Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Sølvgata 20

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 128

Løpenummer i 1901 matrikkel: 45

Matrikkelnummer: 262a, 263 & 264

Gårds og bruksnummer: 160/410

 
Foto: SW 22.februar 2003

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Jens Olsen og Ole Dahl oppført som eiere av matrikkelen. Eiendommen var ikke oppført med noen skattetakst men den hadde en branntakst på 39.310 kroner. Eiendommen innbefattet Hovedgaard og Have.

 

Ved folketellinga i 1900 er det ikke registrert at noen bor på denne matrikkelen.

 

.

I følge kirkebok for Fredrikshald 1890 - 1906 (side 23 nr.97) så dør Georgine Fredrikke Lorange født Lund av hjerneslag 5. november 1892. Hennes mann trelastgrosserer Hans Andreas Lorange dør i følge samme kirkebok (side 50 nr.38) av nyre og blærebetendelse 22. juni 1896.

 

Folketellinga i 1885 oppgir P.Lorange som eier av matrikkelen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Hans Andreas Lorange 1806 M Fredrikshald Trelasthandler
1 Georgina Fredrikke Lorange 1814 K Fredrikshald Hustru
1 Trine Anette Brynilds. 1859 K !! Tjenestepige

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Proprietær Peter Lorange oppført som eier av matrikkelen. Den hadde da en skattetakst på 24.000 kroner og en branntakst på 24.600 kroner"

 

Går vi til folketellinga i 1865 er det kun gård nr.262 som er nevnt. Her finner vi for uten familien Lorange med tjenestefolk, en hest og to kveg. Det blir også avlet en kvart tønne hvete, en halv tønne rug, to tønner havre og tre tønner poteter på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Hester Stort kveg Kveite Rug Havre Poteter
1 Hans Lorange Saugbrugsejer g 59 m Frederikshald 1 2 1/4 1/2 2 3
2 Georgine Lorange Husmoder g 52 k Frederikshald
3 Johan Anders Lorange* Søn Handelsfuldmegtig ug 29 m Frederikshald
4 Carsten Tank Lorange* Søn Leutenant ug 27 m Frederikshald
5 Carl Georg Lorange* Søn Skibsfører ug 26 m Frederikshald
6 Hans Petter Holmboe Søn Gartner ug 22 m Frederikshald
7 Anders Lund Holmboe Søn Student ug 18 m Frederikshald
8 Hans Andreas Holmboe Søn Skolediscippel ug 15 m Frederikshald
9 Henry Baynie Holmboe Søn Skolediscippel ug 9 m Frederikshald
10 Katinka Georgine Holmboe Datter ug 23 k Frederikshald
11 Elise Teodore Trons. Tjenestepige ug 23 k Frederikshald
12 Oline Sigursd. Tjenestepige ug 32 k Sellerud Sogn i Sverrig

 

 

* 1823

Onsdagen den 2den April førstkommende, Formiddag Kl.11, bliver, efter Vedkommendes Forlangende, 1ste Auction afholdt udi og over Gaarden No. 262 og 263, med tilhørende Hauge No. 264 og Søbod No. 297 på søndre Frederikshald. Gaarden indeholder 11 Værelser, hvoraf nogle betrukne, med 11 Jern-Kakkelovne, Kjøkken, Bryggerhuus, Stald, Fæhus, samt øvrige fornødne Beqvemmeligheder, og er forsikret i Landets almindelige Brandkasse for 3000 Spd. Søboden består af en 2 Etages tømret Bygning, indeholdende 4 store Rum og assureret for 980 Spd. Lørdagen den 5te April afhodles 2den Auction over denne Eiendom og Onsdagen den 9de April 3die Auction, hver Dag om Formiddagen Kl. 11. Kjøbesummen kan blive staaende mod Pant i Eiendommen i nogle Aar. De øvrige Conditioner erfares paa Auctionsstedet.

Frederikshald, den 12 Marts 1823.

Svensen.

 

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 er det kun gård nr. 263 vi finner at det er registrert noen beboelse på.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Christian Petersen Huusbonde 45 I første ægteskab Coffardie skipper M
Else Cathrine Ramshart Hans kone 35 I første ægteskab K
Christian Petersen Deres søn 12 M
Niels Friderik Petersen Deres søn 11 M
Carl Friderik Petersen Deres søn 4 M
Sidsel Margrethe Eriksdtr Tienestepige 37 Ugift K

Sist oppdatert 21.10.2023 16:07