Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Skippergata 10

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 107

Løpenummer i 1901 matrikkel: 82

Matrikkelnummer: 238a

Gårds og bruksnummer: 160/388

 
Foto: SW
 
   

 

 

* 2006

 

* 1999

 

* 1993

 

* 1992

Teksten som Halden Arbeiderblad hadde til dette bildet 13.oktober 1992 var: Cato Ringstad kjøper opp Sørhalden. Firmaet har kjøpt Skippergata 10 (i forgrunnen) og 12.

Reportasjen til Halden Arbeiderblad kan leses på Nasjonalbiblioteket sine sider. (side 11)

 

* 1991

 

* 1986

 

* 1984

 

* 1977

 

* 1973

 

* 1971

 

* 1969

 

* 1965

 

* 1964

 

* 1963

 

* 1962

 

* 1961

 

* 1959

 

* 1958

 

* 1957

 

8.mars 1957 brenenr bygningen i Skippergata 10.

Mer om denne brannen kan leses på egen side om branner i Halden.

 

* 1956

 

* 1952

 

* 1949

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Skippergata 10:

 

* 1940

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 7/8-1940 fra Petter Lundquist til Kafevert Kristian Karlsen født 18/4-1896 for Kr. 27000,00

 

* 1937

Kontrakt mellom kjøpmann P. Lundquist f.3/5-1870 og Johan Strøm sin kolonialforretning i d.e. med de butiklokaler 5 lagerrum og 2 kjellerrum som Lundquist nu bruker unntagen loftsrummet i 2.etg i bakgården, med årlig leieavgift Kr 1500,-. Kontrakten er uopsigelig i 5 år fra 1/5-1937 fra hver av partene og kan derefter opsies med 6 mnd. varsel. Ved oppsigelse kan således kontrakten tidligst bringes i ophør 1.nov.1942, Kontrakten inneholder flere forskjellige betemmelser deribl. forkjøpsrett for leieren og hans sønner i tillfelle salg av gården m.m Dat 30/4-1937 Pantebok BII

 

* 1936

 

* 1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Lundquist Petter L.
1870
kjøpmann Skippergata 10
Nygaard Ole
1889
stuerarbeider Skippergata 10
Nygaard Olga Marie
1893
g.m. stuerarbeider Skippergata 10

 

 

* 1926

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Skippergata 10.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 P Lundquist

01

1870-05-03

Sverige

-

hp

ug

Kjøbm. Colonialforretning

002 Ida Berggren

01

1885-09-12

Sverige

-

l

ug

Butikdame

001 Karl A Hagelund

02

1892-01-30

Fredrikshald

-

hp

g

Styrmand(men for tiden uten arbeid)

002 Aagot M Hagelund

02

1896-06-26

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

001 Ole Nygaard

03

1889-12-30

Hvaler

-

hp

g

Stuerarbeider

002 Olga Marie Nygaard

03

1893-02-05

Aremark

-

hu

g

husmor

003 Else Betty Nygaard

03

1915-11-13

Fr.hald

-

d

ug

-

004 John Ragnar Nygaard

03

1918-11-14

Fr.hald

-

s

ug

-

001 Karl Johan Berg

04

1875-09-20

Gestar i Sverige

-

hp

g

Skotøiarbeider

002 Anna Justine Berg

04

1877-08-02

Sverige

-

hu

g

Husmor

003 Henry Martinius Berg

04

1902-01-01

Fr.hald

-

s

ug

Stationbetjent

004 Reimi Evarda Berg

04

1904-06-14

Fr.hald

-

d

ug

Skotøiarbeiderske

005 Georg Sverre Berg

04

1907-02-16

Fr.hald

-

s

ug

-

006 Reidar Kaare Berg

04

1909-07-02

Fr.hald

-

s

ug

-

007 Leif Omar Berg

04

1913-09-03

Fr.hald

-

s

ug

-

008 John Ejlert Berg

04

1916-10-16

Fr.hald

-

s

ug

-

009 Gunnar Reinholt Berg

04

1917-07-02

Fr.hald

-

s

ug

-

010 Trygve Robert Berg

04

1919-03-13

Fr.hald

-

s

ug

-

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et "vaaningshus, uthus Skur & Stald" på matrikkelen. Våningshuset har to etasjer. Det er fire boenheter på eiendommen. To av disse er kvistleiligheter i bakhus.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Våningshus 1. og .2 etg egengård          

Peter Lundqvist(mann)

1870-05-03

Sverige

hf ug Kjøbmand Kolonialhl.

