Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Skippergata 9

 

Løpenummer i 1878 matrikkel:

Løpenummer i 1901 matrikkel:

Matrikkelnummer:

Gårds og bruksnummer:

 
Foto:

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 118

Løpenummer i 1901 matrikkel: 77

Matrikkelnummer: 244

Gårds og bruksnummer: 160/395

 
Foto: SW 26.januar 2003

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var tømmermand Carl Hansen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 6.000 kroner og en branntakst på 5.440 kroner.

 

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshusl" med to etasjer. Fire familier med til sammen 21 personer har bolig i huset.
1.etg med to rom og kjøkken + et kvistværelse
Karl Aug. Hans. hf g Tømmermand bygnings 1858 Evang. luth. Frikirke
Cristiane M. Hans. hm g Hustru 1856 Evang. luth. Frikirke
Johannes Hans. ug Søn 1887 Evang. luth. Frikirke
Cristine O. Hans. ug Datter 1889 Evang. luth. Frikirke
Karl K. Hans. ug Søn 1891 Evang. luth. Frikirke
Olaves Hans. ug Søn 10.06.1900 Evang. luth. Frikirke
Haldor Anders. el Elektrik arbeider 1876 Frstad Sm (bor midlertidig i Fr.stad)

1.etg med to rom og kjøkken
Johan Thors. hf g Bordhusarbeider 1864
Anna Thors. hm g Hustru 1867 Sverige
Thorvald Thors. ug Søn 1895
Margith Thors. ug Datter 1897
Thora Thors. ug Datter 07.07.1899

2.etg med et rom og kjøkken
Bernhardt Christoffers. hf g Sømand Dampskibsfører 1869
Marie Christoffers. hm g Hustru 1870
Ragni Christoffers. ug Datter 1897

2.etg med to rom og kjøkken
Johannes Kristians. hf g Brøddrager 1830 Id Sogn Sm
Anne Marie Kristians. hm g Hustru 1828 Id Sogn Sm
Gina Nils. d e Sømmerske 1858
Nils Ringdahl Nils. Dattersøn ug Malersvend 1879
Klaus Nils. Dattersøn ug Smedlærling 1880
Torvald Nils. Dattersøn ug Sadelmagerlærling 1884

 

Kirkeboken for Fredrikshald 1878 - 1889 (side 55 nr.34) forteller at pramfører Ole Olsen dør den 16.mars 1886. Dødsårsaken er angitt til "Kron. betendelse i luftrørsorganene".

 

Går vi til folketellinga i 1885 så er Ole Olsen oppgitt som eier av matrikkelen. Elleve personer har da sin bolig på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Ole Ols. 1810 M Enningdalen Uden fast beskjeftigelse
!! Malene Ols. 1827 K Skeberg
!! Olaus Marinius Ols. 1862 M Fredrikshald Høvleriarbeider hos Sagbruksforening
!! Anne Sofie Ols. 1868 K Fredrikshald Tjenestepige Enke hos fru Baastad
!! Karl August Hans. 1858 M Fredrikshald Sømand
!! Johannes Ols. 1816 M Fredrikshald Farveriarbeider hos Svensen
!! Elen Marie Ols. 1816 K Id
!! Andreas Martin Johannes. 1856 M Asak Skomagersvend hos Halvorsen
!! Bolete Oleane Johannes. 1860 K Asak Naatlepige hos Skomager Halvorsen
!! Marte Anders. 1843 K Enningdalen
!! Einar Alfred Sæter?? 1884 M Fredrkshald

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 finner vi Arbeider Ole Olsen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 1.600 kroner og en branntakst på 1.720 kroner.

 

Folketellinga i 1865 forteller om to familier med til sammen elleve personer på matrikkel 244. Seksten år gamle Gustav Olsen har også to griser på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Ole Ols. Husfader Pramfører g 56 m Ide Prgj.
2 Malene f Andreass. hans Kone g 39 k Skjeberg Prgj.
3 Severin August Ols. deres Søn ug 15 m Frederikshald
4 Carl Johan Ols. deres Søn ug 13 m Frederikshald
5 Olavus Ols. deres Søn ug 4 m Frederikshald
6 Josephine Sophie Ols. deres Datter ug 9 k Frederikshald
7 Andreas Mads. Logerende Tomtearbeider e 73 m Skjeberg Prgj.

8 Anders Mathis. Husfader Fyrbøder g 39 m Sverrige
9 Anne Marie f Niels. hans Kone g 47 k Sverrige
10 Johan Marthin Anders.* deres Søn ug 4 m Sverrige
11 Gustav Ols. deres Søn ug 16 m Sverrige

 

Ved folketellinga i 1801 finner vi følgende personer på det som var gård No.244 på "Søndre Friderichshald"
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Christopher Ørum Huusbonde 41 I første ægteskab Under told betient M
Karen Sophia Larsdtr Hans kone 37 I første ægteskab K
Helene Andersdtr Hendes datter 11 K
Niels Jensen Deres søn 1 M
Lars Henriksen_aass Konens fader 67 Enkemand 1te gang M
Jens Arendtr Huusbonde 44 Gift 1te gang Skræddermester M
Pernille Maria Hartvig Hans kone 48 Gift 2dn gang K
Hans Nicolay Arendtr Deres søn 11 M
Caroline Arendtr Deres datter 7 K
Ingeborg Sophia Arendtr Hendes datter 15 Ugift K
Anders Nielsen Huusbonde 35 I første ægteskab Matros M
Marthe Nielsdtr Hans kone 36 I første ægteskab K
Jonas Andersen Deres søn 5 M
Elen Maria Andersd Deres datter 7 K
Anne Cathrine Andersd Deres datter 2 K
Helene Hansdtr Logerende 56 Enke 2dn gang Haandarbejde K


Sist oppdatert 20.01.2021 11:49