Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Rødsbergs plass 15

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 429

Løpenummer i 1901 matrikkel: 314

Matrikkelnummer: 472a

Gårds og bruksnummer: 62/257

 

Foto: SW 16. mars 2003

 

 

* 2012

 

* 2000

 

* 1987

 

* 1986

 

* 1982

 

* 1976

 

* 1970

 

* 1958

 

* 1930

 

* 1927

Utdrag fra panteregister:

Østfold fylkes bevilling for Asta Gulli til at sitte i uskiftet bo efter sin avdøde mann jernbanesmed Julius Gulli. Dat. 5/4-27

 

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har kun en stemmeberettiget på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Gulli Asta Emilie
1883
enkefrue Rødsbergs plass 15

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet på Rødbergs plass 15.

001 Julius Gulli

01

1872-03-03

Aas - Ak.

-

hp

g

Smed ved Statsbanerne

002 Asta Emilie Gulli

01

1883-11-28

Enebak

-

hu

g

Husmor

003 Signe Marie Gulli

01

1907-10-11

Fredrikshald

-

d

!!

Datter

004 Ester Jørdis Gulli

01

1909-07-17

Fredrikshald

-

d

!!

Datter

005 Else Bodil Gulli

01

1919-11-16

Fredrikshald

-

d

!!

Datter

 

 

* 1913

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Ole Lauritz Hansens dødsbo v/ Gerh. Bangor som executor til smed J.Gulli for kr. 2900,00, dat 20/8-13. (Ifølge maalebrev av 11/2-13 indeholder tomten 294 m²). thinglæst 23. august 1913

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Testamente fra blokmaker Lauritz Hansen, hvori bl.a. Gerh. Bangor insættes som executor testamenti. dat. 8/5-12.

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har oppført et våningshus på en etasje. I huset finner vi en boenhet og et blokmakerværksted. I huset bor nå enkemann Laurits Hansen alene.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken huseier          

Lauritz Hansen(mann)

1832-12-26

Fredrikshald

alene e Blokmaker S f egen Regning

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Hansen Anette Petrine M.
1832
g.m. blokmager
Hansen Lauritz
1834
blokmager
Lund Gustav Alfred
1875
bryggearbeider
Nilsen Andreas Magnus
1850
fyrbøder
Nilsen Karin
1856
g.m. fyrbøder
Pettersen Sigvard Anton
1858
guldsmedsvend

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Peder Ankers gade Blokmager Lauritz Hansen 1.500 3.070  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi et våningshus på en etasje og med en boenhet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og kjøkken          

Anette Hans.(kvinne)

1830@1832

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900

Lauris Hans.(mann)

1831

Fredrikshald kjøpstad

hf g Blokmager og Dreier

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900

 

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det to personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Agnethe Petrine Marie Hansen(kvinne)

1830

Fredrikshald

Hustru g

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Laurits Hansen(mann)

1831

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

 

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi L.Hansen oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Laurits Hansen(mann)

1832

Fredrikshald

Blokmager

Fredrikshald: !!

1885

Agnethe Hansen(kvinne)

1830

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Norrdre Fredrikshald Peder Ankers gade Blokmager Lauritz Hansen 1.500 960  

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi Laurits Hansen også der oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Lauritz Hansen(mann)

1833

Frhald

hf g Blokmager

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Annette Hansen(kvinne)

1831

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1875

 

 

* 1866

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Lauritz Hansen paa den Del af Gaard MaN 472, som liggger Nest nederst med Grund og Tomt, hvilken Del har faaet MaN 472a. Resten af MaN 472 har faaet 472b, dateret 9.Novbr 1865 og thinglæst 16. Octbr. 1866

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 bor det åtte personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Johanesen(mann)

1835

Sverige

Husfader g Arbeidsmand

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Gunil Pedersen(kvinne)

1833

Frederikshald

e Fabrik Arbeider

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Lauritz Hansen(mann)

1831

F.hald

Husfader g Sømand

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Andrine Johanesen(kvinne)

1836

Frederikshald

hans Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Anette Hansen* f Hansen(kvinne)

1830

F.hald

Hans Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Hakon Hansen(mann)

1862

Frederikshald

Baren ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Andria Hansen(kvinne)

1864

Frederikshald

Baren ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Hanna Hansen(kvinne)

1842

Frederikshald

ug Fabrik Arbeider

Fredrikshald: Saugbanken

1865

 

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har fire personer registrert på matrikkel 472 på Saug Banken.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Mogensen(mann)

1751

Huusbonde I første ægteskab Arbeidsmand

Friderichshald: Saug Banken

1801

Anne Thoresdatter(kvinne)

1751

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Saug Banken

1801

Anders Olsen(mann)

1792

Deres søn

Friderichshald: Saug Banken

1801

Johanne Maria Olsdatter(kvinne)

1795

Deres datter

Friderichshald: Saug Banken

1801

 

 

Sist oppdatert 19.03.2023 12:22