Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Storgata 12

Tidligere Storgata 20

Progressgården

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 501

Løpenummer i 1901 matrikkel: 473

Matrikkelnummer: 442

Gårds og bruksnummer: 62/220

Foto: Halden Arbeiderblad 14.oktober 1977

 

* 2015

 

*1973

Den gamle bygningen, som da var mest kjent som Viking kafeteria, brant i 1973. Tomta var ubebygd i mange år inntil DNB i 1981 reiste bygningen som ligger der i dag.

 

Det meste om denne brannen kan leses på egen side om branner i Halden

 

 

* 1965

 

 

* 1963

 

* 1957

 

4.juli 1957 åpnet Odd Berg restaurang i Storgata 20

 

Halden Arbiederblad sin reportasje kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

* 1955

 

* 1956

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i det som da var Storgata 20.

 

 

* 1940

Utdrag fra panteregister:

Annmerkning etter tingl.lovens § 14: Direktør Johannes Carlsson er død 11/2-1940 efterlatende følgende arvinger: 1) Elin Øhrn 2) B.J.Carlsson 3) Ebba Vold 4) Gerd Ebba Carlsson 5) Anne Johanne Carlsson v/ verge Agnes Carlsson. Disse har nu i fellesskap grunnbokshjemmel til eiendommen.

Skjøte, dat. 18/6-1940 fra B.J. Carlsson født 24/9-1887, Elin Øhrn født 18/1-1885 og Ebba Vold født 10/10-1897 til medarvingene Gerd Ebba Carlson født 19/8-1918 og Anne Johanne Carlsson født 23/5-1922 v/ verge Agnes Carlsson på deres 3/4 parter av denne eiendom hvis verdier satt til Kr. 70.000,00, således at overdragelsessummen blir kr. 52.500,00

 

* 1937

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra direktør J.Carlsson f. 3/2-63 til Halden Arbeidersamfund på et tomtestykke av d.e. som ifl. kartforretning av 4/6 37 er 69 m2 og som tillegges Matr. 442b for Kr. 4000- med rett for selgeren til å ha takrende på den del av d.e. som vender mot det solgte tomtestykke sålenge bebyggelse av dette ikke er til hidner. Dat. 5/7 37 Pantebok A II

 

* 1935

 

* 1930

 

* 1927

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941(side 24 nr.25) står innført Ellen Anna Augusta Petterson Carlson, gift med fabrikkmester ved knekkebrødfabrikk Richard Carlson, død den 19.april 1927. Bosted Storgata 20. Dødsårsaken er av dr. Ording oppgitt til svulst i bukspytkjertelen.

I følge samme kirkebok var hun født i Stockholm 1.oktober 1860

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Aulie Øivind
1898
byselger Storgata 20
Engdahl Amalie
1869
motedame Storgata 20
Hansen Gina Emilie
1854
enkefrue Storgata 20
Hansen Trygve Merenius
1892
skotøiarbeider Storgata 20
Olsen Amanda
1869
g.m. skotøiarbeider Storgata 20
Olsen Anders Magnus 
1863
skotøiarbeider Storgata 20

 

 

 

* 1923

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Skifterettens attest om at Aug.Wille og hans enke Emma Wille begge er døde og efterlater sig som eneste og myndige arvinger: fru Alvilde Korum, Arkitekt Alb. Wille, malermester Ernst Wille og frøken Elsie Wille. Dat. 8/3-22

Skjøte fra eneste og myndige arvinger efter Aug. Wille og Emma Wille: Alvilde Korum, Ernst Wille, Elise Wille og Alb. Willes konkusbo ved dets bestyrer over.retsfører?? Anders Sand til direktør J. Carlsson for kr 70.000,- Dat 1/8 1922 (iflg. kartforreting av 4/8 22 er eiendommen 449 m²)

 

 

* 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i det som da var Strogata 20.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Amalie Engdahl

01

1859-04-28

Aremark

-

hp

e

Modeforretning.

001 Emma Marie Wille

02

1859-12-14

Fredrikshald

-

hp

e

Gaardeierske.

002 Elise Augusta Wille

02

1890-11-05

Fredrikshald

-

d

ug

Boghandlermedhjælper. Husarbeide hjemme uten løn.

001 Johs. Mathisen

03

1881-08-22

Rakkestad

-

hp

g

Lagermand.

