Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Skippergata 14

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 106

Løpenummer i 1901 matrikkel: 86

Matrikkelnummer: 234

Gårds og bruksnummer: 160/382

Foto: SW 26.januar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps

 

* 2003

 

* 1993

 

* 1982

 

* 1967

 

* 1959

 

* 1945

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene oppført i Skippergata 14:

 

* 1942

 

*1927

 

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Børke Johannes
1886
bakermester Skippergata 14
Børke Martha
1897
g.m. bakermester Skippergata 14
Dahl Berttha Marie
1881
frøken Skippergata 14
Dahl Oskar Martinius
1878
trelasthandler Skippergata 14
Hansen Marie
1845
enkefrue Skippergata 14
Syversen Klara Ester
1892
g.m. propsarbeider Skippergata 14
Syversen Sigvard Laurits 
1876
prosarbeider Skippergata 14

 

 

* 1926

 

 

 

* 1925

 

 

 

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fem boenheter i Skippergata 14.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Wilhelm Ek

01

1888-02-01

Sverige

-

hp

g

Kjører

002 Anne Elise Ek

01

1891-02-20

Aremark

-

hu

g

Husmor

003 Knut Wilhelm Ek

01

1915-09-13

Fredrikshald

-

s

ug

-

004 Erik Inygve?? Guttormsen Ek

01

1916-10-21

Fredrikshald

-

s

ug

-

005 Ruth Lillian Ek

01

1919-03-11

Fredrikshald

-

d

ug

-

001 Johan Wilhelm Karlsen

02

1886-01-26

Sverige

-

hp

g

Cellulosearbeider pakker

002 Borghild Karlsen

02

1889-10-06

Hvaler

-

hu

g

Husmor

001 Johannes Børke

03

1886-02-10

Ringsaker

-

hp

g

Bakermester

002 Martha Otilie Børke

03

1897-02-17

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Victor georg Børke

03

1918-10-22

Fredrikshald

-

s

ug

-

004 Erling Marius Børke

03

1919-12-31

Fredrikshald

-

s

ug

-

001 Laurits Sigvart Syversen

04

1876-05-15

Berg, Østfold

-

hp

g

Formand i Trelastforretning

002 Klara Ester Olivia Syversen

04

1882-02-23

Uterø, Skjeberg

-

hu

g

Husmor

003 Ester Alvilde Syversen

04

1906-11-13

Fredrikshald

-

d

ug

-

004 Solveig Leila Syversen

04

1911-01-28

Fredrikshald

-

d

ug

-

005 Larry Evlyn Synøver Syversen

04

1913-03-11

Fredrikshald

-

d

ug

-

001 Oskar Matinius Dahl

05

1878-04-09

Fredrikshald

-

hp

ug

Bokholder

002 Gunhild Marie Hansen

05

1845-11-25

Aremark

-

-

e

Enke efter arbeider. Alderdomspension

 

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Leiekonrakt hvorved bortleies til "Skippergatens mekaniske Værksted" tomt med brygge og gravet slip samt smiehus, gjældende i 5 aar fra 1/1-1918 og aarlig leie Kr. 800. dat 23/1-18 ved Anderen, Sundling og Dahlman.

 

* 1915

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra kjøbmand Riddervold til baker Johs Børke paa d.e. og M.no. 237 for 41.000. kr. dat 2/6-15

 

* 1914

Utdrag fra panteregister:

Overnskomst hvorved J.M.Jensen som eier av M.no. 233b samtykker i at maskinistene Sundling og Andersen begynner et motorverksted i forbindelse med slip i d.e. som og strax kan fordres nedlagt av eieren av 233b hvis det findes til ulempe eller skade for 233b. Overnskomsten vedtat av Riddervold som eier av 234. Udateret. Tingslyst 6. oltbr. 1914

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Paul Grenager til Kjøbm. A. Riddervold paa D.E. og Matr No. 237 for tils. Kr 37.500,00 dat 16/9 1912 ifl. Maalebrev af 2/9 12 indeh- d.E. 826 m2

