Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Rødsbergs plass 9

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 462

Løpenummer i 1901 matrikkel: 319

Matrikkelnummer: 469b

Gårds og bruksnummer: 62/254

Foto: SW 16.mars 2003

 

* 2015

 

* 1972

 

* 1968

 

* 1964

 

* 1959

 

* 1950

 

* 1949

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene på Rødsbergs plass 9.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Jakobsen  Inga Lovise
1888
g.m. løsarbeider Rødsbergs plass 9
Jakobsen  Klaus Jakob
1888
løsarbeider Rødsbergs plass 9
Johannesen, / Johansen Einar Marenius
1891
sagarbeider Rødsbergs plass 9
Johannesen, / Johansen Johan Marinius
1857
tomtearbeider Rødsbergs plass 9
Johannesen, / Johansen Julie
1851
enkefrue Rødsbergs plass 9
Johannesen, / Johansen Karla Hansine
12/4 1904
hushjelp Rødsbergs plass 9
Johannesen, / Johansen Olaf Kristian
1886
stuerarbeider Rødsbergs plass 9
Johannesen, / Johansen Vilhelm Ludvig
1890
tomtearbeider Rødsbergs plass 9
Larsen  Hanna
1900
hushjelp Rødsbergs plass 9
Larsen  Leif 
1898
skotøiarbeider Rødsbergs plass 9
Larsen  Marie
1875
g.m. papirarbeider Rødsbergs plass 9
Larsen  Oskar Ludvig
1872
papirarbeider Rødsbergs plass 9

 

 

* 1925

 

* 1923

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Wilhelm Strand til Oskar Ludvig Larsen for kr. 14.000,- Dat. 16 juni 1923 tinglyst 19.juni 1923

 

* 1922

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra snekker Karl Johannesen til kontorist Wilhelm Strand for Kr. 14000,- Dat. 24 november 1920 tinglyst 8 april 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter på Rødsbergs plass 9.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johan Marenius Johansen

01

1857-08-10

Fr.hald

-

hp

g

Tomtearbeider

002 Einar Marenius Johansen

01

1891-03-03

Fr.hald

-

s

ug

Sagarbeider

003 Vilhelm Ludvig Johansen

01

1894-08-12

Fr.hald

-

s

ug

Tomtearbeider

004 Karla Hansine Johansen

01

1904-04-12

Fr.hald

-

d

ug

Er hjemme og hjælper sin moder

005 Oline Johansen

01

1860-03-17

Fr.hald

-

hu

g

Husmor

001 Klaus Jakob Jakobsen

02

1888-02-02

Fredrikshald

-

hp

g

Propsarbeider

002 Inga Lovise Jakobsen

02

1888-11-02

Berg - Østf.

-

hu

g

Husmor

003 Jenny Solveig Jakobsen

02

1911-10-20

Fredrikshald

-

d

!!

!!

004 Klaus Tøger Julius Jakobsen

02

1914-01-01

Fredrikshald

-

s

!!

!!

005 Rut Julie Karoline Jakobsen

02

1916-08-19

Fredrikshald

-

d

!!

!!

006 Rolf Vili Jakobsen

02

1919-10-05

Fredrikshald

-

s

!!

!!

001 Johan Aksel Wilh Strand

03

1892-08-27

Ullerud Sverige

-

hp

g

ft arbeidsløs (fhv jernbanekontorist) S.

002 Lydia Josefine Strand

03

1894-10-17

Kornsjø Idd

-

hu

g

Husmor

003 Inger Kristine Strand

03

1918-11-23

Kornsjø i Idd

-

d

!!

!!

004 Terje Due-Strand

03

1920-01-04

Sarpsbeog

-

s

!!

!!

001 Julie Johansen

04

1851-05-09

Ide Idd

-

hp

g

Regjøringskone paa Fr.halds kino.

002 Olaf Kristian Marinius Johannesen

04

1886-02-09

Fredrikshald

-

s

ug

Løsarbeider

003 Hanna?? Marie Johannesen??

04

1887-06-30

Fredrikshald

-

d

ug

Butikdame

 

 

 

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Oskar Johannesen til snekker Karl Johannesen dat 10. juli 1918, indeh. at sælgeren skal skaffe bolig?? om nærmere angit tidsfrist, for 10000.- kr - tinglyst 2.aug 1918

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Hans Johannesens enke Anna Louise Johannesen og eneste myndige arvinger, Herman, Josefine og Oskar Johannesen til kjøbmand Oskar Johannesen for kr. 8454,75 dat. 27/4 1916, paaført attest om arveforholdet av 3/5 1916. (Tomten indeholder ifl. kartfor. av 15/5-16 181 m2) Tinglyst 6. juni 1916.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har oppført et våningshus på to etasjer med fire boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken kr 12 pr mnd          

