Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Spinnestredet 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 237

Løpenummer i 1901 matrikkel: 154

Matrikkelnummer: 25

Gårds og bruksnummer: 160/128

 

 
Foto: SW 1.februar 2003

 

* 2020

 

* 2001

 

* 1952

 

* 1951

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Spinnestredet 1.

 

* 1929

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Karl Sevrin Engebretsen til sin hustru Thora Johanne Mathilde Engebretsen for Kr. 2250,- på hans halvpart av parets eiendom således at hun er eneeier av d.e. Dat. 11/12-1929

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Engebretsen Karl Severin
1886
styrmann  Spinnestredet 1
Engebretsen Thora Johanne
1892
g.m. styrmann Spinnestredet 1

 

 

* 1924

Utdrag fra panteregister:

Fuldmakt fra Carl Engebretsen til hans hustru Thora Engebretsen til i enhver henseende ved salg, pantsettelse eller på annen måte å disponere over d.e. og deres øvrige eiendele. Dat 20/12 24

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet i Spinnestredet 1.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Carl Severin Engebretsen

01

1886-12-02

Fredrikshald

-

hp

g

Politikonstabel

002 Thora Johanne Mathilde Engebretsen

01

1892-08-30

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Sverre Thoralf Engebretsen

01

1916-02-02

Fredrikshald

-

s

ug

-

004 Reidar Marcus Engebretsen

01

1919-06-16

Fredrikshald

-

s

ug

-

 

 

* 1915

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Gustav Andersen til styrmand Karl Engebretsen for 4500 kr. dat. 6 sept 1915

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje med to boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken kr 24 pr mnd          

Lina Sofie Andersen(kvinne)

1871-06-25

Aremark

hm e Logiværtinde

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Aagoth Andersen(kvinne)

1897-02-24

Aremark

d ug Datter

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Axel Andersen(mann)

1899-11-15

Aremark

s ug Søn

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Berthe Aronsen(kvinne)

1839-11-12

Aremark

fl e Forsørges delv. av Fatt.v.

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Haakon Engelhart Limand(mann)

1908-02-23

Fredrikshald

Stedsøn %fl% ug Stedsøn

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

P. W. Nyberg(mann)

1860-09-14

Fællingsbro

el g Vedhugger

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Johan Bergstrøm(mann)

1877-01-12

Dahlsland

fl ug Stenhugger

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Gustaf Øberg(mann)

1887-12-12

?

fl ug Stenhugger

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Anton Eggen(mann)

1852-08-02

Thjem

%el% ug Agent

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

H. Olsen(mann)

1875-04-26

Værøy Lofoten

%el% ug Tømmermand skibstømmermd. til sjøs

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Petter Olsen(mann)

1851-09-20

Thjem

%fl% ug Smedsvend

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Forhus kjelder ett rom kr 6 pr mnd          

Carl Johannesen(mann)

1840-09-25

Fredrikshald

Bor sammen ug Løsarbeider

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

Christian Svendsen(mann)

1843-12-03

Fredrikshald

Bor sammen ug Kurvarbeider

Fredrikshald: Spindestrædet

1910

 

 

* 1909

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Lovise Johannesen (nu Svendsen) med Mand Karl Hjalmar Svendsen til Gustav Andersen for 4000 Kr. dat 9/3 og Thinglæst 9. Juli 1909

(Ifl. Maalebrev af 4/11 08 indeh. Tomten 124 m²)

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Ellefsen Alexander
1872
skomagersvend
Svendsen Amanda
1868
g.m. sjømand
Svendsen Hjalmar 
1872
sjømand

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Sømand Hjalmar Svendsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 3.000 kroner og var branntaksert til 3.700 kroner.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et hus med en etasje. Huset bestod av tre rom og to kjøkken pluss et kjellerværelse. Det befinner seg elleve personer på gården, men kun fem av disse hadde fast bosted her. Mye kan vel tyde på at de tjente noen kroner ekstra på å drive en form for herberge.
Karl Hj. Swends. hf g Styrmand 09.06.1872
Amanda L. Swends. hm g Hustru 05.02.1868 Lerdals Sogn Swerige
x Juul P. Knuds. Logerende ug Rørlægger 1879 Kristiania (vanligvis bosatt Kristiania)
x L. Knuds. Logerende Snedker 1855 Halmstad Swensk ( intet Sædvanlig bosted)
x Aleksander Elefs. Logerende ug Skomager 1872 Dalsland Swerige Swensk ( intet Sædvanlig bosted)
x P. W. Hans. Logerende ug Typograf 1876 Kjøbenhavn Danmark ( intet Sædvanlig bosted)
x C. G. Fredrikson Logerende g Smed 1843 Swerige Swensk ( intet Sædvanlig bosted)
x O. Chr. Lars. ubekj Skrædder 1866 Kristiansand Norge LM (Kun Logeret her for natten, intet Sædvanlig bosted)
Thora J. M. Swends. d ug Datter 1892
Borghild K. Swends. d ug Datter 1895
Johan Werner Swends. s ug Søn 1898

 

* 1897

 

* 1892

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skifteretten i Skrædder Chr. Andersens og Hustrues Dødsbo til Amanda Lovise Johannesen paa d.E. for Kr. 2950. dat. 13/1 92

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tre personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Petronelle Andersen(kvinne)

1833

Berg, Smaalenene

Familiens overhode e

Fredrekshald: Rode 5

1891

Christiane Sofie Andersen(kvinne)

1858

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Josef Andersen(mann)

1872

Fredrekshald

Søn ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

 

 

* 1885

 

Folketellinga i 1885 oppgir Andersens Enke som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Josefine Dahlstrøm(kvinne)

1851

Bergs Sogn

Fredrikshald: !!

