Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Sølvgata 21

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 126

Løpenummer i 1901 matrikkel: 41

Matrikkelnummer: 254

Gårds og bruksnummer: 160/403

 

 

Byggeår: 1850

Foto: SW 14.februar 2004

 

 

* 1996

28.desember 1996 har Halden Arbeiderblad en dobbeltside om Elisabet Hov og Tore Houg som restaurerer Sølvgata 21.

 

Hele reportasjen kan leses på Natjonalbiblioteket sine nettsider. (side 20 og 21)

 

 

* 1993

 

* 1988

 

* 1980

 

* 1979

 

* 1977

 

* 1958

 

* 1953

Utdrag fra panteregister:

Erklæring dat 4/5-1953 fra Asbjørn Ringstad hvorved han gir Steen Kruse f. 24/8-1922 forkjøpsrett til d.e. og at Steen Kruse overtar Asbj. Ringstads leilighet på 4v. og kj. m.v. fra medio august mot årlig leie kr. 1020,- uoppsigelig fra utleiers side, oppsigelig med 3 mndrs. varsel fra leiers side.

 

* 1948

Utdrag fra panteregister:

Gjensdig testamente dat 30/6 1917 mellom Theo Grøtting død 7/2 1941 og hustru Kathrine Grøtting, anmerket her den 14.febr. 1948

Skjøte dat 4/2 1948 fra Kathrine Grøtting til Asbjørn Ringstad, født 13/1 1922 på d.e. for kr 28000,- Grbf (Grundbokført) 14/2 1948

Erklæring dat 11/10-1948 fra Asbjørn Ringstad om at d.e. ikke ska bebygges nærmere mtr.nr. 255, 256&257 enn 4 meter slik at nevnte eiendom kan ha vinduer mot d.e.

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Sølvgata 21.

 

* 1927

 

* 1915

Utdrag fra panteregister:

Kjøpekontrakt og skjøte fra K. Stenrød til fabrikkeier Theo Grøtting for kr. 16000,- dat 22/12 15

 

* 1914

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra frøken Elise Erichsen til fattigassistent K. Stenrød for 12000 kr. dat 25/4 14

 

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 ble det registrert et våningshus og "en sidebygning og et alm uthus" på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg fritt hus          

Nina Lorentzen(kvinne)

1840-03-09

Fredrikshald

hm ug Husbestyrerinde

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Petra Berg(kvinne)

1872-10-15

Fredrikshald

s.d ug Telefonbestyrerinde

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Sidebygning 1.etg 168 kr pr år          

Victor Gluckstad(mann)

1860-05-24

Fredrikshald

hf g Handelsbetjent v/ Colonialforretning

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Anna Birgitte Gluckstad(kvinne)

1875-10-25

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

forhus 2.etg fritt hus          

Bolette Marie Eriksen(kvinne)

1821-03-27

Berg Smaalenene

hm ug Livrente

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Alette Larsen(kvinne)

1850-08-16

Fredrikshald

tj ug Tjenestepike

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

 

* 1905

Utdrag fra panteregister:

Erklæring far Laura Mathea Erichsens medarvinger efter Leon H.N. Erichsen om at førstnævnte var bevilliget til at udstede det under 22/1 1892, til Elise Ida Erichsen og C.D. Nielsen thinglæste skjøde, datert 23/1-05

Skjøde fra C.D. Nielsen til Elise Ida Erichsen paa 1/2 del af d.e. for kr 5000,00, dat 23/1 05. Ifølge målebrev af 1/2 05 indeholder eiendommen 516 m².

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Berg  Mathias
1829
skipper
Berg  Petra
1873
frøken
Berg  Thrine
1831
g.m. skipper
Eriksen Elise
1858
frøken
Eriksen Laura
1824
gaardeierske
Lorentzen Nina
1840
frøken

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Elise Ida Erichsen og C.D.Nilsen oppført som eiere av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 11.000 kr, men det var ikke oppført noen branntakst. Matrikkelen var registrert under Sølvgaden, men hadde også grense til Skippergaden.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert matrikkelnummer 254 som et Vaaningshus med Sidebygninger. Det er tre boenheter på eiendommen.
Fire rom og kjøkken i 1.etg
Fornavn Etternavn Kjønn Midlertidig bosted Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Mathias Berg m hf g Dampskibsfører 1828 t n s (var ikke til stede ved tellingen, men var på Fr.halds kanal)
Thrine Berg k hm g Hustru 1832 t n s
Petra Berg k d ug Telefonistinde 1872 t n s

To rom og kjøkken i 1.etg i sidebygning
Anine Lorentzen k ug Bageværk 1840 t n s

Fire rom og kjøkken i 2.etg
Laura Erichs. k hm e Lever af sine Midler %Pengtionnist% 1824 t n s (midlertidig i Christiania)
Elise Erichs. k d ug Lever af sine Midler 1856 Havre n (midlertidig i Christiania)* 1895

Skjøde fra Laura Mathea Eriksen, født Lorentsen til datteren Elise Ida Erichsen og svigersønnen C.D. Nilsen paa 1/3 af d. eiend. for kr 2750,00, dat 14 januar 95, det bemerkes at sælgerskens udnerskrift paa skjødet lyder V.N.H. Erichsen.