Peter Gustav Monefeldt (el Braset)(mann)

1873-05-23

Danmark

hf g Artist

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Karen Andrea Johanne Hansen Monefeldt(kvinne)

1879-06-19

Danmark

hm g Artist (Hustru)

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Gustava Josia Monefeldt(kvinne)

1904-06-05

Holmestrad

d ug Datter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Jens Peter Monefeldt(mann)

1906-04-29

Vardø

s ug Søn

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Kamilla Karen Monefeldt(kvinne)

1908-01-29

Kongsvinger

d ug Datter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Edit Karla Monefeldt(kvinne)

1909-12-20

Kongsberg

d ug Datter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Hjalmar Marenius Axel Sørensen(mann)

1892-06-26

Danmark

b ug Fyrbøder

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken kr 12 pr mnd          

Theodor Johnsen(mann)

1845-06-05

Id

hf g Prambygger

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Marie Elise Johnsen(kvinne)

1852-03-25

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 14 pr mnd          

Anders Svendsen Lund(mann)

1874-10-26

Berg

hf g Arbeider paa Trælasttomter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Alette Lund(kvinne)

1860-07-15

Berg

hm g Hustru

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Erik Marinius Lund(mann)

1894-07-15

Berg

s ug Reiseeffekarbeider v/ Fabrik

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Aksel Wilhelm Lund(mann)

1896-08-04

Berg

s ug Søn

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Anna Mathilde Lund(kvinne)

1898-10-01

Berg

d ug Datter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Forhus 2.etg tre rom og kjøkken kr 23 pr mnd          

Marinius Andersen Holtstang(mann)

1844-08-04

Fredrikshald

hf g Løsarbeider

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Marie Andersen(kvinne)

1844-08-24

Koster Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Omar Andersen(mann)

1880-12-18

Fredrikshald

s ug Murerhaandtlanger

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Niels F. Bjørnstad(mann)

1883-07-02

Fredrikshald

el ug Løsarbeider

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Frants M. Fredriksen(mann)

1887-04-08

Fredrikshald

el ug Telefonarbeider

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Olga Valman(kvinne)

1883-05-18

Berg

b ug Datter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Hans Kristian Olsen Brun(mann)

1893-12-24

Fredrikshald

Dattersøn ug Sjømand

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Bolette
1829
g.m. bryggearb.
Andersen Anders
1827
Byggearbeider
Eriksen Johanne
1841
g.m. høvleriarbeider
Eriksen Kristian Marinius
1851
Maler
Eriksen Mariane 
1844
g.m. maler
Gjøby Martin
1842
stuer
Jacobsen Anders
1872
stenhugger
Jacobsen Anette
1876
g.m. stenhugger
Johannesen Anna Lovise
1833
g.m. handelsmand
Johannesen Hans
1832
handelsmand
Johannesen Johan Herm.
1864
skomager
Johannesen Johanne
1833
g.m. høvler
Johannesen Josefine
1862
pige
Johannesen Martin 
1827
bødker
Johannesen Ole Kristian
1836
høvler
Johannesen Valborg
1869
pige
Larsen Anders
1825
høvleriarbeider
Larsen Edvard
1851
kommunearbeider
Larsen Marie
1857
g.m. høvleriarbeider
Larsen Sofie
1848
g.m. kommunearbeider
Mathisen Anders
1834
høvleriarbeider
Mathisen Oline
1856
g.m. høvleriarbeider
Nilsen Alma
1865
pige
Olsen Amalie
1846
g.m. bryggearbeider
Olsen Elias
1844
bryggearbeider
Olsen Hans Aug.
1891
Malersvend
Olsen Josefine
1862
g.m. malersvend
Olsen Olaf 
stuer
Segulsen Axel Edvard
1869
stuer
Segulsen Elise Julie
1870
g.m. stuer

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Rødsberg Plads Handelsmand Hans Johannesen 6.100 7.450  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi et våningshus på to etasjer med fem boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 2.etg to rom og del i kjøkken          

Walborg Johanes.(kvinne)

1869-07-10

Fredrikshald kjøpstad

d %Sy Pige% ug D

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900

Ole Chr. Johanes.(mann)

1836-12-15

Berg Sogn Sm

hf g Arbeider ved Høvleriet

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900

Hanna Johanes.(kvinne)

