Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Sølvgata 10

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 134

Løpenummer i 1901 matrikkel: 31

Matrikkelnummer: 162a & 298a

Gårds og bruksnummer: 160/310

 
Foto: SW 22.februar 2003

 

 

* 2017

 

* 2011

 

* 2005

 

* 2000

 

* 1994

9.februar 1994 har Halden Arbeiderblad en helside - denne gangen om forfatteren Oddvar Nilsen som vokste opp i Sølvgata 10.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider (side 17)

 

 

* 1991

28.september 1991 har Halden Arbeiderblad en helside om "pinsepredikanten" Oddvar Nilsen som vokste opp i Sølvgata 10.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider (side 17)

 

 

* 1988

 

* 1971

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer i Sølvgata 10.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Olsen Elise Jensine
1868
enkefrue Sølvgata 10
Olsen Marta Johanne
1900
expeditrice Sølvgata 10

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det registrert en boenhet med seks personer i Sølvgata 10.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johan August Olsen

01

1866-08-24

Fredrikshald

-

hp

g

f.t maskinist paa færgen 'Framnæs' Kristiania

002 Elise Jensine Frederikke Olsen

01

1868-06-03

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Arne Schau Olsen

01

1904-11-24

Fredrikshald

-

s

ug

Arbeider i fredrikshald træindustri

004 Martha Johanna Olsen

01

1900-08-10

Fredrikshald

-

d

ug

Ekspeditrise i skotøyforetningen 'Favorit' Storgatten

005 Dagmar Høiden

01

1870-11-08

Fredrikshald

-

l

e

Enke efter Agent L Høiden Moss, lever av midler

006 Inger Kristine Høiden

01

1908-11-05

Moss

-

d l

ug

Skolebarn

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våninghus på en etasje med to boenheter.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
to rom og kjøkken 1.etg egen gaard
         
001 Johan August Olsen
1
1866-09-24
Fredrikshald b hf g Maskinist paa dampskip
002 Elise Jensine Olsen
1
1868-03-06
Kristiania b hm g Hustru
003 Marta Johanne Olsen
1
10.08.1900
Fredrikshald b d ug Datter
004 Arne Skaug Olsen
1
24.10.1904
Fredrikshald b s ug Søn
ett rom og kjøkken 1.etg kr 4.50 pr mnd
         
001 Maren Olsen
1
1833-04-22
Berg Smaalenene b hm e Rengjøringskone

 

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Olsen Elise Fredrikke
1868
g.m. maskinist
Olsen Johan August
1866
maskinist
Olsen Maren
1842
enke

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var maskinist Johan Aug. Olsen oppført som eier av eiendommen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 1.400 kr og en branntakst på 3.250 kr.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et enetasjes hus med to leiligheter hvor det til sammen bor fire personer.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
tom rom og kjøkken
         
001 Johan August Olsen
1
1866
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Masinnist Dampskib
002 Elise Olsen
1
1868
Kristiania b hm g Hustru
003 Marta Olsen
1
10.08.1900
Fredrikshald kjøpstad* b d ug -
ett rom og kjøkken
         
001 Maren Olsen
2
1833
Id Sm b e e Vaske Konne

 

 

* 1894

 

* 1893

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra gaardbruger Nils Pedersen Egaas og debottambur Martin Hansen til maskinist Johan Olsen, dat 25/11 93 , for kr 1400

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det seks personer på eiendommen.

 
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand
 
       
001 Anna Andersen
1813
Skjeberg - Familiens overhode e
002 Andreas Andersen
1843
Fr.hald - Familiens overhode g
003 Andrea Andersen
1843
Flekkefjord - Hustru g
004 Karl Andersen
1876
Fredriksstad - Søn ug
005 Rudolf Andersen
1882
Fredrikshald - Søn -
006 Oskar Andersen
1887
Fredrikshald - Søn -

 

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har denne eiendommen registrert som matrikkelnummer 162a & 291a. Dette kan vi nok gå ut i fra er feil. Det korrekte burde være 162a & 298a. Som eier av matrikkelen er Hans Andersens Enke registrert. Det bor da kun fire personer på eiendommen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Yrke
 
   
001 Hilmar Johanesen
1
1858
Frederikshald Arbeidsmand
002 Andrine Olsen
1
1855
Id -
003 Gunda Simensen
1
1877
Fredrikshald -
004 Hanna Andersen
1
1873
Skjeberg -* 1884

Utdrag fra panteregister:

Testamente fra enke Anne Andersdatter, hvorefter gaardbruger Nils Pedersen Egaas og depottambur Martin Hansen - hver for en halvpart - arver hendes hele bo - dat 9/4 84

 

* 1883

Tømmermand Hans Andersen dør, i følge kirkebok for Fredikshald 1878 - 1889 (side 34 nr.29), av Lungebetændelse den 24.mars 1883.

