Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Sølvgata 14 / Petersborg

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 130

Løpenummer i 1901 matrikkel: 42

Matrikkelnummer: 297

Gårds og bruksnummer: 160/444

 
Foto: SW 22.februar 2003

 

Huset som troner på fjellet i dag er bygd av Ole Dahl så sent som i 1914. Familien Dahl var eiere av eiendommen frem til 1955 da den ble solgt til arkitekt Gunnar Montelius.

* 2002

 

* 1999

 

* 1997

 

* 1995

 

* 1994

27. August 1994 har Halden Arbeiderblad en reportasje om Gunanr Montelius og Høstuttillingen..

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 13)

 

 

* 1993

23.januar 1993 har Halden Arbeiderblad en dobbelside om Gunnar Montelius som bor i Petersborg.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine netsider. (side 25)

 

 

* 1990

 

* 1963

 

* 1956

 

* 1955

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Sølvgata 14.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Dahl Audhild Helene
1880
g.m. ingeniør Sølvgata 14
Dahl Ole Julius
1875
ingeniør Sølvgata 14

 

 

* 1926

Utdrag fra panteregister:

Makeskifteskjøte mellom Fredrikshalds Skifterett på vegne av fabrikbestyrer Olav R. Dahls dødsbo og direktør Ole Dahl, hvorved Olav R. Dahls bo overdrar til Ole Dahl d.e. og matrnr. 300 for kr 40.000- mot at Ole Dahl til nævnte bo overdrar Solfeng Grnr 141 brnr 156a skyld mark 0,36 i Berg tihnglag for kr 25.000,- Dat 3/12-1926

 

Skjøte fra Ole Dahl til ingeniør Julius Dahl på d.e. og matnr 300 for kr 40.000,- dat 11/12-26

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Ole Dahl til Fabrikbestyrer Olav R. Dahl paa d.e. og matr 300 for kr 40000,- dat 15/5-21

 

* 1920

Ved folketelinga i 1920 var det en boenhet i Sølvgata 14.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Ole August Dahl

01

1851-10-31

Sør-Odal i Norge

-

hp

g

Fabrikdirektør

002 Gjertrud Dahl

01

1880-01-04

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Hildur Josefine Andersen

01

1894-01-01

Hogdal, Sverige

-

tj

ug

enepike

 

 

* 1915

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøte til disponent Ole Dahl paa d.e. og m.mo. 300 og 301 for 1700,-kr. dat 18/2 15

 

* 1906

 

* 1901

Foreningen Haldens Minder satte i 1901 opp en malmplate ved inngangen til eiendommen. Den forklarer i korte trekk hvor navnet Petersborg stammer fra.

Her byggedes i 1675-76 skansen Petersborg. Den fik sit navn af statholder Gyldenløve til ære for Peder Olsen Normand som lot skansen bygge istedenfor den nedbrændte Huitfeltsholm.

 

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Jens Olsen og Ole Dahl oppført som eiere av matrikkelen. Eiendommen var da ikke oppført med noen skattetakst. men det var oppført en branntakst på 980 kroner. I merknadsfeltet til matrikkelen er det anført "Petersborghaven og en liden Murbygning"

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Do. (skjøte) fra Peter Lorange til Slagter M.Andersen, Grosserer Jens Olsen og Disponent Ole Dahl paa d.e., 262a, 267c, 263, 264, 300 og Petersborg for 40.000 kr, dat 4/1-98

 

* 1885

Den eneste opplysningen vi kan hente ut av folketellinga i 1885 er at P.Lorange er oppført som eier av matrikkelen. Det var ingen beboelse på eiendommen.

 

* 1878

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Hans og Georg Lorange til Peter Lorange paa MNo. 262a, 262b, 297, 300, 307 og 309 for kr 63440,00, ind?? at Hans Lorange for sin og sin hustrus levetid har fri og uinskrenket Benyttelse av Huset MnNo 262a med Have og Petrsborg samt MNo. 300, dat 18/3-78

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Proprietær Peter Lorange oppført som eier av matrikkelen. Det ser ut til at matrikkelen også i 1878 var fritatt for skattetakst, men det var ført en branntakst på 1.400 kroner.

 

* 1847

Utdrag fra panteregister

Skjøde fra Generalmajor Spørck til Skrædder Anders Halvorsen Westbye paa Gaard Matr 297, dat 23 Desember 1847

 

Matrikkelen er godt beskrevet i Erling Børkes bok "Historiske Hus i Halden" (ISBN 82-990750-1-7)

 

Sist oppdatert 20.12.2023 11:45