Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Sølvgata 15

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 140 og 139

Løpenummer i 1901 matrikkel: 38 og 39

Matrikkelnummer:267b og 267a

Gårds og bruksnummer: 160/415-414

Foto:

 

Da Halden kommune i 1982 gikk over til gårds og bruksnummer var matrikkel 267 a og b slått sammen.

* 2019

 

* 1995

9.desember 1995 har Halden Arbeiderblad en dobbelside om Huset midt i bakken (Sølvgata 15) og familien som bor der.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 24 og 25)

 

 

* 1991

 

* 1988

 

* 1961

 

* 1956

 

* 1950

 

* 1947

 

* 1946

Utdrag fra panteregister for 267b likelydene er ført på matr. 267a:

Hjemmelsbegjæring av 18/12-1946 fra avdøde Severin Karlsens arvinger: 1) Signe Jonassen 2) Astrid Olsen 3) Eiv. Ørum Karlsen til d.e. og mtr.nr. 267a til verdi kr. 6500,-

Skjøte, dat 18/12-1946 fra Signe Marie Jonassen og Astrid Lovise Olsen til medarving Eivind Ørum Karlsen f. 9/5-1896 på sine 2/3 parter av d.e. og mtr.nr. 267a for kr. 6000,- Familien har forkjøpsrett.

 

* 1934

 

* 1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Karlsen  Mathea 
1860
g.m. salmaker Sølvgata 15
Karlsen  Severin
1960
salmaker Sølvgata 15

 

 

* 1925

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet i Sølvgata 15.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Ole Severin Karlsen

01

1860-10-05

Fr.hald

-

hp

g

Sadelmaker s.a Pensjon, f.h.v Musikkorporal

002 Anna Mathea Karlsen

01

1860-05-22

Fr.hald

-

hu

g

Husmor

003 Eivind Ørum Karlsen

01

1896-05-09

Fr.hald

-

s

ug

Kontorist

004 Olav Ørum Olsen

01

1917-03-14

Fr.hald

-

b

ug

-

005 Bjarne Andersen

01

1898-08-24

Fredrikshald

-

l

ug

Stotianbetjent*

006 Ragnar Ongvald Olsen

01

1901-08-28

Idd

-

l

ug

Papirfabrikarbeider

007 Butgar Wilhem Johansen

01

1888-01-15

Sverige

-

l

ug

Skofabr.arb

 

 

* 1910

267b: Folketellinga i 1910 forteller om et vaånigshus med et uthus. Det bor bare to personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Adolf Johansen(mann)

1881-06-24

Strømstad Sverige

el ug cellulosearbejder

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Vilhelm Pedersen(mann)

1891-01-13

Kristiania

el ug Urmakerlærling

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

 

267a: Folketellinga i 1910 forteller om følgende personer på matrikkelen:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Sevrin Karlsen(mann)

1860-10-05

Fredrikshald

hf g Sadelmager & Tapetserer S Musikkorporal

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Anna Mathea Karlsen(kvinne)

1860-05-22

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Sign Marie Karlsen(kvinne)

1885-12-03

Fredrikshald

d ug Kassererske v/ Brændev.samlag

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Astrid Louvise Karlsen(kvinne)

1893-06-25

Fredrikshald

d ug Kassererske v/ Cafee

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Ejvind Karlsen(mann)

1896-05-09

Fredrikshald

s ug Visergut

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Jens Carlsen(mann)

1825-09-28

Fredrikshald

fl e fhv Leverandør (underst av sadelmaker)

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

 

 

* 1904

Utdrag fra panteregister for 267b:

Skjøde fra Elias Hansens arvinger til musikkorporal S. Karlsen for kr. 1500,00, dat 1/11 04. I følge maalebrev af 28/10 04 indeholder eiendommene 181 m²

 

 

