Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Sølvgata 15

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 140 og 139

Løpenummer i 1901 matrikkel: 38 og 39

Matrikkelnummer:267b og 267a

Gårds og bruksnummer: 160/415-414

Foto:

 

Da Halden kommune i 1982 gikk over til gårds og bruksnummer var matrikkel 267 a og b slått sammen.

* 2019

 

* 1995

9.desember 1995 har Halden Arbeiderblad en dobbelside om Huset midt i bakken (Sølvgata 15) og familien som bor der.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 24 og 25)

 

 

* 1991

 

* 1988

 

* 1961

 

* 1956

 

* 1950

 

* 1947

 

* 1946

Utdrag fra panteregister for 267b likelydene er ført på matr. 267a:

Hjemmelsbegjæring av 18/12-1946 fra avdøde Severin Karlsens arvinger: 1) Signe Jonassen 2) Astrid Olsen 3) Eiv. Ørum Karlsen til d.e. og mtr.nr. 267a til verdi kr. 6500,-

Skjøte, dat 18/12-1946 fra Signe Marie Jonassen og Astrid Lovise Olsen til medarving Eivind Ørum Karlsen f. 9/5-1896 på sine 2/3 parter av d.e. og mtr.nr. 267a for kr. 6000,- Familien har forkjøpsrett.

 

* 1934

 

* 1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Karlsen  Mathea 
1860
g.m. salmaker Sølvgata 15
Karlsen  Severin
1960
salmaker Sølvgata 15

 

 

* 1925

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet i Sølvgata 15.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Ole Severin Karlsen

01

1860-10-05

Fr.hald

-

hp

g

Sadelmaker s.a Pensjon, f.h.v Musikkorporal

002 Anna Mathea Karlsen

01

1860-05-22

Fr.hald

-

hu

g

Husmor

003 Eivind Ørum Karlsen

01

1896-05-09

Fr.hald

-

s

ug

Kontorist

004 Olav Ørum Olsen

01

1917-03-14

Fr.hald

-

b

ug

-

005 Bjarne Andersen

01

1898-08-24

Fredrikshald

-

l

ug

Stotianbetjent*

006 Ragnar Ongvald Olsen

01

1901-08-28

Idd

-

l

ug

Papirfabrikarbeider

007 Butgar Wilhem Johansen

01

1888-01-15

Sverige

-

l

ug

Skofabr.arb

 

 

* 1911

Adressebok for Fredrikshald i 1911 har disse personene over 18 år på denne adressen. (dog ikke hustruer og tjenere):

Etternavn Fornavn Yrke Adresse
Løpenr.
Matrikkelnr.
Karlsen Jens  fhv. handelsmand Sølvgaten
39
267a
Karlsen Severin musikkorp. & salmakerm. Sølvgaten
39
267a
Karlsen Signe Marie kassererske Sølvgaten
39
267a
Pedersen Wilhelm urmakerlærling Sølvgaten
39
267a

 

 

* 1910

267b: Folketellinga i 1910 forteller om et vaånigshus med et uthus. Det bor bare to personer på eiendommen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Ett rom og kjøkken 1.etg kr 9 pr mnd
         
001 Adolf Johansen
1
1881-06-24
Strømstad Sverige b el ug cellulosearbejder
Ett kvistværelse kr 5 pr mnd
         
001 Vilhelm Pedersen
2
1891-01-13
Kristiania b el ug Urmakerlærling

 

 

267a: Folketellinga i 1910 forteller om følgende personer på matrikkelen:

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Tre rom og kjøkken  + ett kvistværelse egen gaard
         
001 Ole Sevrin Karlsen
1
1860-10-05
Fredrikshald b hf g Sadelmager & Tapetserer S Musikkorporal
002 Anna Mathea Karlsen
1
1860-05-22
Fredrikshald b hm g Hustru
003 Sign Marie Karlsen
1
1885-12-03
Fredrikshald b d ug Kassererske v/ Brændev.samlag
004 Astrid Louvise Karlsen
1
1893-06-25
Fredrikshald b d ug Kassererske v/ Cafee
005 Ejvind Karlsen
1
1896-05-09
Fredrikshald b s ug Visergut
006 Jens Carlsen
1
1825-09-28
Fredrikshald b fl e fhv Leverandør (underst av sadelmaker)

 

 

 

* 1904

Utdrag fra panteregister for 267b:

