Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Skippergata 1

   

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 124

Løpenummer i 1901 matrikkel: 71

Matrikkelnummer: 251

Gårds og bruksnummer: 160/401

 

 

 

 

 

Foto: SW 26.januar 2003

 
Ingen store forandringer, men legg merke til flaggstengene som er festet på skrå ut fra husveggen. De gjorde litt mer ut av seg enn dagens så populære balkongflagg.

 

 

* 2006

 

* 2004

 

* 2003

 

* 2002

 

* 1998

 

* 1989

 

* 1985

 

* 1982

 

* 1981

 

 

* 1979

 

* 1978

 

* 1976

 

* 1973

 

* 1962

 

* 1961

* 1959

 

* 1958

 

* 1952

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 5/4-1952 fra Helge Hansen til Petter Wiig f. 25/3-1892 på d.e. kr. 30.000,-

 

 

* 1950

 

* 1949

 

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 5/5-1947 fra Regine Velund til Helge Hansen f. 5/5-1904 på d.e. for kr. 23.000,- Gbf (grunnbokført) 22/5-1947

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende myndige personer i Skippergata 1.

 

* 1933

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fru Clara Jensen til Gårdbruker Oscar Velund for Kr. 20.000,- Dat 8/9 1933

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Engstrøm Helny Edvarda
1902
expeditrice Skippergata 1
Engstrøm Ole Edvard
1871
skotøiarbeider Skippergata 1
Engstrøm Rolf Einar
1899
kontorist Skippergata 1
Engstrøm Valborg H.
1873
g.m. skotøiarbeider Skippergata 1
Hansen Anna Elisabeth
1861
g.m. murer Skippergata 1
Hansen Halvor Andreas
10/5 1904
skotøiarbeider Skippergata 1
Hansen Hans Marinius
1856
murer Skippergata 1
Hansen Maren Sofie
1901
skotøiarbeider Skippergata 1
Jensen Klara Josefine
1865
enkefrue Skippergata 1
Johannesen, / Johansen Bolette
1861
sydame Skippergata 1

 

 

* 1924

 

Utdrag fra panteregister:

Samtykke fra eneste og myndige arvinger efter den udner 31/3-1924 avdøde kasserer Adolf Mauritz Jensen til deres mor Clara Jensen til å hensitte i uskiftet bo. Dat 5/4-1924. De eneste og myndige arvinger er Thor Jensen, Elias M. Jensen, Anders Wiig Jensen, Thv. G. Thøgersen, Marthea Thøgersen født Jensen.

 

* 1922

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Skippergata 1.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Pehr?? Otto Johanssen

01

1850-05-07

Sverige

-

hp

g

Portner Halden skofabrikk

002 Elise Johanssen

01

1859-02-13

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Sigurd Marinius Johanssen

01

1883-02-23

Borge i Østf

-

s

ug

Egen Kolonialforreting (detalj Kjøbmand

004 Dagny Elise Johanssen

01

1889-04-16

Fredrikshald

-

d

ug

Butikkdame i a/s 'Skotøihuset Favorit'

005 Robert Otto Johanssen

01

1894-09-20

Fredrikshald

-

s

ug

Trævarearbeider (Leketøi) i a/s Fredrikshald Trævareindustri

006 Hjørdis Marie Johanssen

01

1897-05-06

Berg pr Fredrikshald

-

d

ug

Egen forretning Kolonialforreting (en detalj) Handlende

001 Adolf Mauritz Jensen

02

1855-11-26

Fredrikshald

-

hp

g

Kasserer

002 Clara Josefine Jensen

02

1863-12-27

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Anders Vik Jensen

02

1894-05-11

Fredrikshald

-

s

ug

Maler og ekspeditør

001 Maren Kristine Olsen

03

1833-04-22

Asak Berg i Østf pr Fr.hald

-

hp

e

ingen. Enke efter ?? Alderdomspensjon

001 Hans Marius Hansen

04

1856-01-10

Fr.hald

-

hp

g

A/S Haldens skotøifabrik. Udfører forskjellig arbeid

002 Anna Elisabeth Hansen

04

1861-07-08

Fr.hald

-

hu

g

Husmor

003 Maren Sofie Hansen

04

1901-04-27

Fr.hald

-

d

ug

%Kam A/S J T Halvorsen skotøifabrik% snørerske

004 Halvard Andreas Hansen

04

1904-05-10

Fr.hald

-

s

ug

Leketøi snedker %v/ Fr.halds Trevarefabrik

 

