Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Sølvgata 9

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 144

Løpenummer i 1901 matrikkel: 35

Matrikkelnummer: 273

Gårds og bruksnummer: 160/420

 
Foto: SW 22.februar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps

 

* 2009

 

* 2002

 

* 2000

 

* 1990

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer i Sølvgata 9.

 

 

 

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Iversen Gudrun E.M.
1898
frøken Sølvgata 9
Iversen Kristian
1901
sjømann Sølvgata 9
Iversen Marie Elise
1865
g.m. tomtearbeider Sølvgata 9
Iversen Thomas Marinius
1861
tomtearbeider Sølvgata 9

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det en boenhet i Sølvgata 9.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Thomas Marinius Iversen

01

1861-12-25

Fredrikshald

-

hp

g

Tomtearbeider Sagbruksforeningens sagbruk

002 Marie Elise Iversen

01

1865-08-15

Aamåt Hed

-

hu

g

Husmor

003 Gudrun Elise Marie Iversen

01

1898-06-04

Fr.hald

-

d

ug

Kautvalør?? Af Skofabrik I.T. halvorsen

004 Kristian Vilhelm Iversen

01

1901-04-21

Fr.hald

-

s

ug

Fyrbøter tilsjøs med D/S Aunobo??

 

 

* 1911

Adressebok for Fredrikshald i 1911 har disse personene over 18 år på denne adressen. (dog ikke hustruer og tjenere):

Etternavn Fornavn Yrke Adresse
Løpenr.
Matrikkelnr.
Iversen Thomas Marinius bryggearb. Sølvgaten
35
273
Kristoffersen Karoline   kaapesømmerske Sølvgaten
35
273

 

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi et våningshus på en etasje med to boenheter.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Ett rom og delt kjøkken 1.etg egen gaard
         
001 Thomas Iversen
1
1861-12-25
Fredrikshald b hf g Tomtearbeider
002 Marie Iversen
1
1865-08-15
Sverige b hm g Hustru
003 Torvald Iversen
1
1894-12-12
Fredrikshald b s ug Smedlærling
004 Gudrun Iversen
1
1898-06-04
Fredrikshald b d ug Datter
005 Kristian Iversen
1
21.04.1900
Fredrikshald b s ug Søn
Ett rom og delt kjøkken 1.etg kr 72 pr aar
         
001 Anne Kristoffersen
1
1836-09-23
Sverige b hm e Underh av fattigvæsenet
002 Karoline Kristoffersen
1
1863-11-01
Fredrikshald b d ug Kaapefabrikarbeiderske

 

 

 

* 1905

Den gamle eieren av matrikkelen som ved folketellinga i 1901 har "Fri boli paa Livstid i gaard - 273" - blir nok ikke boende livet ut i sitt gamle hus. For når vi finner han død i krikeboken for Fredrikshald 1890 - 1906 (side 113 nr.30) så dør han på "fattighuset" den 22.april 1905. Dødsårsaken er oppgitt til "debilitas senilis".

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Iversen Marie Elise
1865
g.m. huseier
Iversen Thomas Marinius
1861
huseier
Johannesen Nils
1820
forhv. Skibstømmermand
Nordberg Karoline 
1860
g.m. handelsmand

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Høvleriarb. Ths. M. Iversen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 1.800 kroner. og en branntakst på 2.700 kroner. Eiendommen grenset mot både Sølvgaden og Lavendelstrædet.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et hus på en etasje med to leiligheter. Begge leilighetene var på ett rom og med delt kjøkken.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Ett rom og delt kjøkken 1.etg
         
001 Thomas Iversen
1
1861
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Tomtarbeider
002 Marie Iversen
1
1863
Sverge b hm g Hustru
003 Thorval Iversen
1
1894
Fredrikshald kjøpstad* b s - -
004 Gudrun Iversen
1
1897
Fredrikshald kjøpstad* b d - -
Ett rom og delt kjøkken 1.etg
         
001 Nils Johanesen
2
1821
Id Sm b hf g Fri boli paa Livstid i gaard - 273 og Fatigunderstøtelse
002 Johane Johanesen
2
1821
Id Sm b hm g Hustru

* 1892

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Nils Johannesen Knardal til Høvleriarbeider Thomas Marinius Iversen, dat 30. Marts 1892 for Kjøbes. Kr 922, og hvorhos Sælgeren forbeholder for sig og Hustru for deres Livstid Ret til uden Vedrlag at bebo Kammerset, Andel i Kjøkkenet, 1 Vedskur og Gaardsrummet sammen med Gaardens øvrige Beboere. Tinglyst 8 April 1892

 

* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi fem personer på eiendommen.

 
Alder/født
Fødested
Bostatus Familiestilling Sivilstand
 
     
001 Nils Jahannesen
1821
Id
- Familiens overhode g
002 Johanne Eline Johannesen
1821
Id
- Hustru g
003 Kristian Andersen
1865
Fredrikshald
- Familiens overhode g
004 Ida Andersen
1865
Sverige
- Hustru g
005 Josefine Heline Andersen
1889 nov.
Fredrikshald
- Datter -

 

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er Nils Johannesen oppgitt som eier av matrikkelen. Det var også da to leiligheter i huset.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Nils Johannesen 1827 M Knardal Id Skibstømmermand i de 2 sid'sisdte Aar indtet Arbeide
1 Johanne Johannesen 1827 K Tistedalen
1 Anders Johan B?? Mortensen 1858 M Sørhalden Frhald Skibstømmermand Brevig
1 Marijane Mortensen 1854 K Porsæs Frhald
1 Bayane?? Mortensen 1885 M Sørhalden Frhald

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Nils Johannesen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 1.800 kroner og en branntakst på 1.560 kroner.

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi Niels Johannesen oppgitt som eier av matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Hellene Nilsen
1
1812
Frhald b hm e Understøttes af Fattigvæsenet
002 Nils Johannesen
2
1821
Id b hf g Skibstømmermand tilsøs
003 Johanne Helline Johannesen
2
1821
Id b Kone g -

 

 

* 1870

Folketellinga i 1870 har registrert disse personene på denne matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Hellene Nilsen
1
1812
Frhald b hm e Understøttes af Fattigvæsenet
002 Nils Johannesen
2
1821
Id b hf g Skibstømmermand tilsøs
003 Johanne Helline Johannesen
2
1821
Id b Kone g -

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 var det kun en familie i huset på gård nr.273

H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Niels Johannesen
1
45
Id Sogn - - g Skibstømmermand
002 Johanne Helene
1
45
Tistedalen - hans Kone g -

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Niels Johannesen paa Hus Matr 273, dateret 18. og tinglyst 19. Aug. 1856

 

* 1801

Folketellinga i 1801 forteller om følgende personer i det som da var gård nr.273

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Inger Ottersdatter
1
52
- - Huusmoder Enke 1te gang Haandarbejde
002 Malene Brynildsdatter
1
20
- - Hendes datter Ugift Haandarbejde
003 Thor Hansen
1
48
- - Logerende Enkemand 1te gang Arbeidsmand
004 Brynild Larsen
2
61
- - Huusbonde Gift 2dn gang Skibs tømmermand
005 Elisabeth Nielsdatter
2
43
- - Hans kone Gift 1te gang -
006 Andreas Brynildsen
2
23
- - Hans søn Ugift Matros
007 Lars Brynildsen
2
13
- - Hans søn Ugift -
008 Helene Brynildsdatter
2
5
- - Deres datter - -

 

Sist oppdatert 14.04.2024 17:02