Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Sølvgata 19

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 141

Løpenummer i 1901 matrikkel: 40

Matrikkelnummer: 266

Gårds og bruksnummer: 160/413

 

 

 

Foto: SW 22.februar 2003

 

* 1999

 

* 1986

28.Oktober 1986 har Halden Arbeiderblad et stort oppslag om Roger Kruse som bor i Skippergata 19.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (Eget bilag)

 

 

* 1984

 

* 1964

 

* 1961

 

* 1949

Les hele saken på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

Les hele saken på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Sølvgata 19.

 

* 1930

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Anders Lund og hustru Anette Lund til båtbygger Jens Olsen for Kr. 11000,- Dat 22/12 1930

 

* 1926

 

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fru Henriette Lundquist til bygmester H.Paulsen for Kr 13000,- Dat 3 februar 1921

Skjøte fra bygmester H. Paulsen til herredskasserer Anders Lund for Kr. 13500,- Dat 9.mai 1921

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Josef Larsens enke Amalie Larsen der iflg paaført attest promoterende Skjøte sitter i uskiftet bo, til Henriette Lundquist for Kr. 11100,. med ret for selgersken paa livstid at bebo sin nuværende leilighet for kr 10 pr maaned. Dateret 1.desember 1919 (iflg maalebrev av 16/8-16 er eiendommen 372 m²)

 

* 1910

I folketellinga i 1910 er det registrert et "vaaningshus og to alm uthus". Huset har to etasjer og det er fem leiligheter på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

forhus 1.etg 12 kr pr. mnd.          

Ole August Tuesen(mann)

1857-05-15

Fredrikshald

hf g Tomtearbeider v Sagbruk

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Marie Tuesen(kvinne)

1859-10-29

Berg Smaalenene

hm g Hustru

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Karl Oskar Tuesen(mann)

1886-09-13

Fredrikshald

s ug Kulkjører v/ Kulhl.

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Lovise Marie Madsen(kvinne)

1894-04-18

Kristiania

p.d ug Butikdame

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Rakel Marie Grønn(kvinne)

1898-12-02

Fredrikshald

p.d ug Pleidatter for nr.1

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Bakbygning 1.etg. 6 kr pr. mnd.          

Harald Edvard Larsen(mann)

1875-08-23

Fredrikshald

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Hanna Marie Larsen(kvinne)

1873-11-30

Berg Smaalenene

hm g Hustru

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Mary Velhelmine Larsen(kvinne)

1897-11-09

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Heny Solveig Larsen(kvinne)

1901-06-09

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Harys Emanuel Larsen(mann)

1903-04-29

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Aga Sofie Larsen(kvinne)

1905-02-05

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Nanny Olivie Larsen(kvinne)

1907-04-05

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Marta Marie Larsen(kvinne)

1909-05-10

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Bakbygning 2.etg 7 kr pr. mnd.          

Fredrik Lindstrøm(mann)

1854-05-15

Sverige

hf g Skrædder for egen regn S

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Sofie Beathe Lindstrøm(kvinne)

1848-09-11

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Johan Alfred Lindstrøm(mann)

1888-05-14

Fredrikshald

s ug Skofabrikarbeider

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Oskar Ferdinand Lindstrøm(mann)

1890-02-13

Fredrikshald

s ug Blikkeslagerlærling

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Bakbygning 2.etg 10 kr pr. mnd.          

Petter Erik Olsen(mann)

1844-09-05

Sverige

hf g Propsearbeider

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Karoline Olsen(kvinne)

1849-07-08

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Fredrik Pettersen(mann)

1874-10-02

Sverige

s ug Stuerarbeider

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Petra Karoline Olsen(kvinne)

1890-05-01

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Forhus kvistleilighet egen gård          

Josef Larsen(mann)

1831-09-18

Sverige

hf g Snekkersvend

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Amalie Larsen(kvinne)

1839-11-04

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Marie
1852
enke
Larsen  Amalie
1839
g.m. snedker
Larsen  Josef
1831
snedker
Nilsen Else
1833
enke
Nilsen Karl 
1834
arbeider
Olsen Karoline
1849
g.m. Arbeider
Olsen Petter Erik
1844
arbeider
Pettersen Fredrik
1874
tomtearbeider
Thuesen Marie
1859
g.m. bryggearb. O.T.
Thuesen OleAug
1857
bryggearbeider