1833-05-04

Mo Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900

Forhus 2.etg ett rom og kjøkken          

Christian G. Manskow(mann)

1871

Risør Ned

hf g Mæglerfuldmægtig

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900

Karla Manskow(kvinne)

1894

Fredrikshald

d ug D

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900

Margith Manskow(kvinne)

1900-02-14

Fredrikshald

d ug D

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900

Amalie Valborg Manskow(kvinne)

1873

Bohuslän

hm g Hustru

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken          

Hjalmar Ramberg(mann)

1877

Fredrikshald kjøpstad

hf g Høvleriarbeider

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900

Rolf Ramberg(mann)

1900-01-30

Fredrikshald kjøpstad

s S

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900

Gabrielle Ramberg(kvinne)

1871

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900

Forhus 2.etg to rom og delt kjøkken          

Johanne Eriks.(kvinne)

1841

Fredrikshald kjøpstad

hm s Forsørges af Manden

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900

Dagmar Eriks.(kvinne)

1879

Fredrikshald kjøpstad

d ug Strikkeforetning

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken          

Olaves Anders.(mann)

1827

Ingedal Sogn Sm

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900

Anne Bolette Anders.(kvinne)

1829

Frhald

hm g Hustru

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900

 

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra kjøbmand Søren Jensen som værge for den umyndiggjorte H.J.Nilsen til handelsmand Hans Johannesen for kr. 5400,oo - dat. 17/9 98 thinglæst 20.sept. 1898

 

Gaardsalg.

Leverandør Nielsens Gaard M.No. 469 b ved Rødsbjergplads er ved Overretsagfører Johannesen solgt til Handelsmand H.Johannesen for Kr. 5400,00 + Omkostninger.

 

 

 

* 1891

I folketellinga i 1891 er det kun registrert to personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anna Eriksen(kvinne)

1830

Tönsberg

Familiens overhode e

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Emma Eriksen(kvinne)

1854

Id

Datter ug

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 forteller at det er H.J. Nielsen som er eier av matrikkelen. Følgende personer oppholder seg på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Asta Johanne Johannesen(kvinne)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Emil Johannesen(mann)

1850

Drammen

Skibsfører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marthe Johannesen(kvinne)

1856

Risør

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ragna Marie Johannesen(kvinne)

1880

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Krisitan Nicolai Johannesen(mann)

1881

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Marcus Johannesen(mann)

1883

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sørine Hansen(kvinne)

1856

Bergs Prestegjeld

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1883

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vestregade Leverandør Nielsen 3.000 4.280  

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi åtte personer på matrikkel 469b.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hedevig Olsen(kvinne)

1824

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Hedevig Gussow(kvinne)

1875

Frhald

d

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Caroline Hansen(kvinne)

1858

Frhald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Ole M. Olsen(mann)

1816

Frhald

hf g Skipper

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Ernest Gussow(mann)

1846

Tydskland

hf g Barberer

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Ludvig Oscar Olsen(mann)

1850

Frhald

s af Ole M. Olsen ug Styrmand

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Ole Olsen(mann)

1855

Frhald

s ug Sømand

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Alma Gussow(kvinne)

1848

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1875

 

 

* 1868

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra H.Johannesen til Leverandør H.J.Nilsen paa 72 kvadrat Alen af det Sælgeren ved Auctionskjøde thingl. 8. Januar 1867 hjemlede MaN 470, hvilken strækning tiligemed en ved nedenstaaende Skjøde fra MaN 469 solgte "gamle Gaard" tilsammen er given "MaN 469b", dateret 25 Januar og thinglæst 3. Marts 1868.

Skjøde fra Handelsmand H. Andersen til Leverandør H.J.Nilsen paa den "gamle Bygning" MaN 469, hvilken er i tilsammen med den - ovenstaaende Skjøde fra MaN 470 solgte strækning - givet MaN 469b medens Sælgerens igjenhavende nye Gaard har faaet MaN 469a, indeholdende, at Beboerne af Gaard MaN 469a ere berettigede til -indtil Delingen af Gaardsrummet foregaar - at benytte Bagerovnen i MaN 469b, dateret 23. Januar. Thinglæst 3.Marts 1868.

 

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Handelsmand Anders Andersen til Hans Andersen paa den af Sælgeren eiende Halvfart af MaN 469 samt paa Halvparten af de senere paa samme Matr N oppførte Huse, dateret 3. og thinglæst 17. Oktb. 1865

 

Folketellinga i 1865 har også registrert atten personer på matrikkel 469.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Harrald Johansen*(mann)

1865

Frederikshald

deres Søn ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Andreas Qvilstrøm(mann)

1833

Sverige Lyangby

Husfader g Skreddersvend

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Oline Wilhelmmine Rasmusdatter(kvinne)

1826

Frederikshald

Hans Hustru g

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Arne Houge(mann)

1835

Grue Prgj.

