Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Sølvgata 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 138

Løpenummer i 1901 matrikkel: 27

Matrikkelnummer: 269

Gårds og bruksnummer: 160/417

 
Foto: SW 22.februar 2003

 

 

* 2019

 

* 1992

 

* 1966

 

* 1962

 

* 1961

 

* 1959

 

* 1951

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Sølvgata 2.

 

* 1942

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Severin Jensens dødsbo til Frithjof Jensen på d.e. for kr 6000,- dat 2/1 1942

 

 

* 1941

 

* 1936

 

* 1935

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Iversen Dagmar
1896
g.m. murer Sølvgata 2
Iversen Rolf
1895
murer Sølvgata 2
Jensen Fritjof Mandrup
1903
høvleriarbeider Sølvgata 2
Jensen Severin
1860
formann Sølvgata 2
Larsen  Ole Kr.
1866
skreddersvend Sølvgata 2

 

 

* 1926

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Severin Jensen til Fredrikshalds kommune på et utskilt areal på 8,5 m² som skal utlegges til gate. Kjøpesum Jr. 60,- dat 9/11 1926

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i Sølvgata 2.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Severin Jensen

01

1860-06-09

Idd

-

hp

e

Formand ved trelastfirma

002 Dagmar Jensen

01

1895-11-10

Fr.hald

-

d

ug

I hjemmet. Bestyrer huset for sin far

003 Fridtjåf Ragnvald Jensen

01

1903-02-13

Fr.hald

-

s

ug

Kjører

004 Reidar Jensen

01

1906-05-08

Fredrikshald

-

s

ug

Barn

001 Karl Wiktor Martinsen

02

1878-03-26

Idd

-

hp

g

Celulosearbeider

002 Ida Kristine Martinsen

02

1886-05-16

Sverige

-

hu

g

Husmor

003 Goldi Kasbara Martinsen

02

1905-10-22

Fredrikshald

-

d

ug

barnepike borte om dagen bor hjemme

004 Astri Wiktoria Martinsen

02

1907-01-05

Fredrikshald

-

d

ug

Barn

005 Margit Kristine Martinsen

02

1913-01-29

Fredrikshald

-

d

ug

Barn

001 Ole Kristian Larsen

03

1866-01-11

Søgne Prestegjæl Kristiansand Vest-Agder

-

hp

e

Skræddersvend Brødr. Andersen Skrædderf.

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus, et alm uthus og en bakgaard" på matrikkelen. Det er tre leiligheter i våninghuset og en i bakgården.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1.etg to rom og kjøkken egen gård
         
001 Severin Jensen
1
1860-10-09
Id b hf e Trælastformand
002 Sigurd Jensen
1
1892-04-21
Fredrikshald b s ug Dæksgut
003 Dagmar Jensen
1
1895-11-10
Fredrikshald b d ug Datter
004 Fritjof Jensen
1
13.02.1903
Fredrikshald b s ug Søn
005 Reidar Jensen
1
08.05.1905
Fredrikshald b s ug Søn
1.etg to rom og kjøkken 9 kr pr mnd
         
001 Gustav Olsen
2
1833-06-01
Sverige b hf g fv. fyrbøter paa d/s
002 Marie Olsen
2
1833-08-02
Sverige b hm g Hustru
Bakbygning ett rom og kjøkken kr 6,50 pr mnd
         
001 Petter Pedersen
3
1865-08-24
Fredrikshald b hf g Stuerarbeider
002 Marie Pedersen
3
1860-11-14
Fredrikshald b hm g Hustru
Ett kvistværelse
         
001 Erik Gustav Sverd
4
1857.04??.23
Sverige b hf g Skomagersvend
002 Hansine Sverd
4
1861-03-26
Levanger b hm g Husmor
003 Hjalmar Sverd
4
1887-09-26
Tonset f s ug Fyrbøder på Sjøen
004 Marvel Sverd
4
1895-06-09
Kristiania b d ug Datter
005 Eugenie Sverd
4
01.01.1900
Hamar b d ug Datter
006 Hulda Sverd
4
28.11.1900
Hamar b d ug Datter
007 Oskar Sverd
4
12.04.1904
Kristiania b s ug Søn
008 Alfred Sverd
4
28.11.1908
Kristiania b s ug søn

