Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Rødsbergs plass 2

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 464

Løpenummer i 1901 matrikkel: 378

Matrikkelnummer: 794b

Gårds og bruksnummer: 62/340

 
Foto: 16.mars 2003

* 1979

 

* 1950

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 14/10-1950 fra Sigrid Halvorsen til rørleggermester Haakon Jørgensen f. 25/8-1906 på d.e. for kr. 15.000,-. Selgeren forbeholder seg rett til å bebo sin leilighet i 2.etg sålenge hun lever mot månedlig leie kr. 35,00 Dbf 28/10 1950 Grbf 10/11-1950

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene på Rødsbergs plass 2.

* 1937

Utdrag fra pantebok  nr. A2, 1937-1938, Dagboknr: 1041/1937

 

* 1930

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Hugo Berglund til frøken Fanny Kristensen for Kr. 6300,- Dat. 15/1 1930 Tinglyst 24 januar 1930.

 

* 1928

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Chauffør Christian Augustinius Huseby til bankassistent Hugo Berglund for kr. 7600,- Dat. 14/4-1928 tinglyst 16 april 1928.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Huseby Ingeborg Emilie
1898
g.m. chauffør Rødsbergs plass 2
Huseby Kristian Augustin
1899
chauffør Rødsbergs plass 2
Marsell Mina Amalie
1875
handlende Rødsbergs plass 2
Olsen Hjalmar
1898
fyrbøter Rødsbergs plass 2
Olsen Ragna
1901
g.m. fyrbøter Rødsbergs plass 2

 

 

* 1924

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Mina Marsell til Christian A. Huseby for kr. 9500,- Dat. 1/10 24 tinglyst 14 oktober 1924

 

* 1922

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 103 nr.16, forteller at ugift sydame Lovise Clementz på Rødsbergs plass 2, dør 24. februar og begraves 2. mars 1922. Dr. Rogge har oppgitt dødsårsaken til "hjerteslag". I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald i september 1847.

 

Utdrag fra panteregister:

Fuldmagt fra de eneste og myndige arvinger efter den under 24/2-1922 avdøde frøken Lovise Clementz nemlig: Lyder Clementz, fru Jenny Finstad, fru Olava Clementz (Ole A. Clementz hustru), Carla Helene Clementz, fru Aagot Ingebjørg Tveitan, fru Andrea Karoline Næss, Toralf Kolbjørn Clementz og frk. Lilly Elfrida Clementz til K.Stenrød til at utstede og undertegne skjøte paa d.e. samt utstede arveandmeldelse. Dat mars 1922. Tinglyst 27 juni 1922.

Skjøte fra K.Stenrød iflg. foranstaaende fuldmagt til fru Mina Marsell for Kr. 6050,- Dat. 21 april 1922 tinglyst 27 juni 1922.

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter på Rødsbergsplass 2.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Louise Juliane Clementz
1
1847-09-24
Fredrikshald - hp ug Kjolesøm i forskjellige familier s.a.
 
         
001 Anders Martin Andersen
2
1874-05-20
Brunlaugnæs - hp g Arbeider paa Halvorsens skofabrik. Hælpaaslager
002 Mathilde Josefine Andersen
2
1872-02-19
Tune - hu g Husmoder
003 Margit Elvira Andersen
2
1901-06-30
Fr-hald - d ug Naatlerske
004 Hjørdis Helga Margrethe Andersen
2
1904-01-19
Fr-hald - !! ug Tjenestpike
005 Boghild Rebækka Andersen
2
1908-12-01
Fr-hald - d ug -
006 Ragnhild Eugeni Andersen
2
1911-05-22
Fr-hald - d ug -
007 Gerd Marie Andersen
2
1916-03-20
Fr-hald - d ug -
008 Gunnar Asbjørnsen
2
1918-04-06
Kristiania - s, opfostringssøn ug -

 

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 er det registrert et våningshus og et uthus på eiendommen. Huset har en etasje med to leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg eget hus          

Louise Juliane Clementz(kvinne)

1849-09-24

Fredrikshald

%el% ug kjolesyerske

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

1.etg 9 kr pr mnd          

Anders Martin Andersen(mann)

1874-05-20

Brunlaugnes

hf g Skotøifabrik Arbeider

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Josefine Mathilde Andersen(kvinne)

1872-02-19

Sannesund

hm g Hustru

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Eugen Marinius Andersen(mann)

1897-11-22

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Margit Elvira Andersen(kvinne)

1901-06-30

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Jørdis Helga Magrete Andersen(kvinne)

1903-01-19

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Borghild Rebeka Andersen(kvinne)

1908-12-01

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

* 1903

Utdrag fra panteregister:

Attest fra G.Andersen og Th. Billington for at skipper J.Clementz og hustru Caroline Clementz er døde og efterlod følgende myndige børn: 1) kjøbmand Lyder Clementz, 2) expeditør Carl O.J. Clementz, 3) datter Marie g.m. prambygger T. Johnsen og 4) datter Lovise Clementz, dat. 17/9 1902 tinglyst 26 mai 1903.

Hjemmelsdokument fra foranst. myndige arvinger efter skipper J. Clementz og hustru til medarving Lovise Clementz for ?? Kr. 1750,-, dat 13 og 16 septbr 1902. (Ifølge maalebrev af 17/10 1902 indeholder grunden 197 m²) tinglyst 26 mai 1903.