Husfader g Sergeant

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Alma Marie(kvinne)

1861

Frederikshald

hanses Datter ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Johanne Cathrine Halvorsdatter(kvinne)

1826

Frederikshald

Hans Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Julie Siverine Hansdatter(kvinne)

1842

Frederikshald

hans Hustru g

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Johan L. Hansen(mann)

1838

Bergs Prgj.

Husfader g Styrmand

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Nora Andersdatter(kvinne)

1841

Frederikshald

Hans Hustru g

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Johanne M. Johannesdatter(kvinne)

1815

Ide Prgj.

Husmoder e nyder understøtelse af Fattigvæsnet

Fredrikshald: Saugbanken

1865

!! Hansdatter*(kvinne)

1865

Frederikshald

Hans M. Halvorsens Datter ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Anders Andersen(mann)

1831

Ide Prgj.

Husfader g Handelsborger eller reteresagt Høker

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Hans M. Halvorsen(mann)

1841

Frederikshald

Husfader g Styrmand

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Jenny Alette Johansdatter*(kvinne)

1862

Frederikshald

deres Datter ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Jens Engeval(mann)

1854

Frederikshald

hendes Søn ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Marie Fredrikke(kvinne)

1857

Frederikshald

hendes Datter ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Marie Eleonore Qvilstrøm*(kvinne)

1864

Frederikshald

deres Datter ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Eva M. Wiezæk(kvinne)

1837

Strømstad

Hans Hustru g

Fredrikshald: Saugbanken

1865

 

 

* 1858

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Matros Olaus Johannessen til Anders Andersen og Hans Andersen paa Gaarden MaN 469 med Grund, Tomt og Hauge, dateret 6. og thinglæst 9. Juli 1858

 

* 1840

Utdrag fra panteregister:

Attest af Ministerialbogen om at Matros Olaus Johansen og Enke Anne Cathrine Andersdatter ere ægteviede den 30. Decbr. 1840

 

* 1830

Utdrag fra panteregister:

Testamente af 18. April 1830 mellom Matros Andreas Nielsen og hans Kone Anne Cathrine Andersdatter, hvorefter den Længstlevende er den Andres Arving.

 

* 1826

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Kari Carlsdatter til Matros Andreas Nielsen paa Gaard MaN 469 Thinglæst 25.Septhember 1826

 

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det atten personer på matrikkel 469 på Saug Banken.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johanne Larsdatter(kvinne)

1731

Huusmoder Enke 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Saug Banken

1801

Bernt Larsen(mann)

1751

Huusbonde I første ægteskab Arbeidsmand

Friderichshald: Saug Banken

1801

Maria Larsdatter(kvinne)

1788

Deres datter

Friderichshald: Saug Banken

1801

Johan Larsen(mann)

1791

Deres søn

Friderichshald: Saug Banken

1801

Johanne Maria Larsdatter(kvinne)

1795

Deres datter

Friderichshald: Saug Banken

1801

Ole Larsen(mann)

1798

Deres søn

Friderichshald: Saug Banken

1801

Lars Larsen(mann)

1794

Hendes søn

Friderichshald: Saug Banken

1801

Lars Pedersen(mann)

1780

Dennes sønn Ugift Matros

Friderichshald: Saug Banken

1801

Mathias Arnesen(mann)

1779

Huusbonde I første ægteskab Arbeidsmand

Friderichshald: Saug Banken

1801

Berthe Olsdatter(kvinne)

1752

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Saug Banken

1801

Lars Johnsen(mann)

1765

Huusbonde I første ægteskab Arbeidsmand

Friderichshald: Saug Banken

1801

Anne Olsdatter(kvinne)

1761

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Saug Banken

1801

Anne Eriksdatter(kvinne)

1759

Logerende Gift 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Saug Banken

1801

Kari Carlsdatter(kvinne)

1755

Hendes datter Ugift

Friderichshald: Saug Banken

1801

Helene Nielsdatter(kvinne)

1747

Logerende Enke 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Saug Banken

1801

Lars Berntsen(mann)

1791

Deres søn

Friderichshald: Saug Banken

1801

Kari Larsdatter(kvinne)

1740

Logerende Enke 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Saug Banken

1801

Anne Nielsdatter(kvinne)

1749

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Saug Banken

1801

 

 

 


Sist oppdatert: 25.01.2021