Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Skippergata 9

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 118

Løpenummer i 1901 matrikkel: 77

Matrikkelnummer: 244

Gårds og bruksnummer: 160/395

 
Foto: SW 26.januar 2003

 

* 2001

 

 

* 1997

 

* 1991

 

 

* 1989

 

* 1986

 

* 1980

 

* 1959

 

* 1951

 

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 15/3-1947 fra Selmer Nygård til Georg Henriksen f. 4/12-1910 på d.e. for kr. 18.000,-

 

* 1946

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 5/7-1946 fra Karl Kristian Hansen til Selmer Nygård f. 11/11-1905 på d.e. for kr. 18.000,-

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Skippergata 9.

 

* 1943

Utdrag fra panteregister:

Skriv av 17/3-43 om at Karl Aug. Hansen er d. 6/1-43 og Olaves Hansen er d. 3/3-43. Hjemmelen gått over til Karl Kristian Hansen.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Arthur
1899
cellulosearbeider Skippergata 9
Hansen Johannes
1887
fyrbøter Skippergata 9
Hansen Karl August
1858
tømmermann Skippergata 9
Hansen Kristiane Andrea
1856
g.m. tømmermand Skippergata 9
Lorentsen Agnethe
1881
g.m. kjører Skippergata 9
Lorentsen Ole Anton
1871
kjører Skippergata 9

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Skippergata 9.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Karl August Hansen

01

1858-07-07

Fredrikshald

-

hp

g

Bygningssnekker ia

002 Kristiane Andrea Hansen

01

1856-12-05

Berg Østfold

-

hu

g

Husmor

001 Arthur Andersen

02

1898-01-12

Idd

-

hp

ug

Cellulosearbeider

002 Margrethe Elisabeth Andreasen

02

1900-09-30

Fr.hald

-

d

-

Husarbeide hjemme

003 Ingeborg Sofie Andersen

02

1902-06-22

Fr.hald

-

d

ug

Expeditrice

004 Marthine Andersen

02

1878-02-09

Fr.hald

-

hp hu

g

Husmor

001 Ole Anton Lorentzen

03

1871-11-26

Skjeberg

-

hp

g

Kjører i Handelsforetningen

002 Agnte Lorentzen

03

1881-09-18

Aamodt i Østerdalen

-

hu

g

Husmor

003 Thorbjørg Iduna Gravdal

03

1893-04-20

Kristiania

-

d

ug

Kontordame hos Bokhandler E. Sem

001 Johannes Olaves Kristiansen

04

1830-03-13

Idd

-

hp

e

Fhv kjører Alderdomspensjon

002 Gina Allette Nilsen

04

1858-07-06

Fredrikshald

-

d

e

Syerske s.a

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på to etasjer med fire leiligheter, pluss et uthus på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

 

1.etg egen gård          

Karl August Hansen(mann)

1858-07-07

Fredrikshald

hf g Tømmermand

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Kristiane Andrea Hansen(kvinne)

1856-12-05

Berg Smaalenene

hm g Hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Johannes Hansen(mann)

1887-12-09

Fredrikshald

s ug Fyrbøder paa skib

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Kristine Olava Hansen(kvinne)

1889-09-21

Fredrikshald

d ug hg.

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Karl Kristian Hansen(mann)

1891-07-20

Fredrikshald

s ug Fyrbøder paa skip

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Olaves Hansen(mann)

1900-06-10

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Rikard Gustavson(mann)

1882-08-07

Sverige

el ug stenarbeider

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

1.etg 12 kr pr mnd          

Svend Karlsen(mann)

1881-01-21

Sverige

hf g Stenhugger

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Hanna Karlsen(kvinne)

1881-04-11

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Elin Karlsen(kvinne)

1905-09-12

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Levi Karlsen(mann)

1907-11-01

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Harald Karlsen(mann)

1909-10-26

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

2.etg 9 kr pr mnd          

Alette Nilsen(kvinne)

1858-07-06

Fredrikshald

hm e Skrædder noget

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Claus Nilsen(mann)

1880-11-12

Fredrikshald

s ug Mekaniker paa skibsverft

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Johannes Kristiansen(mann)

1830-03-13

Fredrikshald

Faren til hm e forsørges av Værftsarb

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

2.etg 13 kr pr mnd          

Amandus Olsen(mann)