002 Laura Margrete Mathisen

03

1884-05-04

Fredrikshald

-

hu

g

Hus mor.

003 Bjørn Helge Mathisen

03

1920-08-24

Fredrikshald

-

s

ug

-

004 Signe Helene Andreassen

03

1896-12-29

Fredrikshald

-

l

ug

Teknisk Assistent.

001 Bolette Olava Johannesen

04

1860-04-04

Asak pr. Fr.hald Berg - Østf.

-

hp

ug

Sømmerske.

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på to etasjer og et uthus. Det er tre beboelser, to butikker og et kontor i huset.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

2.etg eget hus          

Emma Marie Wille(kvinne)

1859-12-14

Fredrikshald

hm e Gaardeier

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Elise Augusta Wille(kvinne)

1890-11-05

Fredrikshald

d ug Butikdame Bokhandlerforret.

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Ernst Otto Christian Wille(mann)

1884-10-22

Fredrikshald

s ug Malermester S

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

2.etg 492 kr pr år          

Marius Adolf Martinsen(mann)

1881-11-23

Skjeberg

hf g disponent (dampskibe)

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Pauline Martinsen(kvinne)

1878-10-11

Horten

hm g

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Arne Martinsen(mann)

1904-02-24

Sarpsborg

s ug

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Aase Martinsen(kvinne)

1906-06-02

Berg

d ug

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Per Martinsen(mann)

1908-03-08

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Andrine Bakke(kvinne)

1846-05-15

Skjeberg

b ug rentier

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Hilma Marie Svendsen(kvinne)

1892-09-14

Lerdal sck. Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Kvistleilighet 16 kr pr mnd          

Amanda Mathilde Linderoth(kvinne)

1875-04-20

Porsgrund

hm e Syerske

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

Carl William Linderoth(mann)

1896-03-18

Fredrikshald

s ug Malerlærling

Fredrikshald: Storgaten

1910-12-01

 

 

* 1908

Utdrag fra panteregister:

Bevilling fra Amtet til Aug. Willes enke Emma W. til at hensidde i uskifte. dat 23 jan 1908

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Aas Anna
1838
G.m. postbetjent
Aas Jens Aug.
1849
Postbetjent
Andersen Marie
1820
enke
Engdahl Amalie
1859
modehandlerinde
Vedeler  E.
1870
sanitetspremierløitnant
Wille August
1832
Kunstdreier
Wille Emma Marie 
1859
g.m. kunstdreier

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Storgaden Kunstdreier Aug Wille 26.000 34.830  

 

 

* 1900

Ser vi i folketellinga i 1900 er det oppført et almindeligt Vaaningshus på to etasjer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

2.etg          

August Wille(mann)

1831

Tyskland

hf g Kunstdreier og Kortevarefor.

Fredrikshald: Storgd - Tordenskjoldsgade

1900-12-03

Ernst Wille(mann)

1884

Fredrikshald kjøpstad

s ug Maler

Fredrikshald: Storgd - Tordenskjoldsgade

1900-12-03

Albert Wille(mann)

1881

Fredrikshald kjøpstad

s ug Murer

Fredrikshald: Storgd - Tordenskjoldsgade

1900-12-03

Ole Korum(mann)

1875

Rakkestad Sm

b ug Reisende

Fredrikshald: Storgd - Tordenskjoldsgade

1900-12-03

Emma Wille(kvinne)

1859

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Storgd - Tordenskjoldsgade

1900-12-03

Alvilde Wille(kvinne)

1879

Fredrikshald kjøpstad

d ug butikjomfru, v/ nipshandel

Fredrikshald: Storgd - Tordenskjoldsgade

1900-12-03

Elise Wille(kvinne)

1890

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Storgd - Tordenskjoldsgade

1900-12-03

Hanna Anders.(kvinne)

1882

Sverige

tj ug Tjenestepige Husgjerning

Fredrikshald: Storgd - Tordenskjoldsgade

1900-12-03

2.etg          

Einar Vedeler(mann)

1869

Kristiania

el ug Militærlæge, Læge, sanitetspremierløitnant

Fredrikshald: Storgd - Tordenskjoldsgade

1900-12-03

Kvisleielighet          

Jens August Aas(mann)

1847

Rødenæs Sm Norge

hf g Postbetjent

Fredrikshald: Storgd - Tordenskjoldsgade

1900-12-03

Anna Bertha Aas(kvinne)

1842

Strømstad Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Storgd - Tordenskjoldsgade

1900-12-03

Johan Julius Aas(mann)

1882

Fredrikshald kjøpstad

s ug Stud. art.