 

* 1910

 

I folketellinga i 1910 er det regstrert et "vaaninghus og et almindelig uthus". Det bor sytten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Gunnar O. Søetorp(mann)

1879-03-10

Armark

hf g Bagermester S

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Marie Søetorp(kvinne)

1875-03-01

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Gunvor Søetorp(kvinne)

1901-10-25

Christiania

d ug datter

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Fritz Storm Søetorp(mann)

1903-09-29

Lillestøm!!

s ug søn

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Aslaug Søetorp(kvinne)

1906-05-11

Fredriksstad

d ug datter

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Martin Hansen(mann)

1842-09-11

Aremark

hf g Bryggearbeider

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Marie Hansen(kvinne)

1845-12-25

Topedalen

hm g Hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Oskar Dhal(mann)

1878-04-09

Fredrikshald

s ug Kontorist Trælastkon.

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Johannes Dhal(mann)

1890-07-25

Fredrikshald

s ug Smedgut paa Cellulosefabr

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Fredrik Pettersen(mann)

1830-07-19

Wårvik Elfsborgs Læn Sverige

hf e Snedkersvend

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Elise Pettersen(kvinne)

1872-09-21

Tonskog Elfsb. Læn Sverige

hm d ug hm Syerske

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Carl Martin Grenager(mann)

1823-12-07

Fredrikshald

hf g Pensionist fv. Toldfunktionær

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Maren Lovise Grenager(kvinne)

1833-10-17

Fredriksstad

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Paul Theodor Grenager(mann)

1865-08-31

Fredrikshald

s e Trælasthandler, Consul

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Aake Grenager(mann)

1895-02-22

Fredrikshald

sønnesøn ug Skoleelev

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Ellen Grenager(kvinne)

1896-11-15

Fredrikshald

sønnedatter ug Skoleelev

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Dina Olsen(kvinne)

1885-10-27

Gjøvik

tjener ug tjener

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen. (Mye kan tyde på at personene på denne matrikkelen og matrikkel 237, Skippergata 12, har byttet plass i manntallet)

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Hamilton Karl W.
1868
skipper
Hamilton Petronelle
1841
g.m. revisor
Hamilton Wilh. Düperre
1842
revisor
Pettersen Axel
1870
kontorist
Pettersen Bolette
1847
g.m. rørlægger
Pettersen Ole
1843
rørlægger
Syversen Inger
1841
g.m. kjører
Syversen Karl
1847
kjører
Syversen Lauritz
1876
propsarbeider

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Konsul Paul Grenager oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 20.000 kroner og en branntakst på 18.110 kroner.

 

* 1900

 

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus og en butikl.". Huset hadde to etasjer og foruten butikken var det plass til fire, etter datidens mål, store leiligheter.
Tre rom og kjøkken 1.etg
Karl O. Wiik hf g Handelsmand Bager 1871 Lommeland Sverige
Agnes Mathea Wiik hm g Husgjerning 1873 Aremark Metodist
Bjarne Fredrik Wiik ug Søn 1898

Seks rom og kjøkken i 2.etg
Paul Th. Grenager hf e Nederlansk Consul trælasthandler 1865
Aake Grenager ug Søn 1895
Ellen Grenager ug Datter 1896
Carl Martin Grenager hf's fader g Toldopsynsmand 1823
Maren Louise Grenager hf's moder g Husgjerning 1835 Fredriksstad Sm
Marie Ols. tj ug Husgjerning 1848

To rom og kjøkken i 1.etg
Martin Hans. hf g Kulhandler 1842 Aremark Sm
Gunhild Marie Hans. hm g Husgjerning 1845 Berg Smaalenene
Johan Dahl s ug Handelsbetjent i Manufacturforretning 1875 t Fr.hald
Oskar Martinius Dahl s ug Bogholder i Trælastforretning 1878 t Fr.hald
Bertha Marie Dahl d ug Husgjerning 1881 t Fr.hald
Martin August Dahl ug Søn 1883 t Fr.hald
Kristian Augen Dahl s ug Visergut Boghandlerforretning 1886 t Fr.hald
Johannes Dahl s ug Skolegut 1890 t Fr.hald

