Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Skomakerstredet 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 241

Løpenummer i 1901 matrikkel: 156

Matrikkelnummer: 84

Gårds og bruksnummer: 160/179

 
Foto: SW 1.februar 2003
 

 

 

* 2018

 

* 1996

 

* 1995

 

* 1987

 

* 1983

 

* 1982

 

Halden Arbeiderblad sin reportasje kan leses på Natjonalbiblioteket sin nettsider.

 

* 1980

 

* 1975

 

* 1965

 

*1958

 

* 1955

 

Utdrag fra panteregister:

Skifte Skjøte, dat 24/3 1955, fra Emilie Larsens dødsbo v/ Idd og MArker skifterett til Robert Anonsen, f. 1/1 1930, på d.e. for kr. 22000,- Gbf 30/3 1955

 

 

* 1952

 

* 1948

 

* 1945

 

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Skomakerstredet 1:

 

* 1929

 

* 1925

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Erklæring fra Emilie Larsen om at ha leiet av Fr.halds kommune et areal stort 17,7 m2 av fjeldkammen mot Borgergaten for å flytte gjerdet. Kommune kan nårsomhelst forlange fjrnet gjerdet og trappen m.v. I leieavgift betales kr. 1 -årlig. Dat. 10 oktober 1923.

 

* 1910

Utdrag fra panteregister:

Ægtepakt mellom Emilie Nicolaisen ig dampskibsfører Carl Larsen, hvorved uigjenkaldlig bestemmes at m.no 84 skal være Emilie Nicolaisens særeie. dat. 1-9-1910

 

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus, Sidebygning 1 rum, 1 Kjøken 1 Bryggerhus, 3 vedskjul". Det bor femten personer på eiendommen.


Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Marinius Andersen(mann)

1865-08-19

Fredrikshald

hf g Maskinist med S/S

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1910-12-01

Bolette Olava Andersen(kvinne)

1864-12-05

Skjeberg

hm g Off. understøttelse til Hus forsørges forøvr. av Barn

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1910-12-01

Margit Olivia Andersen(kvinne)

1888-03-17

Fredrikshald

d ug Husjomfru

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1910-12-01

Karl Johan Andersen(mann)

1890-02-17

Fredrikshald

s ug Dunkemand ved S/S

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1910-12-01

Astrid Bergliot Andersen(kvinne)

1895-01-11

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1910-12-01

Asbjørn Andersen(mann)

1897-06-30

Kristiania

s ug Søn

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1910-12-01

Aase Synøve Bergliot Dhal(kvinne)

1906-08-24

Fredrikshald

datterdatter ug Besøkende fors. Guldsmed

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1910-12-01

Sigurd Beckmand(mann)

1892-01-30

Id

el ug Smedlærling

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1910-12-01

Andrias Nikolaysen(mann)

1836-11-26

Sverige

hf g Vagtmand paa Høvleri

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1910-12-01

Anne Marie Nikolaysen(kvinne)

1830-11-18

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1910-12-01

Johan August Nikolaysen(mann)

1863-10-11

Sverige

hf g Stuerformand

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1910-12-01

Sofie Akoline Nikolaysen(kvinne)

1873-07-12

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1910-12-01

Ragna Antonie Nikolaysen(kvinne)

1894-09-09

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1910-12-01

Arnstein Marthinius Nikolaysen(mann)

1897-07-16

Fredrikshald

s ug Visergut Manufakt.for

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1910-12-01

Aslaug Lilly Nikolaysen(kvinne)

1901-09-12

Fredrikshald

d ug Avisbud

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1910-12-01

Ester Helene Margrethe Nikolaysen(kvinne)

1905-09-19

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1910-12-01

Gudrun Solveig Nikolaysen(kvinne)

1909-04-05

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1910-12-01

Edvard Raly??(mann)

1879-01-02

Finland

el ug Skræddersvend

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1910-12-01

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Emilie Nicolaisen oppført som eier av eiendommen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 4000 kr. og var branntaksert til 5980 kr.

 

* 1900

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra H. Jørgensen til Emilie Nikolaisen dat 8/2 00 for kjøbesum 3500,00. Eiendommen er iflg. maalebrev 163 m2: tinglyst 6. april 1900

 

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus og 1 Sidebygning med 1 Bekvemmelighed ". Huset hadde to etasjer med en leilighet på tre rom og kjøkken i hver etasje. Følgende personer hadde tilhold i huset.
Andreas Nicolays. hf g Arbeider v/ Høvleri 1836 Hogdal Sverige
Anne Marie Nicolays. hm g Hustru 1830 Næssinge Sverige
Emilie Nicolays. d ug Datter Kaabesømforretning 1866 Hogdal Sverige
Anders Karls. L ug Skofabriksarbeider 1865 Dalsland Sverige (kun midlertidig opphold, intet fast)
Hila Hans. L ug Kaabesømelev 1884 Næssinge Sverige (vanligvis bosatt Borsgaard Sverige)

Aksel Petters. hf g Casserer ved Saugbrugsforeningens Høvleri 1870 Luth. Frimenighed
Hanna Sofie Petters. hm g Hustru 1880
Hans Andreas Petters. s ug Barn 1895 Luth. Frimenighed

 

* 1899

 

* 1898

 

* 1895

Kirketjener Hans Jørgensens hustru, Bolette Marie, dør i følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 til 1906 (side 37 nr.43) den 29.mai 1895. Dødsårsaken er oppgitt til nyrebetendelse. I følge samme kirkebok var hun født i Berg i 1824.