 

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Paul
1876
sjømand
Aronsen Edvard
1870
Stenhugger
Aronsen Peder
1875
Stenhugger
Eriksen Sara
1847
enke
Jensen Josefine
1864
g.m. formand
Jensen Severin
1860
formand
Pedersen Marie Josefine
1860
g.m. arbeider
Pedersen Petter
1865
arbeider

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er arbeider Severin Jensen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 4.500 kroner og en branntakst på 5.510 kroner.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et enetasjes hus med fire leiligheter hvor det til sammen bor 16 personer.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
To rom og kjøkken pluss et kvistværelse
         
001 Severin Jensen
1
1860
Id Sm b hf g Formand
002 Josefine Jensen
1
1864
Id Sm b hm g Hustru
003 Sigurd E. Jensen
1
1892
Fredrikshald kjøpstad* b s ug -
004 Dagmar Jensen
1
1895
Fredrikshald kjøpstad* b d ug -
005 Fritjof W. Jensen
1
06.11.1900
Fredrikshald kjøpstad* b s ug -
To rom og kjøkken
         
001 Karl Hansen
2
1870
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Arbeider ved Trælastforret.
002 Kattinka Hansen
2
1870
Lysaker Ak b hm g Hustru
003 Ingeborg Hansen
2
1896
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter
004 Ernst Hansen
2
1898
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Søn
ett rom og kjøkken i "Bagbygning"
         
001 Petter Pedersen
3
1865
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Løsarbeider
002 Marie Pedersen
3
1860
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Hustru
003 Anna Iversen
3
1884
Id Sm mt b ug -
ett rom og kjøkken
         
001 Axel Gustavsen
1
1872@1873
Sverge b - ug Stenhuger
002 Kristian Gustavsen
1
1893
Fredrikshald kjøpstad* b - ug Skolepligtig

 

* 1894

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Johanne Jensen til arbeider Severin Jensen paa d.e. for kr. 3630.00, dat 28. og 30. novembr. 1874

Fuldmagt fra Jens Jensens samtlige børn til Johanne Jensen, enke efter Jens Jensen, hvorved hun bemyndiges til at underskrive skjøde paa d.e. til Severin Jensen, dat 7/8, 19/10 og 27/11 - tinglyst 3. novbr. 1894

 

* 1893

 

* 1892

Kirkeboken for Fredrikshald 1890 - 1906 (side 23 nr.96) kan fortelle at Malermester Jens Jensen på Sørhalden dør av hjertefeil den 11.september 1892.

 

 

* 1891

Folketellinga i 1891 forteller om ti personer på eiendommen.

 
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand
 
       
001 Jens Jensen
1820
Fredrikhald - Familiens overhode g
002 Johanne Jensen
1823
Fredrikshald - Hustru g
003 Johan Lindroth
1840
Sverige (Gøteborgs) - Familiens overhode g
004 Klara Lindrath
1841
Sverige - Hustru g
005 Oskar Lindroth
1875
Fredrikshald - Søn ug
006 Charl Lindroth
1881
Fredrikshald - Søn -
007 Arthur Lindroth
1883
Fredrikshald - Søn -
008 Karl Larsen
1860
Fredrikshald - Familiens overhode g
009 Mathelde Larsen
1863
Fredrikshald - Hustru g
010 Vilhelm Larsen
1888
Fredrikshald - Søn -

 

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 er Jens Jensen oppgitt som eier av matrikkelen. Det bor da tre familier i huset.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Jens Jensen 1820 M Frhald Malersvend
1 Johanne Jensen 1823 K Berg Sogn Kone
1 Karen Jensen 1862 K Frhald
1 Karl Johan Adolfs. 1855 M Ide Sogn Toldrorskarl
1 Valborg Adolfs. 1858 K Frhald Kone
1 Markus Eugen Adolfs.* 1883 M Frhald Barn
1 Johan Fredrik Adolfs.* 1885 M Frhald Barn
2 Axel Jensen 1853 M Frhald Malersvend
2 Jenny Vilhelmine Jensen 1857 K Frhald Kone
2 Arthur Fredrik Jensen 1881 M Frhald Barn* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har Maler Jens Jensen registrert som eier. Matrikkelen har da en skattetakst på kroner 3.000 og branntaksten er kun 630 kroner.

