Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Rødsbergstien 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 461

Løpenummer i 1901 matrikkel: 317

Matrikkelnummer: 471

Gårds og bruksnummer: 62/256

 
Foto:

 

* 1977

 

* 1959

 

* 1946

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 28/3-1946 fra Bjarne Ødegård til broren Asbjørn Ødegaard f. 28/4-1911 på sin halvpart i d.e. for kr. 6.750,-

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Rødsbergstien 1.

 

* 1939

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 19/4-1939 fra Johan Marinius Johannesen født 28/12-1885 til Asbjørn Ødegård født 28/4-1911 og Bjarne Ødegård født 21/6-1914 for kr. 5,500,-

 

 

* 1933

 

* 1931

 

* 1930

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Skifteforvalteren i A + A Mathisens dødsbo til kjører Johan Johannesen paa d.e. for Kr. 4500.- 25/4 og thinglyst 4 april 1916

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på to etasjer med tre boenheter og et uthus på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 2.etg to rom og del i kjøkken Huseier          

Andreas Mathisen(mann)

1845-04-09

Asak

hf g Gaardeier

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910

Hans Nilsen(mann)

1838-08-07

Aremark

Svoger e Lever sammen med slægtninger Tomtearb

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910

Johanne Mathisen(kvinne)

1829-01-31

Aremark

hm g Hustru

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910

Selma Mathisen(kvinne)

1867-10-04

Asak

Søster ug fors. av nr 1

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910

Bakbygning 2.etg et rom og del i kjøkken kr 6 pr mnd          

Berthe Marie Christensen(kvinne)

1835-05-23

Rakkestad

hm g Hustru

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910

Anders Martin Christensen(mann)

1823-03-03

Berg

hf g fhv. Trælasttomter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910

Marie Olava Christensen(kvinne)

1870-06-22

Fredrikshald

d ug Syerske

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910

Bakbygning 1.etg to rom og kjøkken kr 13 pr mnd          

Olava Andrisen(kvinne)

1845-05-20

Asak

hm ug Rengjøringskone

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910

Marie Pettersen(kvinne)

1870-01-20

Kristiania

d ug Vaskerpige

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910

Olaug Olsen(kvinne)

1895-04-15

Fredrikshald

Datterdatter ug ingen bestiling

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Rødsberg Plads Bordsanker Andreas Mathisen 5.000 6.500  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi også her et våningshus på to etasjer. Det er oppgitt at det skal være seks leiligheter på eiendommen, men det er registrert beboelse kun i to.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 2.etg et rom og delt kjøkken          

Olava Andreas.(kvinne)

1844

Asak Sm

hm ug%e% Maneskondition

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900

Marie Peders.(kvinne)

1870

Kristiania

d ug Vaskerkone

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900

Olaug Ols.(kvinne)

1895

Fredrikshald kjøpstad

D.D. ug D. D.

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900

Forhus 2.etg et rom og delt kjøkken          

Berte Kristens.(kvinne)

1836

Rakestad Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900

Anders Kristens.(mann)

1825

Berg Sm

hf g Brygearbeider

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900

Kristen Kristens.(mann)

1865

Berg Sm

s ug Sømand

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900

Marie Kristens.(kvinne)

1870

Fredrikshald kjøpstad

d ug Sypige

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900

Marinius Kristens.(mann)

1872

Fredrikshald kjøpstad

s ug Sømand

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900

 

 

 

* 1897

Utdrag fra panteregister:

Overenskomst mellom A.Mathisen og Eieren af Mn 470 F.O.Johannesen at lade Tvist om Eiendomsgrænser og Skade afgjøres ved Voldgift, dat 28/4 97 thinglæst 18 Juni 1897.

Voldgiftskjendelse, hvorved Grænsen mellem Mn 470 og 471 fastsættes, dat 17/6 97 thinglæst 18 Juni 1897

 

* 1894

Utdrag fra panteregister:

Overtaxtforretning af 20/10, sluttet 8/11 93 indeholdende de vilkaar, hvorpaa grund af d.e. expropieres til veianlegget Fr.hald - Sønstegaard thinglæst 26 januar 1894

 

* 1891

I folketellinga i 1891 finner vi tjuesyv personer på matrikkel 471.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johane Dorthea Nilsn Mathisen(kvinne)

1829

Aremark

Hustru g

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Gustav Adolf Andersen(mann)

1886

Fredrikshald

Søn

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Kristine Johanesen(kvinne)

1845

Sverige

Hustru g

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Hermand Kristeansen(mann)

1886

Fredrekshald

Søn

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Petter Krestensen(kvinne)