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Kristine Lundqvist(kvinne)

1835-05-29

Sverige

husholderske e husholderske

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Ida Bergren(kvinne)

1885-09-12

Sverige

tj ug Butikjomfru

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Kvist bakbygning 13 kr. pr. mnd.          

Karl Aug. Karlsen(mann)

1880-01-23

Asak

hf g Høvleriarbeider

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Anna Sofie Karlsen(kvinne)

1880-01-20

Id

hm g Hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Evelyn Alexandra Karlsen(kvinne)

1907-03-07

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Aslaug Margit Fredriksen(kvinne)

1897-12-27

Fredrikshald

Pleiedatter ug Pleiedatter

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Karl Johan Berg(mann)

1875-09-20

Sverige

hf g Skofabrikarbeider

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Kvist bakbygning 15 kr. pr. mnd.          

Anna Justine Berg(kvinne)

1877-08-02

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Oskar William Berg(mann)

1897-11-14

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Henry Martinius Berg(mann)

1902-04-01

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Reimy Edvarda Berg(kvinne)

1904-06-14

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Georg Sverre Berg(mann)

1907-02-16

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Reidar Kaare Berg(mann)

1909-07-02

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Våningshus 2.etg 10 kr. pr. mnd.          

Anders Magnus Noren(mann)

1842-12-25

Sverige

hf g Skotøiarbeider

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Johanne Noren(kvinne)

1844-01-07

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Vilhelmine Noren(kvinne)

1886-04-06

Sverige

d ug Skotøiarbeiderske

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

 

* 1904

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til kjøbmand P.Lundquist for kr 17200,00, dat 7/4 04

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andreassen Elvine Nicoline
1854
g.m. trælasthandler
Andreassen Nils
1852
trælasthandler
Bodahl Albertine Justine
1856
g.m. handelsmand
Bodahl Johan Hilmer
1856
Handelsmand
Johannesen Johan Petter
1875
bryggearbeider
Johannesen Johan Petter
1834
seilmager
Johannesen Maren Elisabeth
1845
g.m. seilmager
Johannesen Nils Oskar
1872
Seilmager
Johnsen Betzy
1852
g.m. dampskibsfører
Johnsen Olaves
1856
dampskibsfører
Jørgensen Sofie
1875
skoarbeiderske
Løkkeberg Anton N.
1876
styrmand
Olsen Anna
1849
g.m. formand
Olsen Johannes
1861
formand
Pedersen Trine
1870
skoarbeiderske
Vedlund Adolf
1848
stenhugger
Vedlund Laura Bolette
1865
g.m. stenhugger

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var handelsmand Joh. H. Bodahl oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 16.000 kroner og en branntakst på 17.630 kroner.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "almindeligt Vaaningshus, Sidebygning & vedskjul " med en etasje. Det bor 29 personer i huset og disse er fordelt på åtte leiligheter.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Fem rom og kjøkken
Ole Watnemellem hf g Handelsman & Arbeider 1845 Rakkestad Sm
Andrine Watnemellem hm g Hustru 1838 Id Sm
Julie Halvors. ug Tjenestepige 1866 Metodist
Henry Andrias Halvors. Opfostring Søn ug 1887

To rom og kjøkken
Petter Pauls. hf g Skræddersvend 1855 Skaane, Sverige
Amanda Pauls. hm g Husmor 1862 Elfsborgs len
Amalie Pauls. ug Datter 1885 Elfsborgs len
Hulda Pauls. ug Datter 1887 Elfsborgs len Sverige

ett rom og kjøkken
Sofie Jørgens. ug Notlerske 1872 Skjeberg Sm
Trine Peders. ug Notlerske 1872 Tøftedalen sogn Sverige

Et kvistrom og kjøkken
Peter Johannes. hf g Seilmager, eg. forretn 1834
Maren Johannes. hm g Hustru 1844
Nils Johannes. s ug Fyrbøder paa dampskib 1872 Id Sm (midlertidig i Antwerpen)