Skjøde fra Elias Hansens arvinger til musikkorporal S. Karlsen for kr. 1500,00, dat 1/11 04. I følge maalebrev af 28/10 04 indeholder eiendommene 181 m²

 

 

* 1902

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Carlsen Anna Mathea
1860
g.m. musikkorporal
Carlsen Severin
1860
musikkorporal
Ørum Laurette
1864
frøken
Hansen Anna Elisabet
1861
g.m. stuer
Hansen Elias
1821
gaardeier
Hansen Hans Marinius
1856
stuer

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger

267b: Søndre Fredrikshald

267a: Søndre Fredrikshald

Sølvgaden /Springstrædet

Høveleriarb. Elias Hansen

Musikkorporal S. Karlsen

1500

2000

3180

2690

 

 

* 1900

I kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906, side 76 nr.13, finenr vi enke og huseier Marie Ørum i Sølvgaten, død 13.februar og begravet 20.februar. Dr. Bruun har oppgitt dødsårsaken til Vit. org. cord. I følge samme kirkebok var hun født i Sverige i 1831.

 

Utdrag fra panteregister for 267a:

Bevidnelse om at Nils Chrisitan Larsen Ørum og hustru Marie Larsen Ørum er døde og efterlader sig følgende myndige arvinger: 1. sønnen H. Larsen Ørum i Kristiania. 2 datteren Mathea Larsen Ørum g.m. musikkorporal S.Karlsen 3 datteren Laurette Larsen Ørum. d. 16/5 1900

Fuldmagt fra H.Larsen Ørum til Gerhard Bangor til at varetage hans tarv ved skiftet efter foreldrene og underskrive nødvendige dokumenter. 7.marts 00

Skjøde fra overnævnte 3 arvinger til musikkorporal S. Karlsen, dat 18/5 1900 for kjøbesum kr 1500,00. Eiendommen udgjør 181 m². Maalebrev 1/5 1900

 

 

 

267b: Ved folketellinga i 1900 finner vi følgende åtte personer på eiendommen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
To rom og kjøkken
         
001 Erik Elias Hansen
1
1821
Sommero Id Sm b Enkemand e Underholdes af Sønnen arbeidsudygtig
002 Hans Marinius Hansen
1
1856
Frhald b hf g Bordhusarbeider
003 Anna Elisabet Hansen
1
1861
Frhald b hm g -
004 Clara Agnette Hansen
1
1887
Frhald b d ug -
005 Elna Abigael Hansen
1
1891
Frhald b d ug -
006 Bertha Erika Hansen
1
1894
Frhald b d ug -
007 Henriette Marie Hansen
1
1896
Frhald b d ug -
008 Borghild Margrete Hansen
1
31.01.1900
Frhald b d ug -

 

267a: Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus på en etasje og hvor det kun er en leilighet.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
tre rom og kjøkken + ett kvistværelse
         
001 Ole Sevrin Karlsen
1
1860
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Musikkorporal og Sadelmagermester
002 Anna Mathea Karlsen
1
1860
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Hustru
003 Signe Marie Karlsen
1
1885
Fredrikshald kjøpstad* b d ug -
004 Astrid Louvise Karlsen
1
1893
Fredrikshald kjøpstad* b d ug -
005 Ejvind Karlsen
1
1896
Fredrikshald kjøpstad* b s ug -
006 Laurette Ørum
1
1864
Fredrikshald kjøpstad* b fl ug Syerske

 

 

* 1898

I kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906, side 62 nr.20, finner vi gift fhv. bådsmand og fiskehandler, Nils Kristian Ørum på Sørhalden, død 30. mars og begravet 6.april 1898. Dødsårsaken er av dr. Bruun oppgit til Canser Oesophagi.

 

* 1891

267b: finner vi i folketellinga i 1891 fem personer.

 
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand
 
       
001 Erik Elias Hansen
1821
Id, Smaal. Amt - Familiens overhode e-mand
002 Agnethe Kirstine Hansen
1865
Fredrikshald - Datter ug
003 Hans Marinius Hansen
1856
Fredrikshald - Familiens overhode g
004 Anna Elise Hansen
1861
Fredrikshald - Hustru g
005 Clara Agnethe Hansen
1887
Fredrikshald - Datter -

 

267a: finner vi i folketellinga i 1891 seksten personer .

