Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Sølvgata 5

 
 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 147

Løpenummer i 1901 matrikkel: 33

Matrikkelnummer: 278

Gårds og bruksnummer: 160/424

 

 

 

Foto: SW 22.februar 2003

 
Handelsmann Johannes Pettersen på trappa til butikken i Sølvgata 5.

 

I dag er huset restaurert og alle spor etter foretningslokaler er vekk, men tidligere var det her kolonialforetning drevet av flere forskjellige personer opp igjennom årene.

 

* 2023

 

* 1996

 

* 1990

 

* 1974

 

* 1971

 

* 1959

 

 

* 1951

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 26/2-1951 fra Johanne Olsen til svigrinne Olga Trondsen f. 24/8 1888 på d.e. for kr. 11000,- Selgeren forbeholder sig, mann og barn forkjøpsrett.

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har kun oppført en myndig person i Sølvgata 5.

 

* 1927

 

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Olsen Johanne Adolfine
1887
g.m. kjøpmann Sølvgata 5
Olsen Paul Marinius 
1884
kjøpmann Sølvgata 5

 

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra kjøpmann J. Pettersen til fru Johanne Olsen på d.e. for kr 13000,- dat 7/5 1923

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Oline Hansen til kjøbmand J.Pettersen for kr 5500,- med paaført attest om at Carl August Andersen eller Hansen er død uten at efterlade sig børn, og at det mellom ham og gjenlevende hustru Oline Hansen var opprettet reciprokt testamente av 7/6-98 hvorefter den længstlevende skulle beholde det hele. Skjøtet dat 15/3-20 Attesten dat 21/5-20 (Iflg kartforretn. av 30/7 03 er eiendommen 105 m²)

Utdrag fra Pantebok nr. 13, 1919-1922, s. 131

Skjøte. Carl August Andersen Hansen solgte med kjøpekontrakt av 2 august 1898 til Kjøbmand J. Pettersen gaarden Matr. No. 278 Sølvgaten Fredrikshald med grund og tomt for kjøpesum kr. 5500,00 - fem tusen fem hundrede kroner, der er avfjort efter overenskomst. Thi skal ovennævnte eiendom tilhøre herr kjøbmand J. Pettersen som lovligt erhvervet og blir jeg hjemmelsansvarlig efter loven. Fredrikshald 15 Marts 1920 Oline Hansen.

 

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Sølvgata 5.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johannes Petterssen

01

1845-01-10

Dalsland Sverige

-

hp

g

Kjøbmand, kolonial

002 Vilhelmine Petterssen

01

1848-01-16

Wermland Sverige

-

hu

g

Husmor

001 Wilhem Sigurd Eriksen

02

1888-12-29

Fredrikshald

-

hp

g

Maler a

002 Ruth Margit Eriksen

02

1887-11-04

Tistedalen

-

hu

g

Husmor

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på en etasje med to leiligheter og en butikk - pluss et uthus.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg egen gaard          

Johannes Pettersen(mann)

1845-01-10

Torskog Sverige

hf g Kjøbmand Husholdn. handlende

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Wilhelmine Pettersen(kvinne)

1848-01-16

Trankil Sverige

hm g Husmoder

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Klara Eleonore Pettersen(kvinne)

1885-11-30

Fredrikshald

d ug Ekspeditrise Hush. handel

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Ruth Margit Pettersen(kvinne)

1887-09-07

Fredrikshald

d ug Modedame

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Lilly Pettersen(kvinne)

1904-07-22

Fredrikshald

P.B. ug Pleie-Barn

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Kvist 9 kr pr mnd          

Andreas Andersen(mann)

1844-12-16

Berg, Smaalenene

hf g Vedhugger

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

Laura Andersen(kvinne)

1842-10-08

Berg, Smaalenene

hm g Hustru

Fredrikshald: Sølvgaten

1910-12-01

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Gustavsen Axel
1874
stenhugger
Pettersen Johannes
1845
handelsmand
Pettersen Vilhelmine
1848
g.m. handelsmand

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Handelsmand J. Pettersen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 5.500 kroner og en branntakst på 4.370 kroner.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med "Vaaningshus med foretningslokale". Huset er registrert som et enetasjes hus, men har også en kvistleilighet. Følgende to familier bodde da i huset:
Fire rom og kjøkken
Johannes Petters. hf g Handelsmand 1845 Dalsland Sverget
Vilhelmine Petters. hm g Husets stel 1848 Vermland Sverget
Aksel Vilhelm Petters. s ug Sømand 1875
Helene Josefine Petters. d ug Butikjomfru 1879
Fridolf Petters. s ug Fyrbøder 1881 t n s
Klara Eleonore Petters. d ug Skoleelev 1885
Ruth Margit Petters. d ug Skoleelev 1887