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er Snedker Josef Larsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 6.000 kroner og en branntakst på 8.900 kroner.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om ikke mindre enn seks leiligheter med til sammen 29 personer på denne forholdsvis lille eiendommen.
To rom og kjøkken i 1.etg
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Ole August Thues. m hf g Byggearbeider 1857 Fr.hald n s
Marie Thues. k hm g Hustru 1859 Berg Sm n s
Marie Lovise Thues. k d ug Kontorpost, i Jernvareforetn. 1883 Fr.hald n s
Karl Oskar Thues. m s 1886 Fr.hald n s

ett rom og delt kjøkken i 1.etg
Marie Anders. k ug Vaske Rengjøring 1843 Sverge s
Karl Johan Anders. m s ug Sømand 1869 Sverge s
Svend Anders. m s ug Sømand 1872 Sverge s

ett rom og delt kjøkken i bakbygning
Else Nils. k e Fattigunderstøtelse 1823 t n s
Konstanse Trosdhal?? k Logerende ug Arbeder paa Skofabriken 1881 t n s
Karl Nils. m Logerende ug Vedhuger 1834 Sverge s

ett rom og kjøkken (ett rom i kjeller og et på kvist)
Josef Lars. m hf g Bygningsnæker 1831 Sverge n s
Amalie Lars. k hm g Hustru 1839 Sverge n s

To rom og delt kjøkken i bakgården
Karl Joh. Johans. m hf g Tømmermand 07.01.1860 t n s
Elvine Johans. k hm g Husmor 15.12.1859 t n s
Aagot Johans. k d ug Tjeneste Pige 26.11.1883 t n s
Sigrid Johans. k d ug Modepynt Læring 01.08.1885 t n s
Alf Johans. m s Skolleplitig 23.05.1887 t n s
Omar Johans. m s Skolleplitig 17.07.1889 t n s
Eivind Johans. m s Skolleplitig 06.09.1891
Wanda Marie Johans. k d 29.05.1894 t n s
Haakon Godfrid Johans. m s 07.09.1897 t n s

ett rom og delt kjøkken i bakgården
Petter E. Ols. m hf g Bryggeriarbeider 05.09.1844 Wedbod Hæred Dalsland n s
Karoline Ols. k hm g Hustru 08.07.1849 Hobaal Sokken Dalsland n s
Fredrik Petters. Ols. m s ug Tomtearbeider 02.10.1874 Ed Sokken Dalsland n s
Bina Kristine Ols. k d ug Tjenestepige 01.10.1876 Nøssemærk Sokken Dalsland n s (midlertidig bosted Moss)
Karl August Ols. m s Tomtearbeider 01.08.1883 Id Smaalens amt n s
Kristian Ols. m s 31.01.1886 Id Smaalens amt n s
Anna Kaisa Ols. k d 04.12.1887 Id Smaalens amt n s
Petra Karoline Ols. k d 01.05.1890 t n s

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tjuseks personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Joseph Larsen(mann)

1831

Tormodserød, Lur Sogn, Sverige

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Anna Mathea Karlsen(kvinne)

1860

Fredrikshald

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Signe Marie Karlsen(kvinne)

1885

Fredrikshald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Petter Erik Olsen(mann)

1844

Haabøl Sverige Håbøl socken, Sverige

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Caroline Olsen(kvinne)

1849

Ed, Sverige Ed. socken, Sverige

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Petra Karoline Olsen(kvinne)

1890 mai

Fredrikshald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Anna Kaisa Olsen(kvinne)

1887

Ide

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Marie Andersen(kvinne)

1843

Sverige

Familiens overhode e

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Andrea. Sicilie Skattebo(kvinne)

1875

Fredrekshald

Datter ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Kristein Kristoffersen(kvinne)

1886

Fredrikshald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Hilda Charlotte Larsen(kvinne)

1868

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Johan Haldor Larsen(mann)

1878

Fredrikshald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Ole Sevrin Karlsen.(mann)

1860

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Bina Christine Olsen(kvinne)

1876

Nøssemarken Nøssemark socken, Sverige

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Christian Olsen(mann)

1886

Ide

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Marthe Boletthe Skattebor(kvinne)

1843

Præstebak. Id

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Lars Andersen(mann)

1823

Fredrikshald

Logerende hørende til Familien e-mand

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Ferdinand Larsen(mann)

1874

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Carl August Olsen(mann)

1883

Ide

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Sven Napoleon Andersen(mann)

