Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Storgata 16

Tidligere Storgata 24

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 511 og 512

Løpenummer i 1901 matrikkel: 476

Matrikkelnummer: 332a, 334, 336, 441b

Gårds og bruksnummer: 62/109

Foto: SW 1. februar 2004
 
  Foto: Andreas Ebeltoft ca midten av syttitallet
 

 

* 2021

 

* 2020

 

* 2019

 

 

 

* 2018

 

* 2017

 

* 2016

 

* 2015

 

 

* 2014

 

 

* 2011

 

* 2008

 

 

* 2006

 

* 2005

 

* 2004

 

* 2000

 

 

* 1996

 

* 1995

 

* 1990

 

* 1988

 

* 1987

 

* 1983

 

* 1981

 

* 1980

 

* 1977

 

* 1974

 

* 1971

 

* 1970

 

* 1969

1.mars 1969 endres adressen fra Storgata 24 til Storgata 16.

 

* 1968

 

* 1967

 

* 1966

 

* 1965

 

 

* 1963

 

* 1962

 

* 1961

 

 

* 1961

 

* 1960

 

* 1956

 

* 1955

 

* 1949

 

* 1948

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i det som da var Storgata 24.

 

 

* 1943

 

* 1942

 

* 1933

 

* 1932

 

* 1929

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Rud August E. A.
1895
snekker Storgata 24
Rud Gudrun Astrid
1887
kontordame Storgata 24
Rud Nils August
1855
snekkermester Storgata 24

 

 

* 1926

 

* 1925

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra snekkermester Aug. Rud til Aug. Rud jun. for Kr 70.000,- dat 2 februar 1925. (iflg. kartforretning 21/3 1910 er eiendommen 1882 m²) tinglyst 6 februar 1925.

 

 

 

 

* 1924

I kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 126 nr.13, finner vi Nils August Rud sin hustru, Severine Rud, død 19.mars og begravet 25. mars 1924. Bosted Storgata 24. Doktor Rogge har oppgitt dødsårsaken til hjerteslag. I følge samme kirkebok var hun født i Krødsherred 1.april 1855.

 

 

 

* 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i det som da var Strogata 24.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Nils August Rud

01

1855-05-06

Rødenes Østf.

-

hp

g

Snekkermester.

002 Severine Rud

01

1855-04-01

Krøds herred

-

hu

g

Hus mor.

003 Gudrun Astrid Rud

01

1887-08-26

Fr. hald

-

d

ug

Butik- og Kontordame hos min far, Snekkermester Rud.

004 August Elling Andreas Rud

01

1895-03-14

Fredrikshald

-

s

ug

Snekkersvend hos min far, snekkermester Aug. Rud.

005 Anna Viktoria Johansen

01

1903-03-12

Kjärne Sogn Sverige

-

tj

ug

Tjenestepike hos Snekkermester Aug. Rud.

001 Borghild Vadstrøm

01

1894-04-11

Berg - Østf.

-

hp

ug

Modehandlerinde.

002 Dagmar Vadstrøm

02

1896-07-06

Berg Østfold

-

hp

ug

Modehandlerinde.

003 Valborg Margaret Vadstrøm

02

1905-06-29

Berg Østfold

-

b

ug

Hjemme i Hus.

001 Hans Kristian Eriksen

03

1895-03-28

Botne Vestf.

-

hp

ug

Barbermester.

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller at det på matrikkelen var "vaaningshus, forretningslokale, Lager og Staldbygningen, samt Snedkerverksted og Bogtrykkeri". Det bor syv personer på eiendommen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
2.etg syv rom og kjøkken kr 500 pr aar + badeværelse
         
001 Nils August Rud
1
1855-05-06
Rødenæs b hf g Snedkermester S Møbelsnekker
002 Severine Rud
1
1855-04-01
Krødsherred b hm g Husmor
003 Signe Alfhild Rud
1
1885-09-19
Fredrikshald b d ug Kontordame ved Reiseeffektfabrik
004 Gudrun Astrid Rud
1
1887-08-26
Fredrikshald b d ug Kontordame paa Fars Kontor
005 August Elling Andreas Rud
1
1895-03-14
Fredrikshald b s ug Lærling paa Fars Verksted
006 Martha Andersen
1
1891-06-28
Berg sogn Smaalenene b tj ug Tjenestepige
1.etg ett rom og kjøkken kr 700 pr aar
         