Tre rom og kjøkken i 2.etg i sidebygning
Johan Fredrik Hultberg hf g Bygningssnedker 1838 Ånimskog Sverige
Mathilde Hultberg hm g Husgjerning 1852 Rüer socken Sverige
Karl Siegfried Hultberg s ug Skibstømmermand 1874 Holm socken Sverige (midlertidig på Havet)
Johan Fredrik Hultberg s ug Fyrbøder 1879 Holm socken Sverige n s
Aksel Hultberg s ug Skolegut 1889
x Arnt Svends. el ug Tilskjærer v/ Skotøifabrik 1882 Kornsjø Sm

 

* 1899

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra skibskaptein S. Baastad og hustrus arvinger ved grosserer Joh. Spørck til konsul Paul Th. Grenager for kr 16000,00 - dat 1-5-99

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tretti personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jeanette. Edvarde Amalie Baastad(kvinne)

1825

Fredrikshald

Familiens overhode e

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Edven Marenius Thæresen(mann)

1855

Fredrekshald

enslig Logerende ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Carl August Olsen(mann)

1862

Sverige Skee Sogn

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Johanne Matilde Olsen(kvinne)

1860

Sverige Krogstad Sogn

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Augusta Jahansen(kvinne)

1862

Sverige Krogstad Sogn

Besøgende ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Oscar August Spare(kvinne)

1887

Fredrikshald

Besøgende

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Carl Johan Lindquist(mann)

1859

Sverige Halsberg

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Ida Matilde Lindquist(kvinne)

1851

Sverige Værmland

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Ernst Lindquist(mann)

1890 febr.

Fredrekshald

Søn

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Martin Hansen(mann)

1842

Aremark herred

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Gunhild Marie Hansen(kvinne)

1845

Berg herred, Smaalenene

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Harald Hansen Dahl(mann)

1872

Fredrikshald

Søn ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Johan Hansen Dahl(mann)

1875

Fredrikshald

Søn ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Oskar Martinius Hansen Dahl(mann)

1878

Fredrikshald

Søn

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Berta Marie Hansen(kvinne)

1881

Fredrikshald

Datter

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Martin August Hansen(mann)

1883

Fredrikshald

Søn

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Kristian Eugen Hansen(mann)

1886

Fredrikshald

Søn

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Johannes Hansen(mann)

1890 juni

Fredrikshald

Søn

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Karen Graasten(kvinne)

1826

Id Sogn

Familiens overhode e

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Alfred Olsen(mann)

1846

Tune herred

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Ragna Matilde Olsen(kvinne)

1850

gamle Akers Herred Kristiania

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Christian Emil Olsen(mann)

1875

Finland Rotka

Søn ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Lagesta Nilsene Alfa Olsen(kvinne)

1884

Moss

Datter

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Ragnvald Ole Olsen(mann)

1887

Fredrikshald

Søn

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Johanne Marcus Jensen(mann)

1846

Berg herred, Smaalenene

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Amalie Jensen(kvinne)

1848

Fredrekshald

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Carsten Halftan Jensen(mann)

1877

Fredrekshald

Søn

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Tara Jacoba Jensen(kvinne)

1879

Bergs Herred, Smaalenene

Datter

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Ammy Jensen(kvinne)

1880

Bergs herred Smaalenene

Datter

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Victaria Jensen(kvinne)

