Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Skippergata 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 121

Løpenummer i 1901 matrikkel: 73

Matrikkelnummer: 247

Gårds og bruksnummer: 160/397

 
Foto: SW 26.januar 2003

 

* 1982

 

* 1977

 

* 1973

 

* 1972

 

* 1971

 

* 1970

 

* 1964

 

*1959

 

* 1956

 

* 1954

 

* 1950

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 26/3-1950 fra Anne Gjertrud Aasebøhn til Jørgen Oskar Andersen f. 28/8-1889 for kr 25.000,-

 

* 1949

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Skippergata 5.

 

* 1936

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Aasebøen Gjertrud
1871
 g.m. handelsfuldm. Skippergata 5
Aasebøen Karl Fredr.
1871
handelsfuldm. Skippergata 5
Andreassen Mathilde
1859
g.m. cellulosearbeider Skippergata 5
Andreassen Ole Jørgen
1870
cellulosearbeider Skippergata 5
Hakelund Hilma
1894
g.m. sporskifter Skippergata 5
Hakelund Hjalmar Marinius
1895
sporskifter Skippergata 5
Karlsen  Borghild
1887
g.m. cellulosearbeider Skippergata 5
Karlsen  Johan Vilhelm
1886
cellulosearbeider Skippergata 5

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det fire boenheter i Skippergata 5.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Carl Fredrik Nilsen Aasebøhn

01

1871-01-08

Sverige

-

hp

g

Handelsfullmæktig

002 Anne Gjertrud Aasebøhn

01

1871-08-09

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Aivert Kathrine Aasebøhn

01

1902-11-03

Fredrikshald

-

d

ug

Telegrafelev

004 Karl Georg Aasebøhn

01

1906-08-15

Fredrikshald

-

s

ug

-

001 Ole Georg Andreasen

02

1870-12-02

Berg Østfold

-

hp

g

Cellulosearbeider

002 Anna Mathilde Andreasen

02

1869-01-02

Sverige

-

hu

g

Husmor

001 Alexander Edvard Baardsen

03

1850-10-07

Kraakerøy

-

hp

e

Pensjon fhv toldopsynsmand

002 Edvarda Josefine Baardsen

03

1886-02-02

Fredrikshald

-

d

ug

Husarbeide hjemme

003 Gunhild Andrea Baardsen

03

1880-09-16

Fredrikshald

-

d

ug

Bokholder v Kasserer

001 Andreas Andersen

04

1847-08-05

Ullerød, Skjeberg

-

hp

e

Verfsarbeider

002 Olga Elisabeth Andreasen

04

1887-03-13

Glemminge Glemmen

-

d

ug

Husbestyrende hos sin far

 

 

* 1910

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra J.N. Johannesen til handelsfuldmægtig Carl Aasebøhn for kr. 10000,00 dat 1/11-10

 

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på to etasjer og med tre leiligheter - pluss et uthus.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg Egen gård          

Karl Nilsen Aasebøhn(mann)

1871-01-08

Sverige

hf g Handelsbetjent farvh.

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Anne Jerterud Aasebøhn(kvinne)

1872-08-09

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Divert Kattari Aasebøhn(kvinne)

1902-11-03

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Karl Georg Aasebøhn(mann)

1906-08-15

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Forhus 2.etg 30 kr pr mnd          

Thine Stangebye??(kvinne)

1876-08-21

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Andr. C. Stangebye??(mann)

1879-10-31

Fredrikshald

hf g Kjøbmand Kolonial

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Andreas Stangebye??(mann)

1906-07-03

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Kate Stangebye??(kvinne)

1908-01-01

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Olga Vadtvedt(kvinne)

1892-07-22

Rakkestad

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Bakbygning 1 .etg 11 kr pr mnd          

Johan A. Silberg(mann)

1852-11-07

Horten

hf e Rødstensmurer S

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

 

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til skibsfører J.N. Johannesen dat 22 februar kr. 10.000,- Tinglyst 23 februar 06

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Gabriel
1845
kjører
Andersen Marie
1850
g.m. kjører
Hansen Karl Hilmer
1876
skoarbeider
Hansen Martine Elise
1845
enke
Lund Karen Elise
1865
g.m. mægler
Lund Thorvald M.
1865
mægler

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var mægler Thv. Lund oppført som eier av eiendommen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 9.500 kroner og en branntakst på 9.590 kroner.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "almindeligt Vaaningshus " på to etasjer og med tre leiligheter.
1.etg med to rom
 Pauline Svends. ug Kokkekone 1841 Eker Bu

2.etg med to rom og kjøkken
Gabriel Anders. hf g Jernbrugskjører 1845 Ed
Marie Anders. hm g Husmor 1850 Ulensaker Ak