1872

Uddevalla Uddevalla, Sverige

Søn ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Nils Christensen Skattelo. föd Tuff(mann)

1844

Röns Valders

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Amalie Larsen(kvinne)

1839

Salen i Skee sogn, Sverige

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Fredrik Olsen(mann)

1874

Ed, Sverige Ed socken, Sverige

Søn ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Nora Marie Skattebo(kvinne)

1882

Fredrekshald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Christian Olaf Skattebor(mann)

1877

Fredrekshald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Severin Arnt Kristoffersen(mann)

1854

Hvalöerne

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Darthea Kristiane Kristoffersen(kvinne)

1856

Fredrikshald

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Anna Margrete Kristoffersen(kvinne)

1877

Fredrikshald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Lars Kristoffersen(mann)

1889 sept.

Fredrikshald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

 

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Samtykke fra Josef Larsen til at Knardalsbækken langs d.e. overdækkes og indeh. erkjendelse af at nævnte bæks grundflate eies af og alene kan raades af Fr.halds kommune. d. 10/3 1890

 

* 1887

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra David Larsen til Josef Larsen paa hans Anpart af d.e. for Kr. 2800,00 dat 3. Januar 1887

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 er Josef Larsen oppgitt som eier av matrikkelen. Det er ved tellingstidspunktet 31 personer tilstede på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
2 Joseph Lars. 1831 M Sverige Snedkerarbeider
2 Amalie Lars. 1839 K Sverige
2 Karl Oscar Lars. 1866 M Frederikshald
2 Hilda Charlotte Lars. 1868 K Frederikshald
2 Ferdinand Lars. 1874 M Frederikshald
2 Johan Haldor Lars. 1878 M Frederikshald
1 Theodor Olsen 1838 M Frederikshald Skibsfører
1 Bolette Olsen 1839 K Frederikshald
1 Anette Olsen 1869 K Frederikshald
1 Oscar Olsen 1871 M Sponvigen
1 Omar Olsen 1875 M Frhald
1 Hendry Olsen 1875 M Frhald
1 Bendik Olsen 1877 M Frhald
1 Eugen Olsen 1881 M Frhald
1 David Lars. 1843 M Sverige Snedkerarbeider
1 Helene Olsen 1803 K Sverige
1 Techla Marie Strand 1852 K Sverige (Tilreisende)
1 Marie Anders. 1843 K Sverige
1 Karl Johan Anders. 1869 M Sverige
1 Svend Napoleon Anders. 1872 M Sverige
2 Karl W. Olsen 1840 M Frhald Sømand
2 Anne Marie Olsen 1836 K Sverige
2 Peter Alfr. Olsen 1866 M Frederikshald
2 Karoline Pauline Olsen 1866 K Frederikshald
2 Christian Aug. Olsen 1870 M Frederikshald
2 Jens Nicolay Olsen 1872 M Frederikshald
2 Karl Olsen 1877 M Frederikshald
2 Hans Jensen 1854 M Enningdalen Skomager
2 Karoline Jensen 1851 K Enningdalen
2 Kirsten Jensen 1876 K Frederikshald
2 Hans Konrad Jensen 1881 M Frederikshald


* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Arb. Joseph og David Larsen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 6.000 kroner og en branntakst på 10.200 kroner.

 

 

* 1877

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Johan Halvorsen til Josef Larsen og David Larsen paa mtr 266 med Grund og Tomt, dateret 26. Juni 1877

 

*1875

I folketellinga i 1875 finner vi tretti personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Oline Hansen(kvinne)

1834

Id

Kone g

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Johanne Marie Hansen(kvinne)

1874

Frhald

d ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Josef Larsen(mann)

1830

Lur Sogn Sverge

hf g Snedker

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Nils Skattebo(mann)

1854

Østre Slire Valders

hf g Skibstømmermand ved Lorges Værft

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

!! Skattebo*(kvinne)

1875

Frhald

d

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Kristian Hansen(mann)

1836

Flekkefjord

hf g Styrmand

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Hanna Allette Hansen(kvinne)

1864

Frhald

d ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Kristian Hansen(mann)

1869

Frhald

s ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Hans Grevdal(mann)

1800

Flekkefjord

hf g Skibstømmermand

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Anne Berntine Grevdal(kvinne)

1804

Flekkefjord

Kone g

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Emilie Pauline Jensen(kvinne)

1829

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Hilda Charlotte Larsen(kvinne)

