Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Sølvgata 5

 
 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 147

Løpenummer i 1901 matrikkel: 33

Matrikkelnummer: 278

Gårds og bruksnummer: 160/424

 

 

 

Foto: SW 22.februar 2003

 
Handelsmann Johannes Pettersen på trappa til butikken i Sølvgata 5.

 

I dag er huset restaurert og alle spor etter foretningslokaler er vekk, men tidligere var det her kolonialforetning drevet av flere forskjellige personer opp igjennom årene.

 

* 2023

 

* 1996

 

* 1990

 

* 1974

 

* 1971

 

* 1959

 

 

* 1951

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 26/2-1951 fra Johanne Olsen til svigrinne Olga Trondsen f. 24/8 1888 på d.e. for kr. 11000,- Selgeren forbeholder sig, mann og barn forkjøpsrett.

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har kun oppført en myndig person i Sølvgata 5.

 

* 1927

 

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Olsen Johanne Adolfine
1887
g.m. kjøpmann Sølvgata 5
Olsen Paul Marinius 
1884
kjøpmann Sølvgata 5

 

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra kjøpmann J. Pettersen til fru Johanne Olsen på d.e. for kr 13000,- dat 7/5 1923

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Oline Hansen til kjøbmand J.Pettersen for kr 5500,- med paaført attest om at Carl August Andersen eller Hansen er død uten at efterlade sig børn, og at det mellom ham og gjenlevende hustru Oline Hansen var opprettet reciprokt testamente av 7/6-98 hvorefter den længstlevende skulle beholde det hele. Skjøtet dat 15/3-20 Attesten dat 21/5-20 (Iflg kartforretn. av 30/7 03 er eiendommen 105 m²)

Utdrag fra Pantebok nr. 13, 1919-1922, s. 131

Skjøte. Carl August Andersen Hansen solgte med kjøpekontrakt av 2 august 1898 til Kjøbmand J. Pettersen gaarden Matr. No. 278 Sølvgaten Fredrikshald med grund og tomt for kjøpesum kr. 5500,00 - fem tusen fem hundrede kroner, der er avfjort efter overenskomst. Thi skal ovennævnte eiendom tilhøre herr kjøbmand J. Pettersen som lovligt erhvervet og blir jeg hjemmelsansvarlig efter loven. Fredrikshald 15 Marts 1920 Oline Hansen.

 

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Sølvgata 5.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johannes Petterssen

01

1845-01-10

Dalsland Sverige

-

hp

g

Kjøbmand, kolonial

002 Vilhelmine Petterssen

01

1848-01-16

Wermland Sverige

-

hu

g

Husmor

001 Wilhem Sigurd Eriksen

02

1888-12-29

Fredrikshald

-

hp

g

Maler a

002 Ruth Margit Eriksen

02

1887-11-04

Tistedalen

-

hu

g

Husmor

 

 

* 1911

Adressebok for Fredrikshald i 1911 har disse personene over 18 år på denne adressen. (dog ikke hustruer og tjenere):

Etternavn Fornavn Yrke Adresse
Løpenr.
Matrikkelnr.
Andersen Andreas fhv. jernverksarb. Sølvgt.  
33
278
Pettersen Johannes kjøbmand Sølvgaten
33
278

 

Adressebokas oversikt over registrerte handelsbedrifter har følgende på denne adressen.

Innehaver Butikk Gate
Løpenr.
Matrikkelnr.
Pettersen Johannes kolonialforretn. Sølvgaten
33
278

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på en etasje med to leiligheter og en butikk - pluss et uthus.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
to rom og kjøkken 1.etg egen gaard
         
001 Johannes Pettersen
1
1845-01-10
Torskog Sverige b hf g Kjøbmand Husholdn. handlende
002 Wilhelmine Pettersen
1
1848-01-16
Trankil Sverige b hm g Husmoder
003 Klara Eleonore Pettersen
1
1885-11-30
Fredrikshald b d ug Ekspeditrise Hush. handel
004 Ruth Margit Pettersen
1
1887-09-07
Fredrikshald f d ug Modedame
005 Lilly Pettersen
1
22.07.1904
Fredrikshald b P.B. ug Pleie-Barn
Ett kvistværelse og kjøkken kr 9 pr mnd
         
001 Andreas Andersen
2
1844-12-16
Berg, Smaalenene b hf g Vedhugger
002 Laura Andersen
2
1842-10-08
Berg, Smaalenene b hm g Hustru

 

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Gustavsen Axel
1874
stenhugger
Pettersen Johannes
1845
handelsmand
Pettersen Vilhelmine
1848
g.m. handelsmand

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Handelsmand J. Pettersen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 5.500 kroner og en branntakst på 4.370 kroner.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med "Vaaningshus med foretningslokale". Huset er registrert som et enetasjes hus, men har også en kvistleilighet. Følgende to familier bodde da i huset:

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Fire rom og kjøkken 1.etg              
001 Johannes Pettersen 1 1845 Dalsland Sverget b hf g Handelsmand
002 Vilhelmine Pettersen 1 1848 Vermland Sverget b hm g Husets stel
003 Aksel Vilhelm Pettersen 1 1875 Fredrikshald kjøpstad* b s ug Sømand
004 Helene Josefine Pettersen 1 1879 Fredrikshald kjøpstad* b d ug Butikjomfru
005 Fridolf Pettersen 1 1881 Fredrikshald kjøpstad* b s ug Fyrbøder
006 Klara Eleonore Pettersen 1 1885 Fredrikshald kjøpstad* b d ug Skoleelev
007 Ruth Margit Pettersen 1 1887 Fredrikshald kjøpstad* b d ug Skoleelev
To kvistværelser og kjøkken              
001 Andreas Andersen 2 1844 Fredrikshald b hf g Lagermand
002 Laura Andersen 2 1841 Berg Sm b hm g Husmoder
003 Hagbart Theodor Andersen 2 1882 Frhald b s ug ingen

* 1898

I følge kirkebok for Fredrikshald 1890 - 1906 (side 62 nr.20) dør kjøpmannsenke Anne Hansen den 16.april 1898. Som dødsårsak er det ført "Vit.org.cord."