* 1902

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Carlsen Anna Mathea
1860
g.m. musikkorporal
Carlsen Severin
1860
musikkorporal
Ørum Laurette
1864
frøken
Hansen Anna Elisabet
1861
g.m. stuer
Hansen Elias
1821
gaardeier
Hansen Hans Marinius
1856
stuer

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger

267b: Søndre Fredrikshald

267a: Søndre Fredrikshald

Sølvgaden /Springstrædet

Høveleriarb. Elias Hansen

Musikkorporal S. Karlsen

1500

2000

3180

2690

 

 

* 1900

Utdrag fra panteregister for 267a:

Bevidnelse om at Nils Chrisitan Larsen Ørum og hustru Marie Larsen Ørum er døde og efterlader sig følgende myndige arvinger: 1. sønnen H. Larsen Ørum i Kristiania. 2 datteren Mathea Larsen Ørum g.m. musikkorporal S.Karlsen 3 datteren Laurette Larsen Ørum. d. 16/5 1900

Fuldmagt fra H.Larsen Ørum til Gerhard Bangor til at varetage hans tarv ved skiftet efter foreldrene og underskrive nødvendige dokumenter. 7.marts 00

Skjøde fra overnævnte 3 arvinger til musikkorporal S. Karlsen, dat 18/5 1900 for kjøbesum kr 1500,00. Eiendommen udgjør 181 m². Maalebrev 1/5 1900

 

 

 

267b: Ved folketellinga i 1900 finner vi følgende åtte personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Borghild Margrete Hans.(kvinne)

1900-01-31

Frhald

d ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1900-12-03

Erik Elias Hans.(mann)

1821

Sommero Id Sm

Enkemand e Underholdes af Sønnen arbeidsudygtig

Fredrikshald: Sølvgaden

1900-12-03

Hans Marinius Hans.(mann)

1856

Frhald

hf g Bordhusarbeider

Fredrikshald: Sølvgaden

1900-12-03

Anna Elisabet Hans.(kvinne)

1861

Frhald

hm g

Fredrikshald: Sølvgaden

1900-12-03

Clara Agnette Hans.(kvinne)

1887

Frhald

d ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1900-12-03

Elna Abigael Hans.(kvinne)

1891

Frhald

d ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1900-12-03

Bertha Erika Hans.(kvinne)

1894

Frhald

d ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1900-12-03

Henriette Marie Hans.(kvinne)

1896

Frhald

d ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1900-12-03

267a: Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus på en etasje og hvor det kun er en leilighet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Sevrin Karls.(mann)

1860

Fredrikshald kjøpstad

hf g Musikkorporal og Sadelmagermester

Fredrikshald: Sølvgaden

1900

Anna Mathea Karls.(kvinne)

1860

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Sølvgaden

1900

Signe Marie Karls.(kvinne)

1885

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1900

Ejvind Karls.(mann)

1896

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1900

Astrid Louvise Karls.(kvinne)

1893

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1900

Laurette Ørum(kvinne)

1864

Fredrikshald kjøpstad

fl ug Syerske

Fredrikshald: Sølvgaden

1900

 

* 1891

267b: finner vi i folketellinga i 1891 fem personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Agnethe Kirstine Hansen(kvinne)

1865

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Hans Marinius Hansen(mann)

1856

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Clara Agnethe Hansen(kvinne)

1887

Fredrikshald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Erik Elias Hansen(mann)

1821

Id, Smaal. Amt

Familiens overhode e-mand

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Anna Elise Hansen(kvinne)

1861

Fredrikshald

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

267a: finner vi i folketellinga i 1891 seksten personer .