001 Josefine Johannesen
1
1853-12-27
Fredrikshald b el ug Modehandlerinde

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt fra Aug. Rud til kjøbm. Rasch paa butik, 3 værelser, kjøkken m. v. i 5 aar fra april flyttetid 1906 for en aarlig leie af 1500,00 kr. dat 24/1 06 tinglyst 26 jan. 1906.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Bahlke Maximilian
1870
hattemager
Rasch Jens
1853
kjøbmand
Rasch Lolly
1865
g.m. kjøbmand
Rud Nils August
1855
snedkermester
Rud Severrine
1855
g.m. snedkermester
Stenmark Agnethe
1864
vaskepige
Stenmark Lovise
1834
enke

 

 

* 1901

 

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Storgaden Snedkermester Aug. Rud 45.000 61.860  

 

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det regsistrert et Vaaningshus Forretningslokale, Snedkerværksted og en sidebygning med Vaaningshus og Pakhus rum. I bygningene er det fem leiligheter og fire butikker. Det bor tyve personer på eiendommen, men kun nitten er til stede på tellingsdatoen. Som eier er registrert Aug. Rud.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Kjælderbekvemlighed ett rom og kjøkken
         
001 Lovise Stenmark
1
1834
Berg Sm b hm e Vadskekone Skurekone
002 Agnette Stenmark
1
1866
Fredrikshald kjøpstad* b d g Vadskekone Skurekone
003 Jenny Olsen
1
1889
Fredrikshald kjøpstad* b D.D. ug -
Syv rom og kjøkken paa kvist
         
001 Aug Rud
2
1855
Rødenæs Sm b hf g Snedkerforretning (Møbelforretning) Gaardeier
002 Severine Rud
2
1855
Krødsherred Bu b hm g Husmoder
003 Signe Rud
2
1885
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter
004 Gudrun Rud
2
1887
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Datter
005 Aug Rud
2
1895
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Søn
006 Anna Pettersen
2
1883
Fredrikshald kjøpstad* b tj ug Husgjerning
1.etg fem rom og kjøkken
         
001 Jens Rasch
3
1852
Nordland b hf g Kjøbmand Colonial
002 Lally Rasch
3
1863
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Hustru
003 Bjørn Rasch
3
1895
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Søn
004 Leura Olsen
3
1881
Berg Sm b tj ug Tjenestepige
1.etg to rom og kjøkken
         
001 Constance Cyniva Nielsen
4
1864
Fredrikshald kjøpstad* b hm e Hvidevareforretning
002 Clemet Espelin Nilsen
4
1882
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Handelsbetjent
003 Gutorm Sopelin Nielsen
4
1883
Fredrikshald kjøpstad* f s ug Sømand Jungmand
004 Andreas Espelin Nielsen
4
1880
Fredrikshald kjøpstad* - s ug Søn
Sidebygning to rom og kjøkken i kjælder
         
001 Anselme Didier Caster
5
1864
Sarlat Frankrig b hf g Agent
002 Hermance Jeanne Bethsy Caster
5
1858
Fr.hald b hm g hustru
003 Marta Hansen
5
1878
Fredrikshald kjøpstad* b tj ug Tjenestepige

 

 

* 1894

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt fra Aug. Rud til kjøbmd. J. Rasch paa butik, 3 værelser, kjøkken m.v. i 5 aar fra oktober flyttetid 1893 for en aarlig leie af kr. 1250,00 dat 17/10 93 thinglæst 30 januar 1894.

 

* 1893

 

* 1891

 

 

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi syv personer på eiendommen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

 
       
001 August Lauritz Anonsen
1823
Berg (Smaal) - Familiens overhode g
002 Grethe Kirstine Anonsen
1821
Fredrikshald - Hustru g
003 Nils August Rud
1855
Rødenæs - Familiens overhode g
004 Severine Rud
1855
Krydsherred - Hustru g
005 Signe Alfhild Rud
1885
Fredrikshald - Datter -
006 Gudrun Astrid Rud
1887
Fredrikshald - Datter -
007 Alette Marie Andreassen
1865
Berg (Smaal) - Tjenestetyende ug

 

 

* 1890

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Politimester Chr. A. Andersen som eneste Arving efter O. C. Andersen og Elsebeth Andersen til Aug Rud for 30800 Kr af 11/7 90 thinglæst 15 Juli 1890

Erklæring fra J. Hansen og W Lyche om at Politim. Chr. A Andersen er eneste og myndige Arving efter O C Andersen og Hustru Elsebeth Andersen dat 12/7 90 thinglæst 15 Juli 1890

 

* 1887

I kirkeboken for Fredriskhald for perioden 1878 - 1889, side 68 nr.66, finner vi kjøbmandsenke Elsebeth Abildgård Andersen i Storgaden, født Stougård, død 29.oktober og begravd 2.november 1887. Dødsårsaken er av doktor Rasch oppgitt til Debilitas Senilis. I følge samme kirkbok var hun født i Ekersund 1.januar 1801.

