Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Repslagergata 9

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 541

Løpenummer i 1901 matrikkel: 407

Matrikkelnummer: 432

Gårds og bruksnummer: 62/199

 

Foto: Skjermdump fra Google maps

 

* 2009

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Repslagergata 9.

 

* 1928

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Berg Nora 
1836
gaardeierske Repslagergata 9
Eriksen Anna Elise
1871
husholderske Repslagergata 9
Tollefsen Lars Martin
1884
skotøiarbeider Repslagergata 9
Tollefsen Lovise Marie
1882
husholderske Repslagergata 9

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Repslagergata 9.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Martin Tollefsen

01

1884-02-23

Berg Østfold

-

hp

e

Skofabriksarbeider.

002 Lovise Tollefsen

01

1877-05-23

Berg Østfold

-

søster som styrer huset (hos bror)

ug

Husarbeide hjemme h/ bror, uten løn.

001 Eleonore Marie Berg

02

1836-12-09

Fredrikshald

-

hp

ug

Lidt opsparet Formue.

002 Anna Elise Eriksen

02

1871-03-31

Fredrikshald

-

tj

ug

Hushjælp.

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på to etasjer med to leiligheter. Det er også registrert "Vedskjul, bod og privet" på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johanne Gundersen(kvinne)

1865-05-14

Østre Moland

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Rebslagergate

1910

Ellen Olsen(kvinne)

1835-05-05

Asak

hm e husmor

Fredrikshald: Rebslagergate

1910

Eleonore Berg(kvinne)

1836-12-09

Fredrikshald

hm ug Livrente - fv. lærerinde

Fredrikshald: Rebslagergate

1910

Anna Andersen(kvinne)

1867-02-28

Fredrikshald

pd. ug kjolesømmerske

Fredrikshald: Rebslagergate

1910

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Anna
1867
sypige
Berg Elise
1837
frøken
Berg Nora
1838
frøken
Olsen Anders
1839
bryggearbeider
Olsen Elen Bertine
1835
g.m. bryggearbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Rebslagergaden Frøknerne Berg 3.500 5.630  

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er det også registrert et våningshus på to etasjer med to leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Eleonore Berg(kvinne)

1836

Fredrikshald kjøpstad

hm ug Livrente Eier af gaarden

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900

Anna Anders.(kvinne)

1867

Fredrikshald kjøpstad

Pl.datter ug Kjolesømmerske

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900

Anders Ols.(mann)

1839

Id Sm

hf g Arbeider ved Saugbrugsf. Brygger

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900

Elen Ols.(kvinne)

1835

Asak Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900

Elise Berg(kvinne)

1837

Fredrikshald kjøpstad

Søster ug Livrente

Fredrikshald: Rebslagergaden

1900

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 er de eneste opplysnigene vi finner at Søstrene Berg eier matrikkelen og at følgende tre personer er bosatt på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Nora Berg(kvinne)

1836

Fredrikshald

Lærerinde

Fredrikshald: !!

1885

Louise Klauen(kvinne)

1819

Fredrikshald

Frøken

Fredrikshald: !!

1885

Elin Berg(kvinne)

1837

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

 

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Rebslagergaden Jomfru Lorentzen 4.000 3.000  

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 er det Jomfrue Lorentzen som er oppført som eier av matrikkelen. Fem personer er da registrert på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Eleonore Marie Berg(kvinne)

1836-12-09

Fr.hald

Logerende ug Lærerinde paa Berles Institut

Fredrikshald: Rebslagergade

1875

Ida Elise Dortea Berg(kvinne)

1837-12-06

Fr.hald

Logerende ug Lærerinde paa Almueskolen

Fredrikshald: Rebslagergade

1875

Martin Jensen Falk(mann)

1844-02-18

Berg

hf g Musikkorporal

Fredrikshald: Rebslagergade

1875

Anne Helene Andersen(kvinne)

1850-10-27

Fr.hald

Kone g Forsørges af Foreldrene

Fredrikshald: Rebslagergade

1875

Elida Agate Falk(kvinne)

1874-06-23

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Rebslagergade

1875

 

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi følgende tre personer på matrikkel 432.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Uldrikke A. Lorentzen(kvinne)

1792

Frederikshald

ug Huseier

Fredrikshald: Rebslagergaden

1865

Louise Klaun(kvinne)

1818

Frederikshald

ug Skolelærerinde

Fredrikshald: Rebslagergaden

1865

Elenora Lorentzen(kvinne)

1793

Frederikshald

Søster til Ovenstaaende ug

Fredrikshald: Rebslagergaden

1865

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har disse tre personene registrert på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Dorthe Jonasdatter(kvinne)

1751

Huusmoder Enke 1te gang Høkerske

Friderichshald: Reebslager Gaden

1801

Erich Larsen(mann)

1782

Logerende Ugift Gevorben soldat

Friderichshald: Reebslager Gaden

1801

Ole Halvorsen(mann)

1756

Logerende Ugift Afskediget soldat

Friderichshald: Reebslager Gaden

1801

 

 

Sist oppdatert 15.03.2023 14:47