Et kvistrom og kjøkken 
Olaves Johns. hf g Bryggearbeider 1856 Nøssemark Sm Sverige s
Betzy Johns. hm g Hustru 1852 Dalsland Sverige
Johan Oskar Johns. s ug Skofabrikarbeider 1883
Karl Hjalmar Johns. ug Søn 1886
Harry William Johns. ug Søn 1889
Selma Olivia Johns. ug Datter 1892
Viktoria Antonie Johns. ug Datter 1896

To kvistrom og kjøkken
Karl Johan Berg hf g Skofabrikarbeider 1875 Sverige
Anna Justine Berg hm g Hustru 1877 Sverige
Oskar Villiam Berg ug Søn 1897
x Daniel Berg m mt Kornsjo el ug Skofabrikarbeider 1884 Sverige

To rom og kjøkken
Alma Marie Ørum hm g Syforretning egen 1864 katholske
Ragnar Olaf Hennings Ørum ug Søn 1893 katholske
Henry Augustin Ørum ug Søn 1895 katholske
Kathrine Peders. l e 1825

To rom og kjøkken
Johannes Ols. hf g Bryggearbeider 1861 Dalsland, Sverige
Anna Ols. hm g Hustru 1849 Wermeland

 

* 1899

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra J.T. Halvorsen til Kjøbmand Joh. Bodahl for 16500,00 dat 24/10-99

 

* 1897

Gaarde tilsalgs

Gaard matr. no. 238a og gaard matr. no. 239 begge i Skippergaden sælges for rimelig pris og paa gode konditioner ved

Edvin Hall

Overretssagfører

 

 

* 1894

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Hmd. Lorentz Andersen til Skomagerm. J.T. Halvorsen paa d.E. for Kr. 8750,00 dat 21/7 94

 

Gaardhandel. Handelsmand Lorentz Andersens Gaard Matr. No. 238 a Sørhalden er solgt til Skomager J. L. Halvorsen for 8750. Kr.

 

 

 

* 1892

Gaard No. 238a

i Skippergade er tilsalgs billig og paa gode Konditioner ved

L. Andersen

 

 

* 1891

Handelsmand Lorentz Andersen Gaard M. No. 238 a i Skippergaden sælges ved Overretssagfører Johannesen

 

 

 

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi trettitre personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anne Andersen(kvinne)

1814

Arendal

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

Kristian Udberg(mann)

1874

Kristiania

Søn ug

Frhald: Rode No 2

1891

Ole. Peder Rasmussen(mann)

1818

Fredrikshald

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Hellene Rasmussen(kvinne)

1826

Sanna naa Sverige

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

Ole Mareneus Johannesen(mann)

1877

Sarpsborg

Søn ug

Frhald: Rode No 2

1891

Bretta Lesa Andersen(kvinne)

1855

Karlstads Læn Sverege

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

Norman August Andersen(mann)

1885

Fr.hald

Søn

Frhald: Rode No 2

1891

Karla Mariane Andersen(kvinne)

1887

Fr hald

Datter

Frhald: Rode No 2

1891

Carl Olsen(mann)

1860

Næsing Sverege

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Johan Johanesen(mann)

1856

Navestad Sverege

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Mathelde Johanesen(kvinne)

1855

Navestad Sverege

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

Anne Marie Udberg(kvinne)

1860

Sponvigen Berg Smaal

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

Krestene Elesabæt Andersen(kvinne)

1883

Fr.hald

Datter

Frhald: Rode No 2

1891

Klaus Arved Olsen.(mann)

1885

Fredrikshald

Søn

Frhald: Rode No 2

1891

Karla Augusta Olsen(kvinne)

1887

Fredrikshald

Datter

Frhald: Rode No 2

1891

Petra Johannesen(kvinne)

1888

Fredrikshald

Datter

Frhald: Rode No 2

1891

Kala Johannesen(kvinne)

1890 des.

Fredrikshald

Datter

Frhald: Rode No 2

1891

Ole Andreas Danielsen(mann)

1844

Arendal

Stedsøn ug

Frhald: Rode No 2

1891

Daniels Danielsen(mann)

1849

Arendal

Stedsøn ug

Frhald: Rode No 2

1891

Nora Udberg(kvinne)

1881

Kristiania

Datter ug

Frhald: Rode No 2

1891

Bror Ole Norman Udberg(mann)

1883

Fredrikshald

Søn

Frhald: Rode No 2

1891

Thor Udberg(mann)

1889 aug.

