Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Skippergata 13

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 117

Løpenummer i 1901 matrikkel: 81

Matrikkelnummer: 239

Gårds og bruksnummer: 160/390

 

 
Foto: SW 26.januar 2003

 

 

* 1998

I 1998 får Skippergata 13 byggeskikkprisen.

 

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1997

24.september 1997 har Halden Arbeiderblad et oppslag om nye eiere av Kongen Brygge. Disse eier også flere hus på Sørhalden. Der i blandt Skippergata 13.

Les hele oppslaget på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 4)

 

* 1996

 

* 1990

 

* 1988

 

* 1952

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer i Skippergata 13.

 

* 1942

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelen gått over til arvingene i August Johannessens dødsbo: 1) Hugo Johannessen 2) Arthur Johannessen 3) Botvidt Johannessen 4) Lilly Olsen 5) Signe Johannessen 6) Leif Johannessen

Skjøte til Botvidt Johannessen f. 4/6-93 fra de 5 medarvinger på 5/6 av d.e. for kr. 8333,33 Tinglyst 7/11-42

 

* 1938

 

* 1931

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Johannesen, / Johansen August
1863
fabrikkeier Skippergata 13
Johannesen, / Johansen Johanne Karoline
1851
g.m. fabrikkeier Skippergata 13
Johannesen, / Johansen Signe Othilde
1898
frøken Skippergata 13

 

 

* 1925

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det en boenhet i Skippergata 13.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 August Johannesen

01

1863-11-04

Sverige

-

hp

g

Skofabrikant

002 Karoline Johannesen

01

1857-04-25

Sverige

-

hu

g

Husmor

003 Bothvidt Johannesen

01

1893-06-04

Fredrikshald

-

s

ug

Skoarbeider h/ sin far

004 Lilly Johannesen

01

1895-07-03

Fredrikshald

-

d

ug

Naatlerske h/ sin far

005 Signe Johannesen

01

1898-12-22

Fredrikshald

-

d

ug

Husarbeide hjemme

006 Leif Johannesen

01

1902-07-17

Fredrikshald

-

s

ug

Skoarbeider h/ sin far

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om vaaningshus forretningslokale og et almindelig uthus på matrikkelen. Her bor det da tolv personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

August Johannesen(mann)

1863-11-04

Hogdals sogn Sverige

hf g skomakermester S

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Johanne Caroline Johannesen(kvinne)

185!!.04.25

Skee sogn Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Hugo Gotfred Johannesen(mann)

1887-06-16

Strømstad

s ug Elektrisk montør

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Arthur Emanuel Johannesen(mann)

!!.01.04

Fredrikshald

s ug Elektrisk montør

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Bothvid Gerhard Johannesen(mann)

1893-06-04

Fredrikshald

s ug Conditor Lærling

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Thorolf Johannes Johannesen(mann)

1895-07-03

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Lilly Helene Johannesen(kvinne)

1895-07-03

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Signe Othelie Johannesen(kvinne)

1898-12-22

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Leif Oscar Johannesen(mann)

1902-06-17

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Oliane Simonsdatter(kvinne)

1824-03-18

Skee sogn Sverige

svigermoder e ingen beskjeftigelse

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Oskar Olsen(mann)

1886-12-09

Sverige

el ug Stenhugger

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Bengt Bengtsen(mann)

1884-04-26

Sverige

el ug Stenhugger

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Johannesen August
1863
skomager
Johannesen Johanne K.
1857
g.m. skomager
Karlsen Hilda
1873
notlerske

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var skomager August Johannesen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 6.500 kroner og en branntakst på 7.890 kroner.

