Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Sølvgata 8

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 136

Løpenummer i 1901 matrikkel: 29

Matrikkelnummer: 150b

Gårds og bruksnummer: 160/299

 
Foto:

 

Olga Hansen som kjøper eiendommen i 1936 eier fra før naboeiendommen, Sølvgata 6 matr. 150a. I dag har eiendommene samme gårds og bruksnummer og blir regnet som en eiendom. Alt av hendelser etter 1936 er derfor lagt på matr. 150a.

* 1936

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Christian August Lind f. 4/8-1881 til frk Olga Hansen for Kr 850.- Dat 20/11-36 Pantebok AI

 

* 1929

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra enkefru Fredrikke Lind til sin søn Kristian August Lind uten andet vedrlag enn at sælgersken skal ha rett til fritt at bli boende i huset som hun nu gjør sælenge hun lever. Dat 22/8-1929 (Iflg Kartforretning av 2/6 1916 er eiendommen 72 m2)

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har en stemmeberettiget person på denne adressen.  

Etternavn Fornavn Født Stilling
Lind Fredrikke 1855 enkefrue

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er Sølvgata 6 og 8 ført på samme skjema.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Antanie Kristiane Fredrikke Lind

01

1855-03-30

Fr.hald

-

hp

e

Syerske hjemme (egen regn)

001 Kathinka Olava Hansen

02

1870-03-14

Vestre Aker

-

hp

e

Skoarbeiderske Naatlerske??

002 Ingeboorg Hansen

02

1896-11-16

Fr.hald

-

d

ug

Naatlerske

003 Erust Torolf Hansen

02

1898-06-27

Fr.hald

-

s

ug

Tømmerhugger

004 Margit Kamilla Hansen

02

1901-05-01

Fr.hald

-

d

ug

Presserske. Firma Backe og Thoresen

 

 

* 1911

Adressebok for Fredrikshald i 1911 har kun en person over 18 år på denne adressen.

Etternavn Fornavn Yrke Adresse
Løpenr.
Matrikkelnr.
Lind Antonie Fredr. gaardeier Sølvgaten
29
150b

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våninghus på en etasje med en boenhet.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
ett rom og kjøkken + ett kvistværelse. Egen gaard
         
001 Fredrikke Lind
1
1855-03-30
Fredrikshald b hm e Sømmerske
002 Antonie Lind
1
1878-10-15
Fredrikshald b d ug Datter
003 Frans Oskar Ortendahl
1
1885-10-06
Gøteborg b el ug Feiersvend

 

 

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Grønberg Kristian Fr.
1825
skomager
Lind Fredrikke
1862
gaardeierske

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Sølvgaden F. O. Linds Enke, Fredrikke 1000 1640  

 

* 1900

I folketellinga i 1900 finner vi et beboelseshus på en etasje med to boenheter.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Ett rom og kjøkken
         
001 Fredrike Lind
1
1855
Fredrikshald kjøpstad* b hm e Egen Syforretning
002 Antoni Lind
1
1879
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Syer hos Moderen
003 Kristian Lind
1
1875
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Salmager Læring
Ett kvistværelse
         
001 Fredrik Grønberg
2
1826
Drammen Bu b e e Skomager Mæster

 

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det fem personer på matrikkelen.

 
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand
 
       
001 Christian Grönberg.
1826
Drammen - Familiens overhode e-mand
002 Antonni Kristiane Fredrikke Lind.
1855
Fredrikshald - Familiens overhode e
003 Artur Fredrik Omar. Lind
1875
Fr.hald - Søn ug
004 Anthonie Christan Lind
1878
Fredrikshald - Datter -
005 Christian Grönberg Lind
1881
Fredrikshald - Søn -

 

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi F.O. Linds Enke oppført som eier av matrikkelen

 
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Fredrikke Lind
1855
Frederikshald - - Enke -
002 Arthur Frederik Ommar Lind*
1875
Frederikshald - Barn - -
003 Antonia Christiane Fernandine Lind*
1878
Frederikshald - Barn - -
004 Christian August Lind*
1881
Frederikshald - Barn - -
005 Christian Fredrik Grønberg
1826
Drammen - - - Skomager
006 Anne Christiana Grønberg*
1816
Frederikshald - Hustru - -

 

 

 

* 1884

Utdrag fra panteregister:

Amtsbevilling for enke Fredrikke Lind til at hensidde i uskiftet bo efter sin afdøde mand Ferdinand Oluf Lind. dat 25/4 1884

 

* 1883

I kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1878 - 1889, side 36 nr. 62, finner vi gift styrmand Ferdinand Olaf Lind i Sølvgaden, innført som død i januar eller februar. Han er der ført inn som ubegravet og ujordfestet. Som dødsårsak er det ført "Bortkommen med mand og muus på reise fra Amerika".