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har syv personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Jørgensen(mann)

1823

Skjeberg

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Bolette Marie Jørgensen(kvinne)

1824

Sponvig Berg Smaalenene

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Andrea Olava. Jørgensen(kvinne)

1864

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Jakob Mauritz Ørbæk(mann)

1869

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Marie Jørgine Nilsen(kvinne)

1879

Fredrikshald

datterdatter.

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Carl Colbjørnsen Hansen(kvinne)

1837

Fredrikshald

Familiens overhode ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Johanne Henrikke Hansen(kvinne)

1832

Fredrikshald

søster. ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi også da kirketjener Hans Jørgensen oppført som eier av matrikkelen. elleve personer fordelt på to etasjer har dette som fast bosted.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 1 Hans Jørgensen 1823 M Skjeberg Kirketjener
2 1 Bolette M. Jørgensen 1824 K Sponvigen Hustru
3 1 Andrea O. Jørgensen 1864 K Frhald Datter
4 1 Hans M. Ørbæk 1866 M Frhald Søn Handelsbetjent Cathrineholms jernværk
5 1 Jacob M. Ørbæk 1869 M Frhald Søn Kontorbud Norges Bank
6 1 Marie J. Nilsen 1879 K Frhald Datterdatter
7 2 Olaves M. Børresen 1834 M Sponvigen Skibsfører
8 2 Josefine B. Børresen 1837 K Sponvigen Hustru
9 2 Olava J. Børresen 1870 K Sponvigen Datter
10 2 Omar Børresen 1877 M Frhald Søn
11 2 Einar Børresen 1879 M Frhald Søn

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er kirketjener Hans Jørgensen oppført som eier av huset. Det har da en skattetakst på 3.600 kroner og en branntakst på 4.640 kroner.

 

 

* 1875

Ser vi i folketellinga i 1875 er det Hans Jørgensen som er eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Jørgensen(mann)

1823

Skeberg

hf g Kirketjener og Undergraver

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Bolette Børresen(kvinne)

1824

Berg

Kone g

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Bolivar Jørgensen(mann)

1859

Fhald

s ug Joungmand

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Sara Jørgensen(kvinne)

1852

Fhald

d ug Forældrene

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Anna Jørgensen(kvinne)

1864

Fhald

d ug Forældrene

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Hans Jørgensen(mann)

1866

Fhald

s ug Forældrene

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Jakob Jørgensen(mann)

1869

Fhald

s ug Forældrene

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Peter Nilsen(mann)

1853

Fhald

hf g Styrmand

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Helene Nilsen(kvinne)

1847

Fhald

Kone g Styrmand

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Bolette H. Nilsen(kvinne)

1874

Berg

d ug Styrmand

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er det to leiligheter med til sammen elleve personer i gården.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Hans Jørgens. Husfader Kirketjener g 43 m Skjeeberg
Bolette Marie Børesd. hans Kone g 42 k Sponvigen, Berg
Johane Marie Jørgens. Deres Datter ug 16 k Frederikshald
Sara Katerina Jørgens. Deres Datter ug 14 k Frederikshald
Andrea Olava Jørgens. Deres Datter ug 2 k Frederikshald
Bolivar Jørgens. Deres Søn ug 7 m Frederikshald

Paul Andreas Grenager Fader Skipsfører e 43 m Frederikshald
Paul Johan Grenager hans Søn ug 8 m Frederikshald
Otto Emil Grenager hans Søn ug 6 m Frederikshald
Anton Matheas Grenager hans Søn ug 3 m Frederikshald
Emelie Peders. Tjenestepige ug 22 k Frederikshald

 

* 1851

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Enke Maren C. Amundsen til Kirketjener Hans Jørgensen paa Tomten N.84, dateret 6. og thinglæst 28. Oct. 1851

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 finner vi syv personer i gård nr.84
Førenamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Kari Brynilds Huus lejer 85 Enke efter 1te ægteskab Almisse lem K
Mette Kirstine Hendes datterdatter 6 Almisse lem K
John Jørgensen Logerende 33 I første ægteskab Gevorben og friemand M
Karen Nielsdtr Hans kone 37 I første ægteskab K
Karen Kirstine Jonsdtr Deres datter 5 K
Jørgen Johnsen Deres søn 3 M
Jens Christian Johnsen Deres søn 1 M

 Sist endret 30.11.2021 14:26