Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Rødsbergs plass 7

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 463

Løpenummer i 1901 matrikkel: 320

Matrikkelnummer: 469a

Gårds og bruksnummer: 62/253

 
Foto: SW 16.mars 2003

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene påi Rødsbergs plass 7.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje hvor det er tre leiligheter. Det er også uthus og bryggerhus registrert på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anders Larsen(mann)

1825-09-25

Rakkestad

hf g Bryggearbeider

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Berte Marie Larsen(kvinne)

1857-09-28

Fredrikshald

hm g husmor

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Elisabet Pedersen(kvinne)

1887-02-04

Fredrikshald

hm g husmor

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Reidar Eugen Pedersen(mann)

1908-12-24

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Else Margrete Pedersen(kvinne)

1909-12-15

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Anders Fredrik Andreasen(mann)

1854-03-30

Bohuslän

Fast losjerende ug Skomaker for egen regning Underst av Fatt.væsenet

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Rikardt Konstantin Pedersen(mann)

1883-09-07

Fredrikshald

hf g sjømand

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Olaus Olsen(mann)

1841-10-16

Berg

hf e fv. Politikonstabel Pensionist

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Olga Olsen(kvinne)

1870-10-17

Fredrikshald

d ug Bestyrer Huset for Faderen og stryker Tøi

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Margit Schested(kvinne)

1897-01-13

Fredrikshald

Sønnedatter ug Sønnedatter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Amanda Kjellgren(kvinne)

1870-08-24

Tjernø Sverige

enslig ug Fabrikarbejder Reiseefektfabrik

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Politikonstabel Olaus Olsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 5.000 kroner og en branntakst på 6.650 kroner.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus på en etasje samt et uthus på matrikkelen. For uten tre leiligheter fantes det også et verksted i huset.
Et rom og kjøkken
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Johannes Sehested m hf g Malersvend Listeforretning 1875 t n s
Gustava f Ols. k hm g Hustru 1871 Sverige n s
Margit Ovidia Johannesd.* k d ug D 1897 t n s
Artur Mandrup Johannes.* m s ug S 30.03.1899 t n s

To rom og kjøkken
Jalmar Ols. m hf g Malersvend 1874 Berg Sm n s
Karoline Ols. k hm g Hustru 1873 Sverige n s
Espana Ols. k d ug D 1897 t n s
Gustav S. Ols. m s ug S 1898 t n s

Et kvistværelse og kjøkken
Anna Karls. k hm ug Sypige 1869 Sverige n s
Johanne Gabrielle k d ug D 1896 t
Anna Kaurin k Logerende ug lever af egene Midler 1882 t n s

* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi tretten personer oppført på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Kristian Hansen(mann)

1848

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891-01-01

Julie Sofie Hansen(kvinne)

1849

Fr.hald

Hustru g

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891-01-01

Agnes Emilie Hansen(kvinne)

1876

Fr hald

Datter ug

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891-01-01

Selma Regine Hansen(kvinne)

1881

Fr:hald

Datter ug

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891-01-01

Harald Sigvart Hansen(mann)

1884

Fr.hald

Søn ug

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891-01-01

Severin Enak Hansen(mann)

1887

Fr hald

Søn ug

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891-01-01

Olaus Olsen(mann)

1841

Berg, Smaalenene

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891-01-01

Maren Olsen(kvinne)

1838

Berg, Smaalenene

Hustru g

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891-01-01

Olga Marie Olsen(kvinne)

1870

Fr:hald

Datter ug

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891-01-01

Johanes Markus Olsen(mann)

1875

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891-01-01

Lornts Eduards Olsen(mann)

1851

Bergs Sogn, Smaalenene

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891-01-01

Ingeborg Marie Nilsen Olsen(kvinne)

1855

Bergs Sogn, Smaalenene

Hustru g

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891-01-01

Sigrid Helene Olsen(kvinne)

1890 nov.

Fr.halds

Datter

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891-01-01

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert Olaus Olsen som eier av matrikkelen. Det bor da tretten personer på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Olaus Olsen 1841 M Berg Politikonstabel#
1 Maren Olsen 1838 K Berg#
1 Ole Arnt Olsen Normann 1866 M Berg Sømand#
1 Olga Marie Olsen 1870 K Fredrikshald#
1 Johannes Markus Olsen 1875 M Fredrikshald#
1 Anne Eriksen 1830 K Tønsberg Enke Vaske og Strygerske#
1 Emma Kristine Eriksen 1855 K Fredrikshald Strygerske#
Kvistlejlighed Ole Kristian Hansen 1848 M Tistedalen Arbejder
Kvistlejlighed Julie Sofie Hansen 1849 K Tistedalen#
Kvistlejlighed Agnes Emilje Hansen 1875 K Finland#
Kvistlejlighed Selma Olivia Hansen 1881 K Finland#
Kvistlejlighed Harald Sigvart Hansen 1884 M Fredrikshald#
1 August Sjølin 1835 M Sverige Sejlmager#

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Handelsm. Litschy oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 5.000 kroner og en branntakst på 6.480 kroner. Eiendommen var da matrikkelført under Vestregade.

