Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Skolegata 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1144a

Løpenummer i 1901 matrikkel: 804

Matrikkelnummer: 680a

Gårds og bruksnummer: 149/113

Foto: Skjermdump fra Google maps

 

* 2002

 

* 2001

 

* 1999

 

* 1998

 

* 1996

 

* 1994

 

* 1991

 

* 1986

 

* 1985

 

* 1977

 

* 1972

 

* 1970

 

* 1964

 

* 1962

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1958

 

* 1952

 

* 1939

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 21/10-1938 fra a/s Halden Bryggeri til Kjøpmann Anders Løchen født 10/9-1889 på et areal stort 431 m² av matr.nr. 679a og gnr.9 brnr.62 Haugstad i Idd for samlet kjøpesum kr. 5900,00- Det fra matr.nr. 679a utskilte areal skal tillegges matr.nr. 680a1 og blir herved sammenføite med denne eiendom. Dbf. 5/10 1939 Grbf 6/10 1939

* 1935

 

* 1934

 

* 1927

Manntallet for Tistedalen i 1927 har disse stemmeberettigede personene på matrikkelen.

Etternavn Fornavn
født 
yrke
Jensen  Emilie
1893
g.m. elektriker
Løchen Anders Fredr.
1889
kjøpm.
Løchen Borghild
1890
g.m. kjøpm.
Lundgren Jenny Kaspara
1893
g.m. skotøiarbeider
Lundgren Karl Einar
1895
skotøiarbeider
Madsen Hjørdis
1903
g.m. tømmerarbeider
Martinsen  Alf Herman
1885
tømmervelter
Martinsen  Signe Konstanse
1899
g.m. tømmervelter
Pettersen Anna Sofie
1877
hotelvertinne
Rød Anna S.
1888
g.m. baatfører
Rød Ole Jensen
1879
baatfører
Thorsen Jens Gunerius
1875
sagarbeider
Thorsen Johanne
1879
g.m. sagarbeider

 

 

* 1926

 

* 1923

Utrdag fra panteregister:

Skjøte fra de eneste og myndige arvinger efter N.O. Fredrisken og hustru Jacobine Marie til Anders Løken for kr. 45000,- Dat 12/11 1923 tinglyst 23 november 1823.

 

* 1919

 

* 1918

I følge kirkeboken for Tistedalen for perioden 1909 - 1945, side 164 nr.2, dør gårdeier Nicolai Olaus Fredriksen i Tistedalen den 23. janaur 1918 og begraves 30. januar 1918. Dødsårsaken er av dr. Feydt oppgitt til alderdomssvakhet. I følge samme kirkebok var han født i Tistedalen i 1841.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert dette under hustype: "vaaningshus, forretningslokale, Hotel og handelsbutik". Det er også registrert at det er tre leiligheter, to butiker og et kontor i bygningen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1. og 2. etg. åtte rom og to kjøkken kr 620 pr aar.              

001 Ole Rød

01

1879-11-26

Id

b

hf

g

Styrmand, dampskib

002 Anna Rød

01

1880-05-01

Rødnes

b

hm

g

Hotelvertinde

003 Karoline Hagen

01

1882-06-08

Rødnes

b

tj

ug

Tjenestepike, hotel

004 Albin Fredriksen

01

1868-09-28

Kristiania

mt

el

ug

Chaufør

005 Harald Krogh

01

1881

Rødnes

mt

el

ug

Gaardbruker

Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 240 pr aar              

001 N. O. Fredriksen

02

1841-06-14

Fredrikshald

b

hf

g

Bladretter ved Saugbruk og huseier

002 Jacobine M. Fredriksen

02

1843-07-23

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Julie F. Fredriksen

02

1868-01-07

Fredrikshald

b

d

ug

Folkeskolelærerinde

004 Anna L. Fredriksen

02

1876-09-13

Fredrikshald

b

d

ug

Husgjerning

Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 192 pr aar              

001 Anethe M. Fagerli

03

1867-10-25

Id

b

hm

ug

Sømmerske

002 O. Saksætere

03

1874-02-14

Id

b

fl

ug

Tømmerfløter

 

 

* 1903

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jens Haldor Nordby til Nicolai Olaves Fredriksen paa d.e. - have samd smedie. dat. 19 aug 1902 for Kr. 2000,- (Ifølge maalebrev af 17 september 1902 indeholder tomten 1709 m²) tinglyst 17 marts 1903.

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Tistedalen Veien fra Bygrændsens Beg. til Haugl. Gaard Jens Haldor Nordbye 2.500   Have

 

* 1900

Ingen beboelse på matrikkelen ved folketellinga i 1900 eller tidligere folketellinger.

 

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Fuldmagt fra Do. (Jens Haldor Nordby Fredriksen) for Nicolay O.Fredriksen til at afmaale et stykke Land og udstede Skjøde til Søsteren Josefine og Mand Syver Olsen, dat 20/11 91. Skjøde fra N.O.Fredriksen ifølge denne fuldmagt til Syver Olsen paa en bebygget Tomt af d. eiendom for 500 Kr. dat 13/12 95. Thinglæst 13 December 1895. Denne Parcel har faat Matr.Nr. 650b. J.H. Fredriksen Norbys gjenværende har Mnr. 680a.

 

* 1887

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Handelsmand Ole Dahl paa d.e. samt Matr. No. 682a & 682b, 876b og 876c1 for Kr. 16900 dat 29/4 87 thinglæst 29 April 1887

 

Skjøde fra Handelsmand Ole Dahl til Jens Haldor Nordby paa Matr. No. 680 med tvende Lysthuse og Smedie uden Invnetar for Kr. 2400,00 dat 30 April 1887 thinglæst 20 Mai 1887

 

 

 

* 1886

Utdrag fra panteregister:

Bekjendtgjørelse af 18/3 86 fra Skifteretten om at A.O. Hellgrens Konkurs. Thinglæst 23 Marts 1886

 

 

* 1882

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Do. ( J.P. Andersen) til Andreas Olaves Helgren på Mnr. 674a, 680, 682 a & b, 876b for 20000 Kr. dat 21/6 82 thinglæst 30 Juni 1882.

 

* 1880

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra J.P. Andersen til Fredrikshald Kommune paa den Del af Mnr. 680 som ligger på Nordsiden af Veien til Femsøen og paa Vestsiden af Tistedalsgaden, dat 15. thinglæst 14 Decmbr. 1880.

 

* 1878

Matrikkel 1878

I 1878 var matrikkel 680 ikke delt

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Tistedalen Femsjøveien Johan P. Andersen 1.000   Have syd for Veien

 

* 1862

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra J.H.Printz til Johan Peter Andersen paa Gaard Matr 680 med Tomt og Tilliggelser dateret 12. og thinglæst 17. Juni 1862.

 

* 1859

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Johan Svendsen til Handelsmand J.H. Printz paa Tomt og Hauge Matr 680 dateret 21 Marts og thinglæst 15 April 1859

 

* 1857

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skomager Hans Nilsen til Johan Svendsen Skodberg paa denne Tomt og Hauge, dateret 25 Mai og thinglæst 2 Juni 1857.

 

* 1851

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skrædder Nils Hansen til Skomager Hans Nislen paa denne Tomt og Hauge, dateret 21 og thinglæst 27 Januar 1851.

 

Sist oppdatert 15.04.2023 14:18