1885

Fredrekshald

Datter

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

 
 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så er det Baastads Enke som er oppført som eier av matrikkelen. Det bor 29 personer på eiendommen ved tellingstidspunktet.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
2 Edvarda Baastad 1825 K Fredrikshald E Huseier Enke efter Skibskap. Baastad
2 Kristofer Baastad 1863 M Fredrikshald Sømand
2 Jeannette Baastad 1865 K Fredrikshald Datter af No.1
2 Johan Lunde 1831 M Gausdal Klasselærer Frhalds off.h. Almenskole
2 Marie Sofie Lunde 1836 K Laurvik Hustru
2 Sigrid Lunde 1866 K Fredrikshald Datter F
2 Johan Frantz Lunde 1869 M Fredrikshald Søn
2 Erika Lunde 1870 K Fredrikshald Datter
2 Yngvar Lunde 1872 M Fredrikshald Søn
2 Trine Lunde 1874 K Fredrikshald Datter
2 Anna Katharina Lunde 1880 K Fredrikshald Datter
2 Edvin Thores. 1855 M Fredrikshald Handelsfuldmægtig hos Kjb. J. Hofgaard
1 Martin Hans. 1842 M Aremark Kusk Ths. Stangs Enke
1 Marie Hans. 1845 K Berg Hustru
1 Harald Hans. 1872 M Fredrikshald Søn
1 Johan Hans. 1875 M Fredrikshald Søn
1 Oskar Hans. 1878 M Fredrikshald Søn
1 Bertha Hans. 1881 K Fredrikshald Datter
1 August Hans. 1883 M Fredrikshald Søn
1 Severin Bakke 1856 M Id Bagersvend
1 Albert Julius Eriks. 1865 M Id Bagerdreng
1 Johan Peter Jonass. 1867 M Fredrikshald Konditordreng
1 Otto Johannes. 1860 M Sverige Skræddersvend hos Lassen
1 Inger Johannes. 1846 K Id Hustru Vaske og Strygeforretning
1 Sofie Eng 1872 K Fredrikshald Stedatter
1 Josefine Eng 1875 K Fredrikshald Stedatter
1 Oskar Vilhelm Johannes. 1884 M Fredrikshald Søn
1 Anne Marie Brynilds. 1822 K Fredrikshald E Enke efter Kjøbmand Brynildsen
1 Kristian Brynilds. 1862 M Fredrikshald Handelsbetj. hos Kjøbm. A.M. Larsen


* 1878

I matrikkelen for 1978 er Skipper Sigv. Baastads Enke oppført som eier av matrikkelen. Skattetaksten er da 14.000 kroner og branntaksen 21.960 kroner.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har S. M. Baastad registrert som eier av matrikkelen. Her bor det da tjuesyv personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Sigvart Marinius Baastad(mann)

1827

Fhald

skibsfører g Skibsfører

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Janette Eduarde Amalie Baastad(kvinne)

1825

Fhald

Kone g

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Sigvarde Marie Baastad(kvinne)

1858

Fhald

d ug Faderen

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Nina Baastad(kvinne)

1860

Fhald

d ug Faderen

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Christoffer Baastad(mann)

1863

Fhald

s

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Janette Eduvarde Baastad(kvinne)

1868

Fhald

d ug

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Caroline Jensen(kvinne)

1855

Bergs Sogn

Tjenestepige ug

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Nicolai B. Elefsen(mann)

1822

Fhald

Skibsfører g Skibsfører

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Frederikke A. Elefsen(kvinne)

1826

Fhald

Konne g

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Miloni Elefsen(kvinne)

1856

Fhald

d ug Forsørges af Faderen

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Anna C. Elefsen(kvinne)

1858

Fhald

d ug Forsørges af Faderen

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Axel M. Elefsen(mann)

1862

Fhald

s

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Oskar Elefsen(mann)

1866

Fhald

s

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Sivert Nilsen(mann)

1844

Dalsland Sverige

Farveribestyrer g Farveribestyrer

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Nicoline Nilsen(kvinne)

1846

Bergs Sogn

Konne g

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Sevrin Norman Nilsen(mann)

1869

Fhald

s

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Amallie E. Nilsen(kvinne)

1872

Fhald

d

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Olga Marie Nilsen(kvinne)

1874

Fhald

d

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Ane Sophie Nilsen*(kvinne)

1875

Fhald

d

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Anne Sophie Nilsen(kvinne)