Skomaker August Johannesen som er registrert som eier av matrikkelen i 1901 var født i Hogdal. Han kom til Halden i 1888 og dør 23.mars 1942. Hans sønn Botvid Gerhard Johannesen og hustru Evanda (født Andersen) overtar huset. Botvid dør 23.februar 1952, men enken blir boende her til sin død 14.desember 1990.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "almindeligt Vaaningshus og Vedbod ". Huset hadde en etasje med en leilighet på fire rom og kjøkken pluss et kvistrom.
August Johannes. hf g Skomagmester 1863 Sverige
Johanne Caroline Johannes. hm g Hustru 1857 Sverige
Hugo Gotfrid Johannes. ug Søn 1887 Sverige
Artur Emanul Johannes. ug Søn 1891
Botvid Gerhard Johannes. ug Søn 1893
Lilly Helene Johannes. ug Datter 1895
Signe Olelie Johannes. ug Datter 22.12.1898
Torolf Johannes Johannes. ug Søn 1895
Hilda Paulen Carls. fl ug Notlerske 1871 Sverige
Edvin Strindberg el ug Skofabrikarbeider 1882 Sverige

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do (J.T. Halvorsen) til Skomager Aug. Johannesen paa d.E. for Kr. 6300,- dat 31/8 98 Tinglyst 4.Febr. 1898

 

* 1897

Gaarde tilsalgs

Gaard matr. no. 238a og gaard matr. no. 239 begge i Skippergaden sælges for rimelig pris og paa gode konditioner ved

Edvin Hall

Overretssagfører

 

* 1891

Folketellinga i 1891 forteller om sytten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Nils Sigvardt Johansen(mann)

1873

Sverige

Logerende hørende til Familien ug

Frhald: Rode No 2

1891

Johan Edvin Jansen(mann)

1872

Ide Hered Smaalenene

Logerende hørende til Familien ug

Frhald: Rode No 2

1891

Jens Theodor Halvorsen(mann)

1855

Id. Herred (Id)

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Jenny Olova Holvorsen(kvinne)

1882

Fredrikshald

Datter

Frhald: Rode No 2

1891

Gustav Alfred Gustavsen(mann)

1870

Moss

Logerende hørende til Familien ug

Frhald: Rode No 2

1891

Anders Gustav Elitssen(mann)

1870

Sverige

Logerende hørende til Familien ug

Frhald: Rode No 2

1891

Bolete Johansen(kvinne)

1860

Asak Smaalenene

Tjenestetyende ug

Frhald: Rode No 2

1891

Karla Petronelle Helene Holvorsen(kvinne)

1880

Fredrikshald

Datter

Frhald: Rode No 2

1891

Martha Kristine Halvorsen(kvinne)

1887

Fredrikshald

Datter

Frhald: Rode No 2

1891

Anna Vilhelmine Berggrén(kvinne)

1875

Sverige

Tjenestetyende ug

Frhald: Rode No 2

1891

Syvert Larsen(mann)

1827

Ide Sogn Smaalene

Svigerfader e-mand

Frhald: Rode No 2

1891

Karl Johan Andersen(mann)

1871

Ide Smaalenene

Logerende hørende til Familien ug

Frhald: Rode No 2

1891

Kirstine Sörqvist(kvinne)

1871

Sverige

Tjenestetyende ug

Frhald: Rode No 2

1891

Olova Petronelle Halvorsen(kvinne)

1847

Fredrekshald

Hustru ug

Frhald: Rode No 2

1891

Jens Markus Halvorsen(mann)

1889 jan.

Fredrikshald

Søn

Frhald: Rode No 2

1891

Alma Sjøt(kvinne)

1867

Sverige

Logerende hørende til Familien ug

Frhald: Rode No 2

1891

Agel Emanuel Malkolmsen(mann)