1885

Johan Oskar Dahlstrøm(mann)

1848

Sverige

Typograf

Fredrikshald: !!

1885

Gustav Adolf Borgstrøm(mann)

1842

Sverige

Sømand

Fredrikshald: !!

1885

Hermans Vals(mann)

1859

Tyskland

Slagter

Fredrikshald: !!

1885

Kristian Andersen(mann)

1866

Frhald

Sømand

Fredrikshald: !!

1885

David Andersen(mann)

1857

Sverige

Stenhugger

Fredrikshald: !!

1885

Johan Bergqvist(mann)

1855

Sverige

Handlende

Fredrikshald: !!

1885

Johannes Andersen(mann)

1869

Frhald

Typografelev

Fredrikshald: !!

1885

Kristian Dahlstrøm(mann)

1878

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Kristian Andersen(mann)

1860

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Magnus Larsen(mann)

1848

Sverige

Stenhugger

Fredrikshald: !!

1885

Gustav Pettersen(mann)

1860

Sverige

Handlende

Fredrikshald: !!

1885

Petronelle Andersen(kvinne)

1838

Bergs sogn

Logivertinde

Fredrikshald: !!

1885

Josef Andersen(mann)

1872

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Axel Dahlstrøm(mann)

1884

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Dagmar Haffmann(kvinne)

1884

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Wirman Fink(mann)

1858

Tyskland

Handelsmand

Fredrikshald: !!

1885

M. S. Rosenberg(ukjent kjønn)

1854

Polen??

Handelsmand

Fredrikshald: !!

1885

Magnus Pettersen(mann)

1857

Sverige

Handlende

Fredrikshald: !!

1885

Anna Dahlstrøm(kvinne)

1882

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1880

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra O Mathiesen til Skræddermester Christian Andersen, Dat 26. og Thinglæst 29 Juni 1880

 

* 1879

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Skrædder O. Mathiesen som eier av matrikkelen. Den er da registrert med en skattetakst på 2.000 kroner og har en branntakst på 3.800 kroner.

 

* 1877

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Olaus Johnsen til Skrædder O Mathiesen dateret 12 Marts 1877 og Thinglæst 13 Marts 1877

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi Olaus Johnsen registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olava Johnsen(kvinne)

1862

Fhald

d ug

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Olaves Johnsen(mann)

1831

Fhald

hf g Fragtemand og Handelsmand

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Jenny Johnsen(kvinne)

1865

Fhald

d ug

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Hans J. Johnsen(mann)

1867

Fhald

s ug

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Helene Johnsen(kvinne)

1869

Fhald

d ug

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

David Johnsen(mann)

1872

Fhald

s ug

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Lydia Johnsen(kvinne)

1875

Fhald

d ug

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Hans Olsen(mann)

1799

Tønsberg

Konens fader e Af Svigersønnen

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Marte Olsen(kvinne)

1833

Id

Kone g

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

Marie Johnsen(kvinne)

1859

Fhald

d ug Forældrene

Fredrikshald: Spinderstrædet

1875

 

 

* 1867

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Sergeant Peder Olsen Solberg til Handelsmand Olaus Johnsen paa denne Gaard, datert 28. Juni og Thinglæst 2. Juli 1867

 

* 1865

I folketellinga i 1865 finner vi en boenhet med syv personer i gård nr.25.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Peder Ols. Solberg Husfader Commandersergeant g 39 m Askim Prgj. i Smaal. Amt
Oline Marie Solberg hans Kone %Husmoder% g 29 k Frederikshald
Olaf Marenius Solberg deres Søn ug 5 m Frederikshald
Carn Sophie Solberg deres Datter ug 3 k Frederikshald
Rasmus Solberg deres Søn ug 2 %1/2% m Frederikshald
Martin Solberg deres Søn ug 1 %1/2% m Frederikshald
Andrine Andersd. Tjenestepige ug 17 k Frederikshald

 

* 1863

Utdrag fra panteregister:

Do. (skjøde) af Enkefru Mathilde Helliesen til Sergeant Peder Olsen Solberg paa Gaard N.25 med Tilliggelser, dateret 9 og Thinglyst 17. Marts 1863

 

* 1861

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Enkefru M. Helliesen til at Sidde i uskiftet Bo, dateret 2. Juli 1861

 

* 1845

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Even Jørgensen og Anders Eriksens Enke, Anne Cathrine Svendsdatter, til Toldkasserer Helliesen paa dette Hus med Tilhørende, dateret 11. December 1845

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 finner vi følgende personer i Spinderie Strædet nr.25
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Jonas Pind Huusbonde 60 Gift 3de gang Paruqvemager M
Rachel Johannesdtr Hans kone 38 Gift 1te gang K
Johan Christian Pind Begges søn 3 Ugifte M
Inger Sophia Pind Begges datter 6 Ugifte K
Kirsti Olsdtr Tienestepige 25 Ugifte K
Oliana Larsdtr Logerende 38 Enke 1te gang Haand arbeide K
Anne Magnusdtr Hendes datter 10 Ugifte K
Ingeborg Cathrine Magnusdtr Hendes datter 7 Ugifte K


Sist oppdatert 18.02.2023 16:31