Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Skippergata 16

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 104

Løpenummer i 1901 matrikkel: 87

Matrikkelnummer: 233b

Gårds og bruksnummer: 160/381

 
Foto: SW 26.januar 2003
 

 

 

* 1989

 

* 1988

 

* 1980

 

* 1969

 

* 1967

 

* 1962

 

* 1959

 

* 1951

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende myndige personer i Skippergata 16:

 

 

* 1941

Utdrag fra panteregister:

Skjøte. dat. 25/4-1941 fra Anker Johannesen født 2/4-1898 til tollopsynsmann Jacob Bakkevik født 19/6-1891 for kr 15000,00

 

* 1930

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skibsfører Johan Sørlie til Anker Johannesen for Kr 15000,- Dat 5/9-1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn Født Stilling Bopæl
Andreassen Marie Beate 1868 expeditrice Skippergata 16
Søetorp Julius O. 1855 fhv. formann Skippergata 16
Sørlie Karl Johan Olaf 1883 skipsfører Skippergata 16
Sørlie Ruth Pauline  1887 g.m. skipsfører Skippergata 16

 

 

* 1926

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Johan Mareus Jensen til skibskaptein Johan Sørlie for Kr. 18.000,- Dat. 14 mai 1926

 

 

 

I følge kirkeboken for Halden i perioden 1925 - 1945 (side 11 nr.13) dør rentenist Johan Marius Jensen sin hustru, Amalie Jensen den 8.februar 1926.

Dødsårsaken er av doktor Rambech oppgitt til Galdesårlidelse / Alderdomssvakhet,

I følge samme kirkebok var hun født i Sponivken i Berg 27.oktober 1847.

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Skippergata 16.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johan Marius Jensen

01

1846-11-23

Sponviken i Berg

-

hp

g

Formue

002 Amalie Jensen

01

1848-10-27

Sponviken?? Berg

-

hu

g

Husmor

001 Marie Bolette Anderssen

02

1868-03-26

Fredrikshald

-

hp

ug

Butikdame

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus, 1 Bakgaard 1 almindelig uthus". Huset er på en etasje og har to leiligheter. Til sammen bor det i 1910 seks personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Markus Jensen(mann)

1846-11-27

Berg

hf g Rentenist

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Amalie Jensen(kvinne)

1848-10-27

Berg

hm g hm

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Thora Jensen(kvinne)

1879-07-09

Berg

d ug Sproglærerinde

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Viktoria Jensen(kvinne)

1885-08-07

Fredrikshald

d ug Bankassistent

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Birger Jensen(mann)

1891-07-17

Fredrikshald

s ug Student

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Andreas Andersen(mann)

1824-12-07

Trøgstad

hf e Uden Erhver. Nyder Understøttelse

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Marie Andersen(kvinne)

1868-04-26

Fredrikshald

d ug Butikdame

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

 

* 1907

Utdrag fra panteregister:

Fuldmagt fra arvingene efter underfoged Nordbye og hustru, assesor Ole Nordbye, expeditionssjef K. Norby, skoleinspektør Jakob Nordby, samt fru Sofie Calmeyer til o.r.sagf. H. Johannesen til paa dere vegne at udstede skjøde til Johan Markus Jensen, dat 10 og 11 mai 1907

Skjøde fra ovennævnte arvinger efter underfoged Norbye og hustru til Johan Markus Jensen paa d.e. for kr 6000,00, dat. 22 mai 07, iflg maalebrev af 24/5 07 er eiend. 461 m²

 

Utdrag fra Pantebok nr. 10, 1899-1911, s. 471

Undertegnede overretssagfører H. Johannesen som bemyndiget av arvingerne efter enkefru Martine Nordbye og tidligere forlængst avdøde mand skjøter herved paa arvingernes vegne boets gaard matr. no. 233b, Skippergaden, Fredrikshald, til hr. Johan Markus Jensen som hans lovlige eienom idet han i 1891, medens arvingerne skiftede boet, har avkjøpt arvingerne gaarden og taget den i besiddelse samt avgjort kjøpesummen 6000 - sex tusinde - kroner dels ved overtagelse av pantegjeld og dels ved kontant betaling. Fredrikshald den 22de mai 1907 H. Johannesen.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Jensen Amalie
1841
g.m. disponent
Jensen Johan M.
1845
disponent