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi nitten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan J. Litschy(mann)

1826

Svitz

hf g Handelsmand

Fredrikshald: Saugbanken

1875-12-31

Trine Litschy(kvinne)

1845

Berg

Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1875-12-31

Hans Wærner(mann)

1822

Eidsvold

Logerende ug Snedker ved Jernbanen

Fredrikshald: Saugbanken

1875-12-31

Annette Andersen(kvinne)

1855

Berg

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Saugbanken

1875-12-31

Severin Svendsen Moen(mann)

1855

Id

Logerende ug Jernbanearbeider

Fredrikshald: Saugbanken

1875-12-31

Gunne Pedersen(kvinne)

1850

Skeberg

Logerende ug Jernbanearbeider

Fredrikshald: Saugbanken

1875-12-31

Borge Forsberg(kvinne)

1856

Bohuslæn Sverige

Logerende ug Jernbanearbeider

Fredrikshald: Saugbanken

1875-12-31

Casper Røyter(mann)

1842

Frhald

hf g Skipper

Fredrikshald: Saugbanken

1875-12-31

Anne Røyter(kvinne)

1840

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1875-12-31

Niels Røyter(mann)

1869

Frhald

s

Fredrikshald: Saugbanken

1875-12-31

Elida B. Røyter(kvinne)

1873

Frhald

d

Fredrikshald: Saugbanken

1875-12-31

Anna Røyter(kvinne)

1875

Frhald

d

Fredrikshald: Saugbanken

1875-12-31

Bernhard Røyter(mann)

1834

Frhald

Logerende ug Styrmand

Fredrikshald: Saugbanken

1875-12-31

August Christian Røyter(mann)

1841

Frhald

Mand til Marie Røyter g Styrmand

Fredrikshald: Saugbanken

1875-12-31

Marie Røyter(kvinne)

1853

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1875-12-31

Hjalmar Røyter(mann)

1874

Frhald

s

Fredrikshald: Saugbanken

1875-12-31

Erik Eriksen(mann)

1845

Berg

hf g Malersvend

Fredrikshald: Saugbanken

1875-12-31

Andrine Eriksen(kvinne)

1843

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1875-12-31

Gabrielle Eriksen(kvinne)

1872

Frhald

d

Fredrikshald: Saugbanken

1875-12-31

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 var matrikkel 469 ikke delt. Det bor atten personer fordelt på seks boenheter på det som da er oppgitt som en ren 469 matrikkel.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Anders Anders. Husfader Handelsborger eller reteresagt Høker g 35 m Ide Prgj.
Johanne Cathrine Halvorsd. Hans Kone g 40 k Frederikshald

Hans M. Halvors. Husfader Styrmand g 25 m Frederikshald
Julie Siverine Hansd. hans Hustru g 24 k Frederikshald
Hansd.* Hans M. Halvorsens Datter ug 1 k Frederikshald

Johan L. Hans. Husfader Styrmand g 28 m Bergs Prgj.
Nora Andersd. Hans Hustru g 25 k Frederikshald
Harrald Johans.* deres Søn ug 1 m Frederikshald
Jenny Alette Johansd.* deres Datter ug 4 k Frederikshald

Johanne M. Johannesd. Husmoder nyder understøtelse af Fattigvæsnet e 51 k Ide Prgj.
Jens Engeval hendes Søn ug 12 m Frederikshald
Marie Fredrikke hendes Datter ug 9 k Frederikshald

Andreas Qvilstrøm Husfader Skreddersvend g 33 m Sverige Lyangby
Oline Wilhelmmine Rasmusd. Hans Hustru g 40 k Frederikshald
Marie Eleonore Qvilstrøm* deres Datter ug 2 k Frederikshald

Arne Houge Husfader Sergeant g 31 m Grue Prgj.
Eva M. Wiezæk Hans Hustru g 29 k Strømstad
Alma Marie hanses Datter ug 5 k Frederikshald

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor følgende atten personer på det som da var gård nr.469.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Johanne Larsdtr Huusmoder 70 Enke 1te gang Haandarbejde K
Kari Carlsdtr Hendes datter 46 Ugift K
Lars Pedersen Dennes sønn 21 Ugift Matro S M
Helene Nielsdtr Logerende 54 Enke 1te gang Haandarbejde K
Bernt Larsen Huusbonde 50 I første ægteskab Arbeidsmand M
Anne Nielsdtr Hans kone 52 I første ægteskab K
Lars Berntsen Deres søn 10 M
Mathias Arnesen Huusbonde 22 I første ægteskab Arbeidsmand M
Berthe Olsdtr Hans kone 49 I første ægteskab K
Kari Larsdtr Logerende 61 Enke 1te gang Haandarbejde K
Lars Johnsen Huusbonde 36 I første ægteskab Arbeidsmand M
Anne Olsdtr Hans kone 40 I første ægteskab K
Maria Larsdtr Deres datter 13 K
Johan Larsen Deres søn 10 M
Johanne Maria Larsdtr Deres datter 6 K
Ole Larsen Deres søn 3 M
Anne Eriksdtr Logerende 42 Gift 1te gang Haandarbejde K
Lars Larsen Hendes søn 7 M


Sist oppdatert 12.05.2021 13:44