Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Rødsbergstien 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 430

Løpenummer i 1901 matrikkel: 316

Matrikkelnummer: 472b

Gårds og bruksnummer: 62/258

 
Foto:

 

 

* 2010

 

* 2009

 

* 2002

 

* 1991

 

* 1987

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene på Rødsbergstien 2.

 

 

* 1931

 

* 1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Johannesen, / Johansen Berta Marie
1877
g.m. stenhuggerformann Rødsbergstien 2
Johannesen, / Johansen Claus Josef
1878
stenhuggerformann Rødsbergstien 2
Johannesen, / Johansen Leif
1900
skotøiarbeider Rødsbergstien 2

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Rødsbergstien 2.

  H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
   
         
001 Claus Josef Johanssen 1
1878-06-25
Fr.hald - hp g Stenhuggerformand
002 Bertha Marie Johanssen 1
1877-11-13
Fr.hald - hu g Husmor
003 Leif Andreas Johanssen 1
1900-09-24
Fr.hald - s ug Sportartikelarbeider
004 Margrethe Elise Johanssen 1
1904-12-12
Fr.hald - d ug Ekspetrice (Kolonial)
005 Ivar Otto Johanssen 1
1907-11-11
Fr.hald - s ug !!
006 Kjeld Josef Johanssen 1
1909-08-03
Fr.hald - s ug !!
007 Ingrid Marie Johanssen 1
1911-08-16
Fr.hald - d ug !!
008 Ellen Emelie Johanssen 1
1912-11-16
Fr.hald - d ug !!
   
         
001 Lovise Nilsen 2
1862-04-11
Berg. Østf. - hp ug Strykerske
   
         
001 Johan Hagbart Huseby 3
1892-04-20
Enebak - hp g Lokomotivfyrbøter
002 Dagny Goergine Husebye 3
1897-04-04
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Asbjørn Johan Husebye 3
1915-08-06
Fr.hald - s !! !!
004 Egil Georg Husebye 3
1917-07-08
Fr.hald - s !! !!
   
         
001 Johan Ludvig Nilsen 4
1891-07-06
Idd - hp g Tenstikarbeider
002 Lovise Magrete Nilsen 4
1894-09-25
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Gunar Walter Nilsen 4
1916-01-19
Fredrikshald - s ug !!
004 Gerda Marie Nilsen 4
1918-02-16
Fredrikshald - d ug !!
005 Johan Olaf Nilsen 4
1919-11-02
Fredrikshald - s !! !!

 

 

* 1910

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Anton Nilsen til Claus Johansen for 5800 kroner, dat 12/9 10

 

Folketellinga i 1910 oppgir et våningshus på en og en halv etasje og med fem boenheter. Det er også oppgitt at det er bryggerhus og vedskur på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Bakbygning 1.etg to rom og kjøkken kr 14 pr mnd          

Hans Josef Johansen(mann)

1878-06-25

Fredrikshald

hf g Stenhuggerarb

Fredrikshald: Peder Ankersgate Rødsbjergs Plads

1910

Bertha Marie Johansen(kvinne)

1877-11-13

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Ankersgate Rødsbjergs Plads

1910

Leif Andreas Johansen(mann)

1900-09-24

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Ankersgate Rødsbjergs Plads

1910

Margrethe Elise Johansen(kvinne)

1904-12-22

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Peder Ankersgate Rødsbjergs Plads

1910

Ivar Otto Johansen(mann)

1907-11-11

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Ankersgate Rødsbjergs Plads

1910

Kjel Josef Johansen(mann)

1909-08-03

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Ankersgate Rødsbjergs Plads

1910

Bakbygning 1.etg ett rom og kjøkken kr 8 pr mnd          

Lovise Nilsen(kvinne)

1862-04-11

Berg Smaalenene

ug Strikepige

Fredrikshald: Peder Ankersgate Rødsbjergs Plads

1910

Bakbygning 2.etg ett rom og kjøkken kr 7 pr mnd          

Sigurd Einar !!(mann)

