Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Skippergata 19

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 105

Løpenummer i 1901 matrikkel: 88

Matrikkelnummer: 235

Gårds og bruksnummer: 160/383

 
 

I dag er alle spor av eldre bygninger vekk på denne tomten. Her ligger nå Adventistenes kirkebygg. Et bygg som dessverre passer dårlig inn i Skippergata.

* 2000

 

* 1969

 

* 1968

Hele reportasjen til Halden Arbeiderblad kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

* 1967

 

* 1963

 

* 1958

 

* 1945

Manntallet i Halden i 1945 har disse myndige personene i Skippergata 19:

 

* 1943

 

* 1942

 Utdrag fra panteregister:

Skjøte til Odmar Wiig f. 1/8-21 for 22.000 kr tinglyst 18/8-42

 

 

* 1927

 

* 1928

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941(side 31 nr.11) har gift skreddersvend Johan Albin Lund i Skippergata 19, død den 26.februar 1928. Dødsårsaken er av dr.Tandberg oppgitt til Lungetuberkulose.

I følge samme kirkebok var han født i Hoböl sogn i Sverige 6.januar 1875.

 

 

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Andrea Barette
1864
g.m. fyrbøter Skippergata 19
Dahl Kristiane 
1842
g.m. tollopsynsmann Skippergata 19
Dahl Lars
1853
tollopsynsmann Skippergata 19
Johannesen, / Johansen Alma Sofie
1872
g.m. handelsmann Skippergata 19
Johannesen, / Johansen Johan Devy H.
1902
telegrafist Skippergata 19
Johannesen, / Johansen Johan Hilmer
1873
handelsmann Skippergata 19
Lund Amy Hildegard
1880
g.m. skreddersvend Skippergata 19
Lund Anna Louise
1888
g.m. skreddersvend Skippergata 19
Lund Bjarne Eugen
1901
bokbinder Skippergata 19
Lund Johan Albin
1875
skreddersvend Skippergata 19
Lund Johan Bernh.
1886
skreddersvend Skippergata 19
Lund Petter Edvin
1863
skreddermester Skippergata 19
Lund Thora Katrine
1888
hushjelp Skippergata 19

 

 

* 1926

 

 

 

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 17 nr.49) finner vi Skreddermester Petter Edvin Lund sin hustru Anna Kathrine Lund død den 14.september 1926. Bosted Skippergata 19. Dødsårsaken er av dr. Hofgård oppgitt til Bronkit.

I følge samme kirkebok var hun født 13.januar 1864 i Hoböl sogn i Sverige.

 

 

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra malermester Johs. Dahl til skreddermester P.E. Lund for Kr. 28.000,- Dat 18. august 1921

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det seks boenheter i Skippergata 19.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Lars Dahl

01

1853-03-27

Sponviken Berg Østfold

-

hp

g

Toldoppsynsmand

002 Kristiane Dahl

01

1842-01-13

Sponviken Berg Østfold

-

hu

g

Husmor

003 Laura Lind

01

1847-01-11

Sponviken Berg Østfold

-

b

e

Husmor

001 Johan Helmer Johannesen

02

1873-06-23

Hobøl

-

hp

g

Reisende Uldvarehandler

002 Alma Sofie Johannesen

02

1872-09-18

Tøftedal i Sverige

-

hu

g

Husmor

003 Aslaug Helvine Laurette Johannesen

02

1899-10-27

Fredrikshald

-

d

ug

Butikdame

004 Ellen Syrenia Pauline Johannesen

02

1901-06-02

Fredrikshald

-

d

ug

Postelev

005 Devy Johan Hartvig Johannesen

02

1902-10-05

Fredrikshald

-

d!!