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi et våningshus på to etasjer, en bakgård og to uthus på matrikkelen. Det er tre boenheter og en butikk på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl August Syversen(mann)

1849-04-25

Skiptvet

hf g Farvermester S

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Oliane Syversen(kvinne)

1840-01-22

Fredrikshald

hm g husmoder

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Sigerid Andersen(kvinne)

1893-03-10

Fredrikshald

tj ug Tjenestepike

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Wiktor Edvartsen(mann)

1881-06-17

Berg

hf g Stenkjører

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Klara Edvartsen(kvinne)

1881-04-02

Sverge Moosaaken

hm g Hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Jenny Edvartsen(kvinne)

1906-04-19

Skjæberg

d ug Datter

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Johan Ejnar Edvartsen(mann)

1908-01-09

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Knut Øjvin Edvartsen(mann)

1909-11-29

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Ellen Andersen(kvinne)

1833-02-13

Id Smaalenene

el ug Fattigunderstøttelse

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Adolf Mauritz Jensen(mann)

1855-11-26

Fredrikshald

hf g Kasserer paa Bumulspind.

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Clara Josefine Jensen(kvinne)

1863-12-27

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Thor Georg Jensen(mann)

1889-06-04

Fredrikshald

s ug Kontorist paa manufag.f.

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Martha Agnethe Jensen(kvinne)

1891-05-28

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Anders Vik Jensen(mann)

1894-05-11

Fredrikshald

Malerlærling ug Søn

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Elias Martin Jensen(mann)

1896-08-24

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Carl From(mann)

1847-09-14

Kristiania

hf g Stationsmester

Fredrikshald: Færgestrædet

1910-12-01

Anna From(kvinne)

1852-07-25

Jønkjøping

hm g Hustru

Fredrikshald: Færgestrædet

1910-12-01

Hilding Førlie(mann)

1879-11-10

Fredrikshald

s ug Guldsmed S

Fredrikshald: Færgestrædet

1910-12-01

Sigrid Lundin(kvinne)

1878-10-30

Fredrikshald

b g Hustru, hf Redaktør

Fredrikshald: Færgestrædet

1910-12-01

Eva Førlie(kvinne)

1881-12-12

Fredrikshald

d ug Lærinde - Middelsk.

Fredrikshald: Færgestrædet

1910-12-01

Anna Johansen %Pihlgren%(kvinne)

1878-04-30

Asak

tj ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Færgestrædet

1910-12-01

Marie Pihlstrøm(kvinne)

1886-08-31

Borge Smaalenene

tj ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Færgestrædet

1910-12-01

Oline Mathilde Sørlie(kvinne)

1855-04-09

Østre Aker

ug telegrafistinde

Fredrikshald: Færgestrædet

1910-12-01

Ella Johanne Andersen(kvinne)

1885-07-24

Eidsvold

hm ug telegrafistinde

Fredrikshald: Færgestrædet

1910-12-01

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Jensen Adolf Marinius 
1855
huseier
Jensen Anders
1823
fhv. musiksergent
Jensen Georgine
1823
g.m. fhv. musiksergent
Jensen Klara
1863
g.m. huseier
Olsen Bolette
1860
sypige
Olsen Elen
1817
enke
Syversen Carl August
1849
farver
Syversen Oleane
1840
g.m. farver
Syversen Sigvard
1871
maskinist

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var kasserer A.M.Jensen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 10.000 kroner og en branntakst på 17.200 kroner. I anmerkningsfeltet var det ført "Gaard".

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus og 1 Bagbygning og Udhuse samt Sidebygning ". Selve huset hadde to etasjer, men mye tyder på at sidebygningen kun hadde en etasje.
1.etg i våningshus med fem rom og kjøkken
Carl Syvers. hf g Farver egen forretning 1849 Skiptvedt Sm
Oleane Syvers. hm g Hustru 1840
Sigvard Syvers. s ug Maskinist dampskib 1871 Moss Sm (midlertidig bosatt Japan)
Oskar Syvers. s ug Mekaniker mek. verksted 1876
Olga Syvers. ug Datter 1879
Anders Syvers. ug Søn 1886

