Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Sølvgata 11

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 143

Løpenummer i 1901 matrikkel: 36

Matrikkelnummer: 271 & 285

Gårds og bruksnummer: 160/419

 
Foto: SW 22.februar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps

 

* 1980

 

* 1948

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 13/1-1948 fra Hans Arnt Rekvin til datter og svigersønn Sigrid og Sverre Hultberg født h.h. 25/11-05 og 16/11-04 på d.e. for kr. 9000,- som ikke er betalt. Selgeren forbeholder seg livsvarig vederlagsfri beboelsesrett til et kvistværelse til årlig verdi kr. 60,-. Karen Marie Rekvin har rett til å bebo et værelse i 1ste etg mot maksm. mndl. leie kr. 10,- Tinglyst 16/1 1948

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer i Sølvgata 11.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Rekvin  Hans Arnt
1869
tollopsynsmann Sølvgata 11
Rekvin  Karen Marie
1893
expeditrice Sølvgata 11
Rekvin  Mathea
1868
g.m. tollopsynsmann Sølvgata 11

 

 

* 1922

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det en boenhet i Sølvgata 11.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Hans Arnt Nilsen Rekvin

01

1869-11-14

Rekvin Glemmen

-

hp

g

Toldopsynsmand Fredrikshald

002 Mathea Rekvin

01

1868-11-02

Fredrikstad østre

-

hu

g

Husmor

003 Karen Marie Rekvin

01

1894-03-01

Fredrikstad østre

-

d

ug

Butikjomfru i manufakturforretning

004 Nils Alfred Rekvin

01

1895-11-19

Fredrikstad østre

-

s

ug

Toldopsynsmand Fredrikshald

005 Sigrid Maud Rekvin

01

1905-11-25

Fr.hald

-

d

ug

Skolepike Middel-skolen

006 Peder Andreas Rekvin

01

1909-11-08

Fr.hald

-

s

ug

Skolegut Folkeskolen

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje med en boenhet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Arnt Rekvin(mann)

1869-11-14

Kraakerøy

hf g Toldopsynsmand

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Nils Alfred Rekvin(mann)

1895-11-19

Fredriksstad

s ug Visergut v/ elektriker

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Anne Paulsen(kvinne)

1841-09-08

Raade

el ug Strikkerske

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Karen Marie Rekvin(kvinne)

1894-03-01

Fredriksstad

d ug Butikdame Manufakturforr.

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Peder Andreas Rekvin(mann)

1909-11-08

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Matea Rekvin(kvinne)

1868-11-02

Fredriksstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Sigrid Maud Rekvin(kvinne)

1905-11-25

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

 

 

* 1906

Utdrag fra pantergsiter:

Testamente hvori Dorthea M. Smith testamenterer alt hvad hun efterlader sig til skibsfører Hans Jonassens børn: Mari, Laura og Hans. dat 21/11 1883 Tinglyst 27. marts 1906

Erklæring fra Ruge Bentzen og Lorentzen om at skipper Hans Jonassen og hustru er døde og kun efterlader børnene Marie og Hans d. 14/2-06 Tinglyst 27.marts 1906

Do. (erklæring) fra de samme (Ruge Bentzen og Lorentzen) om at Dirthea Smith afgik ved døden 6/2 05 dat 14/2 06 Tinglyst 27. marts 1906

Skjøde fra Marie Jonassen paa egne vegne og paa vegne af Hans Jonassen - iflg fuldmagt av 22/12-05 (pantebogsf. 373b) - til toldopsynsmand H.A. Nilsen Rekvin for Kr 3500,- Iflg maalebrev udgjør eiendommen 406 m². Det bemærkes at af skjødets text fremgaar at afdøde skipper Hans Jonassen solgte d.e. til Dorthea M. Smidt. Tinglyst 27. marts 1906

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Jonassen Marie
1845
bogholderske
Smith Dortea
1814
enke

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er Frøken Dorthea Smith oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 3.000 kroner og en branntakst på 6.000 kroner.

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et enetasjes hus med en leilighet på tre rom og kjøkken. Huseiersken og hennes pleiedatter bor i huset.
Thea Smidt ug Gaareier 1814
Marie Jonass. Pleie D. ug Bogholderske 1845

 

* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi to persoenr på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Rachel Marie Jonassen(kvinne)

1845

Fredrikshald

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Dorthea Magrethe Smidt.(kvinne)

1814

Fredrikshald

Familiens overhode ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

 

 

* 1885

 

I folketellinga i 1885 kan vi lese at frøken Smidt eier matrikkelen og at de fire følgende personene bor på denne.
Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
Dorthea Smidt 1814 K Fredrikshald Husbestyrerinde
Marie Jonassen 1845 K Fredrikshald I Boghandelen hos Sem
Laura Jonassen 1851 K Fredrikshald Lærerinde
Hans Jonassen 1853 M Fredrikshald Sømand Styrmand

* 1884

Skipper Hans Jonassen, som er eier av huset i mange år, dør i følge kirkebok for Fredirkshald 1878 - 1889 (side 40 nr.12) av bronkit 4.februar 1884.

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 forteller at Skipper Hans Jonassen da er eier av matrikkelen. Skattetaksten er kroner 4.000 og branntaksten er 6.440 kroner.

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi som eier kun oppgitt Jonassen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Jonassen(mann)

1808

Frederikshald

hf e Skipper

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Dorothea Magrethe Smidt(kvinne)

1814

Frederikshald

Husbestyrerinde ug Huusbestyrerinde

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Hans Jonassen(mann)

1853

Frederikshald

s ug Søemand

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Rachel Marie Jonassen(kvinne)

1845

Frederikshald

d ug Faderen

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Laura Caroline Frederikke Jonassen(kvinne)

1851

Frederikshald

d ug Faderen

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Hansine Marie Olsen(kvinne)

1855

Frederikshald

Tjenestepige ug Huusfaderen

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har ikke registrert noen matrikkel 285, men på matrikkel 271 finner vi følgende personer:
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Hans Jonass. Skipper e 58 m Frederikshald
Marie Rachel Hansd.* hans Datter ug 21 k Frederikshald
Laura Caroline Fredrikke Hansd.* hans Datter ug 15 k Frederikshald
Hans Hans.* hans Søn ug 13 m Frederikshald
Dorthea Magrete Smith Huusbestyrerinde ug 52 k Frederikshald
Christiane Jørgensd. Tjenestepige ug 24 k Sponvig

 

* 1847

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skipper Lorentz Lorentzen til Skipper Hans Jonassen paa Gaard Matr 271 og 285 med Hauge Tinglyst 15. Marts 1847

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi da også bare gård nr.271. Følgende personer bor da på denne eiendommen.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Ener Enersen Huusbonde 52 I første ægteskab Arbeidsmand M
Marthe Larsdtr Hans kone 62 I første ægteskab K
Ener Enersen Deres søn 24 Ugift Cofardie styrmand M


Sist oppdatert 19.02.2023 20:26