 

* 1878

Ved matrikkelen for Fredrikshald i 1878 var Tømmermand Hans Andersen eier av matrikkelen. Da var skattetaksten 1.500 kroner og branntaksten 1.680 kroner.

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 bor det fem personer på matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Hans Jørgensen
1
1820
Arendal b hf g Skibstømmermand ved Knaps Værft Gaardeier
002 Elisabæt Stina Jørgensen
1
1821
Frhald b Kone g -
003 Erikke Kristiane Jørgensen
1
1852
Frhald b d ug Sypige
004 Olaf Alberbet Olsen
1
1854
Frhald b s ug Sømand
005 Hans Theodor Hansen
1
1856
Frhald b s ug Sømand

 

 

* 1870

Ved folketellinga i 1870 er disse personene registrert på denne matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Ole Olsen
1
1817
Fredhald - hp Enke -
002 Oscar Christian
1
1845
Fredhald - s Ugift Sømand
003 Olaf Albert
1
1854
Fredhald - s Ugift Arbeider
004 Hans Jørgensen
1
1818
Arendal - - Ugift Skibstømmermand
005 Andreas L Hansen
1
1847
Fredhald - - Ugift Arbeider
006 Hans Theodor Hansen
1
1857
Fredhald - - Ugift -
007 Gunild Berg
2
1834
Fredhald - hp Enke -
008 Oscar Torvald Berg
2
1868
Fredhald - s Ugift -
009 Johan M. Andreasen
2
1861
Fredhald - - Ugift -
010 Laura Marie Duang
2
1857
Fredhald - - Ugift -
011 Ingeborg Eriksdatter
2
1803
Fredhald - - Enke -
012 Johan Edvard Carlsen
2
1869
Fredhald - - Ugift -

 

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 ser delingen av matriklene noe annerledes ut. 162a var da en egen selvstedig matrikkel. Det samme var 298, som da ikke var delt, men oppført som egen eiendom med hus og beboelser. I 162a finner vi da følgende to familier:

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Hans Andersen
1
53
Enningdalen - - g Skibstømmermand
002 Anne Andersdatter
1
52
Skjeberg Sogn - hans Kone g -
003 Johan Bentsen
2
26
Christiansand - - g Arbeidsmand
004 Berthe Marie Poulsdatter
2
27
Frederikshald - hans Kone g -

Gård nummer 298 er registrert med adresse Bugtestrædet og har tre familier registrert. Det bor fjorten personer på eiendommen og en av beboerne er også eier av en gris.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Hans Mortensen
1
43
Trøgstad Prgj. - - g Leverandeur ved Saugbrug
002 Johanne Andersdatter
1
41
Skieberg Prgj. - hans Kone g -
003 Grethe Amalie Hansdatter*
1
17
Frederikshald - deres Datter ug -
004 Constance Normandine Hansdatter*
1
12
Frederikshald - deres Datter ug -
005 Anders Tistran Ragnar Hansen*
1
8
Frederikshald - deres Søn ug -
006 Karen Agnes Secunda Hansdatter*
1
6
Frederikshald - deres Datter ug -
007 Bolette Marie Hansdatter*
1
4
Frederikshald - deres Datter ug -
008 Lauritz Hansen
1
34
Frederikshald - Logerende ug Arbeider ved Saugbrug
009 Lisa Jonasdatter
2
31
Sverrige - - ug Leiekone
010 Laura Larsen
2
6
Frederikshald - hendes Datter ug -
011 Adolphine Carlsdatter
2
1
Frederikshald - hendes Datter ug -
012 Anne Pettersen
3
36
Sverrig - - ug Syer og Vadsker for Folk
013 Theobald Thoresen
3
4
Frederikshald - hendes Søn ug -
014 Christian Olsen
3
1
Frederikshald - hendes Søn ug -

 

* 1862

Utdrag fra panteregister:

Reciprokt testamente mellom skibstømmermand Hans Andersen og hustru Anna Andersdatter, hvorefter længslevende beholder det hele fællesbo, dat 1/12 62

 

* 1848

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Generalmajor Spørck til Skibstømmermand Hans Andersen paa Halvdelen af Matr. 162 & 298, hvilken Del har faaet Mtr. 162a & 298a. Tinglyst 7 Januar 1848

 

* 1801

Gård nummer 298 er også i 1801 registrert med adresse "Bugte Strædet No. 298"
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Peder Rasmusen Huusbonde 56 I første ægteskab Arbeidsmand M
Cathrine Nielsdtr Hans kone 41 I første ægteskab K
Elen Kirstine Pedersdtr Deres datter 8 K
Mari Olsdtr Logerende 70 Enke 1te gang Haandarbejde K

 

Sist oppdatert 12.04.2024 20:15