Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Sølvgata 12

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 133

Løpenummer i 1901 matrikkel: 32

Matrikkelnummer: 162b & 298b

Gårds og bruksnummer: 160/311

 
Foto: 22.februar 2003

 

 

* 2012

 

* 2008

 

* 2006

 

* 2001

 

* 1960

 

* 1953

 

* 1949

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 31/10 1949 fra Nils Ringdahl til sønn Vidar Ringdahl. f. 3/10-1923 på d.e. for kr 9000,-

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Sølvgata 12:

 

* 1939

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Ringdahl Nils Johannes
1879
maler Sølvgata 12
Ringdahl Thorine
1883
g.m. maler Sølvgata 12

 

 

* 1926

 

* 1920

Folketellinga i 1920 har registrert et boenhet med seks personer i Sølvgata 12.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Nils Ringdahl

01

1879-09-18

Fredrikshald

-

hp

g

Malersvend

002 Thorine Ringdahl

01

1883-03-01

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Rolf Ringdahl

01

1905-02-14

Fredrikshald

-

s

ug

Telegrafbud fredrikshald station Bud

004 Astrid Ringdahl

01

1909-09-10

Fredrikshald

-

d

ug

Barn

005 Yngvar Ringdahl

01

1912-05-03

Fredrikshald

-

s

ug

Barn

006 Birger Ringdahl

01

1914-08-05

Fredrikshald

-

s

ug

Barn

 

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra G. Møller til N. Ringdahl paa denne eiendom, dat 24 febr. 1916, maalt 25/11 15 til 129 m², for Kr 1720,00

 

* 1915

 

* 1910

I folketellinga i 1910 er det registrert et uthus og et våningshus på en etasje med en leilighet på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Gerhard Julius Møller(mann)

1852-10-11

Fredrikshald

hf g Skipsfører

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Marie Helene Møller(kvinne)

1850-12-08

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Grete Oline Olsen(kvinne)

1849-08-22

Prestengen Rokke

oppasserske ug oppasserske v/ Folkeskole

Fredrikshald: Borgergate

1910-12-01

 

 

* 1907

Utdrag fra panteregister:

Gjensidigt Testamente oprettet af Gerh. Møller og Hustru Marie Møller om at Længstlevende skal eie det hele Bo, dateret 5 Febr. 1907

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Møller Gerhard J.
1850
matros
Møller Marie Helene
1850
g.m. matros

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var G.J. Møller oppført som eier av eiendommen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 1200 kr og en branntakst på 3490 kr.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert denne matrikkelen som et en etasjes hus med to små boenheter. Følgende personer bor da på eiendommen.
ett rom og kjøkken
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Gerhardt Møller m hf g Matros paa Dampskib 1852 t n s
Marie Møller k hm g Hustru 1850 Sverge n s

ett rom
Soffie Ols. k Pige ug Vaske og Rengjøring 1873 Sverge n s
Axeline Kanon k d ug 1892 Sverge n s
Gustav Rudolf Jans. m s ug 1897 t n s

 

* 1892

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skifteretten i enke Elisabeth Jørgensens Bo til Gerhard Julius Møller for 900 kr dat 29 juli og tinglyst 12 august 1892

 

 

* 1891

I følge kirkebok for Fredrikshald 1890 - 1906 (side 14 nr.82) dør "Skibstømmermandenke og husejerske Elisabeth Jørgensen av Organisk leversygdom" den 19.desember 1891. Hennes mann Hans Jørgensen dør i følge samme kirkebok (side 13 nr.65) av Organisk hjertesygdom den 30.september 1891.

 

 

Ved folketellinga i 1891 bor det fem personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Jörgensen(mann)

1818

Arendal

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Elisabet Jörgensen(kvinne)

1816

Fredrikshald

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Sofie Janasen(kvinne)

1847

Sverige

Besøgende g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Johannes Janasen(mann)

1845

Sverige

Besøgende g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Anna Andersen(kvinne)

1819

Berg Smålenene

enslig Logerende e

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 har denne registrert Hans Jørgensen som eier av matrikkelen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Hans Jørgensen 1818 M Trome Sogn Arendal Tømmermand intet Arbeide
1 Elisabeth Jørgensen 1816 K Frederikshald Ingen
1 Anne Tobro 1819 K Frederikshald Ingen
1 Oleane Olsen 1854 K Frederikshald Ingen
1 Kathinka B. Olsen 1878 K Frederikshald
1 Malvine Olsen 1880 K Frederikshald

* 1880

Utdrag fra panteregister:

Præsteattest om at Tømmermand Hans Jørgensen er gift med Enken Elisabeth Olsen. Dat 22 Dcbr 1880

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Tømmermand Ole Olsens Enke oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 1.400 kr og en branntakst på 1.280 kroner.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har H. Andersen oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Andersen(mann)

1813

Id

hf g Tømmermand Gaardeier

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Anne Anderdatter(kvinne)

1813

Berg

Kone g

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Olava Andersen(kvinne)

1839

Frhald

Logerende ug Arbeider (sygelig)

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

 

* 1871

Utdrag fra panteregister:

Skifteudlodning i Skibstømmermand Ole Olsens og Elisabeth Olsens Fællesbo, hvorved Sidstnævnte er udlagt denne Gaard som Eiendom mod følgende Panteudlæg til Børnene: 1) Cathinka R?? for Arv 6 Spd, 2) Oscar Christian for Arv 6 Spd, 3) Erika Christiane for Arv 6 Spd, 4) Olaf Albert for Arv 6 Spd. Skiftet sluttet 2 Desember 1871 og tinglyst 5 Desbr. 1871

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er det kun ført inn matrikkelnummer 162b. Den gangen bodde det to familier med til sammen elleve personer på denne eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Trosbekjennelse
1 Elisabeth Ols. Bagning og Beværtning e 47 k Frederikshald Methodist
2 Oscar Ols. hendes Søn Sømand ug 21 m Frederikshald
3 Bredine Kirstine hendes Datter ug 16 k Frederikshald
4 Erika Christiane hendes Datter ug 14 k Frederikshald
5 Olaf Albert hendes Søn ug 12 m Frederikshald

6 Hans Jørgens. Skibstømmermand e 46 m Arendal
7 Lauritz Hans.* hans søn ug 18 m Frhald
8 Carl Johan Hans.* hans søn ug 16 m Frhald
9 Marie Kristine Hansd.* hans Datter ug 14 k Frhald
10 Theodor Hans Hans.* hans Søn ug 9 m Frhald
11 Johanne Christens. Fattiglem e 77 k Frhald

 

* 1862

Utdrag fra panteregister:

Præsteattest om at Elsebeth (Elisabeth) Kristine Olsdatter er ægteviet med Ole Olufson (Olsen), dateret 15 og tinglyst 18. Marts 1862

 

* 1848

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Generalmajor Spørck til Matros Ole Olsen paa nordre Halvdel af Matr 162 & 298, hvilken Del er given Matr. 162b & 298b, dateret 23 Decbr 1847 og tinglyst 7. Janr. 1848

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 er matrikkel 162 ikke delt. Opplysninger om matrikkel 162 er å finne under Sølvgata 10.

 

Sist oppdatert 11.02.2023 12:36