Fredrikshald: Storgd - Tordenskjoldsgade

1900-12-03

Marie Ols. Føringsaas(kvinne)

1820

Trøgstad Sm

fl e Pension

Fredrikshald: Storgd - Tordenskjoldsgade

1900-12-03

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er Wille registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

August Ludvig Wille(mann)

1831

Naensen H?? Gandersheim Brunsvig

Handelsmand & Kunstderier

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emma Marie Wille(kvinne)

1859

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alvilde Marie Wille(kvinne)

1879

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Albert Ludvig Wille(mann)

1881

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ernst Otto Christji Wille(mann)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emilie Josephine Hansen(kvinne)

1867

Nessingen Sverige

Tjenneste Pige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kar?? Christensen(mann)

1862

Christiania

Løitnant

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Petter Østbye(mann)

1836

Høland

Propretær

Fredrikshald: !!

1885-12-31

?? Østbye(mann)

1868

Høland

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Rebekka Georgine Østbye(kvinne)

1872

Høland

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christiane Malde??(kvinne)

1860

Christiania

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alethe Andresen@Andreasen(kvinne)

1851

Fredrikshald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Apotheker J.Chr. Sinding til Dreiermester August Wille paa hans tilbagehavende Deel af Mn. 442. - det øvriger er av Communen expropieret til Gade. Dateret 1. og Thinglæst 23 Aug. 1878

Ved Bebyggelse af Haugn skal det iagtages at Gesimser, Tagrender m.m. paa Sælgerens tilhørende og tilstødende Bygning Mn. 326, 327 og 329 forbliver urørde, hvilket efter Skjødet er iagtaget ved Bebyggelsen.

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Theatergaden Dreier August Wille 26.000 34.830  

 

* 1875

Utdrag fra panteregister:

Forslag til Regulering vedtaget i Representantskabe 19 marts 1875 og approberet ved Kongelig Resolusion af 11 August s.a.

 

 

* 1842

Efter Reqvisition af Skiftecommissionen i Stadscapitain Mamens Opbudsbo afholdes paa Stadens Raadhuus Tirsdagen den 29de November førstkommende, Klokken 3 om Eftermiddagen, offentlig Auction over følgende af Boets faste Eiendomme her i Staden sc.:

  1. Huset Nr. 485 i Strandgaden.

  2. Huset Nr. 525 i Lilliegaden

  3. Huset Nr. 478 i Strandgaden

  4. Søboden Nr. 802 paa Saugbanken.

  5. Haugen Nr. 442 i Storgaden.

  6. Den ved Ousbækken beliggende saakaldte Busterud-Løkke med paastaaende Ladebygning.

Frederikshalds byfogedcontoir, den 3die November 1842.

Rieck.

 

* 1834

Efter Reqvisition fra Curator bonorum i Statsraad Rosenkrantz`s Boe, grunndet paa Vedtagelse ved sidstafholdte Skiftesamling, bliver Auction afholdt udi og over Boets Gaard her i Byen, Matr.-No. 326, 327, 329 og 442 saaledes:

  • 1ste Auction Tirsdag den 2den December førstkommende, Fomiddag Kl. 11;

  • 2den Auction samme Dags Eftermiddag Kl. 3;

  • 3die Auction Onsdag den 17de December førstkommende, Eftermiddag Kl.3;

Hvorved Gaarden absolut bortsælges, saamremt antgeligt Bud skeer. Eiendommen bestaar af en grundmuret 2 Etages Steenbygning, indeholdende 22 større og mindre Værelser, med brandfrie Kjeldere og brandfritt Loftrum, samt en tømret Udhuusbygning og en hosliggende Hauge. Conditionerne, hvoribland, at det, som Kjøbesummen overrstiger Pantehæftelserne, bliver at betale i 10 Aar med 1/10 Deel aarlig, bekjendtgjøres paa Auctionsstedet. Lysthavende indbydes.

Frederikshald den 10de Novbr. 1834.

Svensen.

 

 

 

Sist oppdatert 28.01.2024 22:46