Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Sølvgata 6

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 135

Løpenummer i 1901 matrikkel: 30

Matrikkelnummer: 150a

Gårds og bruksnummer: 160/299

 

 

 

 

 

 

Foto: SW 22.februar 2003

 
Ingen store forandringer å spore på dette huset de siste hundre årene.

 

 

* 2014

 

* 2005

 

* 2000

 

* 1999

 

* 1979

 

* 1977

 

* 1961

 

* 1958

 

* 1957

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Sølvgata 6.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling
Hansen Arild
1863
regningsbud
Hansen Harald
1903
fyrbøter
Hansen Olga
1881
naatlerske

 

 

 

 

* 1924

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra eneste og myndige arvinger efter avdøde Carl Hansen til frøken Olga Hansen for kr 2500.- dat 26/4 1924 påført attest om at Carl Hansen er død og at skjøteutstederene er hans eneste og myndige arvinger. (Iflg. kartforretning av 22/6-1916 er eiendommen 74 m²)

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er Sølvgata 6 og 8 ført på samme skjema.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Antanie Kristiane Fredrikke Lind

01

1855-03-30

Fr.hald

-

hp

e

Syerske hjemme (egen regn)

001 Kathinka Olava Hansen

02

1870-03-14

Vestre Aker

-

hp

e

Skoarbeiderske Naatlerske??

002 Ingeboorg Hansen

02

1896-11-16

Fr.hald

-

d

ug

Naatlerske

003 Erust Torolf Hansen

02

1898-06-27

Fr.hald

-

s

ug

Tømmerhugger

004 Margit Kamilla Hansen

02

1901-05-01

Fr.hald

-

d

ug

Presserske. Firma Backe og Thoresen

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har oppført et våningshus på en etasje, men med en kvistleilighet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg 6 kr pr mnd          

Margit Hansen(kvinne)

1901-05-01

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Kathinka Hansen(kvinne)

1870-03-14

v. Aker

hm e Notlerske for skofabrik

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Ingeborg Hansen(kvinne)

1896-11-16

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Ernst Hansen(mann)

1898-06-27

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Forhus kvist 48 kr pr aar          

Andrea Hultgren(kvinne)

1839-07-01

Id

hm e understøttelse av fattigvæsenet

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Kristoffersen Anna
1837
g.m. skoamger
Kristoffersen Gutorm
1826
skomager
Kristoffersen Karoline Amanda
1865
sypige

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var tomtearbeider Carl Hansen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 1.000 kr og en branntakst på 1.500 kr.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen registrert som et enetasjes "vaaningshus" med to beboelser.
ett rom og kjøkken i 1.etg
Petrus Petters. el ug Barber 1880

Kvistleilighet med ett rom og kjøkken
Genette Edvards. hm ug Fabrikarbeiderske Kufertfabrikken 1867 Søkendal
Solveig Karls. d ug Datter 03.02.1899

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det fem personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Gustav Olsen(mann)

1837

Sverige

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Kristian Engebretsen(mann)

1823

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Anna Elisabet Ingebretsen(kvinne)

1819

Id

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Trine Christiansen(kvinne)

1857

Id

Datter, Besøgende ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Marie Olsen(kvinne)

1837

Sverige

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

 

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har oppført Karl Hansen som eier av matrikkelen. Huseieren bor ikke på eiendommen, men vi finner to andre familier i dette bygget.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Christian Engebretsen 1823 M Fredrikshald Bryggearbeider hos Saugbrugsf.
1 Anna Elisabet Engebretsen 1819 K Idd Kone
2 Johan Petter Anders. 1853 M Svartberg Sogn Bohus Sverige Tømmermand
2 Hanna Marie Anders. 1850 K Berg
2 Ole Alfred Anders. 1859 M Fredrikshald Malersvend
2 Ole Petter Anders. 1877 M Fredrikshald Barn
2 Josephine Olava Anders. 1881 K Fredrikshald Barn
2 Julie Marie Anders. 1883 K Fredrikshald Barn
2 Tulla Anders. 1885 K Fredrikshald Barn

* 1881

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har Sømand Peter Martin Sørensen som eier av matrikkelen. Den hadde da en skattetakst på kroner 600 og en branntakst på 880 kroner.

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Peter Martin Sørensens eneste og myndige Arvinger næmlig Martin Gabrielsen gift med Severine Sørensen og Ole Sørensen ved Værge Overretssagfører August Hansen til Arbiedsmand Carl Hansen, dat 5 December 1878.

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi P. M. Syversen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Andersen(mann)

1820

Følne Sokn Sverge

hf g Skræddermester

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Hans Martin Frederiksen(mann)

1860

Id

s ug Dagarbeider

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Martin Frederiksen(mann)

1869

Id

s ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Edvin Haldor Haldorsen(mann)

1854

Frhald

Logerende ug Arbeider paa Høvleriet

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Walborg Hellene Frederiksen(kvinne)

1873

Id

d ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Kristine Elisabæt Olsen(kvinne)

1806

Strømstad

Inderst ug Nyder Understøttelse af Fattigvæsenet forøvrigt ved tilfældigt Arbeide

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Aksel Marinius Halvorsen(mann)

1856

Frhald

ug Sømand

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Karen Kristine Andersen(kvinne)

1825

Id

Kone g

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Elen Andersdatter(kvinne)

1828

Id

hm e Understøttes af Fattigvæsenet

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Mina Alette Frederiksen(kvinne)

1853

Id

d ug Gaar i Maanedskond. Forresten ved Vadsk

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Amanda Frederiksen(kvinne)

1868

Id

d ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

 

 

* 1869

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Søren Syversen til Peter Martin Sørensen paa Hus Mt. 150a med Tilliggelser, indeholdende Ret for Sælgeren og Kone for deres Livstid til frit Hus i det i Gaarden værende Quistværelse som holdes i forsvarlig Stand af Kjøberen, samt Adgang til ydre Bekvemligheder, dateret 24. Februar og Tinglæst 2. Marts 1869

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 er matrikkel 150a og 150b oppgitt som matrikkel 150. Ser vi på skjøtene så er Grønberg eier av matrikkel 150b og Søren Syversen eier av Matrikkel 150a. Søren Syversen kan vi se at sper på husholdningen ved å holde en gris på eiendommen.


Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Christian Fredrik Grønberg Skomagermester g 40 m Drammen
Anne Kirstine Jensd. hans Kone g 50 k Frederikshald
Antonie Christiane Fredrikke Grønberg* deres Datter ug 11 k Frederikshald

Søren Syvers. Huusfader Fiskeopkjøber g 47 m Christiania
Helene hans Kone g 51 k Id Sogn
Petter Martin Sørens.* deres Søn ug 21 m Frederikshald
Ole Sevrin Sørens.* deres Søn ug 14 m Frederikshald

 

* 1850

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Anders Johannesen til Søren Syversen paa Andel af Hus Mtr. 150, hvilken har faaet Mtr. 150a Tinglæst 7. Januar 1850

 

 

Ved folketellinga i 1801 er gård nr.150 ikke nevnt.


Sist oppdatert 09.02.2023 19:19