 
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand
 
       
001 Nils Cristian Ørum
1836
Fredrikshald - Familiens overhode g
002 Marie Ørum
1830
Tøftedals Sogn Sverige - Hustru g
003 Marie Katrine Laurette Ørum
1864
Fredrikshald - Datter ug
004 Anna Katrine Jonassen
1844
Ertmark sogn Sverige - Familiens overhode e
005 Karl Jonassen
1871
Fredrikshald - Søn ug
006 Erikka Jonassen
1863
Ertmark Sverige - Datter, Besøgende ug
007 Andrea Vilhelnine Jonassen
1876
Fredrikshald - Datter ug
008 Hilmer Efraim Lundberg
1852
Sverige - Familiens overhode g
009 Gustava Lundberg
1850
Sverige - Hustru g
010 Anna Otilde Lundberg
1879
Sverige - Datter -
011 Eline Josefine Lundberg
1883
Sverige - Datter -
012 Karl Leander Lundberg
1886
Sverige - Søn -
013 Hilda Gunhilde Lundberg
1888
Sverige - Datter -
014 Petrine Hansen
1828
Fredrikshald - Familiens overhode e
015 Vilhelmine Henriette Svendsen
1886
Kristiania - Logerende hørende til Familien -
016 Malene Hansen
1855
Fredrikshald - enslig Logerende ug

 

 

 

 

* 1885

 

267b:

Går vi til folketellinga i 1885 er E.Hansen oppgitt som eier av denne matrikkelen hvor det bor fire personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Erik Elisas Hansen(mann)

1821

Sommero Id Prestegjeld

Arbeider paa Saugbrugsforeningens Høvleri

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Agnethe Christine Hansen(kvinne)

1860

Frederikshald

Arbeider paa E.Sems Trykkeri

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Marinius Hansen(mann)

1856

Frederikshald

Sømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Elise Hansen(kvinne)

1861

Frederikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

267a:

Ved folketellinga i 1885 er Nils Kristian Larsen Ørum registrert som eier. Det bor da 15 personer på denne eiendommen. På tellingsdagen var Anna Maja Danielsson på besøk.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Nils Christian Ørum 1835 M Fr.hald Fiskehandler
1 Marie Anders. 1830 K Sverige Kone
1 Lars Henrik Ørum 1858 M Fr.hald Sømand
1 Laurette Ørum 1864 K Fr.hald
1 Karl Friberg 1852 M Sverige Skræddersvend
1 Laura Pettersen 1857 K Fr.hald
1 Christian Conrad Friberg 1878 M Fr.hald
1 Dagmar Friberg 1884 K Sverige
1 Adolf Bohman 1835 M Sverige Typograf
1 August Johannesen 1852 M Sverige Saugbrugs ?? arbeider
1 Emma Anders. 1842 K Sverige
1 Ludvig Johannesen 1872 M Fr.hald
1 Anna Johannesen 1879 K Fr.hald
1 Agnes Johannesen 1883 K Fr.hald
1 Karl Johannesen 1884 M Fr.hald
1 Anna Maja Daniels. 1813 K Sverige (tilreisende)

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger

267b: Søndre Fredrikshald

267a: Søndre Fredrikshald

Sølvgaden

Kjører Elias Hansen

Matros Nils Christian Larsen Ørum

1400

1600

1560

1760

 

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi kun 267a registrert.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Johan Olsen
1
1828
Eidsberg b hf g Bryggearbeider
002 Anne Olsen
1
1825
Ragby Sverge b Kone g -
003 Oline Olsen
1
1855
Frhald b d ug Af Forældrene
004 Ole Milior Olsen
1
1858
Frhald b s, tvillinger ug Bryggearbeider
005 Joseffine Marie Olsen
1
1858
Frhald b d, tvillinger ug Af Forældrene
006 Karl Johan Olsen
1
1860
Frhald b s ug Af Forældrene
007 Kristiane Øvre Olsen
1
1872
Frhald b Fosterdatter ug Forsørges af sine Forælder i Kristiania
008 Lars Ørum
2
1801
Frhald b hf e Huseier og Skibstøm.
009 Johannes Andersen
3
1844
Bæve Sokn Sverge b hf g Jernbanearbeider
010 Marie Johannesen
3
1841
Bæve Sokn Sverge b Kone g -
011 Gustav Johannesen
3
1868
Bæve Sokn Sverge b s ug -
012 Kar Johannesen
3
1869
Bæve Sokn Sverge b s ug -
013 Sven Napoleon Johannesen
3
1870
Bæve Sokn Sverge b s ug -
014 Hanna Marie Johannesen
3
1874
Bæve Sokn Sverge b d ug -
015 Gutørm Kristoffersen
4
1827
Kongsvinger b hf g Bryggearbeider
016 Anna Kristoffersen
4
1839
Tøvdal Sverge b Kone g -
017 Karoline Amanda Kristoffersen
4
1864
Frhald b d ug -
018 Hanna Bollette Kristoffersen
4
1869
Frhald b d ug -
019 Karl Johan Kristoffersen
4
1875
Frhald b s ug -
020 Ole Larsen
4
1869
Frhald b Pleiesøn ug Forsørges af Fattigvæsenet

