Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Skippergata 15

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 113

Løpenummer i 1901 matrikkel: 85

Matrikkelnummer: 236b

Gårds og bruksnummer: 160/385

 

Det er kun kjellerdørene til høyere som er Skippergata 15. Resten av huset har adresse Skippergata 17.

 

 

Foto: SW 26.januar 2003

 

 

* 1984

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var kommunen oppført som eier av matrikkelen som da hadde en branntakst på 200 kr. Under anmerkninger til matrikkelen er det ført: "Sprøitehus under Enke Bergersens Gaard".

Matrikkelen kan nok ikke kalles stort mer enn et kjellerrom. Dette ble benyttet til oppbevaring av brannmateriell. Frivillige "kjerremannnskaper" i brannvesenet sprang hit ved brannalarm og hentet kjerrer og utstyr.

Dette er nok det eneste "kjellerrommet" i byen med eget matrikkelnummer - og i senere tid med eget husnummer i Skippergata. Selve huset har adresse Skippergata 17.

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har også registrert denne matrikkelen med eier kommunen og med en branntakst på 200 kr.

Sist oppdatert 08.03.2023 18:13