Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Skippergata 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel:

Løpenummer i 1901 matrikkel:

Matrikkelnummer:

Gårds og bruksnummer:

 
Foto:

 

 

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 122

Løpenummer i 1901 matrikkel: 72

Matrikkelnummer: 250

Gårds og bruksnummer: 160/400

 

 

 

 

 

 

Foto: SW 26.januar 2003

 
Den eneste forandringen er vel fargen på innrammingen av vinduene.

 

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene på eiendommen.

 

*

 

Ved folketellinga i 1910 er det Peder Halvorsen som eier matrikkelen. Her er det et vaaningshus En Bakgaard et almindelig uthus. Det bor hele seks familier på eiendommen. Til sammen tjueen personer.

Peder Halvorsen(mann)

1828-11-11

Sverige

hf g Skræddermester S

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Stina Halvorsen(kvinne)

1830-05-16

Sverige

hm g hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Hulda Pauline Halvorsen(kvinne)

1865-05-15

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Anders Petter Olsen(mann)

1858-01-01

Berg Smaal.

hf g Stenhugger

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Karl August Olsen(mann)

1889-03-17

Id Smaal

s ug Kontorist paa skofabrik

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Johan Olaf Olsen(mann)

1901-01-01

Asak Smaal

s ug

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Johanne Dorthea Olsen(kvinne)

1858-06-08

Aremark

hm g Hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Anna Olsen(kvinne)

1891-06-19

Fredrikshald

d ug Sypike

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Olga Olsen(kvinne)

1896-09-28

Id Smaalenene

d ug

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Anne Elise Olsen(kvinne)

1837-05-04

Sverige

fl e Bestemor

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Anton Olsen Denesen??(mann)

1872-06-06

Sverige

hf g Stenkjører

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Helga Karoline Olsen(kvinne)

1879-05-25

Fr.stad

hm g hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Bjarne Antonius Olsen(mann)

1892-09-05

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Elin Augenie Olsen(kvinne)

1897-09-19

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Karl Hilmer Hansen(mann)

1876-10-10

Asak Smålen

s ug Skotøiarbeider

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Heneri Leonart Lundquist(mann)

1896-05-04

Asak Smålen

fl ug Skotøiarbeider

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Martine Elise Hansen(kvinne)

1847-06-07

Aremark Smålen

hm e Husgjerning

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Soffie Thoresen(kvinne)

1859-02-17

Sverige

el e Skofabrikarbeiderske

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Agnes Thoresen(kvinne)

1892-07-21

Fredrikshald

el ug Skofabrikarbeiderske

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Augusta Pettersen(kvinne)

1880-02-06

Sverige

el ug Skofabrikarbeiderske

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Hulda Svendsen(kvinne)

1870-10-15

Sverige

el ug Skofabrikarbeiderske

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

 

*

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var skrædder P. Halvorsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 9.000 kroner og en branntakst på 11.500 kroner.

 

*

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "almindeligt Vaaningshus og 1 bagbygning ". Våningshuset hadde kun en etasje, mens bakbygningen bestod av to etasjer. Husene hadde til sammen fem leiligheter og det var 22 personer til stede ved folketellingen.
1.etasje i våningshus med to rom og delt kjøkken
Søren Sørens. hf g Skomagersvend 04.07.1858 Skive Danmark
Maren Bolette Sørens. hm g Hustru 21.05.1862
Anders Wilhjam Sørens. s ug Tomtearbeider 20.07.1883
Amanda Helene Sørens. ug Datter 12.07.1885
Hælga Marie Sørens. ug Datter 17.03.1888 t

1.etasje i våningshus med et rom og delt kjøkken
Anders Carls. hf g Sømand med Seilskib. Matros 1866 Sem Sgn J & L Amt
Jensine Carls. hm g Hustru 1867 Nøtterø J & L Amt
Rolf Carls. ug Søn 20.07.1900 Christiania

Tre kvistrom og kjøkken i våningshuset
Johan Wilhelm Kjellin hf g Tomtearbeider 09.01.1870 Waarvik Sverige
Hanna Emilie Kjellin hm g Hustru 11.09.1871
Alf Wilhelm Kjellin ug Søn 20.09.1895
!! Kjellin* ug Datter 06.11.1900 Udøbt Pige
Anders Lars. m b fl e Tomtearbeider 11.08.1823 Id

1.etasje i bakbygning med to rom og kjøkken
Per Halvors. hf g Gaardeier og Skrædder egen forretning 1828 Åmål Sverige
Stina Halvors. hm g Hustru 1830 Wermeland Sverige
Hulda Halvors. d ug Tjener i huset 1864