ug

Trafikelev

006 Helga Sofie Johannesen

02

1907-05-02

Fredrikshald

-

d

ug

Skolepike

001 Johan Albind Lund

03

1875-01-05

Sverige

-

hp

g

Skreddersvend

002 Ami Hildegard Lund

03

1881-12-23

Sverige

-

hu

g

husmor

003 Bjarne Augen Lund

03

1901-08-01

Fredrikstad

-

s

ug

Bokbinderlæring

004 Solveig Wiktoria Lund

03

1903-07-31

Fredrikstad

-

d

ug

Linjerska

005 Asborg Rosa Lund

03

1917-06-20

Fredrikshald

-

d

ug

Barn

006 Grace Siv Lund

03

1919-05-14

Fredrikshald

-

d

ug

Barn

001 Johs Dahl

04

1883-07-15

Sponviken Berg Østfold

-

hp

g

Malermester

002 Emilie Dahl

04

1885-09-16

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

001 Frantz Vilhelm von Wachenfeldt

05

1874-10-19

Rørviken Nøssemark Sverige

-

hp

g

Arbeder ved Saugbruksforeningen (tømmermand lager??)

002 Marie von Wachenfeldt

05

1877-07-02

Varpet i Berg Østfold

-

hu

g

husmor

003 Johan David Olausen

05

1877-02-28

Sverige

-

l

ug

Hovedstilling stenhuggerft Propsarbeider for Paul Grenager

001 Gustaf Emil Andersson

06

1876-06-05

Sverrige

-

hp

g

Jord Sten Cement arbeider

002 Andrea Barrette Andersson

06

1865-05-15

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

 

 

* 1919

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Joh. B. Sæther til malermester Dahl for Kr 15500,00 dat 4/3-12

 

* 1910

Utdrag fra panteregister:

Egtepakt mellom Ægtefællerne kjøbmand Johan Berentsen Sæther og hustru Sofie f. Johannesen hvorved bl.a. bestemmes at d.e. skal være hans særeie. dat 21/11 1910 (også personalreg)

 

Folketellinga i 1910 har registrert et "vaaningshus, 1 sidebygning 1 almindelig uthus". Huset har en etasje med seks leiligheter hvor det til sammen bor trettifem personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan B. Sæther(mann)

1880-09-05

Odalen

hf g Kjøbmand

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Sofie Sæther(kvinne)

1863-10-06

Sverige

hm g

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Marie Knutsen(kvinne)

1894-12-01

Kristiania

tj ug Tjenestepike

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Andreas Andersen(mann)

1843-04-22

Asak

el e Farver arbeider

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Petter Lund(mann)

1863-06-27

Sverige

hf g Skrædder S

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Anna Kattari Lund(kvinne)

1864-01-13

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Johan Bernhart Lund(mann)

1886-09-13

Fredrikshald

s ug Skræddersvend

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Thora Lund(kvinne)

1889-01-28

Fredrikshald

d ug Gaar moderen tilhaand.

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Oskar Lund(mann)

1893-11-04

Fredrikshald

s ug Skræddergut

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Reidar Lund(mann)

1905-12-05

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Carl Joh. Lud. Svensson(mann)

1878-01-25

Åsarum Sverige

hf g Stenarbeidare

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Kristine Svensen(kvinne)

1872-09-19

Fredrikshald

hm g Spiseførretning

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Hildegaard Sønnegaard(kvinne)

1900-03-06

Kjøbenhavn

d ug datter

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Ragnhild Pedersen(kvinne)

1891-12-03

Groruds st.

tj ug tjenestepike

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Johan Albin Lund(mann)

1875-01-05

Sverige

hf e Skræddersvend

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Sverre Lund(mann)

1899-07-23

Fredrikstad

s ug søn

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Bjarne Eugen Lund(mann)

1901-07-01

Fredrikstad

s ug søn

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Mathea Johannesen(kvinne)

1876-09-04

Rakkestad

hm g Skotøifabrikarb

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Johannes Johannesen(mann)

1895-12-01

Rakkestad

s ug Skoarb paa fabrik

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Hanna Magrethe Johannesen(kvinne)

1893-01-13

Rakkestad

d ug Barn

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Astrid Johannesen(kvinne)

1899-11-07

Borge

d ug Barn

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Ausgen Johannesen(mann)

1902-03-14

Sarpsborg

s ug Barn

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Rakel Johannesen(kvinne)

1904-12-04

Sarpsborg

d ug Barn

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Aslaug Johannesen(kvinne)

1907-08-22

Sarpsborg

d ug Barn

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Berthe Johannesen(kvinne)

1907-08-22

Sarpsborg

d ug Barn

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Helene Hansen(kvinne)