1904-05-28

Kristiania

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Ankersgate Rødsbjergs Plads

1910

Klara Nilsen(kvinne)

1866-10-11

Vestre Ed Sverige

hm ug Rengjøring

Fredrikshald: Peder Ankersgate Rødsbjergs Plads

1910

Emil Hauge(mann)

1891-01-27

Fredrikshald

s ug Sagarbeider

Fredrikshald: Peder Ankersgate Rødsbjergs Plads

1910

Bakbygning 1.etg kr 6 pr mnd          

Anton Nilsen(mann)

1850-03-14

Berg Smaalenene

hf e Tømmermand Hustømmermand

Fredrikshald: Peder Ankersgate Rødsbjergs Plads

1910

Sofie Nilsen(kvinne)

1895-11-28

Fredrikshald

d ug Steller for Faderen

Fredrikshald: Peder Ankersgate Rødsbjergs Plads

1910

Bakbygning 2.etg ett rom og kjøkken kr 11 pr mnd          

Amalie Olsen(kvinne)

1846-05-03

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Ankersgate Rødsbjergs Plads

1910

Elias Olsen(mann)

1844-10-06

Sverige

hf g Arb paa Trælasttomter

Fredrikshald: Peder Ankersgate Rødsbjergs Plads

1910

Josefine Nathalie Olsen(kvinne)

1885-02-21

Fredrikshald

d ug sykelig

Fredrikshald: Peder Ankersgate Rødsbjergs Plads

1910

Olaf Nathanael Olsen(mann)

1873-10-19

Fredrikshald

s ug Stuerarbeider

Fredrikshald: Peder Ankersgate Rødsbjergs Plads

1910

 

 

* 1903

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Martin Nielsen til tømmersvend Anton Nielsen paa d.e. for kr. 5200,- dat 9/7 1902. Ifølge maalebrev af 22/11 indeholder tomten 268 m². Tinglyst 29 mai 1903

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Edvin
1852
bryggearbeider
Andersen Elise
1868
g.m. bryggearb.
Gundersen Hedda
1849
g.m. skofabrikarbeider
Gundersen Nils
1833
skofabrikarbeider
Larsen Johan
6/6 1877
bryggearbeider
Larsen Kristine
1842
Enke

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Rødsberg Plads / Peder Ankers Gade Bordhusarb. Martin Nilsen 5.500 6.620  

 

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi et våningshus på en etasje hvor det er fem boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og kjøkken          

Anders Nils.(mann)

1850

Sverige

hf g Fyrbøter ved Høvleriet

Fredrikshald: Rødsbj. Plads - Peder Ankers Gade

1900

Karla Nils.(kvinne)

1891

Fredrikshald kjøpstad

d ug D

Fredrikshald: Rødsbj. Plads - Peder Ankers Gade

1900

Karen Nils.(kvinne)

1856

Berg Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Rødsbj. Plads - Peder Ankers Gade

1900

Jalmar Nils.(mann)

1888

Fredrikshald kjøpstad

s ug S

Fredrikshald: Rødsbj. Plads - Peder Ankers Gade

1900

Tora Nils.(kvinne)

1893

Fredrikshald kjøpstad

d ug D

Fredrikshald: Rødsbj. Plads - Peder Ankers Gade

1900

Angnis Nils.(kvinne)

1896

Fredrikshald kjøpstad

d ug D

Fredrikshald: Rødsbj. Plads - Peder Ankers Gade

1900

Toleif Nils.(mann)

1886

Fredrikshald kjøpstad

s ug S

Fredrikshald: Rødsbj. Plads - Peder Ankers Gade

1900

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken          

Anne Lars.(kvinne)

1827

Selerød Vermland Sverige

hm e %g% Sengeliggenes syg forsørges af fatigvæsenet

Fredrikshald: Rødsbj. Plads - Peder Ankers Gade

1900

Anna Karls.(kvinne)

1870

Fredrikshald kjøpstad

d ug Vaske Pige

Fredrikshald: Rødsbj. Plads - Peder Ankers Gade

1900

Olaf Ols.(mann)

