Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Skippergata 10

 

Løpenummer i 1878 matrikkel:

Løpenummer i 1901 matrikkel:

Matrikkelnummer:

Gårds og bruksnummer:

 
Foto:

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 107

Løpenummer i 1901 matrikkel: 82

Matrikkelnummer: 238a

Gårds og bruksnummer: 160/388

 
Foto: SW

Teksten som Halden Arbeiderblad hadde til dette bildet 13.oktober 1992 var: Cato Ringstad kjøper opp Sørhalden. Firmaet har kjøpt Skippergata 10 (i forgrunnen) og 12.

Reportasjen til Halden Arbeiderblad kan leses på Nasjonalbiblioteket sine sider. (side 11)

 

*

 

8.mars 1957 brenenr bygningen i Skippergata 10.

Halden Arbeiderblad sin reportasje kan leses på Natjonalbiblioteket sine nettsider.

 

*

 

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Skippergata 10:

 

*

 

 

*

 

Folketellinga i 1910 har registrert et "vaaningshus, uthus Skur & Stald" på matrikkelen.Våningshuset har to etasjer. Det er fire boenheter på eiendommen. To av disse er kvistleiligheter i bakhus.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Våningshus 1. og .2 etg egengård          

Peter Lundqvist(mann)

1870-05-03

Sverige

hf ug Kjøbmand Kolonialhl.

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Kristine Lundqvist(kvinne)

1835-05-29

Sverige

husholderske e husholderske

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Ida Bergren(kvinne)

1885-09-12

Sverige

tj ug Butikjomfru

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Kvist bakbygning 13 kr. pr. mnd.          

Karl Aug. Karlsen(mann)

1880-01-23

Asak

hf g Høvleriarbeider

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Anna Sofie Karlsen(kvinne)

1880-01-20

Id

hm g Hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Evelyn Alexandra Karlsen(kvinne)

1907-03-07

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Aslaug Margit Fredriksen(kvinne)

1897-12-27

Fredrikshald

Pleiedatter ug Pleiedatter

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Karl Johan Berg(mann)

1875-09-20

Sverige

hf g Skofabrikarbeider

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Kvist bakbygning 15 kr. pr. mnd.          

Anna Justine Berg(kvinne)

1877-08-02

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Oskar William Berg(mann)

1897-11-14

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Henry Martinius Berg(mann)

1902-04-01

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Reimy Edvarda Berg(kvinne)

1904-06-14

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Georg Sverre Berg(mann)

1907-02-16

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Reidar Kaare Berg(mann)

1909-07-02

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Våningshus 2.etg 10 kr. pr. mnd.          

Anders Magnus Noren(mann)

1842-12-25

Sverige

hf g Skotøiarbeider

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Johanne Noren(kvinne)

1844-01-07

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Vilhelmine Noren(kvinne)

1886-04-06

Sverige

d ug Skotøiarbeiderske

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

 

*

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var handelsmand Joh. H. Bodahl oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 16.000 kroner og en branntakst på 17.630 kroner.

 

*

 

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "almindeligt Vaaningshus, Sidebygning & vedskjul " med en etasje. Det bor 29 personer i huset og disse er fordelt på åtte leiligheter.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Fem rom og kjøkken
Ole Watnemellem hf g Handelsman & Arbeider 1845 Rakkestad Sm
Andrine Watnemellem hm g Hustru 1838 Id Sm
Julie Halvors. ug Tjenestepige 1866 Metodist
Henry Andrias Halvors. Opfostring Søn ug 1887

To rom og kjøkken
Petter Pauls. hf g Skræddersvend 1855 Skaane, Sverige
Amanda Pauls. hm g Husmor 1862 Elfsborgs len
Amalie Pauls. ug Datter 1885 Elfsborgs len
Hulda Pauls. ug Datter 1887 Elfsborgs len Sverige

Et rom og kjøkken
Sofie Jørgens. ug Notlerske 1872 Skjeberg Sm
Trine Peders. ug Notlerske 1872 Tøftedalen sogn Sverige

Et kvistrom og kjøkken
Peter Johannes. hf g Seilmager, eg. forretn 1834
Maren Johannes. hm g Hustru 1844
Nils Johannes. s ug Fyrbøder paa dampskib 1872 Id Sm (midlertidig i Antwerpen)

Et kvistrom og kjøkken 
Olaves Johns. hf g Bryggearbeider 1856 Nøssemark Sm Sverige s
Betzy Johns. hm g Hustru 1852 Dalsland Sverige
Johan Oskar Johns. s ug Skofabrikarbeider 1883
Karl Hjalmar Johns. ug Søn 1886
Harry William Johns. ug Søn 1889
Selma Olivia Johns. ug Datter 1892
Viktoria Antonie Johns. ug Datter 1896

To kvistrom og kjøkken
Karl Johan Berg hf g Skofabrikarbeider 1875 Sverige
Anna Justine Berg hm g Hustru 1877 Sverige
Oskar Villiam Berg ug Søn 1897
x Daniel Berg m mt Kornsjo el ug Skofabrikarbeider 1884 Sverige

To rom og kjøkken
Alma Marie Ørum hm g Syforretning egen 1864 katholske
Ragnar Olaf Hennings Ørum ug Søn 1893 katholske
Henry Augustin Ørum ug Søn 1895 katholske
Kathrine Peders. l e 1825

To rom og kjøkken
Johannes Ols. hf g Bryggearbeider 1861 Dalsland, Sverige
Anna Ols. hm g Hustru 1849 Wermeland

 

*

 

Folketellinga i 1885 har registrert Handelsmand L. Andersen som eier av matrikkelen. Det bor da atten personer på denne eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 S?? Anders. 1825 M Sverige Handlende
1 Anne Anders. 1815 K Østre Rendal??
1 Albertine Syprians. 1836 K Sverige Handlende
1 Anders Johans. 1833 M Sverige Arbeider Bager Olsen
1 Anne M. Anders. 1831 K Sverige
1 Johan E. Anders. 1865 M Sverige Arbeider Elander??
1 Anders M. Anders. 1867 M Sverige
1 Anne M. Anders. 1864 K Sverige
1 Ole F. Anders. 1872 M Sverige
1 J @G@ Ols. 1861 M Sverige Mekaniker
1 E. A. Holm 1851 M Sverige Mekaniker
1 Ole Danjels. 1844 M Arendal Fragtemand
1 Danjel Danjels. 1849 M Arendal Fragtemand
2 Ole Rasmus. 1818 M Fredrikshald Fragtemand
2 Helene O. Rasmus. 1826 K Fredrikshald
2 Jens Bjørklund?? 1884 M Fredrikshald
2 Marinius Ols. 1856 M Sverige Skredder sven
2 Antonie E. Ols. 1854 K Sverige

 

*

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 finner vi Handl. Lars Andersen som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 6.500 kroner og en branntakst på 15.760 kroner.