1879-09-02

Fredrikshald

hf g Formd paa skotøifabrik

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Beda Olsen(kvinne)

1882-05-26

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Margit Olsen(kvinne)

1903-06-12

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Ragnar Olsen(mann)

1905-05-29

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Aeugeni Olsen(kvinne)

1908-06-21

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

!! Olsen*(mann)

1910-11-29

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

Kattarine Lund(kvinne)

1854-02-17

Sverige

b ug Vaskerkone

Fredrikshald: Skippergaten

1910-12-01

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Hansen Karl
1858
tømmermand
Hansen Kristine Andrea
1857
g.m. tømmermand
Kristiansen Anna Marie
1832
g.m. brødkjører
Kristiansen Johannes
183
brødkjører
Thoresen Johan Alfr.
1865
høvleriarbeider
Toresen Anna
1868
g.m. høvleriarbeider

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var tømmermand Carl Hansen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 6.000 kroner og en branntakst på 5.440 kroner.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshusl" med to etasjer. Fire familier med til sammen 21 personer har bolig i huset.
1.etg med to rom og kjøkken + et kvistværelse
Karl Aug. Hans. hf g Tømmermand bygnings 1858 Evang. luth. Frikirke
Cristiane M. Hans. hm g Hustru 1856 Evang. luth. Frikirke
Johannes Hans. ug Søn 1887 Evang. luth. Frikirke
Cristine O. Hans. ug Datter 1889 Evang. luth. Frikirke
Karl K. Hans. ug Søn 1891 Evang. luth. Frikirke
Olaves Hans. ug Søn 10.06.1900 Evang. luth. Frikirke
Haldor Anders. el Elektrik arbeider 1876 Frstad Sm (bor midlertidig i Fr.stad)

1.etg med to rom og kjøkken
Johan Thors. hf g Bordhusarbeider 1864
Anna Thors. hm g Hustru 1867 Sverige
Thorvald Thors. ug Søn 1895
Margith Thors. ug Datter 1897
Thora Thors. ug Datter 07.07.1899

2.etg med ett rom og kjøkken
Bernhardt Christoffers. hf g Sømand Dampskibsfører 1869
Marie Christoffers. hm g Hustru 1870
Ragni Christoffers. ug Datter 1897

2.etg med to rom og kjøkken
Johannes Kristians. hf g Brøddrager 1830 Id Sogn Sm
Anne Marie Kristians. hm g Hustru 1828 Id Sogn Sm
Gina Nils. d e Sømmerske 1858
Nils Ringdahl Nils. Dattersøn ug Malersvend 1879
Klaus Nils. Dattersøn ug Smedlærling 1880
Torvald Nils. Dattersøn ug Sadelmagerlærling 1884

 

* 1891

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Tømmermand Karl Hansen for 1600 Kr., dat 7/3-91 Tinglyst 13. Marts 1891

 

Ved folketellinga i 1891 bor det ti personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olaus Marenius Olsen(mann)

1862

Frederikshald

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Amanda Kristine Olsen(kvinne)

1864

Fredrikshald

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Andreas Olsen(mann)

1887

Fredrikshald

Søn ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Karl Josef Olsen(mann)

1889 aug.

Fredrikshald

Søn

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Malkam Mathisen(mann)

1862

Sverige

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Ida Matilde Matisen(kvinne)

1865

Sverige

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Gunda Marie Matisen(kvinne)

1888

Sverige

Datter

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Ida Petrine Matisen(kvinne)

1889 april

Fredrikhald

Datter

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Karl Edvin Karlsen(mann)

1872

Sverige

Logerende hørende til Familien ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Helmine Sofie Jensen(kvinne)

1864

Kirøen Hvaløerne

Logerende hørende til Familien ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

 

 

* 1889

 

* 1886

Kirkeboken for Fredrikshald 1878 - 1889 (side 55 nr.34) forteller at pramfører Ole Olsen dør den 16.mars 1886. Dødsårsaken er angitt til "Kron. betendelse i luftrørsorganene".