2.etasje i bakbygning med to rom og kjøkken
Herman Anders. hf g Styrmand dampskib 1859 Hvalør Sm
Anna Anders. g Hustru 1859
Rolf Anker Anders. ug Søn 1897
Vilg Anders. ug Søn 24.06.1899
!! Anders.* ug Datter 30.11.1900 Udøbt pige
Anna Peders. ug Sypige & tjener 1850 Dalsland Sverige (bor vanligvis i Damstrædet Fr.hald)

 

*

Går vi til folketellinga i 1885 så er P. Halvorsen oppført som eier av matrikkelen. Selv om det kun er skrevet P.Halvorsen, så er nok dette skredderen Per Halvorsen. Det ser da ut til å bo atten personer fordelt på fire familier på matrikkelen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Per Halvors. 1828 M Sverige Skrædder ikke Borger
1 Stina Halvors. 1830 K Sverige Hustru
1 Hulda Pauline Halvors. 1865 K Fredrikshald
1 Teodor Severin Torgers. 1869 M Fredrikshald Arbeider for Saugbrugsforeningen
1 Karen Sofie Torgers. 1863 K Fredrikshald Hustru
1 Ole Petters. 1843 M Sverige Skomager hos Skomagermester Halvorsen F
1 Marthe Petters. 1830 K Enningdalen
1 Lorenst Severin Røed 1863 M Sverige Skomagersvend hos Skomagermester Halvorsen F
1 Trine Marie Petters. 1867 K Enningdalen
1 Allette Emilie Petters. 1831 K Enningdalen
Kvistværelse Johan Edvin Amders. 1856 M Sverige Murersvend hos Murermester Johnsen
Kvistværelse Amanda Kristine Amders. 1860 K Fredrikshald Hustru
Kvistværelse Jakob Amders. 1882 M Fredrikshald
Kvistværelse Josef Amders. 1884 M Fredrikshald
Kvistværelse Hans Eriks 1836 M Skjeberg Bybud
Kvistværelse Anne Marie Eriks 1856 K Fredrikshald Hustru
Kvistværelse Otilde Edvarda Eriks 1882 K Fredrikshald
Kvistværelse Harald Bernhard Karl Eriks 1885 M Fredrikshald

 

*

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Skrædder Petter Halvorsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen har da en skattetakst på 4.000 kroner og en branntakst på 4.160 kroner.

 

*

Folketellinga i 1865 forteller om fire familier med til sammen fjorten personer på matrikkelen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Jens Pouls. Husfader Tobakspinder g 50 m Frederikshald
2 Alida Frykman hans Kone g 33 k Sverige
3 Oskar Pouls. deres Søn ug 10 m Frederikshald
4 Albert Pouls. deres Søn ug 9 m Frederikshald
5 !! Pouls.* deres Søn ug 1 m Frederikshald
6 Jenny Pouls. deres Datter ug 6 k Frederikshald
7 Anna Pouls. deres Datter ug 3 k Frederikshald
8 Anna f Christians. deres Tjenestepige ug 17 k Frederikshald
9 Peder Niels. Logerende Toldbetjent ug 40 m Laurvig

10 Syver Lars. Husfader Skomagersvend g 38 m Id Prgj.
11 Petronelle f Daniels. hans Kone g 47 k Frederikshald

12 Carl Peders. Husfader Skibstømmermand g 39 m Frederikshald
13 Berthe M. f Halvors. hans Kone g 45 k Id Prgj.

14 Nicolay Elster Sadelmager ug 64 m Høland

 

*

 

Ved foketellinga i 1801 er følgende personer registrert på det som da var gård nr.250 i "Søndre Friderichshald"
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Hans Pedersen Huusbonde 49 I første ægteskab Haarskiære M
Siri Johannesdtr Hans kone 57 I første ægteskab K
Gunder Hansen Deres søn 21 Ugift Matros M
Hans Peter Hansen Deres søn 18 Ugift Matros M
Sven Pedersen Huusbonde 49 I første ægteskab Arbeidsman M
Anne Halvorsdtr Hans kone 43 I første ægteskab K
Ahlet Arentsdtr Logerende 33 Ugift Haandarbejde K
Anders Torball Huusbonde 54 Gift 2dn gang Matros M
Mette Maria Hans kone 40 Gift 1te gang K
Peter Christian Andersen Deres søn 8 M
Anne Maria Andersdtr Deres datter 6 K


Sist oppdatert 04.03.2021 23:22