1836-01-10

Rokke

b e Væverske

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Arnt Johannesen(mann)

1881-04-14

Skjeberg

hf g Bodsfængslet

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Magnus Larsen(mann)

1840-12-10

Sverige

hf g Stenhugger

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Anna Larsen(kvinne)

1858-11-19

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Helga Marie Larsen(kvinne)

1886-06-27

Fredrikshald

d ug Sypike

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Karl Hagbert Larsen(mann)

1888-03-27

Fredrikshald

s ug Stenhugger

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Frans Oskar Rudolf Larsen(mann)

1893-12-10

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Hugo Elo Larsen(mann)

1902-12-23

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Karl Svendsen(mann)

1885

Sverige

el ug Stenhugger

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Karl Andersen(mann)

1873-07-21

Sverige

el ug Stenhugger

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Thorvald Kasso(mann)

1870

Danemark

el ug Typograf

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Anton Oldgren(mann)

1870-04-28

Berg Smaal

el ug Malersvend

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra G.A. Johanson ved Gerh. Bangor til frk. Sofie Johannesen paa d.e. for kr 15000,- dat. 15/10-1906, iflg maalebrev af 13/3-05 indeholder tomten 426 m2

Fuldmagt fra G.A. Johanson til Gerh. Bangor til at utstede og undertegne skjøde paa d.e. til Sofie Johannesen, dat. 12/10 06

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Anna Sara
1869
tjenestpige
Bjørk Aksel Janson
1856
stenhugger
Bjørk Anna Marie
1864
g.m. stenhugger
Ekdahl Karl Andersen
1869
skomager
Ekdahl Marie Andersen
1861
husholderske
Eriksen Anton
1859
skomager
Eriksen Augusta
1867
g.m. skomager
Hansen Kaisa
1824
enke
Jansen August
1876
skotøiarbeider
Jansen Gerda
1876
g.m. stenhugger
Jansen Herman 
1872
stenhugger
Johannesen Charlotte
1873
g.m. dampskibsfører
Johannesen Gustav Alfr.
1858
snedker
Johannesen Johs. Berg
1866
dampskibsfører
Johannesen Sofie
1863
Kafèværtinde
Thanstrøm Amanda
1876
pige

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er Fabrikkbestyrer G. A. Johansen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 14.000 kroner og en branntakst på 18.660 kroner.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus med sidebygning hvor begge var på en etasje. 48 personer var hjemmehørende på eiendommen, men tre av disse var bortreist på tellingstidspunktet.
Fire rom og kjøkken i hovedhus
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Johannes Berg-Johans. m hf g Dampskibsfører 1868 Fredriksstad Sm n s
Lotten Berg-Johannes. k hm g Hustru 1872 Kristiania n s
Reidar Kralstad Johans. m s ug Søn 1893 Tønsberg JL n s
Fanny Berg-Johans. k d ug Datter 1894 St. Petersburg n s
Ebba Berg-Johans. k d ug Datter 1895 Tønsberg JL n s
Karl Berg-Johans. m s ug Søn 1897 Tønsberg JL n s
Hjørdis Berg-Johans. k d ug Datter 14.05.1899 Kristiania n s
Dora Peters. k tj ug Tjenestepige 1884 Farsund LM n s

Fire rom og kjøkken i hovedhus
Carl Magnus Ekdahl m s ug Skoarbeider ved skofabrik 1869 Elfsborgs l„n Sverge Kristi Menighet
Marie Ekdahl k d ug Husbestyrinde 1865 Elfsborgs l„n Sverge Kristi Menighet
Kaisa Hansd. k hm e Forsørget af skoarbeider 1826 Elfsborgs l„n Sverge Kristi Menighet
Carl Johan Svahn m fl ug Skræddersvend 1880 Elfsborgs l„n Sverge s
Edvard L Fredihn m fl ug Skræddersvend 1881 Elfsborgs l„n Sverge s
Severin Samuels. m fl ug Skomagersvend 1878 Elfsborgs l„n Sverge Babtist
Fridolf Lindgren m fl ug Malerlærling 1884 Elfsborgs l„n Sverge s
Klara Simson k tj ug Tjenestepige 1877 Elfsborgs l„n Sverge s