Elias Hansen som er eier av 267b finner vi på et skjema som er registrert som 264b. Dette er et matrikkelnumemr som ikke eksisterer, så her må vi gå ut i fra at dette er feilregistrert.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Elias Hansen
1
1821
Id b hf g Huseier og Tobakspinder
002 Berte Mari Hansen
1
1824
Frstad b Kone g -
003 Hans August Hansen
1
1851
Frstad b s ug Smedsvend
004 Marie Peterine Hansen
1
1854
Frstad b d ug Er hos forældrene som Tjenestepige
005 Ole Petter Hansen
1
1856
Frstad b s ug Stymandselev
006 Einert Martin Hansen
1
1858
Frstad b s ug Paa Høvleriet
007 Anna Elise Hansen
1
1862
Frstad b d ug -
008 Klara Joseffine Hansen
1
1864
Frstad b d ug -
009 Agnette Kjestine Hansen
1
1865
Frstad b d ug -

 

 

* 1870

Folketellinga i 1870 har registrert disse personene på matrikkel 267a. Her ser det ut til at begge både 267a og b er ført på samme skjema.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Elias Hansen
1
1821
Ide - hp Gift Musikcorporal
002 Marie Hansen
1
1824
Fhald - hu Gift Hustru
003 Hans August
1
1851
Fhald - s Ugift søn
004 Marie Petrine
1
1854
Fhald - d Ugift datter
005 Ole Petter
1
1856
Fhald - s Ugift søn
006 Einar Martin
1
1858
Fhald - s Ugift søn
007 Anna Elisabet
1
1861
Fhald - d Ugift datter
008 Klara
1
1863
Fhald - d Ugift datter
009 Agnette Christine
1
1866
Fhald - d Ugift datter
010 Olaus Hansen
2
1829
Sverig - hp Gift Fyrbøtter
011 Anne Hansen
2
1824
Sverig - hu Gift Hustru
012 Amanda Bergette
2
1858
F.Hald - d Ugift datter
013 Hanna
2
1860
F.Hald - d Ugift datter
014 Carl Martin
2
1862
F.Hald - s Ugift søn
015 Olava
2
1865
F.Hald - d Ugift datter
016 Elide Mathilde
2
1868
F.Hald - d Ugift datter
017 Carl Amundsen
3
1830
Fhald - hp Gift Matros
018 Lisa Reinhardsdatter
3
1826
Sverrig - hu Gift Hustru
019 Carl Carlsen
3
1859
Fredhald - s Gift søn
020 Lars Ørum
4
1803
Fredhald - hp Enke Arbeider
021 Karen Johannesen
4
1817
Sverrig - tj Ugift Husholderske
022 Helene E. Tobiassen
4
1849
Sverrig - tj Ugift Tjenestepige

 

 

* 1866

Utdrag fra panteregister for 267a:

Skjøde fra Lars Ørum til Nils Christian Larsen paa Matr 267a, indeholdende Ret for Sælgeren til fri Bolig for Livstid i et Værelse i Huset. Dateret 5. og 6. Juli 1866

