Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Ringerbakken 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 259

Løpenummer i 1901 matrikkel: 171

Matrikkelnummer: 136

Gårds og bruksnummer: 160/288

 
Foto: SW 15.februar 2004

 
* 2017

 

* 2000

 

* 1989

 

* 1988

 

* 1969

 

* 1957

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer i Ringerbakken 3.

 

* 1937

 

* 1932

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra murer A. Bryntesens enke Juliane Bryntesen til Alf Rødsmoen for *Kr. 2600,- Dat 31/5-32 påført underfogdens attest for at murer A. Bryntesen er død og at enken Juliane Bryntesen hensitter i uskiftet bo.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har kun en stemmeberettiget person på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Bryntesen Juliane
1850
enkefru Ringerbakken 3

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det en boenhet på denne matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Juliane Bryntesen

01

1850-10-18

Torskog. Dahlsl.

-

hp

e

Pension (enke efter murer B)

002 Anna Marie Bryntesen

01

1893-04-23

Fredrikshald

-

d

ug

Natlerske

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på en etasje med en boenhet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg 2 værelser og kjøkken 15 kr pr mnd          

Juliane Bryntesen(kvinne)

1850-10-18

Sverige

hm e Gaardeierske Pension efter Fæstningsarbeider

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

Sigvart Johansen(mann)

1876-02-02

Lille Elvedalen

el ug Fyrbøter ved Smaalensbanen

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

Marie Bryntesen(kvinne)

1893-04-23

Tistedalen

pleie d ug Nåtlerske paa Haldens skotøifabrik

Fredrikshald: Ringerbakken

1910

 

 

* 1902

 

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Blomberg August
1876
snedkersvend
Bryntesen Andreas
1838
murer
Bryntesen Juliane
1850
g.m. murer

 

 

* 1901

Utdrag fra panteregister:

Fuldmagt fra Beate Andersen til Gerh. Bangor til at udstede skjøde paa denne eiendom. dat 30/7 1901

Skjøde fra Gerh. Bangor til murer A.Bryntesen, dat 24/9 01 for kr. 1600,00. Eiendommen indeholder 51 m² Se maalebrev 6/8 901

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Murer A. Bryntesen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 2.000 kroner og var branntaksert til 2.540 kroner.

 

* 1900

Gaardhandel.

Skrædder H. Andersens Enkes Gaard Matr.No 136 i Ringerbakken er ved Inkassator G. Bangor solgt til Murer A. Bryntesen for Kr. 1600 + Omkostninger.

 

Går vi til folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et hus med en etasje og vedbod. Leiligheten har to rom og kjøkken og det er seks personer som har fast bosted på eiendommen.
Andreas Bryntes. m b hf g Murer i Festningen 1838 Dalsland Svensk %Norsk% Babtist Et øje
Anna Juliane Bryntes. k b hm g Huses stel 1850 Dalsland Svensk Babtist
Anna Marie Brodin k b Fosterdater ug intet 1890 t n Babtist
x Selma Gustafson k b Logerende ug Sypige i Husene 1880 Dalsland Svensk s
x Sigfred Røning m b Logerende ug Sporskifter Jernbanen 1877 Trondhjem ST n s
x Konelius Konelius. Logerende ug Stationskar Extra 1774!! Borge Smaalenene (midlertidig bosatt i Borge) E: Fødselsår skal sannsynligvis være 1874

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tre personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Beate Andersen(kvinne)

1834

Näsinge, Sverige

Hustru g

Fredrikshald: Ringerbakken Lbr 259

1891

Hilda Christine Andersen(kvinne)

1871

Näsinge, Sverige

Datter ug

Fredrikshald: Ringerbakken Lbr 259

1891

Hans Andersen(mann)

1835

Näsinge, Sverige

Familiens overhode g

Fredrikshald: Ringerbakken Lbr 259

1891

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert Skrædder H. Andersen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Andersen(mann)

1835

Sverige

Skrædddermester

Fredrikshald: !!

1885

Hilda Andersen(kvinne)

1871

Sverige

Datter

Fredrikshald: !!

1885

Alma Charlotte Andersen(kvinne)

1868

Sverige

Datter

Fredrikshald: !!

1885

Olga Normandine Andersen(kvinne)

1874

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885

Beate Andersen(kvinne)

1834

Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Olava Westbye til Skrædder Hans Andersen for Kr 1300, dat 29 September og thinglæst 14 oktober 1879

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Enke Olava f. Vestby som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 600 kroner og en branntakst på 960 kroner.

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 er det registrert tre personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olava Vestby(kvinne)

1850

Fhald

hm ug Trækker Paraplyer

Fredrikshald: Ringerbakken

1875

Anders Larsen(mann)

1818

Id

hf g Løsarbeider

Fredrikshald: Ringerbakken

1875

Oleane Pedersdatter(kvinne)

1815

Fhald

Kone g

Fredrikshald: Ringerbakken

1875

 

 

* 1865

Folketellinga 1865 forteller at det bor seks personer i gård nr.136
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Andreas Westbye Husfader Skomager g 48 m Frederiksstad
Anne Helene Nielsd. Hustru hans Kone g 50 k F.hald
Rudolph E. Westbye deres Søn Matros %Søemand% ug 19 m F.hald
Olava Chattrine Westbye* deres Datter ug 16 k F.hald
Johanne Allethe Westbye* deres Datter ug 13 k F.hald
Oschar Westbye* deres Søn ug 7 m F.hald

 

* 1855

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Fru P. Wiel til Skomagermester Andreas Westbye paa Huset Matr.N 136, dateret 13. November 1854 Thinglæst 13. Februar 1855

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det også seks personer i gård nr.136
Fornavn Etternavn Familiestatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Peder Olsen Huusbonde 40 I første ægteskab Piber ved syndenfieldske regimen M
Elen Olsdtr Hans kone 27 I første ægteskab K
Ole Olsen Deres søn 3 M
Ole Olsen Deres søn 2 M
Christian Olsen Deres søn 1 M
Sophia Olsdatr Logerende 70 Enke 1te gang Enke efter en artilleris KSist oppdatert 08.03.2023 18:06