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har enkefru Andersen oppført som eier av matrikkelen, hvor vi finner disse personene:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Elisabeth Andersen(kvinne)

1801

Egersund

Enke Huseier

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Birgithe Stangaard(kvinne)

1805

Egersund

Frøken

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kaja Storm(kvinne)

1807

Frhald

Frøken

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl G. Mamen(mann)

1858

Frhald

Handelsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

C. W. Forstrøm(ukjent kjønn)

1823

Krogstad Sverige

Bogbinder

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Amalie Forstrøm(kvinne)

1831

Fr.hald

Madame

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Forstrøm(kvinne)

1862

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karoline ??(kvinne)

1862

Fr.hald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olaf Forstrøm(mann)

1859

Fr.hald

Student Lærer

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan ??g(mann)

1??

Gol Hallingdal

Handelsbetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lovise Stenmark(kvinne)

1834

Rokke

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Annette Stenmark(kvinne)

1865

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Valborg Stenmark(kvinne)

1868

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alma Stenmark(kvinne)

1871

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Krisitan Thoresen(mann)

1867

Aremark

??

Fredrikshald: !!

1885-12-31

R. W. Hansen(ukjent kjønn)

1859

Christiania

Kontorist

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1884

Tilleie.

Fordelagtig Handelsbekvemligehed i Fredrikshald.

Den i min Gaard i Storgaden herstedts, ligeoverfor Nrodsidens Park, i flere Aar af Hr. C. W. Gedde og fortiden af Hr. Carl Mamen benyttede tidsmæddig indredede Hjørnebutik med 3 tilstødenden Værelser, 2 Kvistværelser, rummelige Kjældere, hvoraf en brandfri, Drengestue, Bondestue, store Boder og Lofte samt Staldrum til 20 Heste er tilleie fra 14 April 1885. Ved Kreaturmarkedet her den 1ste dennes stod der samtildig i Gaardsrummet 53 Vogne og Kjærrer.

Fredrikhsald 22 Octbr. 1884

Elsebeth Andersen.

 

 

* 1879

Tilleie.

Den af Hrr. Doktor Olsen beboede Bekvemmelighed, 4 Værelser, Kjøkken og ydre Rum bliver ledig til førstkommende Flyttedag 1880.

Elsebeth Andersen.

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Repslagergaden Kjøbmand Ole Andersens Enke 32.000 49.120  

 

 

* 1877

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Elsebeth Andersen, Enke efter Ole Andersen, hvorved hun sælger til Bygmester E. Suhrke en Deel af den til Gaarden Mn. 332, 334, 336 og 441b hørende Hauge til Bygmester Ernst Suhrke, hvilken Deel har faaet Mn. 332b, dateret 20 August 1877. Sælgerens øvrige Eiendom har Mn. 332a, 334, 336 og 441b. thinglæst 11 September 1877.