ett rom og kjøkken i sidebygning
Carl Oskar Christens. m hf g Blikkenslagersvend 1858 Skee socken, Bohusl„n, Sverige Sverige s
Caroline Julie Christens. f Anders. k hm g Hustru 1852 Aremark Præstegjæld Sverige Syvende Dags- Adventisterne
Hilda Marie Christens. k d ug Tjenestepige 1884 t Sverige s
Christian Olaf Christens. m s ug Visergut 1886 t Sverige s
Oskar Julius Christens. m s ug Søn 1893 t Sverige s
Arthur William Christens. m s ug Søn 1895 t Sverige s

ett rom og kjøkken i sidebygning
Fritiof Anders. m hf g Forman Paa skofabrik 1861 Ryrs sogn Dalslan Sverige n Intet Samfund
Laura Anders. f Tores. k hm g Hustru 1864 Torskog sogn Dalslan Sverige n Kristi menighed
Karl Emil Fritiofs. f s ug Skomager Lerling 1886 t n Kristi menighed (midlertidig bosted Brøløs Berg - Smaalenene )
Daniel Fritiofs. m s ug Visegut 1888 t n Kristi menighed
Johan Josef Fritiofs. m s ug Søn - Skolegut 1890 Fredrikstad n Kristi menighed
Rudt Fritiofsd. k d ug Datter - Skolegut!! 1892 Fredrikstad n Kristi menighed
Telmis Arington Fritiofs. m s ug Søn 1894 t n Kristi menighed
Norens Fritiofs. m s ug Søn 1896 t n Kristi menighed
Gunhilde Linea Fritiofsd. k d ug Datter 1898 t n Kristi menighed
Henry Fritiofs. m s ug Søn 02.11.1900 t n Kristi menighed
John Fritiofs. m s ug Søn 02.11.1900 t

ett rom og kjøkken i sidebygning
Anton Eriksson m hf g Skofabrikarbeider 1859 Dalsland, Sverige Sverige s
Augusta Eriksson k hm g Hustru 1867 Dalsland Sverige s
Alrik Eriksson m s ug Søn - Skolesøgende 1891 Dalsland Sverige s
Sigrid Eriksson k d ug Datter 1893 Dalsland Sverige s
Elsa Eriksson k d ug Datter 1895 Dalsland Sverige s
Edith Eriksson k d ug Datter 1898 Dalsland Sverige s

To kvistværelser og kjøkken i sidebygning
Emilie Thalstrøm k hm e Underholdes af børnene Hjælper datteren med strygeforretn. 1850 Bohuslen, Sverige Sverige s
Amanda Thalstrøm k d ug Strygeforretning 1876 Bohuslen Sverige s
Adolf Thalstrøm m s ug Kræmmer Skræppekar 1879 Enningdalen Sm Sverige s
Hanna Thalstrøm k d ug Tjenestepige 1881 Bohuslen Sverige s (midlertidig bosted Kristiania)
Harald Thalstrøm m s ug Visergut manufakturfor. 1886 Dalsland Sverige s
Klara Thalstrøm k d ug Skolesøgende - Datter 1889 Bohuslen Sverige s
Selma Thalstrøm k d ug Skolesøgende - Datter 1891 Id Sverige s
Agnes Thalstrøm k d ug Datter 1894 Id Sverige s

Et kvistværelse i sidebygning
Gustaf Johans. m ug Lægpredikant, gaardeier 1860? Laxerby Sverige Sverige Luthersk? frimenighed (midlertidig bosted Dalsland, Sverige)

* 1899 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra J.T. Halvorsen til fabrikbestyrer G. A. Johannson for kr 15000,00 dat 4/4 99

 

 

* 1898

Enken Emma Valentine Caspersen, som ved flere anledninger er oppført som eier av matrikkelen, finner vi som død i kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1890 - 1906 (side 63 nr.40). Hun er der innført som død i Strømstad den 8.juli 1898. Mye kan tyde på at hun da hadde flyttet fra Halden, for bosted er oppgitt til Østre Aker. Hun er innført som "Boktrykkerenke og redaktørenke, rentier - født i Oslo i 1831". Dødsårsaken er satt til "Pneum.ac".