2.etg med fire rom og kjøkken
Thorvald Lund hf g Skibsmægler 1865
Karen Lund hm g Husmoder 1865 Berg Smaalenene
Thora Lund ug Datter 1893
Bjørn Lund ug Søn 1894
Dagfrid Lund ug Datter 1896
Ragnhild Lund ug Datter 02.02.1899 t
Elise Fredriks. ug Huserhverv Tjenestepige 1874 Baalstad Sokken Sverige

 

* 1896

Utdrg fra panteregister:

Erklæring fra Fattigassistent F. Gudbrandsen og Samlagsforst. H.P. Olsen, hvorefter Styrmand Torkild Berentsen er eneste og mydnige Arving efter sine afdøde Foreldre, Skipper T. Berentsen og Hustru. dat. 7/4 96

Skjøde fra Torkild Berentsen til Thorvald Lund paa d.E. for Kr. 6000,- dat 7/4 96

 

* 1893

I kirkeboken for Fredrikshald 1878 - 1889 (side 29 nr.63) finner vi skipsførerenke og rentier Karen Kristine Berentsen død 9.juli 1893. Dødsårsaken er oppgitt til "Katarralsk lungebetændelse".

 

* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi åtte personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Torkild Berntsen(mann)

1808

Tromø og Arendal

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Karen Kerstine Berntsen(kvinne)

1817

Dybvaag Sogn

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Torkild Bernhard Johan Berntsen(mann)

1856

Fredrekshald

Søn ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Carl Peter Christensen Manskaud(mann)

1845

Fredrikshald

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Ingeborg Manskauv(kvinne)

1840

Porsgrund

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Christian Guner Manskauv(mann)

1871

Risøer

Søn ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Rikard Jakøb Manskauv(mann)

1874

Risøer

Søn ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Martin Manskauv(mann)

1876

Risøer

Søn

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert Berentzen som eier av matrikkelen. Det bor da ti personer på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Thorkel Berents. 1808 M Tromsø Sogn Forh. Sibsfører
1 Karen Berents. 1817 K Dybvaag P.gjeld
1 Thorkel Berents. 1856 M Fredrikshald Styrmand
2 Johan M Jens. 1845 M Berg Sogn Skibsfører
2 Amalie Jens. 1848 K Frhald
2 Carsten M Jens. 1877 M Frhald
2 Thora Jens. 1879 K Berg Sogn
2 Amy Jens. 1881 K Berg Sogn
2 Viktoria Jens. 1885 K Frahld
2 Lovise Gjørgine Brist?? 18??8 K Sannesund Pige

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 så finner vi Skipper Berentsen som eier av matrikkelen. Eiendommen har da en skattetakst på 6.000 kroner og en branntakst på 8.720 kroner.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har Skipper F. Berntsen registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Thorkel Berentsen(mann)

1808

Tromøsogn

hf g Skibsfører

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Karen Berentsen(kvinne)

1817

Dybvaagsogn

hm g

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Thorkel Berentsen(mann)

1856

Frhald

s ug Sømand

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Therese Amundsen(kvinne)

1859

Fredhald

Tjenestepige ug

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Jens Wilse(mann)

1827

Hurum

hf g Skibsfører

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Dikka Wilse(kvinne)

1834

Fredriksværn

hm g

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Laura Wilse(kvinne)

1860

Frhald

d ug Af Faderen

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Peder Wilse(mann)

1863

Fredhald

s

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Josefine Johannessen(kvinne)

1859

Fredhald

Tjenestepige ug

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 finner vi to familier på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Torkeld Berents. Husfader Skipper g 58 m Nedenes
2 Karen Berents. hans Kone g 49 k Nedenes
3 Torkeld Berents. deres Søn ug 10 m Frederikshald
4 Antonete Børres. Tienestepige ug 24 k Borge Sogn

5 Jens Wilse Husfader Skipper g 39 m Hurum
6 Dikka Wilse f Holmbo hans Kone g 32 k Frederiksværn
7 Laura Wilse deres Datter ug 6 k Frederikshald
8 Hans Peter Wilse deres Søn ug 3 m Frederikshald
9 Oline Pedersd. Tjenestepige ug 24 k Tistedalen

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Rackel Hamilton til Skibsfører T. Berentsen paa Tomten matr 247, der af Kjøberen er bebygget dat 8. og tinglyst 9 Decbr. 1856

 

* 1845

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Lodsoldermand Lorentz Hamiltons Enke Rackel til at sidde i uskiftet Bo, dat 15. Sept. 1845

 

 

* 1811

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Lars Dahl til Lorentz Hamilton paa Gaard matr 247 Tinglyst 4. Febr. 1811

 

 

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi ikke gård nr.247 i denne tellingen.


Sist oppdatert 17.02.2023 19:41