Erklæring af Politimester Chr. August Andersen hvorved han som eneste Barn efter Kjøbmand Ole Andersen og gjenlevende Moder Elsebeth Andersen samtykker i at Moderen pantsetter Gaard Mn. 332a, 334, 336 og 441b til Procurator Lyche for 14.800 Kr ig sælger en Deel af Haugen til E. Suhrke. dateret 2o August 1877. thinglæst 24 August 1877.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 forteller at det er Ole Andersens enke som er eier av det som må sies å være en bondegård mitt inne i sentrum. Her avler borgermester Wessel ¾ tønne hvete, ¾ tønne rug, 3 tønner havre, ¾ tønne grønnfor, ¼ tønne vikker og 6 tønner poteter. Den samme Wessel har to hester og tre kuer - mens byggmester Svendsen har tre kuer på eiendommen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Elsebeth Andersen f Stougaard
1
1801
Egersund b hm e Gaardeier
002 Birgitte Marie Stougaard
1
1805
Egersund b Søster af Foregaaende ug Søsteren
003 Eva Inger Marie Sørensen
1
1848
Fredrikshald b Tjenestepige ug -
004 Hans Wilhelm Christopher Huitfeldt Wessel
2
1809
Solum Prgd. Thelemarken f hf e Borger & Politimester
005 Gustav Wessell
3
1850
Solum Prgd. Thelemarken b s ug Bryggerifuldmægt.
006 Ingeborg Andersdatter
3
1842
Holden Prgd. Thelemarken b Tjenestepige ug -
007 Anne Marie Danielsdatter
3
1847
Sponvigen b Tjenestepige ug -
008 Magnus Johannesen
3
1847
Dalsland Sverige b Tjenestegut ug -
009 Karen Margrethe Storm
4
1811
Eidsberg Prgd. b - ug Selvertsververske ved ?? Arbeide
010 Thor Svendsen
5
1807
Fredrikshald b hf g Bygmester
011 Marthe Marie Svendsen
5
1800
Fredrikshald b hm g Manden
012 Sophie Margrethe Svendsen
5
1839
Fredrikshald b d ug Modehandlerinde
013 Mathilde Jutberg
5
1853
Tanum Socken Sverige b Tjenestepige ug -
014 Marthe Næss
6
1799
Skjeberg Prgd. b Fattigvæsenet og hos Datteren - Fattigvæsenet og hos Datteren
015 Lauritz Andersen
6
1829
Frederiksstad f s af No. 14 ug Skomagersvend
016 Bolette Næss
6
1840
Fredrikshald b d af No. 14 ug Sømmerske
017 Hanna Anette Hansen
6
1873
Fredrikshald b d af No. 16 ug Moderen

 

* 1870

Ved folketellinga i 1870 bor det tjueto personer på eiendommen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Elisabeth Andersen
1
1800
Egersund - hp Enke Huseierinde
002 Bergitte Stangaard
1
1805
Egersund - Søster Ugift Søster
003 Severine Syversen
1
1842
Fhald - tj Enke Tjenestepige
004 Kaisa Sørensen
2
1811
Eidsberg - - Ugift Arbeiderske
005 Andrine Eriksen
2
1814
Frhald - - Ugift Arbeiderske
006 M.R. Berg
3
1818
Frhald - hp Gift Mægler
007 Catinca Berg
3
1826
Frhald - hu Gift Kone
008 Olga Berg
3
1855
Frhald - d Ugift Datter
009 Jenny Berg
3
1857
Frhald - d Ugift Datter
010 Axel Berg
3
1868
Frhald - s Ugift Søn
011 Catinca Berg
3
1866
Frhald - d Ugift Datter
012 Marie Berg
3
1860
Frhald - d Ugift Datter
013 Andrine Christensen
3
1848
Berg - tj Ugift Tjenestepige
014 Caroline Olsen
3
1847
Berg - tj Ugift Tjenestepige
015 Marthe Næss
4
1798
Skeberg - - Enke Vaskekone
016 Mina Næss
4
1832
Fr Stad - - Ugift Sypige
017 Lauritz Andersen
4
1828
Fr Stad - hp Ugift Skomager
018 Carl Andersen
4
1856
Fhald - s Ugift Søn
019 Thor Svendsen
4
1808
Fhald - hp Gift Bygmester
020 Marte Svendsen
4
1800
Fhald - hu Gift Kone
021 Sofie Svendsen
4
1840
Fhald - d Ugift Datter
022 Bolette Gundersen
4
1850
Skeberg - tj Ugift Tjenestepige

 

 

* 1865

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1857 - 1865, side 67 nr.80, finner vi kjøbmand Ole Christian Andersen død 29.juli og begravd 2.august 1865. Alderen er oppgitt til 67½ år.

Skjemaene for folketellinga i 1865 er undertegnet av Husmoder Elsebeth Andersen. Hun har også skrevet Enkefru, men det er overstrøket.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Elsebeth A. Andersen
1
65
Egersund - Husmoder %Enkefru% e -
002 Birgite Stangaard
1
61
Egersund - - ug Svigerinde
003 Oleane Matisen
1
30
Sverige - - ug Tjenestepige
004 Johan Weisse
2
33
Lands Prgj. - - g Adjunkt
005 Marie Weisse
2
23
Fredrikshald - Hustru g -
006 Hjalmar Prom
2
11
Bergen - Plejesøn ug -
007 Andrea Reinert
2
23
Flekkefjord - - ug Tjenestepige
008 Henriette Christiane Arentz
3
39
Skibtved - Logerende ug Lærerinde
009 Sophie Kjørbo
4
66
Frederikshald - Husmoder e -
010 Herman Kjørbo
4
43
Frederikshald - Søn ug -
011 Katinka Kjørbo
4
33
Frederikshald - Datter ug -
012 Annine Andersdatter
4
18
Ide Prgj. - - ug Tjenestepige
013 Marte Neess
5
69
Skjeberg - Husmoder e -
014 Laurits Andersen
5
38
Frederikshald - Søn e Skomagersvend
015 Mina Andersen
5
32
Frederikshald - Datter ug Sypige
016 Bolette Andersen
5
27
Frederikshald - Datter ug Sypige
017 Alfred Andersen
5
9
Frederikshald - Søn af Laurits Andersen ug -
018 Karen Margarethe Storm
6
56
Edsberg - Logerende, Jomfru ug -