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi Jens Jensen som eier av matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Jens Jensen
1
1821
Frhald b hf g Malermester
002 Johanne Jensen
1
1823
Berg b Kone g -
003 Aksel Jensen
1
1854
Frhald b s ug Malersvend
004 Marie Jensen
1
1861
Frhald b d ug -
005 Karen Soffie Jensen
1
1863
Frhald b d ug -
006 Hans Andersen
2
1839
Id b hf g Skipper
007 Hanna Kristine Andersen
2
1839
Frhald b Kone g -
008 Markus Goplen
2
1869
Kristiania b Pleiebarn ug Forsørges af sin Fader Goplen

 

 

 

 

* 1870

Folketellinga i 1870 har disse personene registrert på denne matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Jens Jensen
1
1821
Fhald - hp Gift Maler
002 Johanne Hansen
1
1823
Bergsogn - hu Gift Hustru
003 Axel
1
1853
Fhald - s Ugift søn
004 Valborg
1
1859
Fhald - d Ugift datter
005 Mariane
1
1860
Fhald - d Ugift datter
006 Karen
1
1862
Fhald - d Ugift datter
007 Jonas Johannesen
2
1811
Sverige - hp Gift Arbeider
008 Keisa Larsdatter
2
1817
Sverige - hu Gift Hustru
009 Lars Jonassen
2
1844
Sverige - s Ugift Sømand
010 Karoline
2
1845
Sverige - d Ugift -
011 Helene
2
1859
Sverige - d Ugift -
012 Anders Eriksen
2
1848
Sverige - - Gift Sømand
013 Jahn P: Jonassen
3
1848
Sverige - hp Gift Gaardsdreng
014 Grete Andreasen
3
1848
Thunesogen - hu Gift Hustru
015 Karen Johanne Jonassen
3
1870
Fhald - d Ugift -

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er det det registrert to familier med ti personer på eiendommen. Jens Jensen er også i besittelse av en gris.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Jens Jensen
1
45
Frederikshald - Huusfader g Malersvend
002 Johanne Hansen
1
41
Berg Sogn - hans Kone g -
003 Josephine Hendriette Jensdatter*
1
16
Frederikshald - deres Datter ug -
004 Axel Jensen*
1
12
Frederikshald - deres Søn ug -
005 Walborg Jensdatter*
1
8
Frederikshald - deres Datter ug -
006 Marianne Jensdatter*
1
6
Frederikshald - deres Datter ug -
007 Karen Sophie Jensdatter*
1
4
Frederikshald - deres Datter ug -
008 Jacob Simensen
2
30
Frederikshald - Broder ug Matros
009 Theodor Simensen
2
27
Frederikshald - Broder ug Matros
010 Oline Nielsdatter
2
40
Frederikshald - - ug Huusbestyrerinde for dem

 

* 1854

Auktionsskjøde af 20/9 93 til handelsmd. Jens Jensen for 495 spd. (Auktion af 7/3 1854) tinglyst 16.februar 1894

 

* 1831

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Søren S. Liholt til Simon Andersen paa dette Hus mot at Sælgeren og Kone forbehodler sig fri Bolig deri for Livstid. Tinglyst 21. Febr. 1831

 

* 1801

Folketellinga i 1801 kan fortelle om fem personer på det som da var gård nr.269

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 John Johnsen
1
48
- - Huusbonde I første ægteskab Under told betient
002 Ingeborg Larsdatter
1
48
- - Hans kone I første ægteskab -
003 Johanne Jonsdatter
1
14
- - Deres datter - -
004 Ingeborg Jonsdatter
1
9
- - Deres datter - -
005 Berthe Larsdatter
1
62
- - Logerende Ugift Haandarbejde

Sist oppdatert 12.04.2024 13:08