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert syv personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Matheas Berg.(mann)

1828

Frederikshald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Petrine Elisabeth Berg.(kvinne)

1831

Frederikshald

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Petra Mathis Berg.(kvinne)

1872

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Hilda Wilhelmine Olsen(kvinne)

1871

Fredrikshald

Tjenestetyende ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Bolette Maris Erichson(kvinne)

1822

Berg Smålenene

Familiens overhode ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Alma Caroline Kasperson(kvinne)

1868

Id

Tjenestetyende ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Anine Marie Lorentson(kvinne)

1840

Frederikshald

Familiens overhode ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

 

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Samtykke fra N.H. Eriksens børn ved M.Berg til at Knardalsbækken langs denne eiendom overdækkes og indeh. erkjendelse af at nævnte bæks grundflade eies af og alene kan raades af Fredrikshalds kommune dat 10/3 1890

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er N.H. Erichsen oppført som eier av matrikkelen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Mathias Berg 1828 M Fredrikshald Skibsfører
1 Petrine Berg 1831 K Fredrikshald Kone
1 Erna Berg 1865 K Fredrikshald Barn
1 Petra Berg 1872 K Fredrikshald Barn
1 Nicolai Berg 1868 M Fredrikshald Sømand
1 Amanda Christians. 1865 K Fredrikshald Tjenestepige
2 Bolette Erichsen 1820 K Bergs Prestegjeld
2 Amine Gundersen 1868 K Fredrikshald Tjenestepige
Sidebygning Nina Sørentsen 1840 K Fredrikshald* 1884

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Kæmner Hjorths Enke oppført som eier av matrikkelen. Den hadde da en skattetakst på 10.000 kr og en branntakst på 13.360 kroner. Adressen til eiendommen var også i 1878 Sølvgaden.

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 er N. Hjorts Enke oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Petter Nordløf(mann)

1815

Frhald

hf g Toldbetjent

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Marie Hriette Nordløf(kvinne)

1817

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Oskar Nordløf(mann)

1850

Frhald

s ug Student og Contorrist

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Kjerstine Margarete Norløf(kvinne)

1856

Frstad??

d af No. 1 og 2 ug

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Augene Hansen(mann)

1852

Frhald

hf g Kand. Theol.

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Elise Katrine K. Hansen(kvinne)

1853

Drammen

Kone g

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Regine Marie Hjoth(kvinne)

1791

Frhald

hm e Huseierinde

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Olivie Soffie Hjorth(kvinne)

1830

Frhald

d ug Forsørges af Moderen

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Soffie Augusta Hjorth(kvinne)

1834

Frhald

d ug Forsørges af Moderen

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

Soffie Katinka Hrikke Hjorth(kvinne)

1851

Frhald

d ug Forsørges af Moderen

Fredrikshald: Skippergade

1875-12-31

 

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi gård nr.254 i "Sølvgaden i søndre Frederikshald" oppført som det vi nok i dag ville kalle for et lite småbruk. Det er vanskelig i våre dager å forestille seg følgende husdyrhold og avling så nære sentrum. Her finner vi en hest og fire kveg. Det ble også dyrket en kvart tønne hvete, fire tønner rug, en halv tønne bygg, fire tønner havre og en halv tønne poteter på eiendommen. I tillegg er det to boenheter med til sammen tretten personer.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Hester Stort kveg Kveite Rug Bygg Havre Poteter
1 Regina Hjorth Handel og Huusleie e 76 k Frederikshald 1 4 1/4 1/2 1/4 4 1/2
2 Emilie Sophie Hjorth* hendes Datter ug 40 k Frederikshald
3 Johanne Hendrette Hjorth* hendes Datter ug 31 k Frederikshald
4 Sophie Kathinka Hendriette Hjorth Datterdatter ug 14 k Frederikshald
5 Asser Hjorth Dattersøn Styrmand ug 25 m Frederikshald
6 Dorthea Emanuelsd. Tjenestepige ug 23 k Marker Sogn

7 Hans Petter Hans. Skipper g 29 m Frhald
8 Christiane Gurine f Viig hans Kone g 29 k Grimstad
9 Magrete Sophie Hans Pettersd.* deres Datter ug 7 k Grimstad
10 Gullette Wilhelmine Hans Pettersd.* deres Datter ug 5 k Grimstad
11 Bertha Peterane Hans Pettersd.* deres Datter ug 3 k Fhald
12 Lars Christian Hans Petters.* deres Søn ug 2 m Fhald
13 Mathilde Olavesd. Tjenestepige ug 21 k Sverrig

 

* 1823

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Kjøbmand Niels Hjort paa Gaard Matr.Nr. 254 Tinglyst 13,Octbr 1823

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi høker Sven Giertsen boende i det som da var gård nummer 254.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Sven Giertsen Huusbonde 50 Gift 2. gang Høker M
1594 Anne Maria Rev Hans kone 36 Gift 1te gang K
1595 Andreas Martin Giertsen Deres søn 10 M
1596 Inger Kirstine Giertsen Deres datter 11 K
1597 Anne Margrethe Giertsen Deres datter 6 K
1598 Maren Sophia Giertsen Deres datter 2 K
1599 Elen Jonsdtr Tienestepige 38 Ugift K


Sist oppdatert 19.02.2023 23:18