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 er matrikkel 269 ikke delt. Det bor da fem familier med til sammen 26 personer på eiendommen. Vi kan også lese at Elias Hansen har et kveg og at Lars Ørum har en gris på eiendommen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Elias Hansen
1
45
Id Sogn - - g Vice Corporal
002 Berthe Marie
1
43
Frederiksstad - hans Kone g -
003 Hans August Eliasen*
1
14
Frederikshald - deres Søn ug -
004 Marie Petrine Eliasdatter*
1
12
Frederikshald - deres Datter ug -
005 Ole Petter Eliasen*
1
10
Frederikshald - deres Søn ug -
006 Einar Martin Eliasen*
1
7
Frederikshald - deres Søn ug -
007 Anna Elise Eliasdatter*
1
5
Frederikshald - deres Datter ug -
008 Clara Josephine Eliasdatter*
1
3
Frederikshald - deres Datter ug -
009 Andras Petter Iversen
2
41
Id Sogn - - g Skibstømmermand
010 Johanne Marie Iversen*
2
41
Tistedalen - hans Kone g -
011 Iver Olaves Andrassen*
2
12
Frederikshald - deres Søn ug -
012 Hans Christian Andrassen*
2
9
Frederikshald - deres Søn ug -
013 Anton Julius Andrassen*
2
5
Frederikshald - deres Søn ug -
014 Axel Marinius Andrassen*
2
2
Frederikshald - deres Søn ug -
015 Gustaf Olsen
3
33
Sverrig - - g Matros
016 Marie Olsdatter
3
33
Sverrig - hans Kone g -
017 Eline Sophie Gustafsdatter*
3
6
Frederikshald - deres Datter ug -
018 Carl Hafdor Gustafsen*
3
3
Frederikshald - deres Søn ug -
019 Christian Ørum
4
29
Frederikshald - - g Matros
020 Marie Andersdatter
4
33
Sverrig - hans Kone g -
021 Lars Hendrik Ørum*
4
8
Frederikshald - deres Søn ug -
022 Anne Mathea Ørum*
4
6
Frederikshald - deres Datter ug -
023 Carl Christian Ørum*
4
4
Frederikshald - deres Søn ug -
024 Marie Ørum*
4
2
Frederikshald - deres Datter ug -
025 Lars Ørum
5
64
Frederikshald - - g Dambaadssjouer
026 Karen Hansdatter
5
53
Id Sogn - hans Kone g -

 

 

* 1851

Utdrag fra panteregister for 267b:

Skjøde fra Handelsmand Clemet Fredriksen til Janitshar Elias Hansen paa Matr.N. 267b med Udhuse, Hauge og Tilbehør, dateret 26. Mai og 22. Juli 1851

 

* 1841

Efter Reqvisition af vedkommende Incassator, grundet paa mislig Opfyldelse af Conditionerne, hvorefter Carl Mogensen ved Auction den 12te Februar 1840 paa egne og Broder Hans Mogensens Vegne har erholdt Tilslag for det Malermester Hans Mogensens Boe tilhørende Huus Nr. 267 paa Søndre Frederikshald, bliver en ny Auction afholdt udi og over samme Huus Torsdag den 11te Februar førstkommende, Klokken 3 Eftermiddag, paa Vilkaar, som ved Auctionen kunne erfares.

Lysthavnede indbydes.
Frederikshalds Byfogedcontoir, den 2den Februar 1841.

Rieck.

 

Utdrag fra panteregister 267b, likelydene er ført på matrikkel 267a.

Skjøde fra Carl & Hans Mogensen til Matros Lars Ørum paa en Del af Matr 237, hvilken har faaet Matr. 267a, medens udstedernes gjenhavende Del har faaet Matr. 267b, - forsaavidt det indehodler at Eierne af begge de nævnte Andele felles skulle benytte Gangdøren og den fra samme førende Gang til Gaardrummet samt den til dette førende Port fra Smalgaden. 22. Marts 1841

 

* 1840

Onsdag den 12te Februar førstkommende, Klokken 3 Eftermiddag, afholdes offentlig Auction udi og over Huset Nr. 267 paa Søerhalden, tilhørende Boet efter afdøde Malermester Hans Mogensen.

Ved samme Auction sælges tillige nogle Boet tilhørende Løsøre-Effecter. Lysthavend indbydes.

Frederikshald, den 27de Januar 1840.

B. N. Knap.

 

* 1801Folketellinga i 1801 kan fortelle om en familie på syv personer i det som da var gård nr.267.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Peder Christensen
1
53
- - Huusbonde I første ægteskab Brandmæster og mester drejer
002 Elen Maria Engebrethsdatter
1
53
- - Hans kone I første ægteskab -
003 Cristen Pedersen
1
30
- - Deres søn Ugift Drejersvend
004 Marthe Pedersdatter
1
23
- - Deres datter Ugift -
005 Anne Dorthea Pedersdatter
1
11
- - Deres datter Ugift -
006 Engebreth Sørensen
1
21
- - Konens brodersøn Ugift Drejersvend