1876

Fredrekshald

Datter ug

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Andreas Mathisen(mann)

1845

Asak

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Soffie Jensen Hansen(kvinne)

1850

Sarpsborg

Hustru g

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Hana Maire Hansen(kvinne)

1885

Fredrekshald

Datter

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Signe Antonee Hansen(kvinne)

1888

Fredrekshald

Datter

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Kristian Hansen(mann)

1890 juli

Frhald

Søn

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Sjalotte Augenia Andersen(kvinne)

1885

Sverige

Datter

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Olava Andreasen(kvinne)

1845

Id

Familiens overhode ug

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Marie Olava Kristinsn(kvinne)

1870

Fredrekshald

Datter ug

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Johan Hansen(mann)

1860

Sarpsborg

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Karl Johan Andersen(mann)

1864

Sverige

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Sjalotte Gustafsen(kvinne)

1865

Sverige

Hustru g

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Karl Antton Kresteansen(mann)

1878

Fredrikshald

Søn

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Eugen Kristeansen(mann)

1883

Fredrekshald

Søn

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Anders Marthen Krestensen(mann)

1823

Berg, Smaalenene

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Berte Marie Andersen(kvinne)

1835

Rakkestad

Hustru g

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Anna Lovise Krestensen(kvinne)

1867

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Andreas Kristensen(mann)

1873

Fredrikshalds

Søn ug

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Anne Soffie Nilsen(kvinne)

1841

Aremark

Logerende hørende til Familien, Svigerende ug

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Marie Andreassen(kvinne)

1870

Kristiania

Datter ug

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Kristian Olsen(mann)

1839

Aremark

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Hans Karoline Kristeansen(kvinne)

1876

Fredrekshald

Datter ug

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Maree Tomine Kresteansen(kvinne)

1888

Fredrekshald

Datter

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir A.Mathisen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anne Sofie Nilsen(kvinne)

1841

Aremark

Fredrikshald: !!

1885

Harald Olsen(mann)

1883

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Carla Olsen(kvinne)

1855

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Thomine Marie Pettersen(kvinne)

1869

Christiania

Fredrikshald: !!

1885

Berthe Marie Andersen(kvinne)

1836

Baastad

Fredrikshald: !!

1885

Inger Christensen(kvinne)

1861

Berg

Fredrikshald: !!

1885

Marie Christensen(kvinne)

1870

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Marinius Christensen(mann)

1872

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Chlara Olsen(kvinne)

1845

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Marie Andersen(kvinne)

1878

Fredrikshald

Understøtelse af Fatigvesen

Fredrikshald: !!

1885

Anna Marie Nilsen(kvinne)

1876

Aremark

Fredrikshald: !!

1885

Hans Olsen(kvinne)

1858

Sverige

Bøkerarbeider

Fredrikshald: !!

1885

Josefine Eriksen(kvinne)

1874

Fredrikstad

Fredrikshald: !!

1885

Alfred Eriksen(mann)

1876

Sarpsborg

Fredrikshald: !!

1885

Anna Eriksen(kvinne)

1880

Sarpsborg

Fredrikshald: !!

1885

Andreas Christian Mathisen(mann)

1845

Asak

Bordsanker

Fredrikshald: !!

1885

Johane Dorthea Nilsen(kvinne)

1829

Aremark

Fredrikshald: !!

1885

Oskar Olsen(mann)

1880

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Marthin Christensen(mann)

1823

Berg

Brygearbeider

Fredrikshald: !!

1885

Petra Christensen(kvinne)

1876

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Oskar Eriksen(mann)

1878

Sarpsborg

Fredrikshald: !!

1885

John Johanesen(mann)

1866

Fredrikshald

Sømand

Fredrikshald: !!

1885

Hana Olsen(kvinne)

1860

Id

Fredrikshald: !!

1885

Andrine Olava Andreasen(kvinne)

1846

Asak

Fabrikarbeider

Fredrikshald: !!

1885

Carl Tomas Johanesen(mann)

1865

Christiania

Sømand

Fredrikshald: !!

1885

Anna Christensen(kvinne)

1867

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Edvart Eriksen(mann)

1847

Haaf i Solør

Høvleriarbeider

Fredrikshald: !!

1885

Andrine Andersen(kvinne)

1853

Fredrikshald

Enke Understøtelse af Fatigvesen

Fredrikshald: !!

