hustru

003 Hanna Rasch

02

1867

Fredrikshald kjøpstad*

-

d

ug

Datter

004 Carl Emil Rasch

02

1876

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Kontorist ved Magistratskontor

 

 

* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi disse personene på matrikkelen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Karl F Hansen (Rasch)

1828

Fredrikshalds by

-

Familiens overhode

g

-

002 Karoline Emilie Rasch

1832

Fredrikshalds by

-

Hustru

g

-

003 Karl Emil Rasch

1876

Fredrikshalds by

-

Søn

-

-

004 Hanna Marie Rasch

1867

Fredrikshalds by

-

Datter

ug

-

005 Petter Syvertsen

1832

Fredrikshald

-

Logerende hørende til Familien, enslig Logerende

ug

-

006 Petter Svendsen

1838

Sverge Dalsland Laxerbÿ

-

Familiens overhode

g

-

007 Matilde Svendsen

1828

Fredrikshald

-

Hustru

g

-

008 Petrine Matilde Svendsen

1866

Onsø Fredrikstad

-

Datter

ug

-

009 Anna Marie Svendsen

1868

Fredrikshald

-

Datter

ug

-

010 Wilhelma Matilde Perck

1888

Fredrekshald

-

Datterbarn til Scondson

-

-

 

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Ivar Lyche som Værge for Do.(Enken Anne Cahtrine Hansen) til Skibstømmermand Karl Rasch for 2800, dat 15/4 90 thinglæst 18 April 1890

 

* 1889

 

Mamdam Hansens Gaard i Rebslagergaden er tilsalgs for billig Pris. Man henvende sig til Iver Lyche.

* 1885

UTdrag fra panteregister:

Amtsresolution hvorved Enken Anne Cathrine Hansen er gjort umyndig, dat 27/2 85 thinglæst 3 Marts 1885.

 

Folketellinga i 1885 har registrert N. Hansen som eier av en matrikkel hvor det da bor åtte personer.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Trine Hansen

1801

Fredrikshald

-

-

Enke

-

002 Johan Nilsen

1815

Bergs presteg.

-

-

-

Tømmermand

003 Krisitne Nilsen

1811

Bergs presteg.

-

Kone

-

-

004 Engebret Engebretsen

1821

Bergs presteg.

-

-

-

Arbejder

005 Enger Marie Engebretsen

1825

Id presteg.

-

Kone

-

-

006 Marie Nilsen

1853

Fredrikshald

-

-

Enke

-

007 Gunda Elin Nilsen

1874

Fredrikshald

-

-

-

-

008 Inga Kattinka Nilsen

1878

Fredrikshald

-

-

-

-

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Rebslagergaden Høker Nils Hansen 2.800 5.320  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Niels Hansen som eier av matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Nils Hansen

01

1803

Bergs Sogn

b

Mand

g

Høker

002 Thrine Hansen

01

1802

Frederikshald

b

Kone

g

-

003 Hans Petter Jørgensen

02

1818

Frederikshald

b

Mand

g

Skrædder

004 Caroline Matea Jørgensen

02

1820

Frederiksstad

b

Kone

g

-

005 Carl Johan Jørgensen

02

1859

Frederikhald

b

s

ug

Handelsbetjent

 

 

* 1871

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Handelsmand Nils Hansen paa Gaard Matr 431 med Grund og Tomt. dateret 9. og thinglæst 12 Decbr. 1871

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Sadelmager H.E. Rønning paa denne Gaard, dateret 27. thinglæst 30 Octbr 1863.

 

I folketellinga i 1865 er det sadekmakermester Hans Eriksen Rønning som har signert skjemaet. Den samme Rønning har da også en gris han aler opp på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Hans Eriksen Rønning

01

43

Asker sogn

-

Husfader

g

Sademagermester

002 Karen Svensen Rønning

01

45

Ide Sogn

-

Kone

g

-

003 Emilie Bergitte Rønning

01

15

Kristiania

-

Datter

ug

-

004 Johan Thorval Gustav Rønning

01

13

Kristiania

-

Søn

ug

-

005 Julie Chatrine Rønning

01

9

Frederikshald

-

Datter

ug

-

006 Hermine Niolin Matthild Rønning

01

8

Frederikshald

-

Datter

ug

-

007 Joseph Emil Reinholdt

01

19

Frederikshald

-

-

ug

Læredreng

 

 

* 1857

Utdrag fra panteregister:

Do. (skjøde) fra Skifteforvalteren i C.O. Lunds Bo til Skræddermester Niels Syversen paa denne Gaard med Grund, Tomt og Hauge, dateret 13. og thinglæst 16. Juni 1857.

 

* 1844

Da Politiet har forbudt mig og Flere at lade ombære Bagværk tilsalgs ved Pigebørn, saa kune maaske mine Kunder falde paa at tro, at jeg har maattet ophøre med min lille Virksomhed. Jeg tillader mig derfor at bekjendgjøre for mine ærede Kunder og for Enhver, som vil unde mig deres Søgning, at jeg fremdeles vedbliver at bage alleslags Bagværk, hvilket til enhver Tid som og efter Bestilling kan erholdes i mit Huus, i hvilken Anledning jeg fremdeles anbefaler mig.

O. Pedersen, Høker.

 

 

* 1843

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Lars Gundersens Enke Gunild Marie Larsdatters Arvinger til Kjøbmand C.O. Lund paa Gaard Matr. 431 med Tomt og Hauge thinglæst 20. Marts 1843.

 

Bekjendtgjørelser.

At Undertegnede er tilflyttet Herr C. O. Lunds Leiegaard i Reebslagergaden, skraas over for Theatret, tillader jeg mig herved at bekjendtgjøre for mine ærede Kunder, der have forundt mig deres Søgning; ligesom ogsaa at min Kone modtager Bestillinger paa alle Slags Bagværk og Konditorsager, hvilke ogsaa til enhver Tid er tilkjøbs i Huset. Vi anbefaler os fremdeles paa det Bedste.

Frederikshald, den 11te Mai 1843.

O. Pedersen,
Høker.

 

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har disse personene på matrikkel 431 i Rebslager Gaden.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Lars Langton

01

62

-

-

Huusbonde

Gift 2dn gang

Arbeidsmand

002 Anne Jonasdatter

01

54

-

-

Hans kone

Gift 1te gang

-

003 Anne Margrethe Larsdatter

01

15

-

-

Deres datter

Ugift

-

004 Anders Pedersen

01

36

-

-

Logerende

Ugift

Søefarende

005 Johannes Biursted

01

27

-

-

Logerende

Ugift

Kobberslager

 

 

 

Sist oppdatert 22.12.2023 16:54