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Cecilie
1844
pige
Clementz Lousie
1850
syjomfru
Karlsen Carl Aug.
1871
bryggearbeider
Karlsen Valborg
1871
g.m. bryggearbeider

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Skipper J. Clemetz Enke oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 2.000 kroner og en branntakst på 3.210 kroner. Eiendommen var matrikkelført under Vestergade, men grenset også til Rebslagergaden og Rødsberg Plads. At skipper J.Clemetz enke var eier av matikkelen på dette tidspunktet var nok en registrering som ikke var oppdatert. Inger Caroline Clemetz dør i februar 1899. Mest trolig var det datteren Lovise Juliane som var eier av matrikkelen på dette tidspunktet.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et en etasjes "Vaaningshus med Udhus og Vedskur" på matrikkelen. Det er to leiligheter i huset og det bor kun to personer på eiendommen.
To rom og delt kjøkken
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Louise Juliane Clementz k hm ug syr i husene 1847 t n s

ett rom og delt kjøkken
Anna Louise Magnus. k hm ug Syr paa kaabefabrik 1851 Lerdalen Dalsland Sverige n Metodist* 1899

I følge krikeboken for Fredrikshald for perioden 1890 til 1906 (side 67 nr.15) dør enke Inger Caroline Clemetz den 19.februar 1899. Dødsårsaken er oppgitt til Debilitas Senilis. I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald i 1816.* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert Clementz enke som eier av matrikkelen. Det bor ni personer på eiendommen, men en av disse er fraværende på telingstidspunktet.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Karoline Clementz 8161 K Fredrikshald
1 Louise Clementz 1847 K Frhald
1 Marie Clementz 1852 K Frhald
1 Lyder Chr. Clementz 1854 M Styrmand Fraværende
1 Carl A. B. Syversen 1862 M Fredrikstad Arbeider Saugbrugsforeningens Høvleri
1 Gustava Chr. Syversen 1861 K Fredrikshald
1 Bertha Eugenie Syversen 1883 K Fredrikstad
1 Gustav Johannes Syversen 1884 M Fredrikshald
1 Marie Johnsen 1822 K Drøbak


* 1882

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1878 til 1889 (side 30 nr.96) forteller at Skibsfører Ments Hartvig Julius Clemetz dør den 14.desember 1882. Dødsårsaken er oppgitt til hjerneblødning. I følge samme kirkebok var han født i Fredrikshald i 1819.

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Skipper Clemetz oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 2.800 kroner og en branntakst på 3.220 kroner. Adressen ved denne matrikkelføringen var Vestregade.

 

* 1875

Ser vi etter matrikkel 794b i folketellinga fra 1875 på digitalarkivet finner vi ikke den. Alt tyder på at den er feilregistrert som matrikkel 494b.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Julius Clementz

01

1819

Frhald

b

hf

g

Skipper

002 Caroline Clementz

01

1816

Frhald

b

Kone

g

-

003 Lovise Clementz

01

1848

Frhald

b

d

ug

Sypige

004 Carl Clementz

01

1850

Frhald

b

s

ug

Styrmand

005 Marie Clementz

01

1853

Frhald

b

d

ug

Forældrene

006 Luder Christoffer Clementz

01

1855

Frhald

b

s

ug

Styrmand

007 Jacobine Møller

02

1803

Frhald

b

Logerende

e

Fattigvæsenet

 

* 1867

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Skipper Clemetz paa denne Gaard, dateret 26. februar og thinglæst 1. Marts 1867

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 finner vi disse personene på det som da var registrert som matrikkel 794.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Anne Marie Johannesen f Nystrøm

01

40

Sverrig

-

Huusmoder

e

Ingen Virksomhed

002 Wilhelm Carlsen

01

18

Frederikshald

-

Søn

ug

Jungmand

003 Marie Magdalene

01

16

Frederikshald

-

Datter

ug

Tjenestepige

004 Anne Lovise

01

15

Frederikshald

-

Datter

ug

-

005 Soren Anthon

01

12

Frederikshald

-

Søn

ug

-

006 Charoline Sophie

01

9

Frederikshald

-

Datter

ug

-

007 Johan Edvind Gjelming

01

19

Sverrig

-

Logerende

ug

Jungmand

008 Peter Edvart Pedersen

02

39

Bergs Prgj.

-

Huusfader

g

Skomagersvend

009 Trine Secilie Andersen

02

37

Bergs Prgj.

-

Huusmoder

g

-

010 Andrea Kirstine Petersdatter*

02

11

Frederikshald

-

Datter

ug

-

011 Petter Edevard Petersen*

02

7

Frederikshald

-

Søn

ug

-

012 Trine Sophie Petersdatter*

02

5

Frederikshald

-

Datter

ug

-

013 Peer Petersen*

02

1

Frederikshald

-

Søn

ug

-

014 Ove Lauritz Billinthon

03

35

Frederikshald

-

Huusfader

g

Skomsvend

015 Lovise Marie Billinthon f Sørensen

03

29

Frederikshald

-

Huusmoder

g

-

016 Camilla Sophie Billinthon

03

6

Frederikshald

-

Datter

ug

-

017 Ingie Olaf Billinthon

03

3

Frederikshald

-

Søn

ug

-

018 Petra Emilie Billinthon

03

1

Frederikshald

-

Datter

ug

-

 

 

* 1860

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Carl Johannesens Enke til at besidde i uskiftet Bo, dateret 27. April 1859 og thinglæst 9. Novbr. 1860

 

* 1847

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Smed H. Nielsen til Stuer Carl Johannesen paa Gaard Matr. 794b med Tomt, dateret 17. og thinglæst 20. Decbr. 1847.

 

 


Sist oppdatert 11.05.2023 17:27