1868

Frhald

d ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Henriette Olga Kristiane Skattebo*(kvinne)

1872

Frhald

d

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Jens Olsen(mann)

1845

Id

Logerende ug Handelsmand

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Julius Olsen(mann)

1847

Nesing Socken Sverge

Logerende ug Handelsmand

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Karen Andersen(kvinne)

1836

Id

Logerende ug Forsørges af No. 1

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Amalie Hansen(kvinne)

1849

Skrevik Sogn Sverge

Kone g

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Gustav Eilert Berg(mann)

1851

Frhald

hf g Musikkorporal

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Elise Bergette Berg(kvinne)

1852

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Aagot Berg(kvinne)

1875

Frhald

d ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Osvald Emil Jensen(mann)

1865

Frhald

s ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Amalie Larsen(kvinne)

1840

Ske Sogn Sverge

Kone g

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Bolette Skattebo(kvinne)

1844

Id

Kone g

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Inga Karoline Skattebo(kvinne)

1870

Søndre Falbo i Gausdal i Guldbrandsdalen

d

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Anders Martin Hansen(mann)

1849

Id

hf g Jernbanearbeider

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Andreas Martin Simensen(mann)

1854

Id

Logerende ug Jernbanearbeider

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Ole Jensen(mann)

1827

Moss

hf g Baadsmand

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Karl Vilhelm Jensen(mann)

1868

Frhald

s ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Karl Oskar Larsen(mann)

1865

Frhald

s ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Ferdinand Larsen(mann)

1874

Frhald

s ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

 

 

* 1874

 

* 1871

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Johan Halvorsen paa denne Gaard med Grund og Tomt, dateret 24. og 27. Juni 1871

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller om syv familier i matrikkelnummer 266 i Sølvgaden.
Nytt hushold Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Hans Drevdahl Skibstømmermand g 65 m Flekkefjord
2 Anne Bentine Drevdahl* hans Kone g 61 k Flekkefjord
3 Ole Christian Drevdahl deres Søn Styrmand ug 33 m Flekkefjord

4 Christian Martin Hans. Styrmand g 30 m Flekkefjord
5 Oline Elisabeth hans Kone g 32 k Id Sogn
6 Hanna Alette Christian Martins.* deres Datter ug 2 k Fhald

7 Johan Theodor Frogner Smed, Brandmester g 28 m Id Sogn
8 Anne Marie Frogner* f Carlberg hans Kone g 40 k Sverrig

9 Olaves Hans. Fyrbødder med Dampskib g 36 m Sverrig
10 Anne Benjaminsd. hans Kone g 40 k Sverrig
11 Amanda Bergitte Olavesd.* deres Datter ug 7 k Frhald
12 Hanna Olavesd.* deres Datter ug 5 k Frhald
13 Carl Martin Olaves.* deres Søn ug 3 m Frhald

14 Anders Ols. Matros g 27 m Ingedal Sogn
15 Oliane Larsd. hans Kone g 27 k Sverrig
16 Oline Andersd.* deres Datter ug 3 k Frhald

17 Helene Lars. Huusbestyrerinde for Sønnerne e 56 k Onsøe Sogn
18 Hans Anders. Søn Styrmand ug 32 m Onsøe Sogn
19 Jens Anders. Søn Matros ug 26 m Onsøe Sogn

20 Ole Martin Johannes. Smedsvend g 30 m Sverrig
21 Anna Pettersd. hans Kone g 30 k Sverrig
22 Edvarda Ole Martinsd.* deres Datter ug 3 k Fhald
23 !! Ole Martins.* Søn ug 1 m Fhald

 

 

* 1864

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Tønnes Larsen paa Gaard Matr 266, dateret 5. og 9. Sept. 1864

 

* 1814

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Hjulmager Jonas Øberg paa Mtr. 266. Tinglyst 2.Novbr. 1814

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det kun to familier i det som da var gård nr.266 i "Søndre Friderichshald"
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Søren Sørensen Huusbonde 28 I første ægteskab Cofardie styrmand M
Ingeborg Pedersdtr Hans kone 28 I første ægteskab K
Else Olsdtr Tienestepige 14 K
Ole Olsen_moe Huusbonde 69 I første ægteskab Afskediget soldat og skræder M
Maren Maria Andersdtr Hans kone 58 I første ægteskab K
Petro Maria Pettersdtr Deres datter datter 5 K

Sist oppdatert 28.02.2023 17:19