 

* 1896

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Snedker Lars Larsen til Skomagermester J. T. Halvorsen paa d.E. for Kr 12000,00, dat. 6/6 96

 

* 1894

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Emma Caspersen til snedkersvend Lars Larsen p.d. eiendom for 9000 kr . dat 26. og tinglyst 30 oktbr. 1894

 

* 1891

I folktellinga i 1891 finner vi tretten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Emma Valentine Caspersen(kvinne)

1830

Christiania

Familiens overhode e

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Hilda Karolin Andersen(kvinne)

1872

Ide

Tjenestetyende ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Einar Henriksen(mann)

1840

Frdhald

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Karen Christine Henriksen(kvinne)

1847

Moss

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Sofus Knudsen(mann)

1861

Kragerö

Logerende hørende til Familien ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Klaus Johannes Mogren(mann)

1847

Sverrige

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Regins Olava Mogren(kvinne)

1856

Frdhald

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Carl Johan Mogren(mann)

1878

Frdhald

Søn

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Olga Mogren(kvinne)

1880

Sverrige

Datter

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Ole Levin Mogren(mann)

1883

Sverrige

Søn

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Annette Maris Mogren(kvinne)

1886

Sverrige

Datter

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Hans Jensen(mann)

1853

Enningdalen

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Elisabeth Jensen(kvinne)

1866

Ide

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

* 1888

 

* 1885

 

Går vi til folketellinga i 1885 så er Caspersens Enke oppført som eier av matrikkelen. Seksten personer har nå bosted på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
Kjelder Olaf Jons. 1820 M Sverige Grønthandler
Kjelder Christine Jons. 1823 K Sverige Hustru
Kjelder Caroline Jons. 1862 K Sverige Mt
Kjelder Alma Anders. 1879 K Fredrikshald
1 Christian Christians. 1843 M Arendal Bogtrykker Bladutgiver
1 Valborg Christians. 1856 K Christiania Hustru
1 Maren Christians. 1875 K Arendal
1 Aage Christians. 1883 M Fredrikshald
1 Helga Christians. 1885 K Fredrikshald
1 Albertine Anders. 1865 K Fredrikshald Tjenestepige
1 Emma Niels. 1868 K Sarpsborg Tjenestepige
2 Emma Caspers. 1830 K Christiania E Gaardejerske
2 Carl Caspers. 1869 M Fredrikshald Skoledicippel
2 Marie Niels. 1868 K Fredrikshald Tjenestepige
2 Vilhelmine Hans. 1818 K Moss E
2 Anna Hans. 1854 K Aas Prestegjeld Handlende

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Bogtrykker A. Caspersens Enke oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 10.000 kroner og en branntakst på 14.200 kroner.

 

Emma Caspersen hadde nok ikke vært enke lenge når matrikkelen i 1878 ble tatt opp, for i kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1878 -1889 (side 2 nr.28) finner vi boktrykker Andreas Caspersen som død den 6.mai 1878. Dødsårsaken er da oppgitt til "Organ. Hjertesygdom". I følge denne kirkeboken var Caspersen født i Drammen i 1817.

 

* 1875

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Rorskarl Peter L. Olsen til Bogtrykker A. Caspersen paa denne Gaard, dateret 22. og tinglyst 26 Januar 1975

 

For nogen Tid siden blev Rorskarl Olsen Gaard ved Knardalbakken solgt til Bogtrykker Caspersen for 2,300 Spd. og Madame Torps forrige Gaard i Kirkebakken til Fragtemand C. Christiaknsen for 1800 Spd.

 

 

Folketellinga i 1875 har Bogtrykker Caspersen oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Andreas Caspersen(mann)

1817

Drammen

hf g Bogtrykker

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Emma Valentine Caspersen(kvinne)

1830

Christiania

Kone g

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Helga Edvardine Caspersen*(kvinne)

1854

Christiania

d ug Af Faderen

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Valborg Fredrikke Caspersen*(kvinne)

1856

Christiania

d ug Af Faderen

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Aasta Eleonore Caspersen*(kvinne)

1859

Fhald

d ug Af Faderen

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Edvard Storm Caspersen*(mann)