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Marie Ørum(kvinne)

1830

Tøftedals Sogn Sverige

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Eline Josefine Lundberg(kvinne)

1883

Sverige

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Petrine Hansen(kvinne)

1828

Fredrikshald

Familiens overhode e

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Marie Katrine Laurette Ørum(kvinne)

1864

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Anna Katrine Jonassen(kvinne)

1844

Ertmark sogn Sverige

Familiens overhode e

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Karl Jonassen(mann)

1871

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Gustava Lundberg(kvinne)

1850

Sverige

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Karl Leander Lundberg(mann)

1886

Sverige

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Nils Cristian Ørum(mann)

1836

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Andrea Vilhelnine Jonassen(kvinne)

1876

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Vilhelmine Henriette Svendsen(kvinne)

1886

Kristiania

Logerende hørende til Familien

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Erikka Jonassen(kvinne)

1863

Ertmark Sverige

Datter, Besøgende ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Hilmer Efraim Lundberg(mann)

1852

Sverige

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Anna Otilde Lundberg(kvinne)

1879

Sverige

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Hilda Gunhilde Lundberg(kvinne)

1888

Sverige

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Malene Hansen(kvinne)

1855

Fredrikshald

enslig Logerende ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

 

 

 

* 1885

 

267b:

Går vi til folketellinga i 1885 er E.Hansen oppgitt som eier av denne matrikkelen hvor det bor fire personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Erik Elisas Hansen(mann)

1821

Sommero Id Prestegjeld

Arbeider paa Saugbrugsforeningens Høvleri

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Agnethe Christine Hansen(kvinne)

1860

Frederikshald

Arbeider paa E.Sems Trykkeri

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Marinius Hansen(mann)

1856

Frederikshald

Sømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Elise Hansen(kvinne)

1861

Frederikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

267a:

Ved folketellinga i 1885 er Nils Kristian Larsen Ørum registrert som eier. Det bor da 15 personer på denne eiendommen. På tellingsdagen var Anna Maja Danielsson på besøk.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Nils Christian Ørum 1835 M Fr.hald Fiskehandler
1 Marie Anders. 1830 K Sverige Kone
1 Lars Henrik Ørum 1858 M Fr.hald Sømand
1 Laurette Ørum 1864 K Fr.hald
1 Karl Friberg 1852 M Sverige Skræddersvend
1 Laura Pettersen 1857 K Fr.hald
1 Christian Conrad Friberg 1878 M Fr.hald
1 Dagmar Friberg 1884 K Sverige
1 Adolf Bohman 1835 M Sverige Typograf
1 August Johannesen 1852 M Sverige Saugbrugs ?? arbeider
1 Emma Anders. 1842 K Sverige
1 Ludvig Johannesen 1872 M Fr.hald
1 Anna Johannesen 1879 K Fr.hald
1 Agnes Johannesen 1883 K Fr.hald
1 Karl Johannesen 1884 M Fr.hald
1 Anna Maja Daniels. 1813 K Sverige (tilreisende)

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger

267b: Søndre Fredrikshald

267a: Søndre Fredrikshald

Sølvgaden

Kjører Elias Hansen

Matros Nils Christian Larsen Ørum

1400

1600

1560

1760

 

 

* 1866

Utdrag fra panteregister for 267a:

Skjøde fra Lars Ørum til Nils Christian Larsen paa Matr 267a, indeholdende Ret for Sælgeren til fri Bolig for Livstid i et Værelse i Huset. Dateret 5. og 6. Juli 1866

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 er matrikkel 269 ikke delt. Det bor da fem familier med til sammen 26 personer på eiendommen. Vi kan også lese at Elias Hansen har et kveg og at Lars Ørum har en gris på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Elias Hans. Vice Corporal g 45 m Id Sogn 1
2 Berthe Marie hans Kone g 43 k Frederiksstad
3 Hans August Elias.* deres Søn ug 14 m Frhald
4 Marie Petrine Eliasd.* deres Datter ug 12 k Frhald
5 Ole Petter Elias.* deres Søn ug 10 m Frhald
6 Einar Martin Elias.* deres Søn ug 7 m Frhald
7 Anna Elise Eliasd.* deres Datter ug 5 k Frhald
8 Clara Josephine Eliasd.* deres Datter ug 3 k Frhald