1885

Johane Johanesen(kvinne)

1826

Berg

Enke

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vestregade Arbeidsm. Anders Mathisen 4.500 3.840  

 

* 1877

Utdrag fra panteregister:

Skjøde, hvorved Andreas C. Mathisen sælger til Hans Olsen en Andel af Mn 471, hvilken Del er givet Mn 472c, dateret 4 August 1877 (se folie 559) thinglæst 10 August 1877

Præsteattest, hvorefter Arbeider Anders Mathisen er den 5 december 1873 gift med Enken Johanne Dorthea Nielsdatter, dateret 6 August 1877 thinglæst 7 August 1877

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 bor det hele trettifire personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Martin Christensen(mann)

1823

Berg

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Berthe Christensen(kvinne)

1838

Rakkestad

Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Inger Johanne Christensen(kvinne)

1862

Berg

d

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Ole Olsen(mann)

1825

Langsrud Sverige

hf g Jernbanearbeider

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Thea Olsen(kvinne)

1830

Aremark

Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Anne Olsen(kvinne)

1862

Id

d

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Inger Pedersen(kvinne)

1807

Frhald

Logerende e Fattigvæsenet

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Karen Elisabet Olsen(kvinne)

1845

Frhald

d ug Fyrstikfabrikken

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Adolf Eriksen(mann)

1848

Frhald

hf g Jernbanearbeider

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Anne Sophie Nielsdatter(kvinne)

1842

Aremark

Logerende ug Sømmersker

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Annette Johannessen(kvinne)

1868

Frhald

d

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Christen Christensen(mann)

1864

Berg

s

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Anna Lovise Christensen(kvinne)

1868

Frhald

d

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Andreas M. Christensen(mann)

1872

Frhald

s

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Ole Christensen(mann)

1835

Berg

Logerende ug Jernbanearbeider

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Andreas Mathisen(mann)

1845

Berg

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Johanne Dorthea Mathisen(kvinne)

1839

Aremark

Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Marie Pedersen(kvinne)

1870

Christiania

Leiebaren Forsørges af Moderen

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Marthe Jacobsdatter(kvinne)

1804

Aremark

Konens Moder e Forsørges af Andreas Mathisen

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Frederik Christian Johannessen(mann)

1843

Frhald

Mand til Anna Johannessen g Styrmand

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Gusta Hansen(kvinne)

1851

Frhald

Logerende ug Maanedspige

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Marie Christensen(kvinne)

1870

Frhald

d

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Marie E. Larsen(kvinne)

1820

Nøssinge Sverige

Logerende e Fattigvæsenet

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Josephine Larsen(kvinne)

1864

Frhald

d

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Anna Olava Larsen(kvinne)

1855

Frhald

d Maanedspige

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Trine Olsen(kvinne)

1865

Frhald

d

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Marie Josephine Hansen(kvinne)

1870

Frhald

Datterdatter Af Moderen

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Anne Johannessen(kvinne)

1845

Frhald

hm g Fyrstikfabrikken

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Andrea Christensen(kvinne)

1860

Berg

d ug Af Forældrene

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Christoffer Olsen(mann)

1870

Frhald

s

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Hans Olaf Olsen(mann)

1872

Frhald

s

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Olava Andreasen(kvinne)

1844

Berg

Logerende ug Knappefabrikken

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Seselia Larsdatter(kvinne)

1813

Rakkestad

hm e Tobaksfabrikken

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Johanne Eriksen(kvinne)

1842

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1875

 

 

* 1866

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra B.Davidsen til Andreas Jacobsen Grindstad paa denne Gaard, dateret 14 og thinglæst 16. Februar 1866

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til B.Davidsen paa Gaarden MatrN 471 dateret 3. og thinglæst 7.Februar 1865.

 

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi åtte personer på matrikkel 471 på Saug Banken.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Sven Torkildsen(mann)

1757

Huusbonde Gift 1te gang Arbeidsmand

Friderichshald: Saug Banken

1801

Anders Pedersen(mann)

1764

Logerende Ugift Snedkersvend

Friderichshald: Saug Banken

1801

Boel Maria Svensdatter(kvinne)

1793

Begges datter

Friderichshald: Saug Banken

1801

Oliana Nielsdatter(kvinne)

1756

Hans kone Gift 2dn gang

Friderichshald: Saug Banken

1801

Torkild Svensen(mann)

1795

Begges søn

Friderichshald: Saug Banken

1801

Karine Svensdatter(kvinne)

1797

Deres datter

Friderichshald: Saug Banken

1801

Ole Nielsen(mann)

1785

Konens søn Ugift Matros

Friderichshald: Saug Banken

1801

Anne Maria Eriksdatter(kvinne)

1741

Logerende Enke 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Saug Banken

1801

 

 

Sist oppdatert 16.02.2022 21:10