To kvistværelser og kjøkken
Andreas Anders. hf g Lagermand 1844 Fredrikshald
Laura Anders. hm g Husmoder 1841 Berg Sm
Hagbart Theodor Anders. s ug ingen 1882 Frhald

 

* 1898

I følge kirkebok for Fredrikshald 1890 - 1906 (side 62 nr.20) dør kjøpmannsenke Anne Hansen den 16.april 1898. Som dødsårsak er det ført "Vit.org.cord."

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har oppført seks personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Aügust Hansen(mann)

1857

Fredrekshald

Familiens overhode ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Anne Hansen(kvinne)

1823

Berg Smaalenene

Moder e

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Ole Aügust Olsen(mann)

1858

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Oline Olsen(kvinne)

1859

Fredrikshald

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Jenny Ovidia Olsen(kvinne)

1885

Fredrikshald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Chrestean August Olsen(mann)

1888

Fredrekshald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi Anders Hansens Enke som eier av matrikkelen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 A. Hans. 1823 K Bergs Prestegjeld Handlende
1 Carl A. Anders. 1857 M Fr.hald Handelsbetjent
1 Edvard Anders. 1854 M Fr.hald Arbeider Tilreisende
!!Chr. Huseby 1868 M Bergs Prestegjeld Contorist Lorange
2 Nils Olsen 1849 M Skåne Tømmermand
2 Marie Olsen 1854 K Fr.hald Født Larsen
2 Natalie Olsen 1884 K Fr.hald
2 Marie Olsen 1884 K Fr.hald


* 1884

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Edv. Andersen til Carl August Andersen for 2500 Kr. Tinglyst 18. April 1884

 

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Edvard Andersen for Kr 2500 dat 17. og 21. Oktbr 1879

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har Handl. Anders Hansens Enke som registrert eier av matrikkelen. Både skatte og branntakst var da 2000 kroner.

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi Anders Haugens Enke oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anne Hansen(kvinne)

1823

Berg

hm e Handlende

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Eduard Hansen(mann)

1855

Frhald

s ug Behjelpelig med sin Moder

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Johanes Larsen(mann)

1814

Id

hf g Bryggearbeider

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Inger Larsen(kvinne)

1800

Id

Kone g

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Karl Johan Johanesen(mann)

1840

Frhald

s ug Sjauer

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Karoline Johannesen(kvinne)

1862

Frhald

Pleiebarn ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller om ti personer fordelt på to familier på matrikkelen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Anders Hans. Arbeidsmand g 45 m Berg Sogn
Anne Jonsd. hans Kone g 43 k Berg Sogn
Joseph Hans. deres Søn Arbeider ug 17 m Id Sogn
Martin Hans. deres Søn ug 14 m Id Sogn
Edvard Hans. deres Søn ug 11 m Frhald
Carl August Hans.* deres Søn ug 9 m Frhald

Anders Jacobs. Handelsmand g 29 m Id Sogn
Inger Marie hans Kone g 29 k Id Sogn
Karen Dorthea Hansd. hans Moder e 67 k Id Sogn
Olaves Jacobs. Mandens Broder Soldat ug 28 m Id Sogn

 

* 1852

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skifteretten i Murmester Hans Christiansens Bo til Christian Hansen paa Huset Matr 278, dateret 29. October og Tinglyst 9. Novbr. 1852

 

 

* 1842

Onsdagen den 2den Marts førstkommende, Klokken 3 Eftermiddag, afholdes offentlig Auction udi og over det Arbeidsmand Amund Svendsen tilhørende, men for Omkostninger i en Justitssag m .V. ved Executionsforretning og Udpantninger udlagte Huus Nr. 278 i Sølvgaden paa Søndre Frederikshald.

Lysthavende indbydes.
Frederikshalds Byfogedvontoir, den 17de Februar 1842.

Rieck

 

 

* 1840

Tilkjøbs.

Gaarden Matr.-Nr. 276 og Gaarden Matr.-Nr. 278 begge beliggende i Skippergaden, hvilke tilhørende Murmester Hans Christiansen.

Frederikshald, den 13de Juli 1840.

 

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 er gård nr.278 ikke registrert.


Sist oppdatert 30.01.2024 21:36