Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Storgata 13

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 750

Løpenummer i 1901 matrikkel: 562

Matrikkelnummer: 545

Gårds og bruksnummer: 66/143

Storgata 13 ligger der det den gang lå en hage.
 
  På dette bidlet er det reist et stort foretningsbygg på eiendommen. Tre etsasjer med høyt loft mot Strogata.
   
 

 

 

 

 

* 2006

 

* 2005

19.januar 2005 kunne Halden Arbiederblad forteller om nytt kampsportsenter i Storgata 13.

Hele saken kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

 

* 2001

 

* 1997

 

28.November 1997 har Halden Arbeiderblad en reportasje om et Eiendomsfirma fra Moss som bl.a. har kjøpt Storgata 13.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider (side 12)

 

 

* 1996

29.juni 1996 forteller Halden Arbeiderblad om Preben Mehren som kjøpte alle eiendommen etter konkursen til sin bror Herman Mehren. Nå vil han selge.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider (side 12)

 

* 1995

 

* 1993

 

* 1989

 

* 1988

 

* 1987

 

* 1986

 

* 1985

 

* 1984

 

* 1982

 

* 1981

 

Hele saken om Nils Halkjær som flytter sitt bakeri fra Storgata 13 til Tistedalen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider (side 5)

 

 

* 1977

 

* 1976

 

* 1974

 

* 1973

 

* 1965

Les hele saken om dobbeltjubileumet på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 4)

 

 

* 1964

 

 

* 1959

 

* 1957

 

* 1949

 

* 1947

 

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Storgata 13.

 

 

 

* 1941

 

* 1939

 

* 1937

 

* 1934

 

* 1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Ahlsen Lars Alfheim
1889
kjøpmann Storgata 13
Ahlsen Martha Alvilde
1898
g.m. kjøpmann Storgata 13
Enger Martinius
1880
arkitekt Storgata 13
Enger Helga
1882
g.m. arkitekt Storgata 13
Falch Jean
1893
reisende Storgata 13
Falch Bergliot
1900
g.m. reisende Storgata 13
Krogmo Hildur
1892
g.m. inspektør Storgata 13
Krogmo Johan Arnt
1892
inspektør Storgata 13
Larssen Claus Bertrand
1871
kjøpmann Storgata 13
Larssen Andrea
1883
g.m. kjøpmann Storgata 13
Sundling Viktor
1882
reisende Storgata 13
Sundling Elise Johanne
1886
g.m. reisende Storgata 13

 

 

* 1925

 

 

* 1924

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Dom avsakt den 28 mai 1921 hvormed er kjent for ret: Den mellem, Kjøbmand Claus Larsen og dr. J. F. Ording under 2.mars 1904 oprettede kontrakt om leie av bekvemlighet i førstnævntes gård paa hjørnet av Storgaten og Peltzes gate, i Fredrikshald blir at anse som gjenstand for sedvanlig halvaarlig opsigelse fra begge sider efter april 1915. Forøvrig bør inst. for ?? tiltale i denne sak fri at være. Sakens omkostninger utreder indstevnte til ?? med 350.- trehundredeogfemti - kronter at ærlegge under exekuators?? tvang inden 15 -femten - dager fra dommens lovlige forkyndelse. Tinglyst 1 november 1921.

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Storgata 13.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Claus Bertrand Larsen
1
1871-04-12
Fr.hald - hp g Kjørmand Jernvarehandler
002 Andrea Mathilde Larsen
1
1883-12-23
Fr.hald - hu g husmor
003 Randi Larsen
1
1903-12-02
Fr.hald - d ug barn
004 Reidar Larsen
1
1905-01-23
Fr.hald - s ug barn
005 Sigrid Johanne Larsen
1
1906-05-02
Fr.hald - d ug barn
006 Herdis Larsen
1
1908-03-02
Fr.hald - d ug barn
007 Claus Larsen jun
1
1912-02-17
Fr-h - s ug barn
008 Sverre Bertrand Larsen
1
1918-10-12
Fr.hald - s ug barn
009 Ingeborg Ryden
1
1901-04-15
Tyftedalen, Sverige - tj ug tjener
 
         
001 Thorvald Grindstad
2
1889-03-01
Rakkestad - hp g FylkesSkogmester
002 Anna Grindstad
2
1885-07-28
Aas, Akershus - hu g Husmor
003 Thorvald Grindstad
2
1918-11-28
Fredrikshald - s ug -
004 Knut Pall Grindstad
2
1920-02-15
Fr.hald - s ug -
005 Hulda Fredriksson
2
1897-03-22
Sche sokn, Sverige - tj ug Tjenestepike
 
         
001 Jens Peter Løken
3
1862-04-30
Askim - hp g Folkeskolebestyrer
002 Agnes Martine Løken f Rosenvinge
3
1863-09-02
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Esther Margit Rosenvinge Løken
3
1888-07-18
Fredrikshald - d ug Husmorskolebestyrerinde
004 Ruth Elin Ibenfeldt Rosenvinge Løken
3
1895-02-12
Gjøvik - d ug Folkeskolelærerinde
005 Liv Rosenvinge Løken
3
1897-08-12
Fredrikshald - d ug Kvindeligshaandarbeidslærerinde v/Folkeskolen
 