1897

Fredrikshald kjøpstad

s ug S

Fredrikshald: Rødsbj. Plads - Peder Ankers Gade

1900

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken          

Arne Hauge(mann)

1877

Fredrikshald kjøpstad

hf g Arbeider ved Saugbrugsf. Høvleri her. Skjærer

Fredrikshald: Rødsbj. Plads - Peder Ankers Gade

1900

Alf Hauge(mann)

1897

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Rødsbj. Plads - Peder Ankers Gade

1900

Nore Hauge(kvinne)

1876

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Rødsbj. Plads - Peder Ankers Gade

1900

Arne Hauge(mann)

1899-11-24

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Rødsbj. Plads - Peder Ankers Gade

1900

Forhus et kvistværelse og kjøkken          

Kristjane Lars.(kvinne)

1837

Fredrikshald kjøpstad

hm e Vaskekone

Fredrikshald: Rødsbj. Plads - Peder Ankers Gade

1900

Forhus et kvistværelse og kjøkken          

Adle H G Gunders.(mann)

1887

Fredrikshald kjøpstad

s ug S

Fredrikshald: Rødsbj. Plads - Peder Ankers Gade

1900

Hæda Gunders.(kvinne)

1849

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Rødsbj. Plads - Peder Ankers Gade

1900

Nils Gunders.(mann)

1833

Tune Sm

hf g Fh. Skiper Skomager ved Skofabriken

Fredrikshald: Rødsbj. Plads - Peder Ankers Gade

1900

 

 

* 1899

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra dreier A. Wille til Martin Nilsen for kr. 5200,00 - dat 16-1-99 Thinglæst 17. januar 1899

 

 

* 1898

 

Utdrag fra panteregister:

Præsteattest fir at Skibs t. Christian Larsen og Hustru ere døde og deres eneste og myndige Arvinger er Dattern Emma Marie g.m. Aug.Wille og Svigerdatteren, Johanne Larsen, dat. 26/11 og 6/12 97 Thinglæst 22 Februar 1898

Skjøde fra Kristian Larsens Arvinger Emma Marie Wille og Mand Aug. Wille og Johanne Larsen til Aug. Wille paa d.e. for Kr. 4800,00 dat 19/2 98 Thinglæst 17. januar 1899.

 

 

* 1891

I folketellinga i 1891 finner vi tjue personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Nori Hansen(kvinne)

1841

Fredrikshald

Hustru g

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Nere Karine Jossa Hansen(kvinne)

1878

Fredrekshald

Datter

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Heedda Gundersen(kvinne)

1849

Frederekshald

Hustru g

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Jorg Marinius Johannesen(mann)

1890 mai

Fredrekshald

Logerende hørende til Familien

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Emeline Marie Johannesn(kvinne)

1865

Berg, Smaalenene

Hustru g

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Johan Lauretz Hansen(mann)

1838

Berg, Smaalenene

Familiens overhode g

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Anders Hansen(mann)

1880

Fredrikshald

Søn

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Niels Gundersen(mann)

1833

Tune

Familiens overhode g

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Marta Elise Johannesen(kvinne)

1890 sept.

Fredrikshald

Datter

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Kristine Johannessun.(kvinne)

1821

Sverege

Familiens overhode e

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

August Edvin Eliassen Johanessen(mann)

1863

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Nils Kristian Eliassen(mann)

1865

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Karl Johan Necolai Flingtorp(mann)

1875

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Johan Edvard Johannesn(mann)

1859

Fredrikshald

Logerende hørende til Familien e-mand

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Fritjof August Hansen(mann)

1871

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Adlere Hagen. Gromm. Gundersen(mann)

1887

Fredrekrhald

Søn

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Carl Johan Fredrik Gundersen(mann)

1882

Fr.halds

Søn

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Anne Marie Johannesen(kvinne)

1835

Rakistad

Familiens overhode e

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Erik Martin Andersen(mann)

1877

Fredrekshald

Søn

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Oskar Marinius Johannesen(mann)

1866

Fredrekshald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

 

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi Chr. Larsen oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anne Larsen(kvinne)

1820-02-24

Hede Sogn Sverige

Kone

Fredrikshald: !!