1874

Sverige

Logerende hørende til Familien ug

Frhald: Rode No 2

1891

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er J.T. Halvorsen registrert som eier av matrikkelen. Følgende personer bor da på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Jens Theodor Halvors. 1855 M Ide Prestegjeld Skomager & Læderhandel
1 Olava Petronelle Halvors. 1847 K Fr.hal Kone
1 Karla Petronelle Halvors. 1880 K Fr.hal Datter
1 Jeni Olava Halvors. 1882 K Fr.hal Datter
1 Hilma Jakobs. 1866 K Steneby soken Sverige Tjenestepige
1 Hanna Petters. 1870 K Ide Prestegjeld Tjenestepige
1 Hendrikke Hans. 1822 K Drøbak Tjenestepige F Losesjerte her men for øieblikket paa landet
2 Hans Martin Hans. 1866 M Ide Prestegjeld Skomager Lærling F Losesjerte her men for øieblikket paa landet
2 Carl Even Ols. 1869 M Sverige Skomager Lærling
2 Oskar Hans. 1868 M Ide Prestegjeld Skomager Lærling
2 Jens Anders. 1866 M Ide Prestegjeld Skomager Lærling
2 Aleksander Magnus. 1868 M Frhal Skomager Lærling
2 Johan Ols. 1866 M Frhal Skomager Lærling
2 Syver Lars. 1835 M Ide Prestegjeld Skomager

 

* 1881

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skomagermester S. Larsen til Læderhandler J.T. Halvorsen paa Halvparten av d.E. dat 3. og tinglyst 5. August 1881

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Skipper Andreas Olsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 5.000 kroner og en branntakst på 7.160 kroner.

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Skibsfører Andreeas Olsen til Skomagermester S. Larsen og Læderhandler J.T. Halvorsen dat 26. November og tinglyst 29. November 1878

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har registrert Andreas Olsen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole August Olsen(mann)

1872

Frhald

s ug

Fredrikshald: Skippergade

1875

Kristine Elise Olsen(kvinne)

1875

Frhald

d ug

Fredrikshald: Skippergade

1875

Johan!! Marie Olsen(kvinne)

1841

Sponvigen

Kone g

Fredrikshald: Skippergade

1875

Andreas Gotfred Olsen(mann)

1869

Frhald

s ug

Fredrikshald: Skippergade

1875

Johanne Gustavsen(kvinne)

1855

Jessæter Sokn Sverge

Tjenestep. ug

Fredrikshald: Skippergade

1875

Oline Hansen(kvinne)

1827

Berg

hm e Forsørges af sin Søn

Fredrikshald: Skippergade

1875

Ole Martin Hansen(mann)

1858

Frhald

s ug Styrmandelev

Fredrikshald: Skippergade

1875

Andreas Olsen(mann)

1840

Sponvigen

hf g Gaardeier og Skipper

Fredrikshald: Skippergade

1875

Hans Kristian Hansen(mann)

1849

Sponvigen

s ug Styrmand

Fredrikshald: Skippergade

1875

 

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skibsfører Adolf Solberg til Skibsfører Andreas Olsen paa denne Gaard, dateret 26. og tinglyst 30. Januar 1872

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 så finner vi kun en familie med en tjenestepike på matrikkelen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Trosbekjennelse
1 Adolph Solberg Husfader Skibsfører g 43 m Frederikshald
2 Emilie Solberg* f Liborel hans Kone g 35 k G Frankrig Katholik
3 Adolph Solberg deres Søn ug 11 m Frederikshald
4 Julius Solberg deres Søn ug 7 m Frederikshald
5 Emil Solberg deres Søn ug 2 m Frederikshald
6 Clarisse Solberg deres Datter ug 13 k Frankrig Katholik
7 Clemace Solberg deres Datter ug 6 k Frederikshald
8 !! Solberg* deres Datter ug 1 k Frederikshald
9 Larine Svends. Tjenestepige ug 24 k Bergs Prgj.

 

* 1861

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Skipper P.A. Solberg paa Gaard Mtr 239 dateret 20. og tinglyst 24. Septbr. 1861

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har registrert følgende personer i det som da var gård nr.239.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Peter Lind Huusbonde 40 Gift 1te gang Skoemagermester M
Margrethe Kirstine Lind Hans kone 47 Gift 2dn gang K
Johan Anton Berg Hendes søn 18 Ugift Sven D M
Herman Lind Begges søn 11 M
Jacob Lind Begges søn 8 M
Abraham Lind Begges søn 6 M
Niels Christian Berg Tienestefolk 15 Ugift Læredrenger M
John Eriksen Tienestefolk 16 Ugift Læredrenger M


Sist oppdatert 17.02.2023 16:27