1826

Bergs Sogn

Enke e Af No. 14

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Emilie Siverine Samuelsen(kvinne)

1858

Fhald

Sypige ug

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Anne Maria Brynildsen(kvinne)

1822

Fhald

Enke Understøttes af Byen

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Carl Bertran Brynildsen(mann)

1850

Fhald

s, Styrman ug Styrmand %Nyder understøttelse af Byen%

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Christian Brynildsen(mann)

1863

Fhald

s

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Christiane Augusta Lund(kvinne)

1812

Fhald

Enkefrue Understøttes af Familien

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Johan Andreasen(mann)

1842

Bergs Sogn

Styrmand g Styrmand

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Johanne Andreasen(kvinne)

1849

Scheleftio Sverige %Finland%

Konne g

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

 

 

* 1866

Utdrag fra panteregister:

Erklæring af S. M. Baastad hvori han forpligter sig og senere Eiere af denne Gaard til strax, naar det forlanges, atter at aabne den gjennem Gaarden gaaende Spildvandsrende, dateret 20 og Tinglyst 24 Augsut 1866

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er det registrert fire familier på eiendommen. Samlet er det da 21 personer og et stort kveg regisrert, Tjenestepiken til familien Ellefsen er reigistrert som eier av kveget.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Sigvard Baastad Husfader Skibsfører g 39 m Frederikshald
Edevarda Baastad* f Spørck hans Kone g 41 k Frederikshald
Hendrik Baastad deres Søn ug 10 m Frederikshald
Christopher S. Baastad deres Søn ug 3 m Frederikshald
Sigvarda M. Baastad deres Datter ug 8 k Frederikshald
Nina Baastad deres Datter ug 6 k Frederikshald
!! Baastad* deres Datter ug 1 k Frederikshald
Oline f Niels. deres Tjenestepige ug 22 k Sverrige
Hendriett E. f Hans. deres Tjenestepige ug 19 k Frederikshald

Ole C. Johannes. Husfader Maskinist g 39 m Marker
Maren S f Mortens. hans Kone g 28 k Høland

Martinus A Hans. Husfader %Logerende% Sømand g 22 m Thune Prgj.
Anne f Gudmunds. hans Kone g 24 k Frederikshald
Gudmun Hans. deres Søn ug 1 m Frederikshald

Nicolay B. Ellefs. Husfader Skibsfører g 44 m Frederikshald
Fredrikke A f Berg hans Kone g 40 k Frederikshald
Carl Ellefs. deres Søn ug 17 m Frederikshald
Axel Magnus Ellefs. deres Søn ug 4 m Frederikshald
Melani Ellefs. deres Datter ug 11 k Frederikshald
Anna Ellefs. deres Datter ug 9 k Frederikshald
Marthe S. f Christians. deres Tjenestepige ug 21 k Frederikshald

 

* 1864

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Sigvard M Baastad paa Gaard Mn 234, dateret 26. Februar og Tinglyst 1. Mars 1864

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reguleringskommisjonsforlag, hvorefter at denne Tomt til Gaden afgiver 65 kvadratalen. 22. Januar 1827

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 finner vi følgende personer registrert på gård nr.234
Førenamn Mellomnamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Yrke Merknad Kjønn
Bastian Mohrsen_meyer Huusbonde 56 I første ægteskab Capitaine ved syndenfieldske reg. M
Friderica Sophia Meyer Hans kone 44 I første ægteskab K
Jocob Christopher Meyer Deres søn 11 M
Wilhelm Meyer Deres søn 10 M
Ulrich Friderich Meyer Deres søn 4 M
Magdalene Christine Meyer Deres datter 13 K
Rebecca Cathrine Meyer Deres datter 8 K
Anne Cathrine Meyer Deres datter 1 K
Gunder Halvorsen Tienestefolk 26 Ugift Gevorben soldat og frieman D M
Christense Olsdtr Tienestefolk 40 Ugift K
Bolette Dorthea Barnholt Tienestefolk 24 Ugift K


Sist oppdatert 17.02.2023 12:41