 

* 1855

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Mægler M. Hansens Enke til at sidde i uskiftet Bo. thinglæst 10 April 1855.

Skjøde fra Mægler Martin Hansens Enke til Kjøbmand O. C. Andersen paa Gaarden Matr. 332, 334, 336 og 441b med Tomt Hauger og Tilliggelser, dateret 28. Marts og thinglæst 10. April 1855.

 

 

* 1854

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1845 - 1856, side 404 nr.106, forteller at "mægler Martin Hansen" på nordsiden dør 26.august og begraves 1.september 1854. Alder er ikke oppgitt.

 

* 1847

Skjøde fra Anders Lund til Kjøbmand Martin Hansen paa Gaard MaN 332, 334, 336 og 441b med 2de Hauger, dateret 8. og thinglæst 15. Novbr. 1847.

 

* 1818

Margrethe Christiane Wolberg dør 29. august 1818.

 

* 1811

Eieren av matrikkel 441, Francois Pageot, dør 4. mars 1811.

Eieren av matrikkel 336, Just Wolberg, dør 13.mars 1811.

At min retskafne og uforglemmelige Mand, Commerceraad og Kjøbmand Just Wolberg, i Gaar Morges omskiftede Tiden med Evigheden, 67 Aar gammel, girver jeg mig herved den Ære forsørgligst at bekjendtgjøre for fraværende Slægt og Venner; overbeviist om deres Deeltagelse i min billige Sorg, frabedes al skriftlig Bevidnelse. Efter Kongelig confirmeret Testamente hensidder jeg i uskiftet Boe, og fortsætter den af ham førte Handel, hvortil jeg udbeder mig den ham viiste Tillid.

Frederikshald den 14de Marts 1811

Margarethe Christiana sal. Wolbergs,
født Schløsser.

 

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finenr vi disse personene på den udelte matrikkelen 332 i Storgaden:

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Ole Hansen
1
49
- - Huusbonde Gift 1te gang Skibs tømmermand
002 Karen Olsdatter
1
48
- - Hans kone Gift 2dn gang -
003 Søren Olsen
1
14
- - Deres søn - -
004 Ole Olsen
1
6
- - Deres søn - -
005 Helene Olsdatter
1
8
- - Deres datter - -
006 Olou Sophie Lind
1
14
- - Beslægted - -
007 Larine Larsdatter
1
18
- - Tienestepige Ugift -

 

På matrikkel 336 i Storgaden finner vi disse personene i 1801:

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Just Wolberg
1
56
- - Huusbonde I første ægteskab Kiøbmand
002 Magrethe Christiana Schløsser
1
37
- - Hans kone I første ægteskab -
003 Jens Jensen
1
47
- - Tienestefolk Ugift Kiøbmandskarl
004 Anders Christensen
1
21
- - Tienestefolk Ugift Kiøbmands drenge
005 Michel Peter Hopp
1
12
- - Tienestefolk Ugift Kiøbmands drenge
006 Christan Arnesen
1
36
- - Tienestefolk Ugift Landsoldat
007 Anders Andersen
1
24
- - Tienestefolk Ugift -
008 Ole Johansen
1
45
- - Tienestefolk Ugift -
009 Amund Gundersen
1
58
- - Tienestefolk Enkemand 1te gang -
010 Cathrine Jacobsdatter
1
58
- - Tienestefolk Enke 1te gang -
011 Magdalene Sophie Bech
1
23
- - Tienestefolk Ugift -
012 Anne Andersdatter
1
36
- - Tienestefolk Ugift -

 

På den udelte matrikkelen 441, som da hadde adresse Rolve gaden, finner vi disse personene.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Francois Pageot
1
80
- - Huusbonde Ugift Før kiøbmand
002 Maren Gade
1
79
- - Logerende Enke 1te gang Fattige
003 Helvig Møller
1
39
- - Tienestepige Ugift -

 

 

 

 

Sist oppdatert: 19.03.2024 23:10