1866

Fhald

s ug

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Carl Nicolaj Wang(mann)

1869

Fhald

s ug

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Andrine Wang(kvinne)

1805

Gamle Aker

Svigermoder e Af No. 1

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Emil Carl August Lyhmann(mann)

1853

Sandefjord

Tilreisende ug Værkseier

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Marie Kaisa Anderson(kvinne)

1851

Tyftedal Dalsland Sverige

Tjenestepige ug

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Marie Nordbye(kvinne)

1804

Vekjy Sogn Sverge

hm e Handlende

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Anton Svendsen(mann)

1848

Berby Id

hf g Tomte Arbejder

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Bolette Svendsen(kvinne)

1842

Enningdalen Id

Kone g

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Alette Emilie Svendsen*(kvinne)

1863

Fhald

Steddatter ug

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Hans Oscar Svendsen*(mann)

1865??

Fhald

Stedsøn ug

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Anna Marie Svendsen*(kvinne)

1869

Fhald

d ug

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

 

* 1874

 

* 1873

A. Johannesen

anbefaler Skotøi for Damer, Herrer og Børn til billige Priser, Støvlelidser i Silke og Lin, udmærket god Blanksværte samt Kroger og Ringe hos

A. Johannesen
235 Skippergaden 235

 

 

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Grosserer A. Hesselberg til Rorskarl Petter L. Olsen paa denne Gaard med Grund og Tomt, dateret 3. og tinglyst 18. Oktober 1872

 

Grosserer Hesselbergs Gaard ved Skippergaden er i disse Dage solgt til Rorskarl Petter Olsen for 1600 Spd.

 

 

* 1870

Folketellinga i 1870 har registrert disse perosnonene på denne matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Christen Gluckstad
1
1832
F.Hald - hp Gift Skipper
002 Guletta Gluckstad
1
1836
F.Hald - hu Gift -
003 Gustav Gluckstad
1
1857
F.Hald - - Ugift -
004 Victor Gluckstad
1
1860
F.Hald - - Ugift -
005 Thrine Gluckstad
1
1862
F.Hald - - Ugift -
006 Andreas Gluckstad
1
1865
F.Hald - - Ugift -
007 Anna Gluckstad
1
1867
F.Hald - - Ugift -
008 Guletta Gluckstad
1
1869
F.Hald - - Ugift -
009 Laura Andersen
1
1844
F.Hald - tj Ugift Tjenestepige
010 Christine Larsdatter
1
1839
Sverrige - tj Ugift Tjenestepige
011 Ole Olsen
2
1846
Sverrige - hp Gift Skredder
012 Julie Olsen
2
1846
Id - hu Gift -
013 Ida Olsen
2
1870
F.Hald - d Ugift -
014 Carl Andreson
2
1846
Sverrige - - Ugift Skreddersvend
015 Even Olsen
2
1850
Modum - - Ugift Skreddersvend
016 Christian Hansen
2
1852
Berg - - Ugift Læregut
017 Hans Andersen
2
1851
F.Hald - - Ugift -
018 Nycella Andersdatter
2
1850
Sverrige - tj Ugift Tjenestepige

 

 

* 1867

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Grosserer A. Hesselberg paa Gaard Matr.N 235 med Grund og Tomt, dateret 21 Januar og tinglyst 12. Febr. 1867

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 bor det kun tre personer på denne eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Jens Theodor Anders. Husfader Kjøbmand g 31 m Frederikshald
2 Anne f Annons. Huusmoder g 24 k Hvaløer
3 Elen Marie Hans. Tjenestepige ug 23 k Bergs Sogn

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi følgende personer i det som da var gård nr.235.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Marthe Maria Røstberg Huusmoder 48 Enke efter 1te gifte Høkerie K
Ditlevine Røstberg Hendes datter 8 K
Marthe Ellefsdtr Logerer 20 Ugift Fattig lem K
Jens Blom Huusbonde 49 Gift 1te gang Skipper M
Anne Sophie Blom Hans kone 47 Gift 2dn gang K
Karen Trane Hendes datter 10 K
Severin Blom Begges søn 1 M
Barbra Eliasdtr Tienestepige 21 Ugift K


Sist oppdatert 11.02.2024 11:17