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har oppført seks personer på eiendommen.

 
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand
 
       
001 Carl Aügust Hansen
1857
Fredrekshald - Familiens overhode ug
002 Anne Hansen
1823
Berg Smaalenene - Moder e
003 Ole Aügust Olsen
1858
Fredrikshald - Familiens overhode g
004 Oline Olsen
1859
Fredrikshald - Hustru g
005 Jenny Ovidia Olsen
1885
Fredrikshald - Datter -
006 Chrestean August Olsen
1888
Fredrekshald - Søn -

 

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi Anders Hansens Enke som eier av matrikkelen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 A. Hans. 1823 K Bergs Prestegjeld Handlende
1 Carl A. Anders. 1857 M Fr.hald Handelsbetjent
1 Edvard Anders. 1854 M Fr.hald Arbeider Tilreisende
!!Chr. Huseby 1868 M Bergs Prestegjeld Contorist Lorange
2 Nils Olsen 1849 M Skåne Tømmermand
2 Marie Olsen 1854 K Fr.hald Født Larsen
2 Natalie Olsen 1884 K Fr.hald
2 Marie Olsen 1884 K Fr.hald


* 1884

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Edv. Andersen til Carl August Andersen for 2500 Kr. Tinglyst 18. April 1884

 

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Edvard Andersen for Kr 2500 dat 17. og 21. Oktbr 1879

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har Handl. Anders Hansens Enke som registrert eier av matrikkelen. Både skatte og branntakst var da 2000 kroner.

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi Anders Haugens Enke oppført som eier av matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Anne Hansen
1
1823
Berg b hm e Handlende
002 Eduard Hansen
1
1855
Frhald b s ug Behjelpelig med sin Moder
003 Johanes Larsen
2
1814
Id b hf g Bryggearbeider
004 Inger Larsen
2
1800
Id b Kone g -
005 Karl Johan Johanesen
2
1840
Frhald b s ug Sjauer
006 Karoline Johannesen
2
1862
Frhald b Pleiebarn ug -

 

 

 

* 1870

Kirkeboken for Fredriskahld for perioden 1866 - 1877, side 38 nr. 55, har innført handelsmand Anders Hansen på Sørhalden som død 23.april og begravd 29.april 1870. Han er oppgitt til å være født i 1870.

 

Folketellinga i 1870 har registrert disse personene på denne matrikkelen. Så lenge Anders Hansen dør i april dette året, må innførinten av Anders Hansen her være feil. Det skal nok være Anders Hansens enke Anne som er rett person.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Anders Hansen
1
1823
Berg - hp Enke -
002 Josef Andersen
1
1849
Id - - Ugift Handelsbetjent
003 Martin Andersen
1
1852
Id - - Ugift Handelsbetjent
004 Carl August Andersen
1
1857
Fredhold - - Ugift -

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller om ti personer fordelt på to familier på matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Anders Hansen
1
45
Berg Sogn - - g Arbeidsmand
002 Anne Jonsdatter
1
43
Berg Sogn - hans Kone g -
003 Joseph Hansen
1
17
Id Sogn - deres Søn ug Arbeider
004 Martin Hansen
1
14
Id Sogn - deres Søn ug -
005 Edvard Hansen
1
11
Frederikshald - deres Søn ug -
006 Carl August Hansen*
1
9
Frederikshald - deres Søn ug -
007 Anders Jacobsen
2
29
Id Sogn - - g Handelsmand
008 Inger Marie
2
29
Id Sogn - hans Kone g -
009 Karen Dorthea Hansdatter
2
67
Id Sogn - hans Moder e -
010 Olaves Jacobsen
2
28
Id Sogn - Mandens Broder ug Soldat

* 1852

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skifteretten i Murmester Hans Christiansens Bo til Christian Hansen paa Huset Matr 278, dateret 29. October og Tinglyst 9. Novbr. 1852

 

 

* 1842

Onsdagen den 2den Marts førstkommende, Klokken 3 Eftermiddag, afholdes offentlig Auction udi og over det Arbeidsmand Amund Svendsen tilhørende, men for Omkostninger i en Justitssag m .V. ved Executionsforretning og Udpantninger udlagte Huus Nr. 278 i Sølvgaden paa Søndre Frederikshald.

Lysthavende indbydes.
Frederikshalds Byfogedvontoir, den 17de Februar 1842.

Rieck

 

 

* 1840

Tilkjøbs.

Gaarden Matr.-Nr. 276 og Gaarden Matr.-Nr. 278 begge beliggende i Skippergaden, hvilke tilhørende Murmester Hans Christiansen.

Frederikshald, den 13de Juli 1840.

 

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 er gård nr.278 ikke registrert.


Sist oppdatert 14.04.2024 23:26