1885

Nore Hansen(kvinne)

1841-10-31

Fredrikshald

Kone

Fredrikshald: !!

1885

Marie Grete Olsen(kvinne)

1852-06-28

Vermland Sverige

Kone

Fredrikshald: !!

1885

Karl Emil Olsen(mann)

1881-06-16

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Anne Christine Olsen(kvinne)

1857-08-11

Tanum Sverige

Kone

Fredrikshald: !!

1885

August Edvin Eliasen(mann)

1863-09-26

Fredrikshald

Høvleriarbeider

Fredrikshald: !!

1885

Nils Kristian Eliasen(mann)

1865-12-01

Fredrikshald

Visergut

Fredrikshald: !!

1885

Fritjof August Hansen(mann)

1871-09-24

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Nore Karine Jana Hansen(kvinne)

1878-10-08

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Anders Hansen(mann)

1880-11-04

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Johan Anton Kristian Olsen(mann)

1884-03-08

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Kristian Teodor Larsen(mann)

1836-05-01

Ide

Skibstømmermand

Fredrikshald: !!

1885

Christine Eliasen(kvinne)

1823-08-10

Nessing Sverige

Enke

Fredrikshald: !!

1885

Johan Laurits Hansen(mann)

1838-02-07

Berg

Styrmand

Fredrikshald: !!

1885

Johannes Olsen(mann)

1855-04-14

Ed Sogn Sverige

Høvleriarbeide

Fredrikshald: !!

1885

Karl Severin Larsen(mann)

1864-03-07

Fredrikshald

Sømand

Fredrikshald: !!

1885

Karl Johan Nicolai Hansen(mann)

1873-10-08

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Anders Magnus Olsen(mann)

1850-08-22

Ed Sogn Sverige

Høvleriarbeider

Fredrikshald: !!

1885

Johan Anton Olsen(mann)

1880-03-28

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Olaf Gunerius Olsen(mann)

1884-12-20

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

 

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Peder Ankers Gade Christian Larsen 1.200 1.840  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Christian Larsen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Christian Larsen(mann)

1836

Id Præstg.

hf g Skibstømmermand ved Værftet

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Martin Andreassen(mann)

1853

Frhald

s ug Sømand

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Carl S. Larsen(mann)

1864

Frhald

s

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Anne Larsen(kvinne)

1825

Sverige

Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Emma Marie Larsen(kvinne)

1860

Frhald

d ug

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Karen Marie Thuesen(kvinne)

1814

Skeberg

hm e Forsørges af Søn

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Johan Gabrielsen(mann)

1871

Frhald

Leiebarn Forældrene

Fredrikshald: Saugbanken

1875

 

* 1868

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Johannes Johannesens Enke Johanne, til Skibstømmermand Christian Larsen paa Gaard MaN 472b, dateret 23. og thinglyst 28 Januar 1868

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har Engebret Svendsen sin underskrift.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Engebret Svendsen(mann)

1803

Frederikshald

g Skibstømmermand

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Ricard Engebrethsen(mann)

1844

Frederikshald

deres Søn ug Sømand

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Marte Marie Larsdatter(kvinne)

1801

Frederikshald

hans Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1865

 

 

* 1845

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Rorskarl Rasmus Pedersen til Skibstømmermand Christian Hansen paa Huset MaN. 472 med Udhuse Tomt og Hauge dateret 26. Mai og thinglæst 2.Juni 1845.

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har fire personer registrert på matrikkel 472 på Saug Banken.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Mogensen(mann)

1751

Huusbonde I første ægteskab Arbeidsmand

Friderichshald: Saug Banken

1801

Anne Thoresdatter(kvinne)

1751

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Saug Banken

1801

Anders Olsen(mann)

1792

Deres søn

Friderichshald: Saug Banken

1801

Johanne Maria Olsdatter(kvinne)

1795

Deres datter

Friderichshald: Saug Banken

1801

 

Sist oppdatert 22.03.2023 12:22