9 Andras Petter Ivers. Skibstømmermand g 41 m Id Sogn
10 Johanne Marie hans Kone g 41 k Tistedalen
11 Iver Olaves Andras Petters.* deres Søn ug 12 m Frhald
12 Hans Christian Andras Petters.* deres Søn ug 9 m Frhald
13 Anton Julius Andras Petters.* deres Søn ug 5 m Frhald
14 Axel Marinius Andras Petters.* deres Søn ug 2 m Frhald

15 Gustaf Ols. Matros g 33 m Sverrig
16 Marie Olsd. hans Kone g 33 k Sverrig
17 Eline Sophie Gustafsd.* deres Datter ug 6 k Frhald
18 Carl Hafdor Gustafs.* deres Søn ug 3 m Frhald

19 Christian Ørum Matros g 29 m Frhald
20 Marie Andersd. hans Kone g 33 k Sverrig
21 Lars Hendrik Ørum* deres Søn ug 8 m Fhald
22 Anne Mathea Ørum* deres Datter ug 6 k Fhald
23 Carl Christian Ørum* deres Søn ug 4 m Fhald
24 Marie Ørum* deres Datter ug 2 k Fhald

25 Lars Ørum Dambaadssjouer g 64 m Fhald 1
26 Karen Hansd. hans Kone g 53 k Id Sogn

 

 

* 1851

Utdrag fra panteregister for 267b:

Skjøde fra Handelsmand Clemet Fredriksen til Janitshar Elias Hansen paa Matr.N. 267b med Udhuse, Hauge og Tilbehør, dateret 26. Mai og 22. Juli 1851

 

* 1841

Efter Reqvisition af vedkommende Incassator, grundet paa mislig Opfyldelse af Conditionerne, hvorefter Carl Mogensen ved Auction den 12te Februar 1840 paa egne og Broder Hans Mogensens Vegne har erholdt Tilslag for det Malermester Hans Mogensens Boe tilhørende Huus Nr. 267 paa Søndre Frederikshald, bliver en ny Auction afholdt udi og over samme Huus Torsdag den 11te Februar førstkommende, Klokken 3 Eftermiddag, paa Vilkaar, som ved Auctionen kunne erfares.

Lysthavnede indbydes.
Frederikshalds Byfogedcontoir, den 2den Februar 1841.

Rieck.

 

Utdrag fra panteregister 267b, likelydene er ført på matrikkel 267a.

Skjøde fra Carl & Hans Mogensen til Matros Lars Ørum paa en Del af Matr 237, hvilken har faaet Matr. 267a, medens udstedernes gjenhavende Del har faaet Matr. 267b, - forsaavidt det indehodler at Eierne af begge de nævnte Andele felles skulle benytte Gangdøren og den fra samme førende Gang til Gaardrummet samt den til dette førende Port fra Smalgaden. 22. Marts 1841

 

* 1840

Onsdag den 12te Februar førstkommende, Klokken 3 Eftermiddag, afholdes offentlig Auction udi og over Huset Nr. 267 paa Søerhalden, tilhørende Boet efter afdøde Malermester Hans Mogensen.

Ved samme Auction sælges tillige nogle Boet tilhørende Løsøre-Effecter. Lysthavend indbydes.

Frederikshald, den 27de Januar 1840.

B. N. Knap.

 

* 1801Folketellinga i 1801 kan fortelle om en familie på syv personer i det som da var gård nr.267.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Peder Christensen Huusbonde 53 I første ægteskab Brandmæster og mester drejer M
Elen Maria Engebrethsdtr Hans kone 53 I første ægteskab K
Cristen Pedersen Deres søn 30 Ugift Drejersvend M
Marthe Pedersdtr Deres datter 23 Ugift K
Anne Dorthea Pedersdtr Deres datter 11 Ugift K
Engebreth Sørensen Konens brodersøn 21 Ugift Drejersvend M