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Dampskibsexp. J. M. Jensen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 9.000 kroner og en branntakst på 11.150 kroner.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 finner vi at det på eiendommen var et våningshus med sidebygning. Bygningene er på en etasje.
Fire rom og kjøkken + to kvistværelser i hovedhuset
Johan M. Jens. hf g Dampskibsexpeditør 1846 Sponvigen Sm
Amalie Jens. hm g Hustru 1848
Thora Jens. ug Datter I pensionat 1879 Berg, Smaalenene (midlertidig bosatt i Frankrig)
Anny Jens. d ug Guvernante 1881 Berg, Smaalenene (midlertidig bosatt Vinstra)
Viktoria Jens. ug Datter 1885
Birger Jens. ug Søn 1891
Hilda Abrahams. ug Tjenestepige 1882 Sunnanå Sverige

ett rom og kjøkken i sidebygning
Jens Andreass. hf g Skofabrikarbeider 1877 Id Sm
Augusta Andreass. hm g Hustru 1878 Vestra Ed Sverige

 

 

* 1891

Gaardshandel

Enkefru Nordbys arvingers gaard matr. no. 233b i Skippergaden er solgt til hr. skibsfører J. M. Jensen for en kjøbesum af 6000 kroner.

Salger er skeet ved hr. overretssagfører Johanesen.

I panteregisteret er dette salget ført inn i 1907. Dokumentene er også datert til 1907

 

 

Ved folketellinga i 1891 bor det to personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Martin Syvderud(mann)

1860

Hof i Solør

Familiens overhode ug

Frhald: Rode No 2

1891

Marie Eliassen(kvinne)

1840

Torskog Socken i Dalsland i Sverige

Tjenestetyende ug

Frhald: Rode No 2

1891

 

 

* 1890

Kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1890 - 1906 (side 6 nr.73) kan fortelle at "underfogedenke Martine Nordbye" dør den 9.oktober 1890. Dødsårsaken er oppgitt til "debilitas senilis".

Dødsfald

Fru Martine Nordby Enke efter aføde Underfoged Ole Chr. Norby og en Datter af den Ældre Skibsfører Astor Hjort paa Sørhalden, er i nat, 79 aar gl. afgaaet ved Døden efter en længre Tids Sygdom.

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så er Enkefru Nordbye oppført som eier av matrikkelen. Det bor da kun fire personer på denne eiendommen.
Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
Andreas Jort?? 1820 M Frederikshald Ingen Beseftigelse
Martine Nordby 1811 K Frederikshald Ingen Beseftigelse
Julie Ols. 1868 K Valer Tjeneste Pige
Kristine Jones. 1869 K Danemark Er veret Bestyrerind Af gaard??

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Underfoged Nordbyes Enke som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 7.000 kroner og en branntakst på 6.760 kroner.

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi O. Nordbyes Enke oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Maren Vilse(kvinne)

1791

Brevig

Logerende e Af sine Midler

Fredrikshald: Skippergade

1875

Soffie Nordby(kvinne)

1844

Frhald

d ug Af Moderen Lærerinde

Fredrikshald: Skippergade

1875

Soffie Marie Hjorth(kvinne)

1818

Frhald

Kone g Af sine Midler

Fredrikshald: Skippergade

1875

Martine Nordby(kvinne)

1811

Frhald

hm e Huseierinde

Fredrikshald: Skippergade

1875

Andreas Hjorth(mann)

1820

Frhald

hf g Af sine Midler

Fredrikshald: Skippergade

1875

Jakob Nordby(mann)

1853

Frhald

s ug Student

Fredrikshald: Skippergade

1875

Mallene Kristiansen(kvinne)

1846

Frhald

Tjenestep. ug

Fredrikshald: Skippergade

1875

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 bor følgende syv personer på matrikkel 233b.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Martine Norbye f Hjorth Husmoder e 55 k Frederikshald
2 Gunhilde Sophie Norbye hendes Datter ug 23 k Frederikshald
3 Ole Asjer Norbye hendes Søn Student ug 22 m Frederikshald
4 Martin Kristian Norbye hendes Søn Student ug 19 m Frederikshald
5 Johan Jakob Norbye hendes Søn ug 13 m Frederikshald
6 Malene Kristians. Familiens Tjenestepige ug 22 k Frederikshald
7 Johannes Graff Logerende Civilingenieur ug 22 m Frederikshald

 

* 1861

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Underfoged O.C. Nordbys Enke, Martine Nordby, til at sidde i uskiftet Bo, dateret 14. Febr og Tinglyst 8. Marts 1861

 

* 1850

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Kjøbmand O. Rasch paa Erik S. Burstrands Vegne, ifølge Fuldmagt ?? 29. April 1850, til Underfoged O.C. Nordby paa Gaard Mtr 233b med Grund, Tilliggelser og Rettigheder, dateret 27 og tinglyst 29. April 1850

 

 

 

 

Matrikkel 233 var ikke delt ved folketellinga i 1801.


Sist oppdatert 16.02.2023 18:49