Fredrekshald

Søn

Frhald: Rode No 2

1891

Johannes Johannesen(mann)

1844

Eidsberg

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Marie Johannesen(kvinne)

1847

Esberg

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

Karl Johan Andersen(mann)

1880

Sverige

Søn

Frhald: Rode No 2

1891

Gustav Adolph Andersen(mann)

1889 febr.

Fr hald

Søn

Frhald: Rode No 2

1891

Helda Mathelda født (Pettrsen) Olsen(kvinne)

1853

Sverige

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

Lorendz Andersen(mann)

1825

Lysekil Sverige

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Johannes Antonius Norman Udberg(mann)

1852

Fredrikshald

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Jörgen. Krestoffersen(mann)

1883

Sverige

Dattersön

Frhald: Rode No 2

1891

August Anderson(mann)

1851

Karlstad Sverege

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Thorval Imanuel Olsen(mann)

1890 april

Fredrikshald

Søn

Frhald: Rode No 2

1891

Olaf Johanesen(mann)

1883

Fredrikshald

Søn

Frhald: Rode No 2

1891

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert Handelsmand L. Andersen som eier av matrikkelen. Det bor da atten personer på denne eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 S?? Anders. 1825 M Sverige Handlende
1 Anne Anders. 1815 K Østre Rendal??
1 Albertine Syprians. 1836 K Sverige Handlende
1 Anders Johans. 1833 M Sverige Arbeider Bager Olsen
1 Anne M. Anders. 1831 K Sverige
1 Johan E. Anders. 1865 M Sverige Arbeider Elander??
1 Anders M. Anders. 1867 M Sverige
1 Anne M. Anders. 1864 K Sverige
1 Ole F. Anders. 1872 M Sverige
1 J @G@ Ols. 1861 M Sverige Mekaniker
1 E. A. Holm 1851 M Sverige Mekaniker
1 Ole Danjels. 1844 M Arendal Fragtemand
1 Danjel Danjels. 1849 M Arendal Fragtemand
2 Ole Rasmus. 1818 M Fredrikshald Fragtemand
2 Helene O. Rasmus. 1826 K Fredrikshald
2 Jens Bjørklund?? 1884 M Fredrikshald
2 Marinius Ols. 1856 M Sverige Skredder sven
2 Antonie E. Ols. 1854 K Sverige

 

* 1884

 

* 1883

Handelsgaard tilsalgs

Gaarden No. 238a i Skippergaden, som indehodler 2 Butiker, 8 Værelser, 3 Alkover, 3 Kjøkkener, fulstændige Udhusbygninger og rummeligt Gaardsrum. Alt i god Stand. Gaarden har Fasade til 2 Gader og nære Vandet, ligger godt til for handel, sælges paa gode Konditioner og yderst billig Pris ved Eieren, der bor paa Stedet. Brandtaxt er 15.760 Kroner

L. Andersen

 

 

* 1878

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 finner vi Handl. Lars Andersen som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 6.500 kroner og en branntakst på 15.760 kroner.

 

* 1877

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi Fragtemand L. Andersen oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Lorents Andersen(mann)

1828

Fjeldbakke Sverge

hf g Fragtemand

Fredrikshald: Skippergade

1875

Anne Andersen(kvinne)

1814

Arendal

Kone g

Fredrikshald: Skippergade

1875

Ole Danielsen(mann)

1844

Arendal

s ug Sømand

Fredrikshald: Skippergade

1875

Lars Petter Grønning(mann)

1827

Helgeland

hf g Seilmager

Fredrikshald: Skippergade

1875

Daniel Danielsen(mann)

1850

Arendal

s ug Sømand

Fredrikshald: Skippergade

1875

 

* 1869

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Truls Joh. Wiel til Fragtemand Lorentz Andersen paa d.G. med Grund, Tomt og Tilligender, dat 4 Decbr. 1869

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 er matrikkelen ikke delt. På skjemaet for matrikkel 238 er det Truels Johs Wiel som har satt sin underskrift.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Dagny Wiel(kvinne)

1846

Eningdalen

Datter ug

Fredrikshald: Skippergaden

1865

Alma Wiel(kvinne)

1847

Bergs Sogn

Datter ug

Fredrikshald: Skippergaden

1865

Ottilia Wiel(kvinne)

1853

Bergs Sogn

Datter ug

Fredrikshald: Skippergaden

1865

Helga Wiel(kvinne)

1855

Bergs Sogn

Datter ug

Fredrikshald: Skippergaden

1865

Johannes Wiel(mann)