2.etg i våningshus med fire rom og kjøkken
Adolf Mauritz Jens. hf g Kasserer ved bomuldspinderis kontor 1855 Fr.hald
Thor Georg Jens. ug Søn 1889 Fr.hald
Martha Agnethe Jens. ug Datter 1891 Fr.hald n s
Anders Vik Jens. ug Søn 1894 Fr.hald
Elias Martin Jens. ug Søn 1896 Fr.hald
Maren Sofie Svends. ug Tjenestepige 1873 Borge Sogn Smaalenene

1.etg i bakbygning med to rom og kjøkken
Ellen Ols. hm e Underholdes af datter 1816 Eningdalen Sm
Bolette Olava Ols. d D!! Sømmerske 1860 Torpedalen Berg Sm
Mina Otilie Halvors. el ug Naatlerske 1864 Eningdalen Sm

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bodde det tretten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anders Nielsen(mann)

1815

i Berg, Smaalenene

Familiens overhode e-mand

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Rina Solset(kvinne)

1832

Gausdal

Plejedatter ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Gusta Elise Nielsen(kvinne)

1871

Frederekshald

Plejedatter ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Callotte Andersen(kvinne)

1838

Sverige

Tjenestetyende ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Johannes Olsen(mann)

1816

Ide Herred

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Elen Olsen(kvinne)

1816

Ide Herre

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Marte Andersdatter(kvinne)

1812

Ide Herred

Svigerinde ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Catrine Nielsdatter(kvinne)

1801

Frederekshald

enslig Logerende e

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Johan Magnus Svendsen(mann)

1831

Sverige

Familiens overhode e-mand

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Ida Anna Emelie Svendsen(kvinne)

1887

Frederekhald

Datter

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Karoline Marie Hegge(kvinne)

1857

Throndhjem

Husbestyrerinde ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Sophie Sandberg(kvinne)

1865

Frederekshald

Logerende hørende til Familien ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Alette Emilie Pettersen(kvinne)

1871

Id Hered

Tjenestetyende ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

 

 

* 1897

I kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1890 - 1906 (side 56 nr.42) finner vi fhv. farversvend og rentier Anders Nielsen død den 13.mai 1897. Dødsårsaken er oppgitt til "Bronc. chronica". I følge samme kirkebok var han født i Berg i 1815.

 

En af Byens ældste og anseede haandverkere Farver A. Nilsen paa Sørhalden er i Torsdag afgaaet ved Døden efter flere Åars Sygeleie i en Alder af henved 82 Aar.

Farver Nilsen var i tidligere Dage en velkjendt Personlighed i Byen, af hvis Kommunebestyrelse han i et længre Tidsrum har været Medlem. Ogsaa abdre tillidshverv var ham betroet, saaledes var han Valgmand ig nogle Aar Præstens Medhjælper.

Den gamle hædersmand var i de fem sidste Aar af sit Liv fængslet til Sygeleiet.

 

 

Utdrag fra panteregister:

Fuldmagt fra Farver A. Nilsens Arvinger : Lydia Sundelius med stand?? J.A. Hartvigh, Jean Sundelius  ved J.A. Sundelius, Elen Nilsen, Oliane Syversen samt Kirsten B Hansen med Paategning fra R. Neeb og J. Andersen om at forannævnte er eneste og myndige Arvinger efter afdøde Farver A. Nilsen, dat 22/7, 27/7, 29/7 og 16/8 97 til Arnt Andersen til at oppgjøre Boet, sælge Eiendommen og udstede Skjøde paa deres vegne

Skjøde fra A. Nielsen Arvinger ved Arnt Andersen iflg foranst. Fuldmagt til Kasserer A.M. Jensen paa d.E. for Kr 9200,- dat 9/8 97