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så er Ole Olsen oppgitt som eier av matrikkelen. Elleve personer har da sin bolig på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Ole Ols. 1810 M Enningdalen Uden fast beskjeftigelse
!! Malene Ols. 1827 K Skeberg
!! Olaus Marinius Ols. 1862 M Fredrikshald Høvleriarbeider hos Sagbruksforening
!! Anne Sofie Ols. 1868 K Fredrikshald Tjenestepige Enke hos fru Baastad
!! Karl August Hans. 1858 M Fredrikshald Sømand
!! Johannes Ols. 1816 M Fredrikshald Farveriarbeider hos Svensen
!! Elen Marie Ols. 1816 K Id
!! Andreas Martin Johannes. 1856 M Asak Skomagersvend hos Halvorsen
!! Bolete Oleane Johannes. 1860 K Asak Naatlepige hos Skomager Halvorsen
!! Marte Anders. 1843 K Enningdalen
!! Einar Alfred Sæter?? 1884 M Fredrkshald

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 finner vi Arbeider Ole Olsen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 1.600 kroner og en branntakst på 1.720 kroner.

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi Ole Olsen registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Olsen(mann)

1810

Id

hf g Gaardeier og Dagarbeider

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Malena Olsen(kvinne)

1827

Skjeberg

Kone g

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Sevrin August Olsen(mann)

1851

Frhald

s af No. 1 ug Matros

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Olaus Marinius Olsen(mann)

1863

Frhald

s ug

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Anna Soffie Olsen(kvinne)

1868

Frhald

Pleiedatter ug Forsørges af Fattivæsenet

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Johannes Kristiansen(mann)

1833

Id

hf g Dagarbeider

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Anne Marie Kristiansen(kvinne)

1835

Id

Kone g

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Gina Alette Kristiansen(kvinne)

1858

Frhald

d ug Gaar i Maanedskondition

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Kristine Henriette Kristiansen(kvinne)

1864

Frhald

d ug

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Severin Ferdinard Kristiansen(mann)

1866

Frhald

s ug

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Karl Bernhardt Kristiansen(mann)

1868

Frhald

s ug

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller om to familier med til sammen elleve personer på matrikkel 244. Seksten år gamle Gustav Olsen har også to griser på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Ole Ols. Husfader Pramfører g 56 m Ide Prgj.
2 Malene f Andreass. hans Kone g 39 k Skjeberg Prgj.
3 Severin August Ols. deres Søn ug 15 m Frederikshald
4 Carl Johan Ols. deres Søn ug 13 m Frederikshald
5 Olavus Ols. deres Søn ug 4 m Frederikshald
6 Josephine Sophie Ols. deres Datter ug 9 k Frederikshald
7 Andreas Mads. Logerende Tomtearbeider e 73 m Skjeberg Prgj.

8 Anders Mathis. Husfader Fyrbøder g 39 m Sverrige
9 Anne Marie f Niels. hans Kone g 47 k Sverrige
10 Johan Marthin Anders.* deres Søn ug 4 m Sverrige
11 Gustav Ols. deres Søn ug 16 m Sverrige

 

* 1853

Utdrag fra panteregister:

Thingsvidne der oplyser at Raadstutambur P. Lunds sidste Villie var at hans Kone Ingeborg Halvorsdater skulle arve ham. 1. Febr. 1853

 

* 1836

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Svend og Bryngel Olssønner til Vægter Johan Peter Lund paa denne Gaard, Tinglyst 30. Mai 1836

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 finner vi følgende personer på det som var gård No.244 på "Søndre Friderichshald"
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Christopher Ørum Huusbonde 41 I første ægteskab Under told betient M
Karen Sophia Larsdtr Hans kone 37 I første ægteskab K
Helene Andersdtr Hendes datter 11 K
Niels Jensen Deres søn 1 M
Lars Henriksen_aass Konens fader 67 Enkemand 1te gang M
Jens Arendtr Huusbonde 44 Gift 1te gang Skræddermester M
Pernille Maria Hartvig Hans kone 48 Gift 2dn gang K
Hans Nicolay Arendtr Deres søn 11 M
Caroline Arendtr Deres datter 7 K
Ingeborg Sophia Arendtr Hendes datter 15 Ugift K
Anders Nielsen Huusbonde 35 I første ægteskab Matros M
Marthe Nielsdtr Hans kone 36 I første ægteskab K
Jonas Andersen Deres søn 5 M
Elen Maria Andersd Deres datter 7 K
Anne Cathrine Andersd Deres datter 2 K
Helene Hansdtr Logerende 56 Enke 2dn gang Haandarbejde K


Sist oppdatert 17.02.2023 19:05