1856

Bergs Sogn

Søn ug

Fredrikshald: Skippergaden

1865

Frederik Frølich(mann)

1832

Throndhjem

ug Skipscapitain

Fredrikshald: Skippergaden

1865

Anne Bolette Olsen(kvinne)

1839

Id Sogn

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Skippergaden

1865

Stina Olavesen(kvinne)

1849

Bergs Sogn

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Skippergaden

1865

Marie Tomine Wiel(kvinne)

1845

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Skippergaden

1865

Truls Johan Wiel(mann)

1863

Id Sogn

Søn ug

Fredrikshald: Skippergaden

1865

Truels Johs Wiel(mann)

1822

Frederikshald

Huusfader g Propritair

Fredrikshald: Skippergaden

1865

Elise M. Wiel f Lyche(kvinne)

1824

Drammen

Huusmoder g

Fredrikshald: Skippergaden

1865

Mathilde Wiel(kvinne)

1859

Bergs Sogn

Datter ug

Fredrikshald: Skippergaden

1865

Laurine Peersdatter(kvinne)

1834

Tistedalen

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Skippergaden

1865

Christian Svendsen(mann)

1850

Id Sogn

ug Tjenestedreng

Fredrikshald: Skippergaden

1865

 

* 1860

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Enkefru Broch til Propietær Truls J. Wiel paa Matr 238a med Grund Tomt og Indretninger, dateret 25 October og thinglæst 9. Novbr. 1860

 

 

* 1859

Utdrag fra panteregister:

Skiftebrev i Nils Werenskjold Brocks Dødsbo, hvorved MatrN 238a er underlagt Enkefru Brock til Eiendom. Tinglyst 16.Sept. 1859

 

* 1840

Min Gaard paa søndre Frederikshald er tilkjøbs.

N. W. Brock.

 

 

* 1836

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Kjøbmand Jens Andersen til Corpsmajor Nils Wenerskjold Brock paa Mtr 238a Tinglyst 21. Marts 1836

 

* 1833

Gaarden No. 238, beliggende i Skippergaden paa søndre Frederikshald og tilforn beboet af Herr Kjøbmand Elster, er underhaanden, paa billige Vilkaar, tilkjøbs, naar man derom henvender sig til

J. A. Andersen.

 

 

* 1832

Onsdagen den 18de Juli førstkommende bliver, efter Vedkommendes Reqvisition, paa Grund af Udeblivelse med Betaling af resterende Skatter, offentlig Auction afholdt udi og over efternævnte, i Frederrikshald Bye beliggende Eiendomme, nemlig:

  • Eftermiddag Kl 2. over Gaarden, Brandforsikrings-No.- 12, Matr.-No. 229 og 230, tilhørende Mægler Christophersen, Assureret for 6060 Spd.;

  • Eftermiddag Kl 4, over Garden, Brand-No. 137, Matr.-No. 238, tilhørende Kjøbmand H. Elster, assureret for 750 Spd.;

  • Eftermiddag Kl. 5, over Gaarden, Brand-No. 58, Matr.-No. 82, tilhørende Skipper H. C. Hansen, assureret for 1300 Spd.;

  • Eftermiddag Kl. 6, over Gaarden, Bran-No. 223, Matr.-No. 354, tilhørende Skræddermester C. Johannesen, assureret for 1200 Spd.

Conditionerne erfares paa Auctionsstedet.

Frederikshald. den 16de Juni 1832

Svensen.

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reguleringskommisjonsforslag, hvorefter af denne Tomt Mtr 238 til Gaden afgis 66 1/2 kvadratalen. Tinglyst 22 Januar 1827

 

* 1801

Folketellinga i 1801 forteller om fire personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karen Elisabeth Elster(kvinne)

1754

Huusmoder Enke efter 1te gifte Enke efter skipper knud elster

Friderichshald: Skipper Gaden

1801

Maria Elisabeth Elster(kvinne)

1778

Hendes datter Ugift

Friderichshald: Skipper Gaden

1801

Oloug Hansdatter(kvinne)

1777

Tienestepige Ugift

Friderichshald: Skipper Gaden

1801

Elen Margrethe Elster(kvinne)

1781

Hendes datter Ugift

Friderichshald: Skipper Gaden

1801

 

 Sist oppdatert 22.11.2023 17:46