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 må matrikkelen være ført inn med feil matrikkelnummer. Nr.250 er registrert både på denne matrikkelen og på Skippergata 3. Løpenummer og eier, som er oppgitt til Farver A. Nilsen, stemmer overens med matrikkelnummer 251, så opplysningene er derfor ført inne her.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Anders Niels. 1825 M Berg Husejer
1 Kina Solseth 1862 M Gausdal Plejedatter
1 Elise Marie Hans. 1870 K Ide Prestegjeld Tjenestepige
1 Johan Svenson 1832 M Sverige Farvermester (Fraværende)
1 Bolette Hans. 1850 K Ide Husholderske
1 Sofie Sandberg 1865 K Fredrikshald Butikjomfru
Sidebygning Karl August Svenson 1849 M Sverige Blikkenslagersvend hos Blikkenslager Hansen
Sidebygning Lotta Svenson 1857 K Ide Hustru
Sidebygning Pauel Svenson 1881 M Fredrikshald Søn
Sidebygning Artur Svenson* 182!! M Fredrikshald Søn !! Fødselsår feil, muligens 1882
Sidebygning Ana Kristine Svenson* 1884 K Fredrikshald Datter
Sidebygning Andreas Petter Hans. 1858 M Ide Lagermand Gjændè??
Sidebygning Alma Oline Hans. 1860 K Ide Hustru
Sidebygning Harald Albert Hans.* 1883 M Fredrikshald Søn
Sidebygning Hans Gjøran Hans.* 1885 M Fredrikshald Søn
Sidebygning Fride Antonette Eriks. 1875 K Ide Barnepige

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Farver A.Nielsen som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på kroner 12.000 og en branntakst på kroner 16.840.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har oppført Farver A. Nielsen som eier av matrikkelen. Her kan vi også lese at Nielsen hadde en hest på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anders Nielsen(mann)

1815

Berg

Husbond e Farvermester

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Rønog Solseth(kvinne)

1832

Gausdal

tj ug Husholerske

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Trine Alete Andersen(kvinne)

1857

Frhald

tj ug Butikjomfru

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Mariane Christofersen(kvinne)

1857

Tistedalen

d ug Tjenestepige

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Peder Kjørboe(mann)

1836

Frhald

Husbond ug Handelsmand

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Herman Kjørboe(mann)

1824

Frhald

Broder ug Understøttes af sine Brødre

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Katinka Kjørboe(kvinne)

1832

Frhald

Søster ug Understøttes af sine Brødre

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Johanes Olsen(mann)

1816

Id

hf g Gaardskarel

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Elen Marie Olsen(kvinne)

1816

Id

Kone g

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Marte Andersdatter(kvinne)

1813

Id

søster ug Forsørges af No. 8

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Bolete Olava Johanesen(kvinne)

1860

Berg

d ug Forsørges af No. 8

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Martin Johanesen(mann)

1857

Berg

s ug Skomagerlære

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

 

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi to familier med til sammen fjorten personer på eiendommen. I tillegg er det også to hester og fire kveg på gården. En del av eiendommen er også brukt til jordvei, for det blir avlet en kvart tønne hvete, en kvart tønne rug og en halv tønne havre.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Anders Niels. Husfader Farvermester g 51 m Berg
2 Marit Martens. Hustru g 82 k Gausdal
3 Rønag Martens. Pleiedatter ug 34 k Gausdal
4 Lovise Wig Jomfru ug 20 k Grimstad
5 Eva Kaoline Niklas. Tjenestepige ug 25 k Sverig
6 Brita Maja Niklas. Tjenestepige ug 20 k Sverig
7 Andreas Gulbranson Farversvend ug 25 m Sverig
8 Syver Niels. Læredreng ug 21 m Sverig
9 Ole Peders. Gaardsdreng ug 26 m Skeberg

10 Andreas S. Kreutz Ritmester - Overtoldbetjent e 65 m Kongsvinger
11 Svea Aurora S. Kreutz Datter ug 25 k Askim
12 Nora Edla C. Kreutz Datter ug 23 k Høland
13 Emma Marie B. Kreutz Datter ug 22 k Blakjer
14 Karen A. Jons. Tjenestepige ug 23 k Valøerne

 

* 1839

Utdrag fra panteregister:

Præsteattest om at Maritte Rød, enke efter Farver E. Rød, er ægteviet med Farver Anders Nielsen den 6 August 1839

 

* 1833

Utdrag fra pantergister:

Testamente mellom Farver E. Rød og Kone Marit Mortensdatter om at den Længstlevende af dem blir Eier af deres Fællesbo, dat 25. April og konfirmert 11. Novbr. 1833

 

* 1824

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Farvermester Ole Mulvad til Farversvend Elelf Gjertsen Roed paa denne Gaard. Tinglyst 3. Mai 1824

 

* 1801

I folketellinga i 1801 er gård nr.251 ikke nevnt.


Sist oppdatert 08.03.2023 18:10