I følge samme kirkebok var han født i Kristiania 22. mai 1852 og konfirmert i Fredrikshald 17. mars 1867.

 

 

 

* 1882

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do (Christian Fredrik Grønberg) til Ferdinand Olaf Lind for Kr 860,00, dat 2/2 82

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Sølvgaden Skomager Grønberg 600 920  

 

* 1875

Tvangsauction.

Onsdag den 31te Marts førstkommende, Kl. 11 Formiddag, afholdes efter Rekvisition af Overretssagfører Rasch, Tvangsauction i Raadhuset hersteds over Skomager Grønbergs Gaard Matr. No. 150 b paa Sørhalden hvori Udlæg er givet ved Exekutionsforretning av 30te Juni 1868 og 17de Februar 1874. Det bemærkes at Gaarden sælges ved denne ene Auktion.

Fredrikshalds Byfogedkontor 19de Februar 1875.

J. C. Lous.

 

 

Utdrag fra panteregister:

Præsteattest indeholdende at Vægter Jens Christensen der har havet fri Bolig i denne Gaard saa længe han lever, er død den 2de Mai 1853, dateret 27de og tinglæst 30de Marts 1875

 

Folketellinga i 1875 oppgir Skomager Grønberg som eier av matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Kristian Frederik Grønberg
1
1826
Drammen b hf g Skomagermester Eget Verksted
002 Anne Kristine Grønberg
1
1816
Frhald b Kone g -
003 Ferdinard Olaf Lind
2
1852
Kristiania b hf g Styrmand
004 Antonie Kristiane Frederike Lind
2
1855
Frhald b Kone g -
005 !! Lind*
2
1875
Frhald b s ug -

 

 

 

* 1870

Ved folketellinga i 1870 bor disse personene på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Christian F: Grønberg
1
1826
Drammen - hp Gift Skomagermester
002 Anne K. Grønberg
1
1816
Fhald - hu Gift Hustru
003 Fredrikke
1
1854
Fhald - s Ugift -
004 Ole Hansen
1
1842
Kristiania - - Ugift Skomagersvend
005 Lorntz Pettersen
1
1847
Throndhjem - - Ugift Skomagersvend

 

 

* 1873

Gummigaloger og Regnkapper

istandsættes af

C. F. Grønberg.
Sørhalden.

 

 

* 1872

Skræddersøm, Linsøm, Maskinstikning og Damp pibning modtages af

Fredrikke Grønberg,
Sørhalden.

 

 

* 1867

Utdrag fra panteregister:

Præsteattest om at Skomager C. F. Grønberg er ægteviet med Pige Anne Christine Jensdatter , dateret 18 og tinglæst 19 Marts 1867

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 er matrikkel 150a og 150b oppgitt som matrikkel 150. Ser vi på skjøtene så er Grønberg eier av matrikkel 150b og Søren Syversen eier av Matrikkel 150a.


Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Christian Fredrik Grønberg Skomagermester g 40 m Drammen
Anne Kirstine Jensd. hans Kone g 50 k Frederikshald
Antonie Christiane Fredrikke Grønberg* deres Datter ug 11 k Frederikshald

Søren Syvers. Huusfader Fiskeopkjøber g 47 m Christiania
Helene hans Kone g 51 k Id Sogn
Petter Martin Sørens.* deres Søn ug 21 m Frederikshald
Ole Sevrin Sørens.* deres Søn ug 14 m Frederikshald

 

* 1851

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jens Christiansen til Datteren Anne Christine Jensdatter paa d.G., dateret 1. og tinglæst 11 Febr. 1851

 

Sist oppdatert 12.04.2024 17:56