         
001 Jørgen Flood Ording
4
1864-10-27
Fredrikshald - hp g Privatlæge
002 Erna Ragnhilda Ording
4
1841-01-19
Toten - mor e Husbestyrerinde. Enke efter fuldmægtig Carl Johan Ording
003 Endre Trygve Hagen
4
1900-09-10
Hoff i Jarlsberg - tj ug Chauffør og tjener
004 Alfrida Elise Person
4
1896-10-05
Bohuslen Sverige - tj ug Enepike

 

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Anders Riddervold til Claus Larsen på en parsel av mtr. nr. 546, der skal tillægges d.e. Parsellen utgjør i flg. Kartforretning af 10-10-1916 137 m2, dat 13. december 1916

 

* 1910

Folketelleinga i 1910 er nok den første folketellinga hvor det er beboelse på matrikkelen. Her er det registrert en foretningsgård på fire etsasjer med butikk, kontor og trykkeri. Vi finner også fire leiligheter i bygget.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

2.etg 600 kr          

Erna Ragnhilda Ording(kvinne)

1841-01-19

Toten

hm e Formue erhvervsudygtig

Fredrikshald: Olaus Peltz''sgate

1910

Anna Marie Karlsen(kvinne)

1886-07-08

Rokke

tjenende ug Tjener hos Læge

Fredrikshald: Olaus Peltz''sgate

1910

3.etg 600 pr år          

Aagot Darre-Jmpen(kvinne)

1897-03-09

Vestre Aker

d ug Datter

Fredrikshald: Olaus Peltz''sgate

1910

Thorvald Darre-Jmpen!!(mann)

1867-09-22

Strinden

hf g Sektionsingeniør ved Norges Statsbaner

Fredrikshald: Olaus Peltz''sgate

1910

Dagmar Darre-Jmpen(kvinne)

1869-05-07

Skåne Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Olaus Peltz''sgate

1910

Inger Darre-Jmpen(kvinne)

1895-05-05

Ringebu

d ug Datter

Fredrikshald: Olaus Peltz''sgate

1910

Martha Johnsen(kvinne)

1891-05-23

Skjeberg

Tjenestepige ug tjenestepike

Fredrikshald: Olaus Peltz''sgate

1910

3.etg 700 kr pr år          

Peter M. A. Schultz(mann)

1876-08-18

Berg Sogn

hf g Kasserer i Chr. Ankers Grubeforretn.

Fredrikshald: Olaus Peltz''sgate

1910

Peter M. A. Schultz(mann)

1906-05-18

Malvik Sogn

s ug Søn

Fredrikshald: Olaus Peltz''sgate

1910

Anna D. Schultz(kvinne)

1880-06-06

Malvik Sogn

hm g hustru

Fredrikshald: Olaus Peltz''sgate

1910

Anna D. Schultz(kvinne)

1904-03-18

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Olaus Peltz''sgate

1910

Alexandra Andersen Lund(kvinne)

1894-11-06

Fredrikshald

tj ug tjenestepike

Fredrikshald: Olaus Peltz''sgate

1910

Marie Erntsen(kvinne)

1881-11-09

Fredrikshald

tj ug tjenestepike

Fredrikshald: Olaus Peltz''sgate

1910

4.etg 600 kr pr år          

Frits Duus(mann)

1873-04-22

Holme Prgj.

hf e Redaktør

Fredrikshald: Olaus Peltz''sgate

1910

Magnhild Duus(kvinne)

1870-09-11

Kragerø

b ug Lærerinde v/ folkeskole

Fredrikshald: Olaus Peltz''sgate

1910

Hulda Johnson(kvinne)

1885-02-12

Prestebakke

tj ug tjenestepike

Fredrikshald: Olaus Peltz''sgate

1910

Henrik Duus(mann)

1907-10-20

Kristiania

s ug Søn

Fredrikshald: Olaus Peltz''sgate

1910

Frits Schück Duus(mann)

1910-09-10

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Olaus Peltz''sgate

1910

 

 

* 1907

Utdrag fra panteregister:

Erklæring fra Claus Larsen hvorved han som eier af matr. no 545 fraskriver sig og fremtidige eiere af samme retten til at indrede til beboelse loftet i den nye tilbygning, dat 9/8 07

 

* 1904

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt, hvorved Claus Larsen til dr. Ording bortleier en leilighet i 2den etage i d.e. fra april flyttetid 1905 ind til vidre for en leie af 500 kr. de første 10 aar og senere kr 600.00, dateret 2/3 04

Skjøde fra Ludvig Larsen til kjøbmand Claus Larsen for kr. 7500,00 dateret 21/3 04, ifølge Kartforretning af ?? indeholder Tomten 486 m²

 

* 1901

 

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Storgaden / Olaus Peltz's Gade Agent Ludvig Larsen 5.000    

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Borgermester Hansen til Kjøbmand Anders Riddervold paa Haven Mnr. 545 for 6000,00, dat 25/3-98

Skjøde fra Anders Riddervold til Agent Ludvig Larsen for kr. 7000,00 dat. 27-7-98

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Storgaden Kandidat Chr. Sinding     Have

 

*

 

Vi finner ikke matrikkel 545 igjen i noen folketelling før i 1865, men den er da registrert sammen med matrikkel 546. Den gangen så var dette en have til det som i dag går under navnet Borgermestergården.

 


Sist oppdatert: 25.01.2021